Dokument & lagar (3 471 träffar)

Kommittéberättelse S 2017:05 utredningen, se dir. 2017:43 och dir. 2018:63

KAM-utredningen S 2017:05 Beteckning S 2017:05 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2018-12-06 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-04-27 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:43 och dir. 2018:63 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 mars 2019.

2017-04-27

Kommittéberättelse S 2017:04 utredningen, se dir. 2017:44

Utredningen om finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring S 2017:04 Beteckning S 2017:04 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2018-11-29 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-04-27 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:44 Lokal Karlavägen 100

2017-04-27

Kommittéberättelse Fö 2017:03 utredningen, se dir. 2017:42

Behandlingen av personuppgifter inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt Fö 2017:03 Beteckning Fö 2017:03 Departement Försvarsdepartementet Senast ändrad 2018-08-27 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-04-27 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:42 Lokal Utredningen

2017-04-27

Kommittéberättelse A 2017:01 utredningen, se dir. 2017:41

Flexjobbutredningen A 2017:01 Beteckning A 2017:01 Departement Arbetsmarknadsdepartementet Senast ändrad 2018-03-28 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-04-27 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:41 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 15 mars2018. Sammansättning

2017-04-27

Kommittéberättelse Ju 2017:F uppdraget, se PM dnr Ju201703637/P

Ändrade EU-regler om aktieägares rättigheter Ju 2017:F Beteckning Ju 2017:F Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2018-03-15 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-04-18 Direktiv för uppdraget, se PM dnr Ju201703637/P Lokal Uppdraget beräknas vara slutfört senast

2017-04-18

Kommittéberättelse Fi 2017:03 utredningen, se dir. 2017:38 och dir. 2018:34

Utredningen om informationsskyldighet för skatterådgivare Fi 2017:03 Beteckning Fi 2017:03 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2018-11-21 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-04-06 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:38 och dir. 2018:34 Lokal Utredningen beräknas

2017-04-06

Kommittéberättelse S 2017:03 utredningen, se dir. 2017:39 och dir. 2018:69

Framtidens socialtjänst S 2017:03 Beteckning S 2017:03 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2018-12-06 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-04-06 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:39 och dir. 2018:69 Lokal Karlavägen 100. Postadress: Garnisonen, 103 33 Stockholm,

2017-04-06

Kommittéberättelse Ju 2017:E uppdraget se, Dnr Ju2017/03110/LP

Uppdrag att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område Ju 2017:E Beteckning Ju 2017:E Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2018-04-26 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-04-03 Direktiv för uppdraget se, Dnr Ju2017/03110/LP Lokal Uppdraget beräknas

2017-04-03

Kommittéberättelse U 2017:04 utredningen, se dir. 2017:37

2017 års Skolmyndighetsutredning U 2017:04 Beteckning U 2017:04 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2018-06-07 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-03-30 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:37 Lokal Garnisonen, 103 33 Stockholm Utredningen beräknas avsluta

2017-03-30

Kommittéberättelse Fi 2017:A uppdraget, se dnr. Fi2017/01630/PE

Tillgång till uppgifter om bank- och betalkonton med anledning av de reviderade fjärde penningtvättsdirektivet samt tillsyn och sanktioner för advokater med anledning av fjärde penningtvättsdirektivet Fi 2017:A Beteckning Fi 2017:A Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2018-08-16 Status Bokstavskommitté B

2017-03-30

Kommittéberättelse Ju 2017:08 utredningen, se dir. 2017:32

Utredningen om vissa säkerhetsskyddfrågor Ju 2017:08 Beteckning Ju 2017:08 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2018-11-29 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-03-23 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:32 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den

2017-03-23

Kommittéberättelse Fö 2017:02 kommittén, se dir. 2017:31

Förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet Fö 2017:02 Beteckning Fö 2017:02 Departement Försvarsdepartementet Senast ändrad 2018-12-10 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-03-23 Direktiv för kommittén, se dir. 2017:31 Lokal Kommittén beräknas avsluta sitt arbete senast 1 april

2017-03-23

Kommittéberättelse Fö 2017:01 utredningen, se dir. 2017:30

En rättslig reglering av försvarssamarbetet med Finland Fö 2017:01 Beteckning Fö 2017:01 Departement Försvarsdepartementet Senast ändrad 2018-05-03 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-03-23 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:30 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete

2017-03-23

Kommittéberättelse Ku 2017:01 kommittén, se dir. 2017:33 och dir. 2017:53

Kommittén om inrättande av en delegation mot segregation Ku 2017:01 Beteckning Ku 2017:01 Departement Kulturdepartementet Senast ändrad 2018-03-28 Status Avslutad 2017 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-03-23 Direktiv för kommittén, se dir. 2017:33 och dir. 2017:53 Lokal Myndigheten Delegationen

2017-03-23

Kommittéberättelse Ju 2017:D

Uppdrag att utreda behov av åtgärder med anledning av en ny EU-förordning om förenkling av kraven på framläggande av vissa officiella handlingar Ju 2017:D Beteckning Ju 2017:D Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2017-03-23 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-03-21

2017-03-21

Kommittéberättelse S 2017:D

Uppdrag att göra en översyn av assistansersättningens utveckling och framväxten av marknaden för anordnare av personlig assistans S 2017:D Beteckning S 2017:D Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2017-04-07 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-03-17 Direktiv för Lokal Uppdraget beräknas vara slutfört 15 januari 2018. Sammansättning

2017-03-17

Kommittéberättelse Ju 2017:07 utredningen, se dir. 2017:28

Utredningen om modernare regler om faderskap och föräldraskap Ju 2017:07 Beteckning Ju 2017:07 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2018-08-28 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-03-16 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:28 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt

2017-03-16

Kommittéberättelse Ju 2017:06 utredningen, se dir. 2017:25

Utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv Ju 2017:06 Beteckning Ju 2017:06 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2018-08-28 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-03-09 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:25 Lokal Utredningen

2017-03-09

Kommittéberättelse U 2017:03 utredningen, se dir. 2017:27 och 2017:82

Utredningen om praktiknära skolforskning i samverkan PiS U 2017:03 Beteckning U 2017:03 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2018-03-26 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-03-09 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:27 och 2017:82 Lokal Garnisonen, 103 33 Stockholm

2017-03-09

Kommittéberättelse S 2017:02 utredningen, se dir. 2017:26

Utredningen om återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld S 2017:02 Beteckning S 2017:02 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2018-08-16 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-03-09 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:26 Lokal Utredningen

2017-03-09