Dokument & lagar (9 480 träffar)

Proposition 2015/16:195

Nytt regelverk om upphandling Regeringens proposition 2015/16:195 Nytt regelverk om upphandling Prop. 2015/16:195 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 juni 2016 Stefan Löfven Ardalan Shekarabi (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen

Sista motionsdag: 2016-09-21

Proposition 2015/16:195 (pdf, 3406 kB)

Skrivelse 2015/16:192

Regeringens skrivelse 2015/16:192 Handlingsplan 2016–2018 till skydd för barn Skr. mot människohandel, exploatering och sexuella 2015/16:192 övergrepp Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 22 juni 2016 Stefan Löfven Åsa Regnér (Socialdepartementet) Skrivelsens


Utskottsberedning: Justitieutskottet Sista motionsdag: 2016-09-21

Skrivelse 2015/16:192 (pdf, 285 kB)

Skrivelse 2015/16:102

Regeringens skrivelse 2015/16:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Skr. 2015/16:102 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 16 juni 2016 Stefan Löfven Ardalan Shekarabi (Finansdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnar regeringen en översiktlig


Utskottsberedning: 2016/17:FiU8 Sista motionsdag: 2016-09-21

Skrivelse 2015/16:102 (pdf, 953 kB)

Proposition 2015/16:191

Regeringens proposition 2015/16:191 Särskilda bestämmelser om undantag från Prop. trängselskatt för Backaområdet i Göteborg 2015/16:191 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 juni 2016 Stefan Löfven Magdalena Andersson (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: SkU
Sista motionsdag: 2016-09-21

Proposition 2015/16:191 (pdf, 1592 kB)

Proposition 2015/16:189

Regeringens proposition 2015:16/189 Genomförande av EU:s direktiv om arbetstidens Prop. förläggning vid transporter på inre vattenvägar 2015:16/189 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 juni 2016 Stefan Löfven Anna Johansson (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2016/17:TU3
Sista motionsdag: 2016-09-21

Proposition 2015/16:189 (pdf, 1269 kB)

Proposition 2015/16:180

Regeringens proposition 2015/16:180 En ny lag om personnamn Prop. 2015/16:180 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 juni 2016 Stefan Löfven Morgan Johansson (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen en ny lag om

Sista motionsdag: 2016-09-21

Proposition 2015/16:180 (pdf, 1261 kB)

Skrivelse 2015/16:179

Regeringens skrivelse 2015/16:179 Riksrevisionens rapport om regeringens Skr. redovisning i budgetpropositionen för 2016 2015/16:179 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 16 juni 2016 Stefan Löfven Magdalena Andersson (Finansdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: Finansutskottet Sista motionsdag: 2016-09-21

Skrivelse 2015/16:179 (pdf, 1990 kB)

Skrivelse 2015/16:140

2016 års redogörelse för bolag med statligt ägande Regeringens skrivelse 2015/16:140 2016 års redogörelse för bolag med statligt Skr. ägande 2015/16:140 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 16 juni 2016 Stefan Löfven Mikael Damberg (Näringsdepartementet) Skrivelsens


Utskottsberedning: Näringsutskottet Sista motionsdag: 2016-09-21

Skrivelse 2015/16:140 (pdf, 4067 kB)

Proposition 2015/16:181

Kollektiv förvaltning av upphovsrätt Regeringens proposition 2015/16:181 Kollektiv förvaltning av upphovsrätt Prop. 2015/16:181 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 juni 2016 Stefan Löfven Ann Linde (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll De


Utskottsberedning: NU
Sista motionsdag: 2016-09-21

Proposition 2015/16:181 (pdf, 3214 kB)

Proposition 2015/16:186

Regeringens proposition 2015/16:186 Gemensamma standarder vid utbyggnad av Prop. infrastrukturen för alternativa drivmedel 2015/16:186 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 juni 2016 Stefan Löfven Anna Johansson (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: TU
Sista motionsdag: 2016-09-21

Proposition 2015/16:186 (pdf, 1323 kB)

Skrivelse 2015/16:183

Regeringens skrivelse 2015/16:183 Återkallelse av skrivelsen Meddelande om Skr. kommande förslag om ändring i reglerna om 2015/16:183 uttag i näringsverksamhet (skr. 2014/15:35) Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 26 maj 2016 Stefan Löfven Magdalena Andersson (Finansdepartementet) 1 Skr.


Utskottsberedning: Sista motionsdag: 2016-06-15

Skrivelse 2015/16:183 (pdf, 72 kB)

Proposition 2015/16:172

Regeringens proposition 2015/16:172 Skatteavtal mellan Sverige och Azerbajdzjan Prop. 2015/16:172 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 maj 2016 Stefan Löfven Magdalena Andersson (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att


Utskottsberedning: 2016/17:SkU3
Sista motionsdag: 2016-09-21

Proposition 2015/16:172 (pdf, 968 kB)

Proposition 2015/16:171

Regeringens proposition 2015/16:171 Skatteavtal mellan Sverige och Armenien Prop. 2015/16:171 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 maj 2016 Stefan Löfven Magdalena Andersson (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen


Utskottsberedning: 2016/17:SkU4
Sista motionsdag: 2016-09-21

Proposition 2015/16:171 (pdf, 998 kB)