Dokument & lagar (6 534 träffar)

Protokoll 2016/17:74

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:74 Fredagen den 24 februari Kl. 09.00–13.39 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Justering av protokoll Protokollet för den 3 februari justerades. § 2 Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Tredje vice talmannen meddelade att

2017-02-24

Protokoll 2016/17:74 (pdf, 691 kB)

Protokoll 2016/17:73

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:73 Torsdagen den 23 februari Kl. 12.00–17.17 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Justering av protokoll Protokollet för den 2 februari justerades. § 2 Avsägelse Förste vice talmannen meddelade att Maria Malmer Stenergard

2017-02-23

Protokoll 2016/17:73 (pdf, 781 kB)

Protokoll 2016/17:72

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:72 Onsdagen den 22 februari Kl. 09.00–18.55 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Justering av protokoll Protokollet för den 1 februari justerades. § 2 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit

2017-02-22

Protokoll 2016/17:72 (pdf, 1158 kB)

Protokoll 2016/17:71

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:71 Tisdagen den 21 februari Kl. 13.00–15.55 18.00–20.54 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Justering av protokoll Protokollet för den 31 januari justerades. § 2 Anmälan om ny riksdagsledamot Följande berättelse hade kommit

2017-02-21

Protokoll 2016/17:71 (pdf, 723 kB)

Protokoll 2016/17:70

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:70 Fredagen den 17 februari Kl. 09.00–10.55 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Svar på interpellation 2016/17:257 om den turkiska regeringens förtryck av oppositionen Anf. 1 Utrikesminister MARGOT WALLSTRÖM (S): Herr talman! Ärade

2017-02-17

Protokoll 2016/17:70 (pdf, 381 kB)

Protokoll 2016/17:69

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:69 Torsdagen den 16 februari Kl. 12.00–15.25 16.00–16.06 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Justering av protokoll Protokollet för den 26 januari justerades. § 2 Avsägelser Förste vice talmannen meddelade att Andreas Carlson

2017-02-16

Protokoll 2016/17:69 (pdf, 643 kB)

Protokoll 2016/17:68

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:68 Onsdagen den 15 februari Kl. 09.00–14.58 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Val av riksrevisorer Anf. 1 ANDREAS NORLÉN (M): Herr talman! Låt mig först hit till kammarens åhörarläktare välkomna de personer som konstitutionsutskottet

2017-02-15

Protokoll 2016/17:68 (pdf, 735 kB)

Protokoll 2016/17:67

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:67 Tisdagen den 14 februari Kl. 13.00–15.56 18.00–19.58 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1 § Återrapportering från Europeiska rådets möte den 3 februari Anf. 1 Statsminister STEFAN LÖFVEN (S): Fru talman! För snart två veckor

2017-02-14

Protokoll 2016/17:67 (pdf, 764 kB)

Protokoll 2016/17:66

§ 1 Justering av protokoll Protokollet för den 13 januari justerades. § 2 Anmälan om subsidiaritetsprövningar Tredje vice talmannen anmälde att utdrag ur följande protokoll i ärenden om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in: prot. 2016/17:23 för torsdagen den 19 januari från

2017-02-03

Protokoll 2016/17:66 (pdf, 267 kB)

Protokoll 2016/17:65

§ 1 Justering av protokoll Protokollet för den 12 januari justerades. § 2 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2016/17:245 Till riksdagen Interpellation 2016/17:245 Kontanthantering på landsbygden av Sten Bergheden (M) Interpellationen

2017-02-02

Protokoll 2016/17:65 (pdf, 556 kB)

Protokoll 2016/17:64

§ 1 Justering av protokoll Protokollen för den 10 och 11 januari justerades. § 2 Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Andre vice talmannen meddelade att Ida Drougge (M) återtagit sin plats i riksdagen från och med den 1 februari, varigenom uppdraget som ersättare upphört för

2017-02-01

Protokoll 2016/17:64 (pdf, 495 kB)

Protokoll 2016/17:63

§ 1 Meddelande om statsministerns frågestund Tredje vice talmannen meddelade att vid frågestunden torsdagen den 2 februari kl. 14.00 skulle frågor besvaras av statsminister Stefan Löfven (S) .   § 2 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade

2017-01-31

Protokoll 2016/17:63 (pdf, 443 kB)

Protokoll 2016/17:62

§ 1 Meddelande om återrapportering från Europeiska rådets möte den 3 februari T almannen meddelade att tisdagen den 14 februari kl. 13.0 0 skulle återrapportering från Europeiska rådets möte den 3 februari äga rum. § 2 Meddelande om återrapportering från Europeiska

2017-01-27

Protokoll 2016/17:62 (pdf, 608 kB)

Protokoll 2016/17:61

§ 1 Anmälan om ersättare för statsråd Tredje vice talmannen anmälde att Anders Lönnberg (S) skulle tjänstgöra som ersättare för statsrådet Magdalena Andersson (S) under tiden för Serkan Köses (S) ledighet den 1 april–31 augusti och att Gustaf Lantz (S) skulle tjänstgöra som ersättare

2017-01-26

Protokoll 2016/17:61 (pdf, 525 kB)

Protokoll 2016/17:60

§ 1 Ärenden för hänvisning till utskott Följande dokument hänvisades till utskott: Propositioner 2016/17:84 till trafikutskottet 2016/17:86 till socialförsäkringsutskottet Skrivelse 2016/17:79 till näringsutskottet Motioner 2016/17:3571, 3572, 3577 och 3579 till näringsutskottet 2016/17:3570,

2017-01-25

Protokoll 2016/17:60 (pdf, 713 kB)

Protokoll 2016/17:59

§ 1 Meddelande om frågestund Andre vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 26 januari kl. 14.00 . § 2 Meddelande om utrikespolitisk debatt Andre vice talmannen meddelade att utrikespolitisk debatt skulle äga rum onsdagen den 1 5 februari kl. 9.00 . § 3 Anmälan

2017-01-24

Protokoll 2016/17:59 (pdf, 503 kB)

Protokoll 2016/17:58

§ 1 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2016/17:222 Till riksdagen Interpellation 2016/17: 222 Fyrverkerier av Marie Granlund (S) Interpellationen kommer inte hinna besvaras inom tidsfristen. Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor

2017-01-20

Protokoll 2016/17:58 (pdf, 599 kB)

Protokoll 2016/17:57

§ 1 Frågestund Anf. 1 TALMANNEN: Frågestund Jag vill hälsa statsråden välkomna. Frågor besvaras i dag av arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson, statsrådet Anders Ygeman, kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och statsrådet Ann Linde. En fråga ska vara av övergripande och

2017-01-19

Protokoll 2016/17:57 (pdf, 372 kB)

Protokoll 2016/17:56

§ 1 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2016/17:211 Till riksdagen Interpellation 2016/17:211 Åtgärder mot illegal yrkestrafik av Emma Wallrup (V) Interpellationen kommer inte hinna besvaras inom tidsfristen. Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor

2017-01-18

Protokoll 2016/17:56 (pdf, 927 kB)

Protokoll 2016/17:55

§ 1 Meddelande om frågestund T almannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 19 januari kl. 14.00 . § 2 Anmälan om faktapromemorior Talmannen anmälde att följande faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott:

2017-01-17

Protokoll 2016/17:55 (pdf, 409 kB)