Dokument & lagar (6 465 träffar)

Protokoll 2016/17:43

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:43 Fredagen den 9 december Kl. 9.00–14.47 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Val Från konstitutionsutskottet hade följande skrivelse kommit in: Till riksdagen Riksdagen s arvodesnämnd består enligt 13 kap. 15 § riksdagsordningen

2016-12-09

Protokoll 2016/17:43 (pdf, 643 kB)

Protokoll 2016/17:42

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:42 Torsdagen den 8 december Kl. 12.00–18.36 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Justering av protokoll Protokollet för den 17 november justerades. § 2 Anmälan om fördröjt svar på interpellation Följande skrivelse hade kommit

2016-12-08

Protokoll 2016/17:42 (pdf, 714 kB)

Protokoll 2016/17:41

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:41 Onsdagen den 7 december Kl. 09.00–19.35 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Justering av protokoll Protokollet för den 16 november justerades. § 2 Utökning av antalet suppleanter Valberedningen hade, enligt ett till kammaren

2016-12-07

Protokoll 2016/17:41 (pdf, 1169 kB)

Protokoll 2016/17:40

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:40 Tisdagen den 6 december Kl. 13.00–15.39 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Justering av protokoll Protokollet för den 15 november justerades. § 2 Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Tredje vice talmannen meddelade att

2016-12-06

Protokoll 2016/17:40 (pdf, 554 kB)

Protokoll 2016/17:39

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:39 Fredagen den 2 december Kl. 09.00–09.18 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Justering av protokoll Protokollet för den 11 november justerades. § 2 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit

2016-12-02

Protokoll 2016/17:39 (pdf, 241 kB)

Protokoll 2016/17:38

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:38 Torsdagen den 1 december Kl. 12.00–18.20 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Justering av protokoll Protokollet för den 10 november justerades. § 2 Avsägelse Andre vice talmannen meddelade att Andreas Norlén (M) avsagt

2016-12-01

Protokoll 2016/17:38 (pdf, 678 kB)

Protokoll 2016/17:37

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:37 Onsdagen den 30 november Kl. 09.00–18.58 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Justering av protokoll Protokollet för den 9 november justerades. § 2 Anmälan om faktapromemorior Talmannen anmäl de att följande faktapromemorior

2016-11-30

Protokoll 2016/17:37 (pdf, 1124 kB)

Protokoll 2016/17:36

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:36 Tisdagen den 29 november Kl. 12.59–15.41 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Justering av protokoll Protokollet för den 8 november justerades. § 2 Anmälan om ersättare Andre vice talmannen anmälde att Far a dj

2016-11-29

Protokoll 2016/17:36 (pdf, 356 kB)

Protokoll 2016/17:35

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:35 Fredagen den 25 november Kl. 09.00–11.44 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Anmälan om återkallelse av motion Andre vice talmannen meddelade att talmannen avskrivit den av Mathias Sundin m.fl. (L) i skrivelse den 23 november återkallade

2016-11-25

Protokoll 2016/17:35 (pdf, 533 kB)

Protokoll 2016/17:34

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:34 Torsdagen den 24 november Kl. 12.00–16.07 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2016/17:113 Till riksdagen Interpellation 2016/17:113

2016-11-24

Protokoll 2016/17:34 (pdf, 475 kB)

Protokoll 2016/17:33

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:33 Onsdagen den 23 november Kl. 09.00–17.00 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Utökning av antalet suppleanter Valberedningen hade, enligt ett till kammaren inkommet protokollsutdrag, tillstyrkt att antalet suppleanter i konstitutionsutskottet

2016-11-23

Protokoll 2016/17:33 (pdf, 855 kB)

Protokoll 2016/17:32

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:32 Tisdagen den 22 november Kl. 13.00–15.26 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Anmälan om ersättare Tredje vice talmannen anmälde att Crister Spets (SD) inträtt som ersättare för Paula Bieler (SD) under tiden för hennes

2016-11-22

Protokoll 2016/17:32 (pdf, 418 kB)

Protokoll 2016/17:31

§ 1 Justering av protokoll Protokollet för den 28 oktober justerades. § 2 Avsägelse Förste vice talmannen meddelade att Lotta Finstorp (M) avsagt sig uppdraget som ledamot i socialförsäkringsutskottet. Kammaren biföll denna avsägelse. § 3 Anmälan om ersättare Förste vice talmannen

2016-11-18

Protokoll 2016/17:31 (pdf, 340 kB)

Protokoll 2016/17:30

§ 1 Justering av protokoll Protokollet för den 27 oktober justerades. § 2 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2016/17:102 Till riksdagen Interpellation 2016/17:102 Praktikplatser för asylsökande av Désirée Pethrus (KD) Interpellationen

2016-11-17

Protokoll 2016/17:30 (pdf, 402 kB)

Protokoll 2016/17:29

§ 1 Justering av protokoll Protokollet för den 26 oktober justerades. § 2 Anmälan om sammansatt utrikes- och försvarsutskott Från sammansatta utrikes- och försvarsutskottet hade följande promemoria kommit in: Sammansatt utrikes- och försvarsutskott 1 bil. Utrikesutskottet och försvarsutskottet

2016-11-16

Protokoll 2016/17:29 (pdf, 740 kB)

Protokoll 2016/17:28

§ 1 Justering av protokoll Protokollet för den 25 oktober justerades. § 2 Avsägelse Talmannen meddelade att Jan-Olof Larsson (S) avsagt sig uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 10 januari 2017. Kammaren biföll denna avsägelse. § 3 Meddelande om statsministerns

2016-11-15

Protokoll 2016/17:28 (pdf, 794 kB)

Protokoll 2016/17:27

§ 1 Justering av protokoll Protokollet för den 21 oktober justerades. § 2 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2016/17:71 Till riksdagen Interpellation 2016/17:71 I nsatser för att hantera IS-återvändare av Roger

2016-11-11

Protokoll 2016/17:27 (pdf, 465 kB)

Protokoll 2016/17:26

§ 1 Justering av protokoll Protokollet för den 20 oktober justerades. § 2 Anmälan om återkallelse av motionsyrkanden Förste vice talmannen meddelade att Penilla Gunther m.fl. (KD) i skrivelser den 9 november återkallat yrkande 10 i motion 2016/17:3392 och yrkande 19 i motion 2016/17:3393. Förste

2016-11-10

Protokoll 2016/17:26 (pdf, 631 kB)

Protokoll 2016/17:25

§ 1 Justering av protokoll Protokollet för den 19 oktober justerades. § 2 Avsägelse Talmannen meddelade att Leif Jakobsson (S) avsagt sig uppdraget som ledamot i krigsdelegationen. Kammaren biföll denna avsägelse. § 3 Anmälan om kompletteringsval T almannen meddelade att Socialdemokraternas

2016-11-09

Protokoll 2016/17:25 (pdf, 549 kB)

Protokoll 2016/17:24

§ 1 Justering av protokoll Protokollen för den 1 1 –1 4 och 18 oktober justerades. § 2 Meddelande om frågestund Tredje vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 10 november kl. 14.00. § 3 Anmälan om subsidiaritetsprövning Tredje vice

2016-11-08

Protokoll 2016/17:24 (pdf, 497 kB)