Dokument & lagar (3 480 träffar)

Kommittéberättelse Ju 2017:L uppdraget, se dnr Ju2017/06688/LP

Ytterligare insater för att förebygga brottslighet i socialt utsatta områden Ju 2017:L Beteckning Ju 2017:L Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2017-08-23 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-08-18 Direktiv för uppdraget, se dnr Ju2017/06688/LP Lokal Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2018. Sammansättning

2017-08-18

Kommittéberättelse Ju 2017:12 utredningen, se dir. 2017:90

2017 års ID-kortsutredning Ju 2017:12 Beteckning Ju 2017:12 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2019-03-20 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-08-17 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:90 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 29 mars 2019. Sammansättning

2017-08-17

Kommittéberättelse Fi 2017:06 utredningen, se dir. 2017:79 och dir. 2018:65

Analys- och utvärderingsutredningen Fi 2017:06 Beteckning Fi 2017:06 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2019-02-05 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-07-27 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:79 och dir. 2018:65 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2017-07-27

Kommittéberättelse U 2017:08 utredningen, se dir. 2017:86

Utredningen om specialistsjuksköterskeutbildning och vissa andra hälso- och sjukvårdsutbildningar U 2017:08 Beteckning U 2017:08 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2019-01-16 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-07-20 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:86

2017-07-20

Kommittéberättelse U 2017:07 utredningen, se dir. 2017:88, dir. 2018:33 och dir. 2018:58

Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven U 2017:07 Beteckning U 2017:07 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2019-01-17 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-07-20 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:88, dir. 2018:33 och dir. 2018:58 Lokal Garnisonen,

2017-07-20

Kommittéberättelse Ju 2017:K uppdraget, se dnr Ju2017/05974/LP

Mer ändamålsenliga bestämmelser om resning i brottmål Ju 2017:K Beteckning Ju 2017:K Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2017-09-07 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-07-07 Direktiv för uppdraget, se dnr Ju2017/05974/LP Lokal Uppdraget ska redovisas senast

2017-07-07

Kommittéberättelse U 2017:06 utredningen, se dir. 2017:80 och dir. 2018:42

Utredningen om tryggare och effektivare studier U 2017:06 Beteckning U 2017:06 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2019-01-16 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-07-06 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:80 och dir. 2018:42 Lokal Garnisonen, 103 33 Stockholm

2017-07-06

Kommittéberättelse M 2017:05 utredningen, se dir. 2017:76 och dir. 2018:78

Översyn av lagen om kärnteknisk verksamhet M 2017:05 Beteckning M 2017:05 Departement Miljö- och energidepartementet Senast ändrad 2019-01-15 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-06-29 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:76 och dir. 2018:78 Lokal Utredningen beräknas avsluta

2017-06-29

Kommittéberättelse M 2017:04 utredningen, se dir. 2017:77

Utredningen om mindre aktörer i ett energilandskap i förändring M 2017:04 Beteckning M 2017:04 Departement Miljö- och energidepartementet Senast ändrad 2019-02-05 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-06-29 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:77 Lokal Uppdraget är därmed slutfört.

2017-06-29

Kommittéberättelse Ku 2017:B delegationen, se dir. 2010

Uppdrag att utreda om det är lämpligt med en reglering i sametingslagen av ekonomiska förmåner, inklusive pension Ku 2017:B Beteckning Ku 2017:B Departement Kulturdepartementet Senast ändrad 2017-07-04 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-06-26 Direktiv för delegationen,

2017-06-26

Kommittéberättelse Ju 2017:11 utredningen, se dir. 2017:75

Utredningen om informationsutbyte vid samverkan mot terrorism Ju 2017:11 Beteckning Ju 2017:11 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2019-03-20 Status Avslutad 2018 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-06-22 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:75 Lokal Uppdraget är därmed slutfört.

2017-06-22

Kommittéberättelse N 2017:06 utredningen, se dir. 2017:74, dir. 2017:115 och dir. 2018:41

Byggrättsutredningen N 2017:06 Beteckning N 2017:06 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2019-01-04 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-06-22 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:74, dir. 2017:115 och dir. 2018:41 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2017-06-22

Kommittéberättelse A 2017:03 utredningen, se dir. 2017:70

Stridsåtgärdsutredningen A 2017:03 Beteckning A 2017:03 Departement Arbetsmarknadsdepartementet Senast ändrad 2019-01-08 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-06-22 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:70 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare:

2017-06-22

Kommittéberättelse Ju 2017:J uppdraget, se dnr Ju2017/05633/LP

Hur Säkerhetspolisens arbete kan utvecklas för att öka sannolikheten att avvärja attentat liknande det som skedde den 7 april 2017 Ju 2017:J Beteckning Ju 2017:J Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2017-07-04 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-06-22 Direktiv

2017-06-22

Kommittéberättelse Ju 2017:I uppdraget, se dnr Ju2017/05566/LP

Mindre eller obetydliga fel gällande villkoren för arbetstillstånd Ju 2017:I Beteckning Ju 2017:I Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2017-11-22 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-06-21 Direktiv för uppdraget, se dnr Ju2017/05566/LP Lokal Uppdraget beräknas

2017-06-21

Kommittéberättelse Ju 2017:H uppdraget, se dnr. Ju2017/05435/LP

Uppdrag att överväga vissa frågor om barnpornografibrottet och om preskription ska avskaffas för sexualbrott och andra allvarliga brott mot barn Ju 2017:H Beteckning Ju 2017:H Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2017-06-19 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-06-16

2017-06-16

Kommittéberättelse S 2017:06 utredningen, se dir. 2017:68

2017 års arvsfondsutredning S 2017:06 Beteckning S 2017:06 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2019-01-04 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-06-15 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:68 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare: Lundahl,

2017-06-15

Kommittéberättelse Fi 2017:05 utredningen, se dir. 2017:69

Utredningen om vissa förenklade upphandlingsregler Fi 2017:05 Beteckning Fi 2017:05 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2019-01-11 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-06-15 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:69 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2017-06-15

Kommittéberättelse Fi 2017:04 expertgruppen, se dir. 2017:62 och dir. 2017:118

Expertgruppen för digitala investeringar Fi 2017:04 Beteckning Fi 2017:04 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2019-03-04 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-06-08 Direktiv för expertgruppen, se dir. 2017:62 och dir. 2017:118 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2017-06-08

Kommittéberättelse Ku 2017:A uuppdraget, se dnr. KU2017/01479/DISK

Uppdrag att utreda inrättande av ett nationellt center för romska frågor Ku 2017:A Beteckning Ku 2017:A Departement Kulturdepartementet Senast ändrad 2017-11-03 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-06-05 Direktiv för uuppdraget, se dnr. KU2017/01479/DISK Lokal Uppdraget

2017-06-05