Dokument & lagar (6 574 träffar)

Protokoll 2016/17:114

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:114 Fredagen den 19 maj Kl. 09.00–10.58 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Avsägelse Andre vice t almannen meddelade att Carin Jämtin ( S ) avsagt sig uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 29 maj 2017. Kammaren

2017-05-19

Protokoll 2016/17:114 (pdf, 472 kB)

Protokoll 2016/17:113

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:113 Torsdagen den 18 maj Kl. 12.00–16.39 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Justering av protokoll Protokollen för den 27 och 28 april justerades. § 2 Anmälan om ändrad partibeteckning Från Patrick Reslow hade följande skrivelse

2017-05-18

Protokoll 2016/17:113 (pdf, 801 kB)

Protokoll 2016/17:112

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:112 Onsdagen den 17 maj Kl. 09.00–14.01 16.00–16.17 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Val av justitieombudsman Följande skrivelse hade kommit in: Till riksdagen Konstitutionsutskottet har berett frågan om omval av justitieombudsmannen

2017-05-17

Protokoll 2016/17:112 (pdf, 865 kB)

Protokoll 2016/17:111

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:111 Tisdagen den 16 maj Kl. 13.00–14.49 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Justering av protokoll Protokollen för den 25 och 26 april justerades. § 2 Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Tredje vice talmannen meddelade

2017-05-16

Protokoll 2016/17:111 (pdf, 353 kB)

Protokoll 2016/17:110

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:110 Fredagen den 12 maj Kl. 09.00–11.49 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Aktuell debatt om klimatförändringar Anf. 1 Statsrådet ISABELLA LÖVIN (MP): Fru talman! Larmrapporterna om klimatförändringarna duggar tätt. År 2014 var

2017-05-12

Protokoll 2016/17:110 (pdf, 434 kB)

Protokoll 2016/17:109

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:109 Torsdagen den 11 maj Kl. 12.00–15.22 16.00–16.06 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Justering av protokoll Protokollen för den 20 och 21 april justerades. § 2 Anmälan om subsidiaritetsprövningar Förste vice talmannen

2017-05-11

Protokoll 2016/17:109 (pdf, 858 kB)

Protokoll 2016/17:108

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:108 Onsdagen den 10 maj Kl. 09.00–15.20 16.00–16.33 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Meddelande om aktuell debatt om klimatförändringar Talmannen meddelade att på begäran av Miljöpartiets riksdagsgrupp skulle en aktuell debatt om klimatförändringar

2017-05-10

Protokoll 2016/17:108 (pdf, 697 kB)

Protokoll 2016/17:107

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:107 Tisdagen den 9 maj Kl. 13.00–15.53 18.00–20.14 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Justering av protokoll Protokollen för den 18 och 19 april justerades. § 2 Meddelande om frågestund Andre vice talmannen meddelade att

2017-05-09

Protokoll 2016/17:107 (pdf, 368 kB)

Protokoll 2016/17:106

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:106 Fredagen den 5 maj Kl. 09.00–11.06 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2016/17:457 Till riksdagen Interpellation 201 6 /1 7 : 457 Natura

2017-05-05

Protokoll 2016/17:106 (pdf, 473 kB)

Protokoll 2016/17:105

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:105 Torsdagen den 4 maj Kl. 12.00–18.43 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Anmälan om ersättare Talmannen anmälde att Björn Rubenson (KD) inträtt som ersättare för Annika Eclund (KD) under tiden för hennes ledighet den 3 maj–1 november. § 2 Avsägelse Talmannen

2017-05-04

Protokoll 2016/17:105 (pdf, 1003 kB)

Protokoll 2016/17:104

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:104 Onsdagen den 3 maj Kl. 09.00–16.31 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Anmälan om subsidiaritetsprövningar Talmannen anmälde att utdrag ur följande protokoll i ärenden om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in: prot. 2016/17:23

2017-05-03

Protokoll 2016/17:104 (pdf, 744 kB)

Protokoll 2016/17:103

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:103 Tisdagen den 2 maj Kl. 13.00–15.57 18.00–21.25 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Återrapportering från Europeiska rådets möte den 29 april Anf. 1 Statsminister STEFAN LÖFVEN (S): Herr talman! Europeiska rådet enades i

2017-05-02

Protokoll 2016/17:103 (pdf, 856 kB)

Protokoll 2016/17:102

§ 1 Aktuell debatt om attentatet i Stockholm Anf. 1 ADAM MARTTINEN (SD): Aktuell debatt om attentatet i Stockholm Herr talman! Hotet från islamistisk extremism är på intet sätt nytt. Sedan flera år tillbaka har säkerhetspolisen pekat ut just den islamistiska extremismen som det största säkerhetshotet

2017-04-28

Protokoll 2016/17:102 (pdf, 542 kB)

Protokoll 2016/17:101

§ 1 Justering av protokoll Protokollet för den 6 april justerades. § 2 Avsägelser Tjänstgörande ålderspresidenten meddelade att Anna-Caren Sätherberg (S) avsagt sig uppdraget som suppleant i näringsutskottet. Kammaren biföll denna avsägelse. Tjänstgörande ålderspresidenten meddelade att

2017-04-27

Protokoll 2016/17:101 (pdf, 1375 kB)

Protokoll 2016/17:100

§ 1 Justering av protokoll Protokollet för den 5 april justerades. § 2 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2016/17:415 Till riksdagen Interpellation 2016/17:415 Tillkännagivanden från riksdagen av Johan Forssell (M) Interpellationen

2017-04-26

Protokoll 2016/17:100 (pdf, 1097 kB)

Protokoll 2016/17:99

§ 1 Justering av protokoll Protokollet för den 4 april justerades. § 2 Meddelande om frågestund T jänstgörande ålderspresidenten meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 27 april kl. 14.00 . § 3 Meddelande om aktuell debatt om attentatet i Stockholm Tjänstgörande

2017-04-25

Protokoll 2016/17:99 (pdf, 690 kB)

Protokoll 2016/17:98

§ 1 Justering av protokoll Protokollet för den 31 mars justerades. § 2 Ärenden för hänvisning till utskott Följande dokument hänvisades till utskott: Proposition 2016/17:177 till utrikesutskottet Motioner 2016/17:3708 och 3709 till utrikesutskottet § 3 Svar på interpellation 2016/17:431

2017-04-21

Protokoll 2016/17:98 (pdf, 477 kB)

Protokoll 2016/17:97

§ 1 Justering av protokoll Protokollet för den 30 mars justerades. § 2 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2016/17:407 Till riksdagen Interpellation 2016/17:407 Åtgärder mot subversiv kriminell verksamhet av Jeff Ahl (SD) Interpellationen

2017-04-20

Protokoll 2016/17:97 (pdf, 729 kB)

Protokoll 2016/17:96

§ 1 Justering av protokoll Protokollet för den 29 mars justerades. § 2 Meddelande om frågestund Talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 20 april kl. 14.00. § 3 Anmälan om faktapromemorior Talmannen anmälde att följande faktapromemorior om förslag från Europeiska

2017-04-19

Protokoll 2016/17:96 (pdf, 1162 kB)

Protokoll 2016/17:95

§ 1 Debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande Debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande Proposition 2016/17:100 2017 års ekonomiska vårproposition anmäldes. Finansministern överlämnade 2017 års ekonomiska vårproposition 2016/17:100. Anf. 1 Finansminister MAGDALENA ANDERSSON (S): Herr

2017-04-18

Protokoll 2016/17:95 (pdf, 671 kB)