Dokument & lagar (6 477 träffar)

Protokoll 2016/17:55

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:55 Tisdagen den 17 januari Kl. 13.00–15.01 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Meddelande om frågestund T almannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 19 januari kl. 14.00 . § 2 Anmälan om faktapromemorior Talmannen

2017-01-17

Protokoll 2016/17:55 (pdf, 383 kB)

Protokoll 2016/17:54

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:54 Fredagen den 13 januari Kl. 09 .00–09.20 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Justering av protokoll Protokollen för den 15, 16, 19 och 20 december justerades. § 2 Anmälan om faktapromemoria Talmannen anmälde att följande

2017-01-13

Protokoll 2016/17:54 (pdf, 322 kB)

Protokoll 2016/17:53

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:53 Torsdagen den 12 januari Kl. 12.00–16.08 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Justering av protokoll Protokollen för den 12, 13 och 14 december justerades. § 2 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser

2017-01-12

Protokoll 2016/17:53 (pdf, 572 kB)

Protokoll 2016/17:52

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:52 Onsdagen den 11 januari Kl. 09.00–13.11 16.00–16.02 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Partiledardebatt Anf. 1 Statsminister STEFAN LÖFVEN (S): Herr talman! Jag tror att många kommer att minnas 2016 som ett orons år. Ett

2017-01-11

Protokoll 2016/17:52 (pdf, 618 kB)

Protokoll 2016/17:51

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:51 Tisdagen den 10 januari Kl. 13.00–15.41 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Justering av protokoll Protokollen för den 30 november samt för den 1, 2 och 6 december justerades. § 2 Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Tredj e

2017-01-10

Protokoll 2016/17:51 (pdf, 571 kB)

Protokoll 2016/17:50

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:50 Tisdagen den 20 december Kl. 09.00–11.36 13.00–14.11 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Justering av protokoll Protokollet för den 29 november justerades. § 2 Avsägelser Förste vice talmannen meddelade att Oscar Sjöstedt

2016-12-20

Protokoll 2016/17:50 (pdf, 647 kB)

Protokoll 2016/17:49

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:49 Måndagen den 19 december Kl. 11.00–13.48 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Justering av protokoll Protokollet för den 25 november justerades. § 2 Avsägelser Förste vice talmannen meddelade att Stefan Svanström

2016-12-19

Protokoll 2016/17:49 (pdf, 529 kB)

Protokoll 2016/17:48

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:48 Fredagen den 16 december Kl. 09.00–15.34 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1 § Fråga om hänvisning av motion till utskott Motion Hjälpinsatser till civilbefolkningen i Aleppo av Christer Nylander m.fl. (L) föredrogs. Anf. 1 TALMANNEN: Christer

2016-12-16

Protokoll 2016/17:48 (pdf, 866 kB)

Protokoll 2016/17:47

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:47 Torsdagen den 15 december Kl. 09.00–18.44 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Justering av protokoll Protokollet för den 24 november justerades. § 2 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit

2016-12-15

Protokoll 2016/17:47 (pdf, 1007 kB)

Protokoll 2016/17:46

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:46 Onsdagen den 14 december Kl. 09.00–21.49 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Justering av protokoll Protokollet för den 23 november justerades. § 2 Anmälan om granskningsrapport Talmannen anmälde att följande granskningsrapport

2016-12-14

Protokoll 2016/17:46 (pdf, 1281 kB)

Protokoll 2016/17:45

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:45 Tisdagen den 13 december Kl. 10.00–15.58 18.00–20.31 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Justering av protokoll Protokollet för den 22 november justerades. § 2 Anmälan om ny riksdagsledamot Följande berättelse hade kommit

2016-12-13

Protokoll 2016/17:45 (pdf, 862 kB)

Protokoll 2016/17:44

§ 1 Meddelande om frågestund Förste vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 15 december kl. 1 4.00. § 2 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2016/17:162 Till riksdagen Interpellation 2016/17:162

2016-12-12

Protokoll 2016/17:44 (pdf, 1090 kB)

Protokoll 2016/17:43

§ 1 Val Från konstitutionsutskottet hade följande skrivelse kommit in: Till riksdagen Riksdagen s arvodesnämnd består enligt 13 kap. 15 § riksdagsordningen av en ordförande och två andra ledamöter. De väljs var för sig av riksdagen efter ett ordinarie val till riksdagen för tiden till dess

2016-12-09

Protokoll 2016/17:43 (pdf, 845 kB)

Protokoll 2016/17:42

§ 1 Justering av protokoll Protokollet för den 17 november justerades. § 2 Anmälan om fördröjt svar på interpellation Följande skrivelse hade kommit in: Interpellation 2016/17:152 Till riksdagen Interpellation 2016/17:152 Regeringens arbetslöshetsmål av Erik Andersson (M) Interpellationen

2016-12-08

Protokoll 2016/17:42 (pdf, 855 kB)

Protokoll 2016/17:41

§ 1 Justering av protokoll Protokollet för den 16 november justerades. § 2 Utökning av antalet suppleanter Valberedningen hade, enligt ett till kammaren inkommet protokollsutdrag, tillstyrkt att antalet suppleanter skulle utökas enligt följande: från 27 till 28 i försvarsutskottet från 28 till

2016-12-07

Protokoll 2016/17:41 (pdf, 1290 kB)

Protokoll 2016/17:40

§ 1 Justering av protokoll Protokollet för den 15 november justerades. § 2 Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Tredje vice talmannen meddelade att Amir Adan (M) återtagit sin plats i riksdagen från och med den 3 december, varigenom uppdraget som ersättare upphört för Gustav Blix

2016-12-06

Protokoll 2016/17:40 (pdf, 591 kB)

Protokoll 2016/17:39

§ 1 Justering av protokoll Protokollet för den 11 november justerades. § 2 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2016/17 : 133 Till riksdagen Interpellation 2016/17:133 Det svenska stödet för Indiens medlemskap i Nuclear Suppliers

2016-12-02

Protokoll 2016/17:39 (pdf, 249 kB)

Protokoll 2016/17:38

§ 1 Justering av protokoll Protokollet för den 10 november justerades. § 2 Avsägelse Andre vice talmannen meddelade att Andreas Norlén (M) avsagt sig uppdraget som ledamot i krigsdelegationen. Kammaren biföll denna avsägelse. § 3 Anmälan om kompletteringsval Andre vice talmannen

2016-12-01

Protokoll 2016/17:38 (pdf, 832 kB)

Protokoll 2016/17:37

§ 1 Justering av protokoll Protokollet för den 9 november justerades. § 2 Anmälan om faktapromemorior Talmannen anmäl de att följande faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott: 2016/17:FPM28 Ändring i direktivet

2016-11-30

Protokoll 2016/17:37 (pdf, 1245 kB)

Protokoll 2016/17:36

§ 1 Justering av protokoll Protokollet för den 8 november justerades. § 2 Anmälan om ersättare Andre vice talmannen anmälde att Far a dj Koliev (S) skulle tjänstgöra som ersättare för Leif Nysmed (S) under tiden för han s ledighet den 9 januari – 30 juni

2016-11-29

Protokoll 2016/17:36 (pdf, 648 kB)