Störningar på webbplatsen

På måndag pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Frågor? Kontakta riksdagsinformation

Dokument & lagar (6 430 träffar)

Protokoll 2016/17:8

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:8 Fredagen den 23 september Kl. 09.00–09.37 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Anmälan om subsidiaritetsprövning Tredje talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2016/17:1 för tisdagen den 20 september i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag

2016-09-23

Protokoll 2016/17:8 (pdf, 154 kB)

Protokoll 2016/17:7

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:7 Torsdagen den 22 september Kl. 14.00–16.16 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Frågestund Anf. 1 ANDRE VICE TALMANNEN: Jag vill hälsa statsråden välkomna. Frågor besvaras i dag av statsrådet Ibrahim Baylan, statsrådet Helene Hellmark

2016-09-22

Protokoll 2016/17:7 (pdf, 414 kB)

Protokoll 2016/17:6

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:6 Onsdagen den 21 september Kl. 09.00–09.01 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Anmälan om fördröjt svar på interpellation Följande skrivelse hade kommit in: Interpellation 2015/16:793 Till riksdagen Interpellation 2015/16:793

2016-09-21

Protokoll 2016/17:6 (pdf, 207 kB)

Protokoll 2016/17:5

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:5 Tisdagen den 20 september Kl. 13.00–16.01 18.00–18.18 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Debatt med anledning av budgetpropositionens avlämnande Finansministern överlämnade regeringens proposition 2016/17:1 med förslag till statens budget

2016-09-20

Protokoll 2016/17:5 (pdf, 511 kB)

Protokoll 2016/17:4

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:4 Fredagen den 16 september Kl. 09.00–10.12 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Anmälan om ersättare Förste vice talmannen anmälde att Pål Jonson (M) inträtt som ersättare för Pia Hallström (M) under tiden för henne s

2016-09-16

Protokoll 2016/17:4 (pdf, 415 kB)

Protokoll 2016/17:3

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:3 Torsdagen den 15 september Kl. 12.00–16.10 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Justering av protokoll Protokollet för den 25 augusti justerades. § 2 Anmälan om förändring i regeringens sammansättning Från statsminister Stefan

2016-09-15

Protokoll 2016/17:3 (pdf, 779 kB)

Protokoll 2016/17:2

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:2 Tisdagen den 13 september Kl. 14.05–15.08 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Riksmötets öppnande Anf. 1 TALMANNEN: Eders Majestäter, Eders Kungliga Högheter, statsministern, statsråd, ärade ledamöter av Sveriges riksdag, åhörare!

2016-09-13

Protokoll 2016/17:2 (pdf, 333 kB)

Protokoll 2016/17:1

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:1 Tisdagen den 13 september Kl. 11.00–11.14 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Inledning Anf. 1 TALMANNEN: Klockan är 11.00 och kammarens sammanträde har härmed inletts . Hjärtligt välkomna tillbaka till riksdagen. Jag hoppas

2016-09-13

Protokoll 2016/17:1 (pdf, 256 kB)

Protokoll 2015/16:130

Riksdagens snabbprotokoll 2015/16:130 Torsdagen den 8 september Kl. 12.00–15.21 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Anmälan om ny riksdagsledamot Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden: Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot Till Valprövningsnämnden

2016-09-08

Protokoll 2015/16:130 (pdf, 607 kB)

Protokoll 2015/16:129

§ 1 Anmälan om ny riksdagsledamot Följande berättelse r hade kommit in från Valprövningsnämnden: Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Nina Lundström (L) utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 25 augusti

2016-09-01

Protokoll 2015/16:129 (pdf, 776 kB)

Protokoll 2015/16:127

§ 1 Avsägelser Förste vice talmannen meddelade att Emilia Töyrä (S) avsagt sig uppdraget som ledamot i konstitutionsutskottet, att Jörgen Hellman (S) avsagt sig uppdragen som ledamot i finansutskottet och som suppleant i skatteutskottet, att Niklas Karlsson (S) avsagt sig uppdraget

2016-06-28

Protokoll 2015/16:127 (pdf, 732 kB)

Protokoll 2015/16:126

§ 1 Anmälan om subsidiaritetsprövningar Tredje vice talmannen anmälde att utdrag ur följande protokoll i ärenden om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in: prot. 2015/16:42 för torsdagen de n 16 juni från trafikutskottet och prot. 2015/16:51 för tisdagen den 21 juni från finansutskottet.

2016-06-27

Protokoll 2015/16:126 (pdf, 369 kB)

Protokoll 2015/16:125

§ 1 Justering av protokoll Protokollet för den 7 juni justerades. § 2 Anmälan om fördröjt svar på interpellation Följande skrivelse hade kommit in: Interpellation 2015/16: 707 Till riksdagen Interpellation 2015/16:707 Eventuellt avtal mellan EU och Libyen av Christina Höj Larsen (V) Interpellationen

2016-06-22

Protokoll 2015/16:125 (pdf, 468 kB)

Protokoll 2015/16:124

§ 1 Anmälan om subsidiaritetsprövning Tredje vice talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2015/16:55 för tisdagen den 14 juni i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från konstitutionsutskottet. § 2 Ärende för hänvisning till utskott Följande dokument hänvisades till utskott: EU-dokument KOM(2016)

2016-06-21

Protokoll 2015/16:124 (pdf, 967 kB)

Protokoll 2015/16:122

§ 1 Aktuell debatt om situationen i utsatta stadsdelar Anf. 1 ROGER HADDAD (L): Aktuell debatt om situationen i utsatta stadsdelar Herr talman! Liberalernas riksdagsgrupp har alltså begärt denna extra ­ insatta debatt i kammaren med anledning av de minst 53 utsatta stadsdelar som polisen

2016-06-17

Protokoll 2015/16:122 (pdf, 1004 kB)

Protokoll 2015/16:121

§ 1 Justering av protokoll Protokollet för den 26 maj justerades. § 2 Avsägelser Andre vice talmannen meddelade att Valter Mutt (MP) avsagt sig uppdragen som ledamot i utrikesutskottet och som suppleant i EU-nämnden. Kammaren biföll dessa avsägelser. Andre vice talmannen meddelade

2016-06-16

Protokoll 2015/16:121 (pdf, 920 kB)

Protokoll 2015/16:120

§ 1 Partiledardebatt Anf. 1 Statsminister STEFAN LÖFVEN (S): Partiledardebatt (Applåder) Herr talman! Jag vill börja med några ord från dramatikern Lin-Manuel Miranda som han läste upp efter dådet i Orlando. We chase the melodies that seem to find us until they’re finished songs and start

2016-06-15

Protokoll 2015/16:120 (pdf, 1430 kB)

Protokoll 2015/16:119

§ 1 Justering av protokoll Protokollet för 24 maj justerades. § 2 Ansökan om ledighet Tredje vice talmannen meddelade att Leif Jakobsson (S) ansökt om ledighet under tiden den 15 juni 2016–24 september 2018. Kammaren biföll denna ansökan. § 3 Avsägelser Tredje vice talmannen

2016-06-14

Protokoll 2015/16:119 (pdf, 1000 kB)