Dokument & lagar (1 258 träffar)

Register 1965:L1u - höst

Första lagutskottets register vid 1965 års riksdag höstsessionen 1 Register till första lagutskottets utlåtanden vid 1965 års riksdag höstsessionen A Allmän tjänst: se Regeringsrättslagen 41 Arbetsdomstol, lagen om: se Forum 36 A tomansvarighetslagen: lag angående fortsatt giltighet av atomansvarighetslagen den 3 juni

1965-01-01

Register 1965:L1u - höst (pdf, 335 kB)

Register 1965:L1u

Första lagutskottets register vid 1965 års riksdag vårsessionen 1 Register till första lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1965 års riksdag vårsessionen A Administrativt rättsskydd: angående kompetensfördelningen mellan administrativa domstolar och förvaltningsmyndigheter.13 se även Högertrafik 14 Rättshjälp

1965-01-01

Register 1965:L1u (pdf, 492 kB)

Register 1965:Ku - höst

Konstitutionsutskottets register vid 1965 års riksdag höstsessionen 1 Sakregister över konstitutionsutskottets betänkanden vid 1965 års riksdags höstsession A Andrakammarval, se:Val Anhörig, ingivande av valsedel genom, se:Val Antal, fullmäktiges i kommun, se:Kommunallagarna 2 Arbetstagare, anställnings- eller arbetsvillkor

1965-01-01

Register 1965:Ku - höst (pdf, 346 kB)

Register 1965:Ku

Konstitutionsutskottets register vid 1965 års riksdag vårsessionen 1 Sakregister över konstitutionsutskottets betänkanden vid 1965 års riksdags vårsession1 A Abolition, beslut om, se:Anmälan Allmänna arvsfonden, se:Anmälan Allmänna handlingar, se:Sekretess Anföranden, i kamrarna, se:Tidsbegränsning Anmälan, angående

1965-01-01

Register 1965:Ku (pdf, 554 kB)

Register 1965:Ju - höst

Jordbruksutskottets register vid 1965 års riksdag höstsessionen 1 Register till jordbruksutskottets utlåtanden vid 1965 års riksdag höstsessionen A Allmänning, överförande av kronoskog, motioner.27 B Bekämpande av salmonellasjukdomen, motion 21 i lin i iu: D Domänverket: byggnadsbeståndet på jordbruksdomänen Lindhov

1965-01-01

Register 1965:Ju - höst (pdf, 180 kB)

Register 1965:Ju

Jordbruksutskottets register vid 1965 års riksdag vårsessionen Register över jordbruksutskottets utlåtanden och memorial vid 1965 års riksdag vårsessionen Nr å uti. eller mem. A Allmän beredskapsstat.8 Alnarpsinstitutet, avlöningar m. m.jämte motioner.1:5155 Arrendenämnder.1:129 Arrendeegnahemsfonden.1:152 Avsättning

1965-01-01

Register 1965:Ju (pdf, 575 kB)

Register 1965:Bu - höst

Bankoutskottets register vid 1965 års riksdag höstsessionen 1 Register till bankoutskottets utlåtanden och memorial vid 1965 års riksdag höstsessionen I. Riksdagen och dess verk Avlöningsbestämmelserna för riksdagens tillfälligt anställda tjänstemän, upphävande av.65 Arbetsrumsfråga, riksdagsledamöternas.62 Bankoreglementet,

1965-01-01

Register 1965:Bu - höst (pdf, 130 kB)

Register 1965:Bu

Bankoutskottets register vid 1965 års riksdag vårsessionen 1 Register till bankoutskottets utlåtanden och memorial vid 1965 års riksdag vårsessionen I. Riksdagen och dess verk Arbetsrum för riksdagens ledamöter, m. m.36 51 Avlöningsbestämmelserna för hos riksdagen tillfälligt anställda tjänstemän.45 Ansvarsfrihet

1965-01-01

Register 1965:Bu (pdf, 294 kB)

Register 1965:Bevu - höst

Bevillningsutskottets register vid 1965 års riksdag höstsessionen 1 Register till bevillningsutskottets betänkanden vid 1965 års riksdag böstsessionen A Ackord: ang. förordning om ackord och avskrivning rörande vissa skatter 56 Artistskatt: Se Bevillningsavgifter Automobilskatt: ang. ändrad lydelse av 2 förordningen

1965-01-01

Register 1965:Bevu - höst (pdf, 228 kB)

Register 1965:Bevu

Bevillningsutskottets register vid 1965 års riksdag vårsessionen 1 Register till bevillningsutskottets betänkanden och memorial vid 1965 års riksdag vårsessionen A i- i,Alkoholfria drycker: Se Läskedrycker Alkoholhaltiga drycker: ang. höjning av skatten på spritdrycker, in. in.i.16 Arvsskatt: ang. vissa ändringar

1965-01-01

Register 1965:Bevu (pdf, 313 kB)

Register 1965:Abu - höst

Allmänna beredningsutskottets reg. vid 1965 års riksdag höstsessionen 1 tfvfiiV-Knibi uå inVV Register över allmänna beredningsutskottets utlåtanden vid 1965 års riksdag höstsessionen A A vfalls produkter, nyttiggörande av.53 B Barn och ungdom, se Familjevård Bostadsbebyggelsen på landsbygden.55 Bostäder, se Ungdomars

1965-01-01

Register 1965:Abu - höst (pdf, 190 kB)

Register 1965:Abu

Allmänna beredningsutskottets reg. vid 1965 års riksdag vårsessionen Register över allmänna beredningsutskottets utlåtanden och memorial vid 1965 års riksdag vårsessionen A Abort, se Kvinnor etc. Alkohol- och nykterhetspolitiken.34 Anställdas inflytande över företag.23 Anställningsskydd, se Politisk integritet B

1965-01-01

Register 1965:Abu (pdf, 211 kB)

Register 1965:reg

REGISTER ÖVER RIKSDAGENS PROTOKOLL MED BIHANG RIKSDAGEN 1965 UTARBETAT AV RIKSDAGENS UPPLYSNINGSTJÄNST RIKSDAGSBIBLIOTEKET Summarisk förteckning över protokoll med bihang vid riksdagen år 1965 Protokoll Första kammarens protokoll h. 142. Andra kammarens protokoll h. 142. Sami. Avd. i 1 2 3 4 5 1 5 2

1965-01-01

Register 1965:reg (pdf, 21870 kB)

Register 1964:reg

REGISTER ÖVER RIKSDAGENS PROTOKOLL MED BIHANG RIKSDAGEN 1964 UTARBETAT AV RIKSDAGENS UPPLYSNINGSTJÄNST RIKSDAGSBIBLIOTEKET Summarisk förteckning över protokoll med bihang vid riksdagen år 1964 Protokoll Första kammarens protokoll h. 142. Andra kammarens protokoll h. 142. Sami. Avd. 1 1 2 3 4 5 1 5 2

1964-10-27

Register 1964:reg (pdf, 22112 kB)

Register 1964:Ku

Konstitutionsutskottets register vid 196t års riksdag vårsessionen 1 Sakregister över konstitutionsutskottets betänkanden vid 1964 års riksdags vårsession1 A Allmänna handlingar: 1. angående rätt att överklaga departementschefs beslut rörande utbekommande av 6 2. se:Sekretess och Valhemligheten Andrakammarval, se:Val

1964-05-29

Register 1964:Ku (pdf, 552 kB)

Register 1964:Su - höst

Statsutskottets register vid 196b års riksdag höstsessionen 1 Register över statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1964 års riksdag höstsessionen A Alkoholmissbrukare, vårdanstalter för: vissa iakttagelser vid erkända vårdanstalten i Östfora, statsrevisorernas framställning rörande.181: anslag till utrustning.200:

1964-01-01

Register 1964:Su - höst (pdf, 470 kB)

Register 1964:Su

Statsutskottets register vid 1961 års riksdag vårsessionen 1 Register över statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1964 års riksdag vårsessionen A Abortförebyggande åtgärder, anslag till.Aerotransport, Aktiebolaget, anslag till garanti till bolaget.Affärsverk, statens: statsverkspropositionens framställningar rörande

1964-01-01

Register 1964:Su (pdf, 2610 kB)

Register 1964:L3u - höst

Tredje lagutskottets register vid 196A års riksdag höstsessionen 1 Register till tredje lagutskottets utlåtanden vid 1964 års riksdag höstsessionen A Allemansrätt: se Naturvård 41 B Byggnadslagen: se Naturvård 41 D Djurskydd: se Nordiska rådet 42 E Ersättning: se Naturvård 41 Expropriation: se Naturvård 41 F Fastighetsbildning:

1964-01-01

Register 1964:L3u - höst (pdf, 307 kB)

Register 1964:L3u

Tredje lagutskottets register vid 1964 års riksdag vårsessionen 1 Register till tredje lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1964 års riksdag vårsessionen A Allmänningsfonder se Riksdagens revisorer 33 Arrende: se Kronoegendom 1 Axel- och boggietryck: se Vägtrafik 16 B Backspegel: se Vägtrafik 32 Besiktning: se

1964-01-01

Register 1964:L3u (pdf, 593 kB)

Register 1964:L2u

Andra lagutskottets register vid 196b års riksdag vårsessionen 1 ÄWUiO it uoillivWk Register till andra lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1964 års riksdag vårsessionen A Administrativt frihetsberövande: se Socialhjälpslagen 12 Alkoholmissbrukare: se Sjukförsäkring 19 Allmän arbetslöshetsförsäkring: se Arbetslöshetsförsäkring

1964-01-01

Register 1964:L2u (pdf, 1046 kB)