Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Dokument & lagar (6 441 träffar)

Protokoll 2016/17:17

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:17 Onsdagen den 19 oktober Kl. 09 .00–09.01 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Justering av protokoll Protokollet för den 28 september justerades. § 2 Anmälan om fördröjt svar på interpellation Följande skrivelse hade

2016-10-19

Protokoll 2016/17:17 (pdf, 202 kB)

Protokoll 2016/17:16

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:16 Tisdagen den 18 oktober Kl. 13.00–14.39 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Justering av protokoll Protokollet för den 27 september justerades. § 2 Anmälan om ny riksdagsledamot Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden: Berättelse

2016-10-18

Protokoll 2016/17:16 (pdf, 358 kB)

Protokoll 2016/17:15

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:15 Fredagen den 14 oktober Kl. 09.00–09.44 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Anmälan om fördröjt svar på interpellation Följande skrivelse hade kommit in: Interpellation 2016/17:43 Till riksdagen Interpellation 2016/17:43 Brister i

2016-10-14

Protokoll 2016/17:15 (pdf, 269 kB)

Protokoll 2016/17:14

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:14 Torsdagen den 13 oktober Kl. 12.00–13.24 14.00–16.50 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Anmälan om ordförande i utskott Talmannen anmälde att Tuve Skånberg (KD) valts till ordförande i civilutskottet under tiden för Caroline

2016-10-13

Protokoll 2016/17:14 (pdf, 568 kB)

Protokoll 2016/17:13

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:13 Onsdagen den 12 oktober Kl. 09.00–14.15 16.00–16.02 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Partiledardebatt Anf. 1 ANNA KINBERG BATRA (M): Herr talman, ärade ledamöter och övriga som följer denna debatt! På Mammaforum i Bergsjön

2016-10-12

Protokoll 2016/17:13 (pdf, 686 kB)

Protokoll 2016/17:11

§ 1 Val av ledamöter och suppleanter i Nordiska rådets svenska delegation Val av 20 ledamöter och 20 suppleanter i Nordiska rådets svenska delegation företogs. Sedan de från valberedningen inkomna gemensamma listorna godkänts av kammaren befanns följande personer valda till ledamöter respektive suppleanter i

2016-09-29

Protokoll 2016/17:11 (pdf, 883 kB)

Protokoll 2016/17:10

§ 1 Avsägelser Förste vice talmannen meddelade att Barbro Westerholm (L) avsagt sig uppdraget som suppleant i utbildningsutskottet, att Said Abdu (L) avsagt sig uppdraget som suppleant i utbildningsutskottet och att Roger Haddad (L) avsagt sig uppdraget som suppleant i trafikutskottet. Kammaren

2016-09-28

Protokoll 2016/17:10 (pdf, 536 kB)

Protokoll 2016/17:9

§ 1 Aktuell debatt om polisens situation Anf. 1 ANNIE LÖÖF (C): Aktuell debatt om polisens situation Herr talman! Jag vill börja med att tacka herr talmannen för att han har accepterat denna debatt. Jag vill också tacka övriga partier för att de deltar och vill debattera denna viktiga fråga. Under

2016-09-27

Protokoll 2016/17:9 (pdf, 570 kB)

Protokoll 2016/17:8

§ 1 Anmälan om subsidiaritetsprövning Tredje vice talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2016/17:1 för tisdagen den 20 september i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från näringsutskottet. § 2 Anmälan om fördröjt svar på interpellation Följande skrivelse hade

2016-09-23

Protokoll 2016/17:8 (pdf, 272 kB)

Protokoll 2016/17:7

§ 1 Frågestund Anf. 1 ANDRE VICE TALMANNEN: Frågestund Jag vill hälsa statsråden välkomna. Frågor besvaras i dag av statsrådet Ibrahim Baylan, statsrådet Helene Hellmark Knutsson, socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och miljöminister Karolina Skog. En fråga ska vara av övergripande och allmänpolitiskt

2016-09-22

Protokoll 2016/17:7 (pdf, 447 kB)

Protokoll 2016/17:6

§ 1 Anmälan om fördröjt svar på interpellation Följande skrivelse hade kommit in: Interpellation 2015/16:793 Till riksdagen Interpellation 2015/16:793 Skrotning av Gripen C av Mikael Oscarsson (KD) Interpellationen kommer att besvaras torsdagen den 13 oktober 2016. Skälet till dröjsmålet är

2016-09-21

Protokoll 2016/17:6 (pdf, 210 kB)

Protokoll 2016/17:5

§ 1 Debatt med anledning av budgetpropositionens avlämnande Debatt m ed anledning av budgetpropositionens avlämnande Finansministern överlämnade regeringens proposition 2016/17:1 med förslag till statens budget för 2017, finansplan och skattefrågor. Anf. 1 Finansminister MAGDALENA ANDERSSON (S): Herr

2016-09-20

Protokoll 2016/17:5 (pdf, 568 kB)

Protokoll 2016/17:3

§ 1 Justering av protokoll Protokollet för den 25 augusti justerades. § 2 Anmälan om förändring i regeringens sammansättning Från statsminister Stefan Löfven (S) hade följande skrivelse kommit in: Till riksdagens talman Förändringar i regeringens sammansättning Jag har i dag fattat följande

2016-09-15

Protokoll 2016/17:3 (pdf, 830 kB)

Protokoll 2016/17:2

§ 1 Riksmötets öppnande Anf. 1 TALMANNEN: Riksmötets öppnande Eders Majestäter, Eders Kungliga Högheter, statsministern, statsråd, ärade ledamöter av Sveriges riksdag, åhörare! Varmt välkomna, allihop, till en av den svenska demokratins högtidsdagar, nämligen riksmötets öppnande! Jag hemställer att

2016-09-13

Protokoll 2016/17:2 (pdf, 261 kB)

Protokoll 2016/17:1

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:1 Tisdagen den 13 september Kl. 11.00–11.14 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Inledning Anf. 1 TALMANNEN: Klockan är 11.00 och kammarens sammanträde har härmed inletts . Hjärtligt välkomna tillbaka till riksdagen. Jag hoppas

2016-09-13

Protokoll 2016/17:1 (pdf, 256 kB)

Protokoll 2015/16:130

§ 1 Anmälan om ny riksdagsledamot Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden: Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Ann-Britt Åsebol (M) utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 13 september

2016-09-08

Protokoll 2015/16:130 (pdf, 652 kB)