Dokument & lagar (9 521 träffar)

Proposition 2016/17:13

Regeringens proposition 2016/17:13 Anvisade elavtal Prop. 2016/17:13 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 september 2016 Stefan Löfven Ibrahim Baylan (Miljö- och energidepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i ellagen


Utskottsberedning: NU
Sista motionsdag: 2016-10-12

Proposition 2016/17:13 (pdf, 467 kB)

Proposition 2016/17:4

Regeringens proposition 2016/17:4 Ett reformerat bilstöd Prop. 2016/17:4 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 september 2016 Stefan Löfven Åsa Regnér (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag på ett reformerat bilstöd


Utskottsberedning: 2016/17:SoU3
Sista motionsdag: 2016-10-12

Proposition 2016/17:4 (pdf, 792 kB)

Proposition 2016/17:16

Regeringens proposition 2016/17:16 Godkännande av klimatavtalet från Paris Prop. 2016/17:16 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 september 2016 Stefan Löfven Isabella Lövin (Miljö- och energidepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Klimatavtalet från Paris,


Utskottsberedning: 2016/17:MJU6
Följdmotioner: 2 Sista motionsdag: 2016-09-26

Proposition 2016/17:16 (pdf, 363 kB)

Proposition 2016/17:6

Regeringens proposition 2016/17:6 Kompletteringar till EU:s förordning om Prop. europeiska politiska partier och europeiska 2016/17:6 politiska stiftelser Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 september 2016 Stefan Löfven Morgan Johansson (Justitiedepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: 2016/17:KU8
Sista motionsdag: 2016-10-05

Proposition 2016/17:6 (pdf, 723 kB)

Proposition 2016/17:2

Regeringens proposition 2016/17:2 Höständringsbudget för 2016 Regeringens proposition 2016/17:2 Höständringsbudget för 2016 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 september 2016 Stefan Löfven Magdalena Andersson (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen


Utskottsberedning: 2016/17:FiU11
Sista motionsdag: 2016-10-05

Proposition 2016/17:2 (pdf, 557 kB)

Proposition 2016/17:1

Samhällsplanering, 18 bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik PROP. 2016/17:1 UTGIFTSOMRÅDE 18 Förslag till statens budget för 2017 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Innehållsförteckning Tabellförteckning ................................................................................................................... 5 Diagramförteckning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2016/17:1 (pdf, 948 kB)

Proposition 2016/17:1

Rikets styrelse 1 P R O P . 2 0 16 / 1 7: 1 U T G I F TS O M R Å D E 1 Förslag till statens budget för 2017 Rikets styrelse Innehållsförteckning Tabellförteckning ................................................................................................................... 7 Diagramförteckning .............................................................................................................. 9 1 Förslag


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2016/17:1 (pdf, 1105 kB)

Proposition 2016/17:1

prop 2016/17 1 d19 Kultur, medier, 17 trossamfund och fritid PROP. 2016/17:1 UTGIFTSOMRÅDE 17 Förslag till statens budget för 2017 Kultur, medier, trossamfund och fritid Innehållsförteckning Tabellförteckning ................................................................................................................... 9 Diagramförteckning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2016/17:1 (pdf, 2546 kB)

Proposition 2016/17:1

prop 2016/17 1 d26 Näringsliv 24 PROP. 2016/17:1 UTGIFTSOMRÅDE 24 Förslag till statens budget för 2017 Näringsliv Innehållsförteckning Tabellförteckning ................................................................................................................... 6 Diagramförteckning .............................................................................................................. 9 1 Förslag


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2016/17:1 (pdf, 1847 kB)

Proposition 2016/17:1

prop 2016/17 1 d25 Areella näringar, 23 landsbygd och livsmedel PROP. 2016/17:1 UTGIFTSOMRÅDE 23 Förslag till statens budget för 2017 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Innehållsförteckning Tabellförteckning ................................................................................................................... 5 Diagramförteckning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2016/17:1 (pdf, 1439 kB)

Proposition 2016/17:1

Energi 21 P R O P . 2 0 16 / 1 7: 1 U T G I F TS O M R Å D E 2 1 Förslag till statens budget för 2017 Energi Innehållsförteckning Tabellförteckning ................................................................................................................... 5 Diagramförteckning .............................................................................................................. 7 1 Förslag


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2016/17:1 (pdf, 1050 kB)

Proposition 2016/17:1

prop 2016/17 1 d22 Allmän miljö- och 20 naturvård P R O P . 2 0 16 / 1 7: 1 U T G I F TS O M R Å D E 2 0 Förslag till statens budget för 2017 Allmän miljö- och naturvård Innehållsförteckning Tabellförteckning ................................................................................................................... 5 Diagramförteckning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2016/17:1 (pdf, 1528 kB)

Proposition 2016/17:1

Regional tillväxt 19 PROP. 2016/17:1 UTGIFTSOMRÅDE 19 Förslag till statens budget för 2017 Regional tillväxt Innehållsförteckning Tabellförteckning ................................................................................................................... 4 Diagramförteckning .............................................................................................................. 6 1 Förslag


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2016/17:1 (pdf, 676 kB)

Proposition 2016/17:1

Försvar och 6 samhällets krisberedskap P R O P . 2 0 16 / 1 7: 1 U T G I F TS O M R Å D E 6 Förslag till statens budget för 2017 Försvar och samhällets krisberedskap Innehållsförteckning Tabellförteckning ................................................................................................................... 5 Diagramförteckning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2016/17:1 (pdf, 1388 kB)

Proposition 2016/17:1

Rättsväsendet 4 PROP. 2016/17:1 UTGIFTSOMRÅDE 4 Förslag till statens budget för 2017 Rättsväsendet Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut ........................................................................................... 9 2 Rättsväsendet ............................................................................................................. 11 2.1 Utgiftsområdets


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2016/17:1 (pdf, 997 kB)