Dokument & lagar (6 642 träffar)

Protokoll 2017/18:48

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:48 Tisdagen den 12 december Kl.  10.00–15.58        18.00–18.31 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.  1  Justering av protokoll Protokollet för den 21 november justerades.  2  Ärenden för hänvisning till utskott Följande dokument hänvisades

2017-12-12

Protokoll 2017/18:48 (pdf, 870 kB)

Protokoll 2017/18:47

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:47 Måndagen den 11 december Kl.  09.00–18.33 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.  1  Aktuell debatt med anledning av metoo-uppropen Anf.  1  ROSSANA DINAMARCA (V): Ärade riksdag och framför allt systrar och syskon! Ni som har delat era vittnesmål

2017-12-11

Protokoll 2017/18:47 (pdf, 971 kB)

Protokoll 2017/18:46

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:46 Fredagen den 8 december Kl.  09.00–14.31 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.  1  Justering av protokoll Protokollet för den 17 november justerades.  2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation

2017-12-08

Protokoll 2017/18:46 (pdf, 600 kB)

Protokoll 2017/18:45

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:45 Torsdagen den 7 december Kl.  12.00–21.29 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.  1  Justering av protokoll Protokollet för den 16 november justerades.  2  Anmälan om fördröjt svar på interpellation Följande skrivelse hade kommit in: Interpellation

2017-12-07

Protokoll 2017/18:45 (pdf, 925 kB)

Protokoll 2017/18:44

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:44 Onsdagen den 6 december Kl.  09.00–18.06 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.  1  Anmälan om faktapromemoria Andre vice talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott: 2017/18:FPM25

2017-12-06

Protokoll 2017/18:44 (pdf, 935 kB)

Protokoll 2017/18:43

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:43 Tisdagen den 5 december Kl.  13.00–15.59        18.00–21.49 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.  1  Justering av protokoll Protokollen för den 14 och 15 november justerades.  2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande

2017-12-05

Protokoll 2017/18:43 (pdf, 720 kB)

Protokoll 2017/18:42

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:42 Måndagen den 4 december Kl.  13.00–15.56 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.  1  Meddelande om statsministerns frågestund Andre vice talmannen meddelade att vid frågestunden torsdagen den 7 december kl. 14.00 skulle frågor besvaras av statsminister

2017-12-04

Protokoll 2017/18:42 (pdf, 455 kB)

Protokoll 2017/18:41

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:41 Fredagen den 1 december Kl.  09.00–14.12 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.  1  Anmälan om kompletteringsval Andre vice talmannen meddelade att Joakim Johansson anmälts som suppleant i Valprövningsnämnden. Andre vice talmannen förklarade vald

2017-12-01

Protokoll 2017/18:41 (pdf, 782 kB)

Protokoll 2017/18:40

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:40 Torsdagen den 30 november Kl.  12.00–15.13        16.00–16.07 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.  1  Justering av protokoll Protokollen för den 9 och 10 november justerades.  2  Anmälan om ändrad partibeteckning Från Stefan Nilsson

2017-11-30

Protokoll 2017/18:40 (pdf, 710 kB)

Protokoll 2017/18:39

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:39 Onsdagen den 29 november Kl.  9.00–17.54 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.  1  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2017/18:141 Till riksdagen Interpellation 2017/18:141 Välfärdsutredningens

2017-11-29

Protokoll 2017/18:39 (pdf, 880 kB)

Protokoll 2017/18:38

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:38 Tisdagen den 28 november Kl.  13.00–15.55        18.00–19.21 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.  1  Justering av protokoll Protokollen för den 7 och 8 november justerades.  2  Anmälan om ersättare Andre vice talmannen anmälde att

2017-11-28

Protokoll 2017/18:38 (pdf, 663 kB)

Protokoll 2017/18:37

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:37 Fredagen den 24 november Kl.  09.00–11.27 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.  1  Utökning av antalet suppleanter Valberedningen hade, enligt ett till kammaren inkommet protokollsutdrag, tillstyrkt att antalet suppleanter i socialutskottet skulle

2017-11-24

Protokoll 2017/18:37 (pdf, 515 kB)

Protokoll 2017/18:36

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:36 Torsdagen den 23 november Kl.  12.00–15.16        16.00–17.26 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.  1  Anmälan om vice ordförande i utskott Förste vice talmannen anmälde att Jessica Polfjärd (M) valts till vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet.

2017-11-23

Protokoll 2017/18:36 (pdf, 622 kB)

Protokoll 2017/18:35

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:35 Onsdagen den 22 november Kl.  9.00–15.19        16.00–16.10 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.  1  Avsägelser Talmannen meddelade att Anna Kinberg Batra (M) avsagt sig uppdragen som ledamot i utrikesnämnden samt som suppleant i EU-nämnden

2017-11-22

Protokoll 2017/18:35 (pdf, 945 kB)

Protokoll 2017/18:34

 1  Aktuell debatt om personlig assistans Anf.  1  EMMA HENRIKSSON (KD): Aktuell debatt om personlig assistans Fru talman! Hösten 2015 sa finansminister Magdalena Andersson att det finns skäl att påbörja besparingar på personlig assistans. Det blev en vändpunkt. Då hände någonting, för efter det kan vi se en drastisk

2017-11-21

Protokoll 2017/18:34 (pdf, 1086 kB)

Protokoll 2017/18:33

 1  Justering av protokoll Protokollet för den 27 oktober justerades.  2  Avsägelse Förste vice talmannen meddelade att Tobias Billström (M) avsagt sig uppdraget som ledamot i Europarådets svenska delegation. Kammaren biföll denna avsägelse.  3  Anmälan om kompletteringsval Förste vice talmannen meddelade

2017-11-17

Protokoll 2017/18:33 (pdf, 466 kB)

Protokoll 2017/18:32

 1  Justering av protokoll Protokollet för den 26 oktober justerades.  2  Anmälan om sammansatt utrikes- och försvarsutskott Från sammansatta utrikes- och försvarsutskottet hade följande skrivelse kommit in: Sammansatt utrikes- och försvarsutskott 1 bil. Utrikesutskottet och försvarsutskottet har jämlikt

2017-11-16

Protokoll 2017/18:32 (pdf, 747 kB)

Protokoll 2017/18:31

 1  Justering av protokoll Protokollet för den 25 oktober justerades.  2  Anmälan om kompletteringsval Tredje vice talmannen meddelade att Sverigedemokraternas riksdagsgrupp anmält Patrick Reslow (-) som suppleant i utbildningsutskottet. Tredje vice talmannen förklarade vald till suppleant i utbildningsutskottet Patrick

2017-11-15

Protokoll 2017/18:31 (pdf, 1163 kB)

Protokoll 2017/18:30

 1  Justering av protokoll Protokollet för den 24 oktober justerades.  2  Avsägelse Tredje vice talmannen meddelade att Markus Wiechel (SD) avsagt sig uppdraget som suppleant i socialförsäkringsutskottet. Kammaren biföll denna avsägelse.  3  Anmälan om kompletteringsval Tredje vice talmannen meddelade

2017-11-14

Protokoll 2017/18:30 (pdf, 771 kB)

Protokoll 2017/18:29

 1  Avsägelse Tredje vice talmannen meddelade att Rossana Dinamarca (V) avsagt sig uppdraget som suppleant i socialförsäkringsutskottet. Kammaren biföll denna avsägelse.  2  Anmälan om kompletteringsval Tredje vice talmannen meddelade att Vänsterpartiets riksdagsgrupp anmält Rossana Dinamarca som ledamot i

2017-11-10

Protokoll 2017/18:29 (pdf, 344 kB)