Dokument & lagar (3 471 träffar)

Kommittéberättelse S 2017:09 utredningen, se dir. 2017:133

Styrutredningen för funktionshinderspolitiken S 2017:09 Beteckning S 2017:09 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2018-09-14 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-21 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:133 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31

2017-12-21

Kommittéberättelse Fö 2017:B

Fördjupad översyn av Försvarsmaktens logistikförsörjning i fråga om vidmakthållande och upphandling Fö 2017:B Beteckning Fö 2017:B Departement Försvarsdepartementet Senast ändrad 2018-02-28 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-20 Direktiv för Lokal Uppdraget ska sliútredovisas senast 30 mars 2018. Sammansättning

2017-12-20

Kommittéberättelse Fö 2017:A

Fördjupad översyn av Försvarsmaktens logistikförsörjning i fråga om vidmakthållande och upphandling Fö 2017:B Beteckning Fö 2017:A Departement Försvarsdepartementet Senast ändrad 2018-02-28 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-20 Direktiv för Lokal Uppdraget ska slutredovisas senast 30 mars 2018. Sammansättning

2017-12-20

Kommittéberättelse S 2017:08 utredningen, se dir. 2017:128, dir. 2018:14 och dir. 2018:40

Styrning för en mer jämlik vård S 2017:08 Beteckning S 2017:08 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2018-10-29 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-18 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:128, dir. 2018:14 och dir. 2018:40 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt

2017-12-18

Kommittéberättelse UD 2017:01 kommittén, se dir. 2017:130

Kommittén för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2020 i Dubai UD 2017:01 Beteckning UD 2017:01 Departement Utrikesdepartementet Senast ändrad 2018-04-26 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-18 Direktiv för kommittén, se dir. 2017:130 Lokal Kommittén beräknas avsluta

2017-12-18

Kommittéberättelse Ju 2017:15 utredningen, se dir. 2017:122

Ungdomsreduktionsutredningen Ju 2017:15 Beteckning Ju 2017:15 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2018-03-21 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-13 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:122 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 21 december 2018.

2017-12-13

Kommittéberättelse Ju 2017:14 utredningen, se dir. 2017:124

Kamerabevakningsutredningen Ju 2017:14 Beteckning Ju 2017:14 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2018-08-28 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-13 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:124 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 15 februari 2019.

2017-12-13

Kommittéberättelse U 2017:11 utredningen, se dir. 2017:127

Utredningen om inrättande av Etikprövningsmyndigheten U 2017:11 Beteckning U 2017:11 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2018-12-10 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-13 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:127 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete

2017-12-13

Kommittéberättelse Fi 2017:10 utredningen, se dir. 2017:123

Utredningen om ett eventuellt deltagande i Europeiska bankunionen Fi 2017:10 Beteckning Fi 2017:10 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2018-12-06 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-13 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:123 Lokal Utredningen beräknas avsluta

2017-12-13

Kommittéberättelse N 2017:08 utredningen, se dir. 2017:126

Utredningen om samordning för ökat och hållbart bostadsbyggande N 2017:08 Beteckning N 2017:08 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2018-11-22 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-13 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:126 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt

2017-12-13

Kommittéberättelse Fi 2017:09 utredningen, se dir. 2017:117

Utredningen om inrättande av en myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn Fi 2017:09 Beteckning Fi 2017:09 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2018-09-13 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-07 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:117 Lokal Uppdraget

2017-12-07

Kommittéberättelse U 2017:10 utredningen, se dir. 2017:116

Utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning U 2017:10 Beteckning U 2017:10 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2018-05-02 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-11-30 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:116 Lokal Garisonen, 103 33 Stockholm Utredningen

2017-11-30

Kommittéberättelse Fi 2017:08 utredningen, se dir. 2017:108

F-skatteutredningen Fi 2017:08 Beteckning Fi 2017:08 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2018-10-29 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-11-09 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:108 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 3 juni 2019. Sammansättning

2017-11-09

Kommittéberättelse Fi 2017:D uppdraget, se dnr. Fi2017/04708/PE

Långtidsutredningen 2019 Fi 2017:D Beteckning Fi 2017:D Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2018-11-22 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-11-06 Direktiv för uppdraget, se dnr. Fi2017/04708/PE Lokal Sammansättning Åström, Johanna, fr.o.m. 2017-11-15 t.o.m.

2017-11-06

Kommittéberättelse Fi 2017:C uppdraget, se dnr Fi2017/04226/PE

Uppdrag att göra en översyn av den kupongskatterättsliga regleringen Fi 2017:C Beteckning Fi 2017:C Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2018-11-12 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-11-02 Direktiv för uppdraget, se dnr Fi2017/04226/PE Lokal Uppdraget ska

2017-11-02

Kommittéberättelse Ju 2017:13 utredningen, se dir. 2017:105

Aggressionsbrottsutredningen Ju 2017:13 Beteckning Ju 2017:13 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2018-05-16 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-10-26 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:105 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 26 oktober 2018.

2017-10-26

Kommittéberättelse Ku 2017:02 utredningen, se dir. 2017:106

Utredningen Översyn av arkivområdet Ku 2017:02 Beteckning Ku 2017:02 Departement Kulturdepartementet Senast ändrad 2018-05-08 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-10-26 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:106 Lokal Garnisonen, Karlavägen 104, 103 33 Stockholm, tel. 08-405

2017-10-26

Kommittéberättelse M 2017:A

Andelsägd el M 2017:A Beteckning M 2017:A Departement Miljö- och energidepartementet Senast ändrad 2017-12-20 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-10-24 Direktiv för Lokal Uppdraget beräknas vara slutfört 31 december 2017. Sammansättning Sekreterare: Carlsson, Johan, fr.o.m. 2017-10-24 t.o.m. 2018-03-31

2017-10-24

Kommittéberättelse U 2017:09 utredningen, se dir. 2017:104

Tolktjänsttredningen U 2017:09 Beteckning U 2017:09 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2018-12-11 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-10-19 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:104 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 12 december 2018. Sammansättning

2017-10-19

Kommittéberättelse S 2017:07 utredningen, se dir. 2017:103

Utredningen om reglering av yrket undersköterska S 2017:07 Beteckning S 2017:07 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2018-10-01 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-10-19 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:103 Lokal Karlavägen 100 A. Postadress: Garnisonen 103 33

2017-10-19