Dokument & lagar (3 471 träffar)

Kommittéberättelse U 2018:01 utredningen, se dir. 2018:17

Utredningen om planering och dimensionering av gymnasial utbildning U 2018:01 Beteckning U 2018:01 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2018-12-06 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-03-08 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:17 Lokal Utredningen beräknas avsluta

2018-03-08

Kommittéberättelse N 2018:C uppdraget, se dnr N2018/01681/SPN

Utarbeta ett förslag till nationell strategi för fysisk planering med inriktning mot bostadsförsörjning samt att undersöka möjligheterna och presentera förslag till inrättande av ett nationellt forum för fysisk planering N 2018:C Beteckning N 2018:C Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2018-03-15 Status

2018-03-08

Kommittéberättelse A 2018:02 utredningen, se dir. 2018:12 och dir. 2018:110

Utredningen om behovet av ett utökat författningsstöd för registerkontroller i arbetslivet A 2018:02 Beteckning A 2018:02 Departement Arbetsmarknadsdepartementet Senast ändrad 2018-12-12 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-03-01 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:12 och dir.

2018-03-01

Kommittéberättelse N 2018:B

Samverkansgrupp till Regeringskansliets samordningsfunktion för life science N 2018:B Beteckning N 2018:B Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2018-03-08 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-02-27 Direktiv för Lokal Uppdraget beräknas vara slutfört 27 februari

2018-02-27

Kommittéberättelse M 2018:02 utredningen, se dir. 2018:11

Utredningen om minskad övergödning genom stärkt lokalt åtgärdsarbete M 2018:02 Beteckning M 2018:02 Departement Miljö- och energidepartementet Senast ändrad 2018-08-24 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-02-22 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:11 Lokal Utredningen beräknas

2018-02-22

Kommittéberättelse Fi 2018:02 utredningen, se dir. 2018:7

Utredningen om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om konsumentskyddssamarbete Fi 2018:02 Beteckning Fi 2018:02 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2018-08-31 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-02-22 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:7 Lokal Utredningen

2018-02-22

Kommittéberättelse S 2018:01 utredningen, se dir. 2018:9 och dir. 2018:36

OPS-utredningen S 2018:01 Beteckning S 2018:01 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2018-10-04 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-02-22 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:9 och dir. 2018:36 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 15 december 2019.

2018-02-22

Kommittéberättelse M 2018:01 utredningen, se dir. 2018:10

Förordnande i Utredningen om styrmedel för att främja användning av biobränsle för flyget M 2018:01 Beteckning M 2018:01 Departement Miljö- och energidepartementet Senast ändrad 2018-09-05 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-02-22 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:10 Lokal

2018-02-22

Kommittéberättelse A 2018:01 utredningen, se dir. 2018:8

Utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster A 2018:01 Beteckning A 2018:01 Departement Arbetsmarknadsdepartementet Senast ändrad 2018-05-17 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-02-22 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:8 Lokal Utredningen beräknas

2018-02-22

Kommittéberättelse M 2018:03 utredningen, se dir. 2018:6

Nätkoncessionsutredningen M 2018:03 Beteckning M 2018:03 Departement Miljö- och energidepartementet Senast ändrad 2018-08-15 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-02-15 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:6 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 10 juni 2019.

2018-02-15

Kommittéberättelse Fi 2018:01 utredningen, se dir. 2018:5 och dir. 2018:109

Utredningen om ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete Fi 2018:01 Beteckning Fi 2018:01 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2018-11-29 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-02-15 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:5 och dir. 2018:109 Lokal

2018-02-15

Kommittéberättelse UD 2018:01 kommittén, se dir. 2018:3

Ett effektivt offentligt främjande av utländska investeringar U 2018:01 Beteckning UD 2018:01 Departement Utrikesdepartementet Senast ändrad 2018-10-05 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-02-08 Direktiv för kommittén, se dir. 2018:3 Lokal Kommittén beräknas avsluta sitt arbete

2018-02-08

Kommittéberättelse A 2018:A

Uppdrag om nya regler i lagen 1982:80 om anställningsskydd i syfte att genomföra pensionsöverenskommelsen A 2018:A Beteckning A 2018:A Departement Arbetsmarknadsdepartementet Senast ändrad 2018-04-13 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-02-02 Direktiv för Lokal Uppdraget beräknas vara slutfört 17 juni 2018.Sammansättning

2018-02-02

Kommittéberättelse Ju 2018:B uppdraget, se dnr ju2018/00533/LP

Utreda straffrättsliga åtgärder mot organserad tillgreppsbrottslighet Ju 2018:B Beteckning Ju 2018:B Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2018-11-09 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-01-19 Direktiv för uppdraget, se dnr ju2018/00533/LP Lokal Uppdraget beräknas

2018-01-19

Kommittéberättelse Ju 2018:A uppdraget, se PM dnr Ju2018/00457/P

Uppdrag angående SEFI-direktivet Ju 2018:A Beteckning Ju 2018:A Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2018-02-28 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-01-16 Direktiv för uppdraget, se PM dnr Ju2018/00457/P Lokal Uppdraget ska redovisas senast den 1 september

2018-01-16

Kommittéberättelse Ju 2018:09 utredningen, se dir. 2018:92

Utredningen om skadestånd vid överträdelser av grundlagsskyddade fri- och rättigheter Ju 2018:09 Beteckning Ju 2018:09 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2018-12-13 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: Direktiv för utredningen, se dir. 2018:92 Lokal Utredningen beräknas

2018-01-01

Kommittéberättelse Ku 2018:04

Ntationell satsning på medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet Ku 2018:04 Beteckning Ku 2018:04 Departement Kulturdepartementet Senast ändrad 2018-10-09 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: Direktiv för Lokal Sammansättning Särskild utredare: Heath, Carl, fr.o.m.

2018-01-01

Kommittéberättelse S 2017:F uppdraget se, dnr 2017/075552/JÄM

Översyn av statens bidrag till ideella kvinno- och tjejjourer S 2017:F Beteckning S 2017:F Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2018-09-18 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-22 Direktiv för uppdraget se, dnr 2017/075552/JÄM Lokal Uppdraget beräknas vara slutfört 1 oktober 2018. Sammansättning

2017-12-22

Kommittéberättelse S 2018:A uppdraget se, dnr S2017/075552/JÄM

Översyn av statens bidrag till ideella kvinno- och tjejjourer S 2018:A Beteckning S 2018:A Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2018-03-23 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-22 Direktiv för uppdraget se, dnr S2017/075552/JÄM Lokal Uppdraget beräknas vara slutfört 1 oktober 2018 Sammansättning

2017-12-22

Kommittéberättelse Fi 2017:11 utredningen, se dir. 2017:134

Reseavdragskommittén Fi 2017:11 Beteckning Fi 2017:11 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2018-08-15 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-21 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:134 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 1 juli 2019. Sammansättning

2017-12-21