Dokument & lagar (3 träffar)

Kommittéberättelse Jo 1968:A beredningen, se dir. 1995:10, 1995:22, 1995:104, 1995:127, 1995:167, 1997:153, 1998:13, 1998:65, 1998:72, 2011:67 och 2015:78.

Miljövårdsberedningen Jo 1968:A Organ inom Regeringskansliet Beteckning Jo 1968:A Departement Miljö- och energidepartementet Senast ändrad 2017-03-20 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1968-06-28 Direktiv för beredningen, se dir. 1995:10, 1995:22, 1995:104, 1995:127, 1995:167, 1997:153,

1968-06-28

Kommittéberättelse Ju 1968:67

Nämnden Ju 1968:67 för Europarådets kriminologiska forskningsstipendier Beteckning Ju 1968:67 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2006-08-17 Status Avslutad Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: Direktiv för Lokal Brottsförebyggande rådet, Atlasmuren 1, 2 tr.113 21 Stockholm, tel. växel

1968-01-01

Kommittéberättelse Ju 1968:59

Samarbetsorganet Ju 1968:59 för rättsväsendets informationssystem SARI Beteckning Ju 1968:59 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2001-08-08 Status Avslutad 1996 B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: Direktiv för Lokal Rosenbad 4. Postadress: Justitiedeparte- mentet, 103 33 Stockholm, tel.

1968-01-01