Dokument & lagar (6 592 träffar)

Protokoll 2016/17:132

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:132 Tisdagen den 27 juni Kl.  9.00–12.11 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Andre vice talmannen meddelade att Jeff Ahl (SD) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 1 juli, varigenom

2017-06-27

Protokoll 2016/17:132 (pdf, 671 kB)

Protokoll 2016/17:131

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:131 Måndagen den 26 juni Kl.  11.00–12.49 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Justering av protokoll Protokollen för den 2 och 7 juni justerades. § 2  Avsägelse Andre vice talmannen meddelade att Maria Abrahamsson (M) avsagt sig uppdraget

2017-06-26

Protokoll 2016/17:131 (pdf, 580 kB)

Protokoll 2016/17:130

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:130 Onsdagen den 21 juni Kl.  09.00–12.33 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Avsägelse Talmannen meddelade att Runar Filper (SD) avsagt sig uppdraget som suppleant konstitutionsutskottet. Kammaren biföll denna avsägelse. § 2  Anmälan om

2017-06-21

Protokoll 2016/17:130 (pdf, 604 kB)

Protokoll 2016/17:129

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:129 Tisdagen den 20 juni Kl.  09.00–16.11 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Ärenden för hänvisning till utskott Följande dokument hänvisades till utskott: Motioner 2016/17:3754 och 3755 till socialutskottet  § 2  Ärenden för bordläggning Följande

2017-06-20

Protokoll 2016/17:129 (pdf, 982 kB)

Protokoll 2016/17:128

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:128 Måndagen den 19 juni Kl.  11.00–19.44 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Talmannen meddelade att Ulrika Karlsson i Uppsala (M) återtagit sin plats i riksdagen från och med den 19 juni, varigenom

2017-06-19

Protokoll 2016/17:128 (pdf, 1099 kB)

Protokoll 2016/17:127

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:127 Fredagen den 16 juni Kl.  09.00–10.40 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Justering av protokoll Protokollen för den 29–31 maj samt för den 1 juni justerades. § 2  Avsägelse Förste vice talmannen meddelade att Berit Högman (S) avsagt

2017-06-16

Protokoll 2016/17:127 (pdf, 440 kB)

Protokoll 2016/17:126

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:126 Torsdagen den 15 juni Kl.  12.00–20.30 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Avsägelse Tredje vice talmannen meddelade att Beatrice Ask (M) avsagt sig uppdraget som ledamot i justitieutskottet. Kammaren biföll denna avsägelse. § 2  Anmälan

2017-06-15

Protokoll 2016/17:126 (pdf, 1115 kB)

Protokoll 2016/17:125

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:125 Onsdagen den 14 juni Kl.  9.00–19.29 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. Välkomsthälsning Anf.  1  TALMANNEN: First of all, I would like to say warmly welcome to the speaker of the Parliament of Cyprus, Demetris Syllouris. You are most welcome

2017-06-14

Protokoll 2016/17:125 (pdf, 1053 kB)

Protokoll 2016/17:124

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:124 Tisdagen den 13 juni Kl.  13.00–15.57        18.00–19.19 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Anmälan om ersättare för statsråd Förste vice talmannen anmälde att Stefan Nilsson (MP) skulle tjänstgöra som ersättare för statsrådet Per Bolund

2017-06-13

Protokoll 2016/17:124 (pdf, 643 kB)

Protokoll 2016/17:123

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:123 Måndagen den 12 juni Kl.  11.00–14.52 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Meddelande om frågestund Talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 15 juni kl. 14.00. § 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande

2017-06-12

Protokoll 2016/17:123 (pdf, 626 kB)

Protokoll 2016/17:122

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:122 Fredagen den 9 juni Kl.  09.00–10.27 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Justering av protokoll Protokollet för den 19 maj justerades. § 2  Anmälan om ny riksdagsledamot Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden: Berättelse

2017-06-09

Protokoll 2016/17:122 (pdf, 428 kB)

Protokoll 2016/17:121

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:121 Torsdagen den 8 juni Kl.  12.00–16.48 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Justering av protokoll Protokollet för den 18 maj justerades. § 2  Anmälan om fördröjt svar på interpellation Följande skrivelse hade kommit in: Interpellation

2017-06-08

Protokoll 2016/17:121 (pdf, 832 kB)

Protokoll 2016/17:120

§ 1  Justering av protokoll Protokollen för den 16 och 17 maj justerades. § 2  Avsägelser Tredje vice talmannen meddelade att Hans Linde (V) avsagt sig uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 7 juni 2017. Kammaren biföll denna avsägelse. Tredje vice talmannen meddelade att Helen Engholm (V) avsagt

2017-06-07

Protokoll 2016/17:120 (pdf, 773 kB)

Protokoll 2016/17:119

§ 1  Justering av protokoll Protokollet för den 12 maj justerades. § 2  Anmälan om faktapromemorior Talmannen anmälde att följande faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott: 2016/17:FPM88 Direktiv om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar

2017-06-02

Protokoll 2016/17:119 (pdf, 491 kB)

Protokoll 2016/17:118

§ 1  Justering av protokoll Protokollet för den 11 maj justerades. § 2  Avsägelse Andre vice talmannen meddelade att Anders Forsberg (SD) avsagt sig uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 1 juni 2017. Kammaren biföll denna avsägelse. § 3  Anmälan om faktapromemoria Andre vice talmannen anmälde

2017-06-01

Protokoll 2016/17:118 (pdf, 983 kB)

Protokoll 2016/17:117

§ 1  Justering av protokoll Protokollet för den 10 maj justerades. § 2  Anmälan om kompletteringsval Förste vice talmannen meddelade att Moderaternas riksdagsgrupp anmält Gunnar Hedberg som suppleant i EU-nämnden under Ulrika Karlsson i Uppsalas ledighet. Förste vice talmannen förklarade vald under tiden den

2017-05-31

Protokoll 2016/17:117 (pdf, 1013 kB)

Protokoll 2016/17:116

§ 1  Justering av protokoll Protokollet för den 9 maj justerades. § 2  Ärenden för hänvisning till utskott Följande dokument hänvisades till utskott: Proposition 2016/17:193 till miljö- och jordbruksutskottet Redogörelse 2016/17:RR5 till finansutskottet Motioner 2016/17:3742 och 3744 till justitieutskottet 

2017-05-30

Protokoll 2016/17:116 (pdf, 998 kB)

Protokoll 2016/17:115

§ 1  Justering av protokoll Protokollen för den 2–5 maj justerades. § 2  Anmälan om nya riksdagsledamöter Följande berättelser hade kommit in från Valprövningsnämnden: Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Börje Vestlund

2017-05-29

Protokoll 2016/17:115 (pdf, 332 kB)

Protokoll 2016/17:114

§ 1  Avsägelse Andre vice talmannen meddelade att Carin Jämtin (S) avsagt sig uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 29 maj 2017. Kammaren biföll denna avsägelse. § 2  Anmälan om fördröjt svar på interpellation Följande skrivelse hade kommit in: Interpellation 2016/17:504 Till riksdagen Interpellation

2017-05-19

Protokoll 2016/17:114 (pdf, 496 kB)

Protokoll 2016/17:113

§ 1  Justering av protokoll Protokollen för den 27 och 28 april justerades. § 2  Anmälan om ändrad partibeteckning Från Patrick Reslow hade följande skrivelse kommit in: Till Sveriges riksdag Anmälan om ändrad partibeteckning Härmed vill jag meddela att jag har utträtt ur Moderaterna och inte längre tillhör

2017-05-18

Protokoll 2016/17:113 (pdf, 855 kB)