Dokument & lagar (12 301 träffar)

Protokoll 2015/16:127

§ 1 Avsägelser Förste vice talmannen meddelade att Emilia Töyrä (S) avsagt sig uppdraget som ledamot i konstitutionsutskottet, att Jörgen Hellman (S) avsagt sig uppdragen som ledamot i finansutskottet och som suppleant i skatteutskottet, att Niklas Karlsson (S) avsagt sig uppdraget

2016-06-28

Protokoll 2015/16:127 (pdf, 732 kB)

Protokoll 2015/16:126

§ 1 Anmälan om subsidiaritetsprövningar Tredje vice talmannen anmälde att utdrag ur följande protokoll i ärenden om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in: prot. 2015/16:42 för torsdagen de n 16 juni från trafikutskottet och prot. 2015/16:51 för tisdagen den 21 juni från finansutskottet.

2016-06-27

Protokoll 2015/16:126 (pdf, 369 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:320

Riksdagsskrivelse 2015/16:320 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU35 Fortsatt giltighet av en tidsbegränsad bestämmelse i inhämtningslagen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 juni 2016 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2016-06-22

Riksdagsskrivelse 2015/16:320 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:320 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:318

Riksdagsskrivelse 2015/16:318 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2015/16:FiU37 Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2011–2015 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 juni 2016 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2016-06-22

Riksdagsskrivelse 2015/16:318 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:318 (pdf, 53 kB)

Protokoll 2015/16:125

§ 1 Justering av protokoll Protokollet för den 7 juni justerades. § 2 Anmälan om fördröjt svar på interpellation Följande skrivelse hade kommit in: Interpellation 2015/16: 707 Till riksdagen Interpellation 2015/16:707 Eventuellt avtal mellan EU och Libyen av Christina Höj Larsen (V) Interpellationen

2016-06-22

Protokoll 2015/16:125 (pdf, 468 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:315

Riksdagsskrivelse 2015/16:315 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2015/16:UbU18 Fjärrundervisning och entreprenad – nya möjligheter för undervisning och studiehandledning på modersmål får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 juni 2016 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2016-06-21

Riksdagsskrivelse 2015/16:315 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:315 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:302

Riksdagsskrivelse 2015/16:302 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2015/16:SoU8 En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016–2020 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 juni 2016 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2016-06-21

Riksdagsskrivelse 2015/16:302 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:302 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:303

Riksdagsskrivelse 2015/16:303 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2015/16:SfU16 Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 juni 2016 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2016-06-21

Riksdagsskrivelse 2015/16:303 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:303 (pdf, 52 kB)