Dokument & lagar (3 471 träffar)

Kommittéberättelse Ku 2017:B delegationen, se dir. 2010

Uppdrag att utreda om det är lämpligt med en reglering i sametingslagen av ekonomiska förmåner, inklusive pension Ku 2017:B Beteckning Ku 2017:B Departement Kulturdepartementet Senast ändrad 2017-07-04 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-06-26 Direktiv för delegationen,

2017-06-26

Kommittéberättelse Ju 2017:11 utredningen, se dir. 2017:75

Utredningen om informationsutbyte vid samverkan mot terrorism Ju 2017:11 Beteckning Ju 2017:11 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2018-08-28 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-06-22 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:75 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt

2017-06-22

Kommittéberättelse N 2017:06 utredningen, se dir. 2017:74, dir. 2017:115 och dir. 2018:41

Byggrättsutredningen N 2017:06 Beteckning N 2017:06 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2018-11-08 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-06-22 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:74, dir. 2017:115 och dir. 2018:41 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2017-06-22

Kommittéberättelse A 2017:03 utredningen, se dir. 2017:70

Stridsåtgärdsutredningen A 2017:03 Beteckning A 2017:03 Departement Arbetsmarknadsdepartementet Senast ändrad 2018-06-19 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-06-22 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:70 Lokal Garnisonen, Karlavägen 100, 103 33 Stockholm, tel. 08-405 98 73

2017-06-22

Kommittéberättelse Ju 2017:J uppdraget, se dnr Ju2017/05633/LP

Hur Säkerhetspolisens arbete kan utvecklas för att öka sannolikheten att avvärja attentat liknande det som skedde den 7 april 2017 Ju 2017:J Beteckning Ju 2017:J Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2017-07-04 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-06-22 Direktiv

2017-06-22

Kommittéberättelse Ju 2017:I uppdraget, se dnr Ju2017/05566/LP

Mindre eller obetydliga fel gällande villkoren för arbetstillstånd Ju 2017:I Beteckning Ju 2017:I Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2017-11-22 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-06-21 Direktiv för uppdraget, se dnr Ju2017/05566/LP Lokal Uppdraget beräknas

2017-06-21

Kommittéberättelse Ju 2017:H uppdraget, se dnr. Ju2017/05435/LP

Uppdrag att överväga vissa frågor om barnpornografibrottet och om preskription ska avskaffas för sexualbrott och andra allvarliga brott mot barn Ju 2017:H Beteckning Ju 2017:H Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2017-06-19 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-06-16

2017-06-16

Kommittéberättelse S 2017:06 utredningen, se dir. 2017:68

2017 års arvsfondsutredning S 2017:06 Beteckning S 2017:06 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2018-09-05 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-06-15 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:68 Lokal Regeringskansliets utredningsavdelning, Hovrättstorget 1. Box 187, 201

2017-06-15

Kommittéberättelse Fi 2017:05 utredningen, se dir. 2017:69

Utredningen om vissa förenklade upphandlingsregler Fi 2017:05 Beteckning Fi 2017:05 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2018-06-07 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-06-15 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:69 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast

2017-06-15

Kommittéberättelse Fi 2017:04 expertgruppen, se dir. 2017:62 och dir. 2017:118

Expertgruppen för digitala investeringar Fi 2017:04 Beteckning Fi 2017:04 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2018-09-13 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-06-08 Direktiv för expertgruppen, se dir. 2017:62 och dir. 2017:118 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2017-06-08

Kommittéberättelse Ku 2017:A uuppdraget, se dnr. KU2017/01479/DISK

Uppdrag att utreda inrättande av ett nationellt center för romska frågor Ku 2017:A Beteckning Ku 2017:A Departement Kulturdepartementet Senast ändrad 2017-11-03 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-06-05 Direktiv för uuppdraget, se dnr. KU2017/01479/DISK Lokal Uppdraget

2017-06-05

Kommittéberättelse M 2017:06 utredningen, se dir. 2017:60

Utredningen om hållbara plastmaterial M 2017:06 Beteckning M 2017:06 Departement Miljö- och energidepartementet Senast ändrad 2018-11-19 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-06-01 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:60 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast

2017-06-01

Kommittéberättelse M 2017:03 utredningen, se dir. 2017:58

Utredningen om översyn av miljöövervakningen M 2017:03 Beteckning M 2017:03 Departement Miljö- och energidepartementet Senast ändrad 2018-11-15 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-06-01 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:58 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete

2017-06-01

Kommittéberättelse M 2017:01 utredningen, se dir. 2017:59

Gruvavfallsfinansieringsutredningenn M 2017:01 Beteckning M 2017:01 Departement Miljö- och energidepartementet Senast ändrad 2018-08-27 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-06-01 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:59 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast

2017-06-01

Kommittéberättelse Ju 2017:10 utredningen, se dir. 2017:55

2017 års fastighetsmäklarutredning Ju 2017:10 Beteckning Ju 2017:10 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2018-08-28 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-05-24 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:55 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 26 juli 2018.

2017-05-24

Kommittéberättelse A 2017:02 utredningen, se dir. 2017:56

Utredningen för hållbart arbetsliv över tid A 2017:02 Beteckning A 2017:02 Departement Arbetsmarknadsdepartementet Senast ändrad 2018-08-20 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-05-24 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:56 Lokal Garnisonen, Karlavägen 100, 103 33 Stockholm,

2017-05-24

Kommittéberättelse M 2017:02 utredningen, se dir. 2017:54

Utredningen om hållbara vattentjänster M 2017:02 Beteckning M 2017:02 Departement Miljö- och energidepartementet Senast ändrad 2018-05-16 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-05-11 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:54 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast

2017-05-11

Kommittéberättelse Ju 2017:G uppdraget, se dnr Ju2017/03958/LP

Uppdrag att överväga ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation Ju 2017:G Beteckning Ju 2017:G Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2017-05-04 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-05-02 Direktiv för uppdraget, se dnr Ju2017/03958/LP

2017-05-02

Kommittéberättelse Ju 2017:09 utredningen, se dir. 2017:45

Återvändandeutredningen Ju 2017:09 Beteckning Ju 2017:09 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2018-03-21 Status Avslutad 2017 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-04-27 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:45 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare:

2017-04-27

Kommittéberättelse U 2017:05 utredningen, se dir. 2017:46

Styr- och resursutredningen Strut U 2017:05 Beteckning U 2017:05 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2018-11-28 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-04-27 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:46 Lokal Garnisonen, 103 33 Stockholm Utredningen beräknas avsluta

2017-04-27