Dokument & lagar (12 782 träffar)

Talarlista 2016/17:20170426

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Onsdagen den 26 april 2017 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid (min.) Ackumulerad tid Arbetsmarknadsutskottets

2017-04-26

Talarlista 2016/17:20170426 (docx, 35 kB) Talarlista 2016/17:20170426 (pdf, 103 kB)

Talarlista 2016/17:20170419

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Onsdagen den 19 april 2017 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid (min.) Ackumulerad tid Socialutskottets betänkande

2017-04-19

Talarlista 2016/17:20170419 (docx, 36 kB) Talarlista 2016/17:20170419 (pdf, 107 kB)

Talarlista 2016/17:20170406

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Torsdagen den 6 april 2017 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Nr Anmäld tid (min.) Ackumulerad tid Miljö-

2017-04-06

Talarlista 2016/17:20170406 (docx, 36 kB) Talarlista 2016/17:20170406 (pdf, 105 kB)

Talarlista 2016/17:20170405

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Onsdagen den 5 april 2017 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid (min.) Ackumulerad tid Utbildningsutskottets

2017-04-05

Talarlista 2016/17:20170405 (docx, 38 kB) Talarlista 2016/17:20170405 (pdf, 112 kB)

Föredragningslista 2016/17:90

Föredragningslista 2016/17 : 90 Fredagen den 31 mars 2017 Kl. 09.00 Interpellationssvar Anmälan om subsidiaritetsprövning 1 2016/17:22 Torsdagen den 16 mars NU Meddelande om debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande 2 Tisdagen den 18 april kl. 12.00 Anmälan om fördröjda svar

2017-03-31

Föredragningslista 2016/17:90 (docx, 38 kB) Föredragningslista 2016/17:90 (pdf, 107 kB)

Talarlista 2016/17:20170330

Torsdagen den 30 mars 2017 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Statsministerns frågestund 16.00 Votering Aktuell debatt Nr Anmäld tid (min.) Ackumulerad tid 11 Finansutskottets betänkande FiU39 Riksrevisionens rapport om internationella jämförelser av inkomstskillnader 0.00 0.00 12 Justitieutskottets

2017-03-30

Talarlista 2016/17:20170330 (docx, 38 kB) Talarlista 2016/17:20170330 (pdf, 103 kB)

Föredragningslista 2016/17:89

Föredragningslista 2016/17 : 89 Torsdagen den 30 mars 2017 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Statsministerns frågestund 16.00 Votering Aktuell debatt Anmälan om återtagande av plats i riksdagen 1 Azadeh Rojhan Gustafsson (S) fr.o.m. den 2 april Därmed upphör Anna Vikströms (S) uppdrag som

2017-03-30

Föredragningslista 2016/17:89 (docx, 39 kB) Föredragningslista 2016/17:89 (pdf, 102 kB)

Talarlista 2016/17:20170329

Onsdagen den 29 mars 2017 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid (min.) Ackumulerad tid 15 Försvarsutskottets betänkande FöU10 Skärpta straff för brott mot tillståndsplikten för explosiva varor 1 Allan Widman (L) 6 2 Mats Green (M) 6 3 Mikael Jansson (SD) 5 4 Daniel Bäckström

2017-03-29

Talarlista 2016/17:20170329 (docx, 42 kB) Talarlista 2016/17:20170329 (pdf, 112 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:194

Riksdagsskrivelse 2016/17:194 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2016/17:UU8 Riksrevisionens rapport om förutsägbarhet och långsiktighet inom biståndet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 29 mars 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-03-29

Riksdagsskrivelse 2016/17:194 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:194 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:197

Riksdagsskrivelse 2016/17:197 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2016/17:SfU13 Ny lag om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 29 mars 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-03-29

Riksdagsskrivelse 2016/17:197 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:197 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:196

Riksdagsskrivelse 2016/17:196 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2016/17:SfU7 En handräckningsbestämmelse i lagen om mottagande av asylsökande m.fl. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 29 mars 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-03-29

Riksdagsskrivelse 2016/17:196 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:196 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:199

Riksdagsskrivelse 2016/17:199 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2016/17:NU15 Ombud vid stämma i kollektiva förvaltningsorganisationer får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 29 mars 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-03-29

Riksdagsskrivelse 2016/17:199 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:199 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:198

Riksdagsskrivelse 2016/17:198 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2016/17:MJU18 Offentliggörande av uppgifter om ekologiska aktörer får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 29 mars 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-03-29

Riksdagsskrivelse 2016/17:198 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:198 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:201

Riksdagsskrivelse 2016/17:201 Regeringen Utrikesdepartementet 1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU22 Valfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 29 mars 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2016/17:200 till Justitiedepartementet

2017-03-29

Riksdagsskrivelse 2016/17:201 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:201 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:200

Riksdagsskrivelse 2016/17:200 Regeringen Justitiedepartementet 1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU22 Valfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 29 mars 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2016/17:201 till Utrikesdepartementet

2017-03-29

Riksdagsskrivelse 2016/17:200 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:200 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:195

Riksdagsskrivelse 2016/17:195 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2016/17:FöU10 Skärpta straff för brott mot tillståndsplikten för explosiva varor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 29 mars 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-03-29

Riksdagsskrivelse 2016/17:195 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:195 (pdf, 53 kB)

Protokoll 2016/17:88

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:88 Onsdagen den 29 mars Kl. 09.00–17.45 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Anmälan om fördröjt svar på interpellation Följande skrivelse hade kommit in: Interpellation 2016/17:375 Till riksdagen Interpellation 2016/17:375 Missvisande statistik av

2017-03-29

Protokoll 2016/17:88 (pdf, 986 kB)

Föredragningslista 2016/17:88

Föredragningslista 2016/17 : 88 Onsdagen den 29 mars 2017 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Anmälan om fördröjt svar på interpellation 1 2016/17:375 av Christian Holm Barenfeld (M) Missvisande statistik Anmälan om faktapromemoria Ansvarigt utskott 2 2016/17:FPM78 Slutrapport från

2017-03-29

Föredragningslista 2016/17:88 (docx, 35 kB) Föredragningslista 2016/17:88 (pdf, 124 kB)

Protokoll 2016/17:87

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:87 Tisdagen den 28 mars Kl. 13.00–15.57 18.00–18.11 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Anmälan om kompletteringsval T almannen meddelade att S verige demokraternas riksdagsgrupp anmält Crister Spets som suppleant

2017-03-28

Protokoll 2016/17:87 (pdf, 483 kB)

Föredragningslista 2016/17:87

Föredragningslista 2016/17 : 87 Tisdagen den 28 mars 2017 Kl. 13.00 Interpellationssvar (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00) Anmälan om kompletteringsval 1 Crister Spets (SD) som suppleant i konstitutionsutskottet Anmälan om ersättare för statsråd 2 Marie Olsson (S) som ersättare

2017-03-28

Föredragningslista 2016/17:87 (docx, 40 kB) Föredragningslista 2016/17:87 (pdf, 131 kB)