Dokument & lagar (6 419 träffar)

Protokoll 2015/16:127

Riksdagens snabbprotokoll 2015/16:127 Tisdagen den 28 juni Kl. 09.00–13.27 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Avsägelser Förste vice talmannen meddelade att Emilia Töyrä (S) avsagt sig uppdraget som ledamot i konstitutionsutskottet, att Jörgen Hellman (S)

2016-06-28

Protokoll 2015/16:127 (pdf, 679 kB)

Protokoll 2015/16:126

Riksdagens snabbprotokoll 2015/16:126 Måndagen den 27 juni Kl. 11.00–12.37 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Anmälan om subsidiaritetsprövningar Tredje vice talmannen anmälde att utdrag ur följande protokoll i ärenden om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit

2016-06-27

Protokoll 2015/16:126 (pdf, 346 kB)

Protokoll 2015/16:125

Riksdagens snabbprotokoll 2015/16:125 Onsdagen den 22 juni Kl. 09.00–10.00 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Justering av protokoll Protokollet för den 7 juni justerades. § 2 Anmälan om fördröjt svar på interpellation Följande skrivelse hade kommit in: Interpellation

2016-06-22

Protokoll 2015/16:125 (pdf, 378 kB)

Protokoll 2015/16:124

Riksdagens snabbprotokoll 2015/16:124 Tisdagen den 21 juni Kl. 09.00–14.14 15.30–16.08 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Anmälan om subsidiaritetsprövning Tredje vice talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2015/16:55 för tisdagen den 14 juni i ärende om subsidiaritetsprövning

2016-06-21

Protokoll 2015/16:124 (pdf, 883 kB)

Protokoll 2015/16:122

Riksdagens snabbprotokoll 2015/16:122 Fredagen den 17 juni Kl. 09.00–16.16 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Aktuell debatt om situationen i utsatta stadsdelar Anf. 1 ROGER HADDAD (L): Herr talman! Liberalernas riksdagsgrupp har alltså begärt denna extrainsatta

2016-06-17

Protokoll 2015/16:122 (pdf, 783 kB)

Protokoll 2015/16:120

Riksdagens snabbprotokoll 2015/16:120 Onsdagen den 15 juni Kl. 09.00–19.53 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Partiledardebatt Anf. 1 Statsminister STEFAN LÖFVEN (S): (Applåder) Herr talman! Jag vill börja med några ord från dramatikern Lin-Manuel Miranda som

2016-06-15

Protokoll 2015/16:120 (pdf, 1076 kB)

Protokoll 2015/16:119

Riksdagens snabbprotokoll 2015/16:119 Tisdagen den 14 juni Kl. 13.00–15.55 18.00–21.25 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Justering av protokoll Protokollet för 24 maj justerades. § 2 Ansökan om ledighet Tredje vice talmannen meddelade att Leif Jakobsson

2016-06-14

Protokoll 2015/16:119 (pdf, 689 kB)

Protokoll 2015/16:118

Riksdagens snabbprotokoll 2015/16:118 Måndagen den 13 juni Kl. 12.00–17.06 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Anmälan om ersättare Tredje vice talmannen anmälde att Crister Spets (SD) skulle tjänstgöra som ersättare för Julia Kronlid (SD) under tiden

2016-06-13

Protokoll 2015/16:118 (pdf, 694 kB)

Protokoll 2015/16:117

Riksdagens snabbprotokoll 2015/16:117 Fredagen den 10 juni Kl. 09.00–09.39 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Justering av protokoll Protokollet för den 20 maj justerades. § 2 Avsägelse Förste vice talmannen meddelade att Carl Schlyter (MP) avsagt sig

2016-06-10

Protokoll 2015/16:117 (pdf, 258 kB)

Protokoll 2015/16:116

Riksdagens snabbprotokoll 2015/16:116 Torsdagen den 9 juni Kl. 12.00–21.04 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Val av chefsjustitieombudsman Val av chefsjustitieombudsman f öretogs . Anf. 1 ANDREAS NORLÉN (M): Herr talman! I egenskap av ordförande för

2016-06-09

Protokoll 2015/16:116 (pdf, 911 kB)

Protokoll 2015/16:115

Riksdagens snabbprotokoll 2015/16:115 Onsdagen den 8 juni Kl. 09.00–17.04 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Justering av protokoll Protokollet för den 18 maj justerades. § 2 Anmälan om ny gruppledare för partigrupp Andre vice talmannen meddelade att Liberalernas

2016-06-08

Protokoll 2015/16:115 (pdf, 1041 kB)

Protokoll 2015/16:113

§ 1 Anmälan om kompletteringsval Förste vic e talmannen meddelade att Sverige demokraternas riksdagsgrupp anmält Sara ‑ Lena Bjälkö som suppleant i trafikutskottet . Förste vice talmannen förklarade vald till suppleant i trafikutskottet Sara-Lena Bjälkö (SD) § 2 Anmälan

2016-05-27

Protokoll 2015/16:113 (pdf, 364 kB)

Protokoll 2015/16:112

§ 1 Anmälan om förändringar i regeringens sammansättning Från statsminister Stefan Löfven (S) hade följande skrivelse kommit in: Till riksdagens talman Förändringar i regeringens sammansättning Jag har i dag fattat följande beslut om regeringens sammansättning. Åsa Romson har entledigats som statsråd och

2016-05-26

Protokoll 2015/16:112 (pdf, 963 kB)

Protokoll 2015/16:110

§ 1 Aktuell debatt om Vattenfalls brunkolsverksamhet och klimatet Anf. 1 JONAS SJÖSTEDT (V): Aktuell debatt om Vattenfalls brunkols - verksamhet och klimatet Fru talman! Förra året stod jag vid kanten på det gigantiska dagbrottet Welzow-Süd i sydöstra Tyskland. Det är ett av de dagbrott där

2016-05-24

Protokoll 2015/16:110 (pdf, 975 kB)

Protokoll 2015/16:109

§ 1 Justering av protokoll Protokollet för den 29 april justerades. § 2 Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Talmannen meddelade att Roland Utbult (KD) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 23 maj, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Eva Wallin

2016-05-20

Protokoll 2015/16:109 (pdf, 379 kB)

Protokoll 2015/16:108

§ 1 Justering av protokoll Protokollet för den 28 april justerades. § 2 Anmälan om fördröjt svar på interpellation Följande skrivelse hade kommit in: Interpellation 2015/16:602 Till riksdagen Interpellation 2015/16:602 Regeringens bostadsprioritering av Roger Hedlund (SD) Interpellationen

2016-05-19

Protokoll 2015/16:108 (pdf, 743 kB)