Dokument & lagar (6 611 träffar)

Protokoll 2017/18:17

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:17 Fredagen den 13 oktober Kl.  09.00–09.33 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Justering av protokoll Protokollet för den 22 september justerades. § 2  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Talmannen meddelade att Katarina Köhler

2017-10-13

Protokoll 2017/18:17 (pdf, 445 kB)

Protokoll 2017/18:16

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:16 Torsdagen den 12 oktober Kl.  14.00–15.06 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Justering av protokoll Protokollet för den 21 september justerades. § 2  Ärende för hänvisning till utskott Följande dokument hänvisades till utskott: Proposition 2017/18:26

2017-10-12

Protokoll 2017/18:16 (pdf, 330 kB)

Protokoll 2017/18:15

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:15 Onsdagen den 11 oktober Kl.  9.00–12.16 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Val av förste vice talman Anf.  1  TOBIAS BILLSTRÖM (M): Herr talman! Riksdagsledamöter! Allianspartierna Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna

2017-10-11

Protokoll 2017/18:15 (pdf, 520 kB)

Protokoll 2017/18:14

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:14 Tisdagen den 10 oktober Kl.  13.00–13.46 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Justering av protokoll Protokollen för den 12–15 och 19 september justerades. § 2  Avsägelser Tredje vice talmannen meddelade att Wiwi-Anne Johansson (V) avsagt

2017-10-10

Protokoll 2017/18:14 (pdf, 289 kB)

Protokoll 2017/18:13

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:13 Fredagen den 29 september Kl.  9.00–9.51 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Anmälan om fördröjt svar på interpellation Följande skrivelse hade kommit in: Interpellation 2017/18:8 Till riksdagen Interpellation 2017/18:8 Det ökade

2017-09-29

Protokoll 2017/18:13 (pdf, 171 kB)

Protokoll 2017/18:12

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:12 Torsdagen den 28 september Kl.  12.00–12.48        14.00–15.15 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Val av ledamöter och suppleanter i Nordiska rådets svenska delegation Val av 20 ledamöter och 20 suppleanter i Nordiska rådets svenska delegation

2017-09-28

Protokoll 2017/18:12 (pdf, 414 kB)

Protokoll 2017/18:11

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:11 Onsdagen den 27 september Kl.  09.00–10.56        16.00–16.09 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Justering av protokoll Protokollet för den 7 september justerades. § 2  Anmälan om ny riksdagsledamot Följande berättelse hade kommit

2017-09-27

Protokoll 2017/18:11 (pdf, 381 kB)

Protokoll 2017/18:10

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:10 Tisdagen den 26 september Kl.  13.00–15.25 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Meddelande om parentation Andre vice talmannen meddelade att onsdagen den 27 september kl. 16.00 skulle parentation hållas för att hedra minnet av riksdagsledamoten

2017-09-26

Protokoll 2017/18:10 (pdf, 416 kB)

Protokoll 2017/18:9

§ 1  Avsägelse Förste vice talmannen meddelade att Adnan Dibrani (S) avsagt sig uppdraget som ledamot i skatteutskottet. Kammaren biföll denna avsägelse. § 2  Anmälan om kompletteringsval Förste vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp anmält Anna Johansson som ledamot i skatteutskottet

2017-09-22

Protokoll 2017/18:9 (pdf, 248 kB)

Protokoll 2017/18:8

§ 1  Justering av protokoll Protokollet för den 31 augusti justerades. § 2  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Förste vice talmannen meddelade att Annika Eclund (KD) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 1 oktober, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Björn Rubenson (KD). § 3  Anmälan

2017-09-21

Protokoll 2017/18:8 (pdf, 648 kB)

Protokoll 2017/18:7

§ 1  Debatt med anledning av budgetpropositionens avlämnande Debatt med anledning av budgetpropositio-nens avlämnande Finansministern överlämnade regeringens proposition 2017/18:1 med förslag till statens budget för 2018, finansplan och skattefrågor. Anf.  1  Finansminister MAGDALENA ANDERSSON (S): Herr talman!

2017-09-20

Protokoll 2017/18:7 (pdf, 572 kB)

Protokoll 2017/18:6

§ 1  Prövning av yrkande om misstroendeförklaring mot försvarsminister Peter Hultqvist (S) Anf.  1  TALMANNEN: Prövning av yrkande om misstroende-förklaring mot försvarsminister Peter Hultqvist (S) Under kammarens sammanträde den 14 september 2017 väckte Jessica Polfjärd, Moderaterna, ett yrkande om misstroendeförklaring

2017-09-19

Protokoll 2017/18:6 (pdf, 533 kB)

Protokoll 2017/18:5

§ 1  Prövning av yrkande om misstroendeförklaring mot statsminister Stefan Löfven (S) Anf.  1  TALMANNEN: Prövning av yrkande om misstroende-förklaring mot statsminister Stefan Löfven (S) Under kammarens sammanträde den 13 september 2017 väckte Paula Bieler, Sverigedemokraterna, ett yrkande om misstroendeförklaring

2017-09-15

Protokoll 2017/18:5 (pdf, 758 kB)

Protokoll 2017/18:4

§ 1  Förnyad bordläggning Följande dokument bordlades för andra gången: Yrkandet om misstroendeförklaring mot statsminister Stefan Löfven (S) § 2  Anmälan om ersättare Talmannen anmälde att Crister Spets (SD) skulle tjänstgöra som ersättare för Jeff Ahl (SD) under tiden för hans ledighet den 1–31 oktober. § 3  Anmälan

2017-09-14

Protokoll 2017/18:4 (pdf, 778 kB)

Protokoll 2017/18:3

§ 1  Aktuell debatt om situationen för ensamkommande Anf.  1  CHRISTINA HÖJ LARSEN (V): Aktuell debatt om situationen för ensamkommande Herr talman! Kampen för rättvisa, rättigheter och förändring har alltid börjat på gator, torg och arbetsplatser. Först när rösterna för rättvisa och förändring har blivit många

2017-09-13

Protokoll 2017/18:3 (pdf, 472 kB)

Protokoll 2017/18:2

§ 1  Riksmötets öppnande Anf.  1  TALMANNEN: Riksmötets öppnande Eders Majestäter, Eders Kungliga Högheter, statsministern, statsråd, ärade ledamöter av Sveriges riksdag och ärade åhörare! Hjärtligt välkomna till riksmötets öppnande och inledandet av ett nytt arbetsår, mandatperiodens sista. Det är en högtidsdag

2017-09-12

Protokoll 2017/18:2 (pdf, 337 kB)

Protokoll 2017/18:1

§ 1  Inledning Anf.  1  TALMANNEN: Inledning Jag ber att få hälsa alla hjärtligt välkomna till det sista riksmötet för den här valperioden, och jag hoppas att ni under sommaren har unnat er en del vila så att ni orkar med året före valåret. § 2  Anmälan om frånvaro från dagens sammanträde Talmannen anmälde

2017-09-12

Protokoll 2017/18:1 (pdf, 369 kB)

Protokoll 2016/17:134

§ 1  Meddelande om aktuell debatt om situationen för ensamkommande Tjänstgörande ålderspresidenten meddelade att på begäran av Vänsterpartiets riksdagsgrupp skulle en aktuell debatt om situationen för ensamkommande anordnas onsdagen den 13 september kl. 10.00. Den inkomna skrivelsen hade följande lydelse: Till

2017-09-07

Protokoll 2016/17:134 (pdf, 506 kB)

Protokoll 2016/17:133

§ 1  Justering av protokoll Protokollen för den 8, 9, 12–16, 19–21, 26 och 27 juni justerades. § 2  Anmälan om förändring i regeringens sammansättning Från statsminister Stefan Löfven (S) hade följande skrivelse kommit in: Till riksdagens talman Förändringar i regeringens sammansättning Jag har i dag

2017-08-31

Protokoll 2016/17:133 (pdf, 762 kB)

Protokoll 2016/17:132

§ 1  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Andre vice talmannen meddelade att Jeff Ahl (SD) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 1 juli, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Crister Spets (SD), att Katarina Köhler (S) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 1 juli,

2017-06-27

Protokoll 2016/17:132 (pdf, 712 kB)