Dokument & lagar (289 träffar)

Motion 2017/18:300 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Motion till riksdagen 2017/18:300 av Jesper Skalberg Karlsson (M) Statens ansvar för dåliga skolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten bör ta över huvudmannaskapet i skolor som inte når målen, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Motivering Den

2017-09-26

Motion 2017/18:300 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:300 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 59 kB)

Motion 2017/18:299 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Motion till riksdagen 2017/18:299 av Jesper Skalberg Karlsson (M) Flygtrafik till Gotland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Gotlands särskilda behov av konkurrenskraftig flygtrafik och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige är ett avlångt

2017-09-26

Motion 2017/18:299 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:299 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 63 kB)

Motion 2017/18:298 av Jesper Skalberg Karlsson och Sofia Fölster (båda M)

Motion till riksdagen 2017/18:298 av Jesper Skalberg Karlsson och Sofia Fölster (båda M) Ungdomsförbundens plats i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka ungdomsförbundens möjlighet att få möta och samtala med elever i skolan och tillkännager detta

2017-09-26

Motion 2017/18:298 av Jesper Skalberg Karlsson och Sofia Fölster (båda M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:298 av Jesper Skalberg Karlsson och Sofia Fölster (båda M) (pdf, 66 kB)

Motion 2017/18:297 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Motion till riksdagen 2017/18:297 av Jesper Skalberg Karlsson (M) Byggnormerna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över byggnormerna för byggande av bostäder och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det råder bostadsbrist i Sverige. Trots

2017-09-26

Motion 2017/18:297 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:297 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 60 kB)

Motion 2017/18:296 av Eskil Erlandsson och Anders Åkesson (båda C)

Motion till riksdagen 2017/18:296 av Eskil Erlandsson och Anders Åkesson (båda C) Gårdsförsäljning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att gårdsförsäljning av öl och vin ska införas på försök och tillkännager detta för regeringen. Motivering Norge har

2017-09-26

Motion 2017/18:296 av Eskil Erlandsson och Anders Åkesson (båda C) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:296 av Eskil Erlandsson och Anders Åkesson (båda C) (pdf, 62 kB)

Motion 2017/18:295 av Eskil Erlandsson och Anders Åkesson (båda C)

Motion till riksdagen 2017/18:295 av Eskil Erlandsson och Anders Åkesson (båda C) Övervakningskameror Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en lagändring när det gäller krav på tillstånd vid användning av övervakningskameror i syfte att motverka skadegörelse,

2017-09-26

Motion 2017/18:295 av Eskil Erlandsson och Anders Åkesson (båda C) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:295 av Eskil Erlandsson och Anders Åkesson (båda C) (pdf, 63 kB)

Motion 2017/18:292 av Niclas Malmberg (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:292 av Niclas Malmberg (MP) Reformerad kemikalieskatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag till reformerad kemikalieskatt som också omfattar direktimport av elektronik och tillkännager detta

2017-09-26

Motion 2017/18:292 av Niclas Malmberg (MP) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:292 av Niclas Malmberg (MP) (pdf, 66 kB)

Motion 2017/18:291 av Niclas Malmberg (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:291 av Niclas Malmberg (MP) Skarp avslutning på nyförsäljning av fossilbränsledrivna bilar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen inom EU bör verka för att tillåta förbud mot nyförsäljning av fossilbränsledrivna bilar

2017-09-26

Motion 2017/18:291 av Niclas Malmberg (MP) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:291 av Niclas Malmberg (MP) (pdf, 67 kB)

Motion 2017/18:290 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:290 av Jan Lindholm (MP) Tillgång till litteratur för synskadade Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att arbeta för ett snabbt genomförande av Marrakechavtalet inom EU, inklusive ett svenskt godkännande, och tillkännager

2017-09-26

Motion 2017/18:290 av Jan Lindholm (MP) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:290 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 59 kB)

Motion 2017/18:289 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:289 av Jan Lindholm (MP) Lagstiftning om penningenhet i grundlag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att flytta formuleringen om penningenheten från riksbankslagen till grundlagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Brexit

2017-09-26

Motion 2017/18:289 av Jan Lindholm (MP) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:289 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 63 kB)

Motion 2017/18:288 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:288 av Jan Lindholm (MP) Fri motionsrätt i riksdagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återkomma med lagförslag som innebär att den allmänna motionstiden upphävs och att det i stället införs en generell initiativrätt för

2017-09-26

Motion 2017/18:288 av Jan Lindholm (MP) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:288 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 70 kB)

Motion 2017/18:287 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:287 av Jan Lindholm (MP) Vätgassamhället kommer med stora kliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om stöd till vätgasteknik och tillkännager detta för regeringen. Motivering Bakgrund Rapporter om nya lösningar för effektivare

2017-09-26

Motion 2017/18:287 av Jan Lindholm (MP) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:287 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 70 kB)

Motion 2017/18:286 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:286 av Jan Lindholm (MP) Förbud mot tunga oljor i Arktis Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förbud mot tunga oljor i Arktis och tillkännager detta för regeringen. Motivering Bakgrund Albedoeffekten är en av de stora faktorerna

2017-09-26

Motion 2017/18:286 av Jan Lindholm (MP) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:286 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 59 kB)

Motion 2017/18:285 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:285 av Jan Lindholm (MP) Solenergi på riksdagens tak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att riksdagens fastigheter bör signalera framåtskridande genom att förses med modern solenergiteknik och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen

2017-09-26

Motion 2017/18:285 av Jan Lindholm (MP) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:285 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 62 kB)

Motion 2017/18:284 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:284 av Jan Lindholm (MP) Dubbelspåret mellan Falun och Borlänge Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att det planerade dubbelspåret mellan Falun och Borlänge ges en hög prioritet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Tidigare

2017-09-26

Motion 2017/18:284 av Jan Lindholm (MP) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:284 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 70 kB)

Motion 2017/18:283 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:283 av Jan Lindholm (MP) Biokolmetoden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att minska mängden klimatpåverkande gaser i atmosfären och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i

2017-09-26

Motion 2017/18:283 av Jan Lindholm (MP) (docx, 111 kB) Motion 2017/18:283 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 140 kB)

Motion 2017/18:282 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:282 av Jan Lindholm (MP) One Health Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att Sverige fortsätter arbetet med att i internationella forum sprida tänkesättet ”One Health” och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen

2017-09-26

Motion 2017/18:282 av Jan Lindholm (MP) (docx, 61 kB) Motion 2017/18:282 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 81 kB)

Motion 2017/18:281 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:281 av Jan Lindholm (MP) Rökförbud i riksdagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att införa ett totalt rökförbud i riksdagens lokaler. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett totalt rökförbud i riksdagens lokaler och tillkännager

2017-09-26

Motion 2017/18:281 av Jan Lindholm (MP) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:281 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 67 kB)

Motion 2017/18:280 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:280 av Jan Lindholm (MP) Luleälvens framtid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Luleälvens framtid och tillkännager detta för regeringen. Motivering Bakgrund Luleälven är en av landets mest tuktade älvar. Älven kan därför

2017-09-26

Motion 2017/18:280 av Jan Lindholm (MP) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:280 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 58 kB)

Motion 2017/18:279 av Ola Johansson (C)

Motion till riksdagen 2017/18:279 av Ola Johansson (C) Översyn av EBO-lagstiftningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en utvärdering och översyn av EBO-lagstiftningen för att motverka trångboddhet och svarthandel och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen

2017-09-26

Motion 2017/18:279 av Ola Johansson (C) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:279 av Ola Johansson (C) (pdf, 58 kB)