Dokument & lagar (3 480 träffar)

Kommittéberättelse S 2018:06 utredningen, se dir. 2018:27

Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess S 2018:06 Beteckning S 2018:06 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2019-02-05 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-04-12 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:27 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt

2018-04-12

Kommittéberättelse S 2018:05 utredningen, se dir. 2018:26

Utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum S 2018:05 Beteckning S 2018:05 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2019-03-04 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-04-12 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:26 Lokal Utredningen beräknas lämna ett delbetänkande

2018-04-12

Kommittéberättelse M 2018:04 utredningen, se dir. 2018:25

Utredningen om kombinationseffekter och gruppvis hantering av ämnen M 2018:04 Beteckning M 2018:04 Departement Miljö- och energidepartementet Senast ändrad 2018-05-29 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-03-29 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:25 Lokal Utredningen beräknas

2018-03-29

Kommittéberättelse S 2018:04 utredningen, se dir. 2018:22 och dir. 2018:96

2018 års donationsutredning S 2018:04 Beteckning S 2018:04 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2019-02-27 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-03-21 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:22 och dir. 2018:96 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 1 maj

2018-03-21

Kommittéberättelse N 2018:01 utredningen, se dir. 2018:24 och dir. 2018:84

Utredningen om överförande av basunderhåll från Infranord AB till Trafikverket N 2018:01 Beteckning N 2018:01 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2019-01-18 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-03-21 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:24 och dir. 2018:84 Lokal

2018-03-21

Kommittéberättelse S 2018:03 utredningen, se dir. 2018:20

Barnkonventionsutredningen S 2018:03 Beteckning S 2018:03 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2019-02-05 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-03-15 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:20 Lokal Regeringskansliets utredningsavdelning, Hovrättstorget 1, Box 187, 201

2018-03-15

Kommittéberättelse U 2018:02 utredningen, se dir. 2018:15 och dir 2018:59

Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet U 2018:02 Beteckning U 2018:02 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2019-01-18 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-03-08 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:15 och dir 2018:59 Lokal Garnisonen, 103 33 Stockholm

2018-03-08

Kommittéberättelse S 2018:02 kommittén, se dir. 2018:16

Utredningen om jämlik tandhälsa S 2018:02 Beteckning S 2018:02 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2019-01-16 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-03-08 Direktiv för kommittén, se dir. 2018:16 Lokal Karlavägen 100 A, Postadress: Garnisonen, 103 33 Stockholm, tel. 08-405

2018-03-08

Kommittéberättelse Ku 2018:01 utredningen, se dir. 2018:19

Demokrativillkorsutredning Ku 2018:01 Beteckning Ku 2018:01 Departement Kulturdepartementet Senast ändrad 2019-02-05 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-03-08 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:19 Lokal Garnisonen, Karlavägen 104, 103 33 Stockholm, tel. 08-405 14 81 Lindvall

2018-03-08

Kommittéberättelse U 2018:01 utredningen, se dir. 2018:17

Utredningen om planering och dimensionering av gymnasial utbildning U 2018:01 Beteckning U 2018:01 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2019-03-05 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-03-08 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:17 Lokal Garnisonen, 103 33 Stockholm

2018-03-08

Kommittéberättelse N 2018:C uppdraget, se dnr N2018/01681/SPN

Utarbeta ett förslag till nationell strategi för fysisk planering med inriktning mot bostadsförsörjning samt att undersöka möjligheterna och presentera förslag till inrättande av ett nationellt forum för fysisk planering N 2018:C Beteckning N 2018:C Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2018-03-15 Status

2018-03-08

Kommittéberättelse A 2018:02 utredningen, se dir. 2018:12 och dir. 2018:110

Utredningen om behovet av ett utökat författningsstöd för registerkontroller i arbetslivet A 2018:02 Beteckning A 2018:02 Departement Arbetsmarknadsdepartementet Senast ändrad 2019-01-21 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-03-01 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:12 och dir.

2018-03-01

Kommittéberättelse N 2018:B

Samverkansgrupp till Regeringskansliets samordningsfunktion för life science N 2018:B Beteckning N 2018:B Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2018-03-08 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-02-27 Direktiv för Lokal Uppdraget beräknas vara slutfört 27 februari

2018-02-27

Kommittéberättelse Fi 2018:02 utredningen, se dir. 2018:7

Utredningen om EU:s förordning om konsumentskyddssamarbete Fi 2018:02 Beteckning Fi 2018:02 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2019-03-04 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-02-22 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:7 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete

2018-02-22

Kommittéberättelse M 2018:02 utredningen, se dir. 2018:11

Utredningen om minskad övergödning genom stärkt lokalt åtgärdsarbete M 2018:02 Beteckning M 2018:02 Departement Miljö- och energidepartementet Senast ändrad 2018-08-24 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-02-22 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:11 Lokal Utredningen beräknas

2018-02-22

Kommittéberättelse S 2018:01 utredningen, se dir. 2018:9 och dir. 2018:36

OPS-utredningen S 2018:01 Beteckning S 2018:01 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2019-01-09 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-02-22 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:9 och dir. 2018:36 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 15 december 2019.

2018-02-22

Kommittéberättelse A 2018:01 utredningen, se dir. 2018:8

Utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster A 2018:01 Beteckning A 2018:01 Departement Arbetsmarknadsdepartementet Senast ändrad 2019-01-21 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-02-22 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:8 Lokal Garnisonen, Karlavägen

2018-02-22

Kommittéberättelse M 2018:01 utredningen, se dir. 2018:10

Utredningen om styrmedel för att främja användning av biobränsle för flyget M 2018:01 Beteckning M 2018:01 Departement Miljö- och energidepartementet Senast ändrad 2019-02-05 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-02-22 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:10 Lokal Utredningen

2018-02-22

Kommittéberättelse M 2018:03 utredningen, se dir. 2018:6

Nätkoncessionsutredningen M 2018:03 Beteckning M 2018:03 Departement Miljö- och energidepartementet Senast ändrad 2018-12-21 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-02-15 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:6 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 10 juni 2019.

2018-02-15

Kommittéberättelse Fi 2018:01 utredningen, se dir. 2018:5, dir. 2018:49 och dir. 2018:109

Utredningen om ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete Fi 2018:01 Beteckning Fi 2018:01 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2019-02-05 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-02-15 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:5, dir. 2018:49 och dir. 2018:109

2018-02-15