Dokument & lagar (6 559 träffar)

Protokoll 2016/17:99

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:99 Tisdagen den 25 april Kl. 13.00–15.58 18.00–18.49 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Justering av protokoll Protokollet för den 4 april justerades. § 2 Meddelande om frågestund T jänstgörande ålderspresidenten meddelade

2017-04-25

Protokoll 2016/17:99 (pdf, 642 kB)

Protokoll 2016/17:98

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:98 Fredagen den 21 april Kl. 09.00–11.41 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Justering av protokoll Protokollet för den 31 mars justerades. § 2 Ärenden för hänvisning till utskott Följande dokument hänvisades till utskott: Proposition 2016/17:177

2017-04-21

Protokoll 2016/17:98 (pdf, 445 kB)

Protokoll 2016/17:97

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:97 Torsdagen den 20 april Kl. 12.00–17.22 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Justering av protokoll Protokollet för den 30 mars justerades. § 2 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation

2017-04-20

Protokoll 2016/17:97 (pdf, 665 kB)

Protokoll 2016/17:96

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:96 Onsdagen den 19 april Kl. 09.00–17.50 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Justering av protokoll Protokollet för den 29 mars justerades. § 2 Meddelande om frågestund Talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen

2017-04-19

Protokoll 2016/17:96 (pdf, 1065 kB)

Protokoll 2016/17:95

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:95 Tisdagen den 18 april Kl. 12.00–15.17 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande Proposition 2016/17:100 2017 års ekonomiska vårproposition anmäldes. Finansministern överlämnade 2017 års

2017-04-18

Protokoll 2016/17:95 (pdf, 622 kB)

Protokoll 2016/17:94

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:94 Fredagen den 7 april Kl. 09.00–09.38 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Avsägelse Talmannen meddelade att Penilla Gunther (KD) avsagt sig uppdraget som ledamot i Nordiska rådets svenska delegation . Kammaren biföll denna

2017-04-07

Protokoll 2016/17:94 (pdf, 265 kB)

Protokoll 2016/17:93

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:93 Torsdagen den 6 april Kl. 12.00–19.25 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Justering av protokoll Protokollet för den 17 mars justerades. § 2 Avsägelser Förste vice talmannen meddelade att Ingemar Nilsson (S) avsagt sig

2017-04-06

Protokoll 2016/17:93 (pdf, 1049 kB)

Protokoll 2016/17:92

§ 1 Justering av protokoll Protokollet för den 16 mars justerades. § 2 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2016/17:388 Till riksdagen Interpellation 2016/17:388 Användningen av UNRWA:s medel av Mikael Oscarsson (KD) Interpellationen

2017-04-05

Protokoll 2016/17:92 (pdf, 1613 kB)

Protokoll 2016/17:91

§ 1 Justering av protokoll Protokollen för den 14 och 15 mars justerades. § 2 Meddelande om frågestund Förste vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 6 april kl. 14.00. § 3 Meddelande om återrapportering från Europeiska rådets möte den 29 april Förste

2017-04-04

Protokoll 2016/17:91 (pdf, 737 kB)

Protokoll 2016/17:90

§ 1 Anmälan om subsidiaritetsprövning Talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2016/17:22 för torsdagen den 16 mars i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från näringsutskottet. § 2 Meddelande om debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande Talmannen meddelade

2017-03-31

Protokoll 2016/17:90 (pdf, 366 kB)

Protokoll 2016/17:89

§ 1 Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Talmannen meddelade att Azadeh Rojhan Gustafsson (S) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 2 april, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Anna Vikström (S), att Olle Thorell (S) skulle återta sin plats i riksdagen

2017-03-30

Protokoll 2016/17:89 (pdf, 718 kB)

Protokoll 2016/17:88

§ 1 Anmälan om fördröjt svar på interpellation Följande skrivelse hade kommit in: Interpellation 2016/17:375 Till riksdagen Interpellation 2016/17:375 Missvisande statistik av Christian Holm Barenfeld (M) Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 4 april 2017. Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor

2017-03-29

Protokoll 2016/17:88 (pdf, 1078 kB)

Protokoll 2016/17:87

§ 1 Anmälan om kompletteringsval T almannen meddelade att S verige demokraternas riksdagsgrupp anmält Crister Spets som suppleant i konstitutionsutskottet . T almannen förklarade vald till suppleant i konstitutionsutskottet Crister Spets (SD) § 2 Anmälan om

2017-03-28

Protokoll 2016/17:87 (pdf, 522 kB)

Protokoll 2016/17:86

§ 1 Justering av protokoll Protokollet för den 3 mars justerades. § 2 Avsägelser Talmannen meddelade att Jessika Roswall (M) avsagt sig uppdraget som ledamot i civilutskottet, att Magnus Persson (SD) avsagt sig uppdraget som suppleant i konstitutionsutskottet och

2017-03-24

Protokoll 2016/17:86 (pdf, 273 kB)

Protokoll 2016/17:85

§ 1 Justering av protokoll Protokollet för den 2 mars justerades. § 2 Anmälan om ny riksdagsledamot Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden: Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Patrik Engström

2017-03-23

Protokoll 2016/17:85 (pdf, 815 kB)

Protokoll 2016/17:84

§ 1 Justering av protokoll Protokollet för den 1 mars justerades. § 2 Anmälan om ersättare Tredje vice talmannen anmälde att Heidi Karlsson (SD) inträtt som ersättare för Julia Kronlid (SD) under tiden för hennes ledighet den 21 mars–30 juni och att Crister Spets (SD) inträtt

2017-03-22

Protokoll 2016/17:84 (pdf, 831 kB)

Protokoll 2016/17:83

§ 1 Justering av protokoll Protokollet för den 28 februari justerades. § 2 Anmälan om återtagande av plats i riksdagen T redje vice t almannen meddelade att Julia Kronlid (SD) återtagit sin plats i riksdagen från och med den 19 mars , varigenom uppdraget som ersättare upphört

2017-03-21

Protokoll 2016/17:83 (pdf, 686 kB)

Protokoll 2016/17:82

§ 1 Justering av protokoll Protokollet för den 24 februari justerades. § 2 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2016/17:367 Till riksdagen Interpellation 2016/17:367 Medicinsk åldersbedömning av Johanna Jönsson (C) Interpellationen

2017-03-17

Protokoll 2016/17:82 (pdf, 466 kB)

Protokoll 2016/17:81

§ 1 Justering av protokoll Protokollet för den 23 februari justerades. § 2 Avsägelse Tredje vice talmannen meddelade att Hans Unander (S) avsagt sig uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 1 april 2017. Kammaren biföll denna avsägelse. § 3 Anmälan om fördröjt svar

2017-03-16

Protokoll 2016/17:81 (pdf, 860 kB)

Protokoll 2016/17:80

§ 1 Justering av protokoll Protokollet för den 22 februari justerades. § 2 Anmälan om subsidiaritetsprövning Förste vice talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2016/17:21 för torsdagen den 23 februari i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från näringsutskottet. § 3 Anmälan

2017-03-15

Protokoll 2016/17:80 (pdf, 881 kB)