Dokument & lagar (3 214 träffar)

Kommittéberättelse 2016:JuG uppdraget, se PM dnr. Ju2016/06265/LP

Anpassning av domstolsdatalagen till EU:s nya dataskyddsförordning (Ju 2016:G) Beteckning : Ju 2016:G Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2016-09-23 Status : Bokstavskommitté Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-09-07 Direktiv för uppdraget, se PM dnr. Ju2016/06265/LP Lokal :

2016-09-07

Kommittéberättelse 2016:KuB uppdraget , se PM dnr Ku2016/02011/DISK

Utreda vad en ratificering av Nordisk samekonvention skulle innebära för svensk del (Ku 2016:B) Beteckning : Ku 2016:B Departement : Kulturdepartementet Senast ändrad : 2016-09-14 Status : Bokstavskommitté Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-09-05 Direktiv för uppdraget , se PM dnr

2016-09-05

Kommittéberättelse 2016:ju18 utredningen, se dir. 2016:75

Utredningen om stärkt integriet i Rättsmedicinalverkets verksamhet (Ju 2016:18) Beteckning : ju 2016:18 Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2016-09-23 Status : Pågående Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-09-01 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:75 Lokal :

2016-09-01

Kommittéberättelse 2016:Ku02 utredningen, se dir. 2016:73

Utredningen En stärkt minoritetspolitik - översyn av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (Ku 2016:02) Beteckning : Ku 2016:02 Departement : Kulturdepartementet Senast ändrad : 2016-09-23 Status : Pågående Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-09-01 Direktiv för utredningen,

2016-09-01

Kommittéberättelse 2016:JuF

Den förberedande kommittén med ansvar för upprättandet av den enhetliga patendomstolen och med det förberedande arbetet i övrigt för att instifta domstolen (Ju 2016:F) Beteckning : Ju 2016:F Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2016-09-08 Status : Bokstavskommitté Tillkallade enligt

2016-08-31

Kommittéberättelse 2016:Fi10 utredningen, se dir. 2016:70

Utredningen om Gräsrotsfinansiering (Fi 2016:10) Beteckning : Fi 2016:10 Departement : Finansdepartementet Senast ändrad : 2016-08-25 Status : Pågående Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-07-28 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:70 Lokal : Utredningen beräknas avsluta sitt

2016-07-28

Kommittéberättelse 2016:JuD uppdraget se, PM Ju2016/05476/LP

Uppdrag om en utvecklad och säker kommunikationslösning för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar (Ju 2016:D) Beteckning : Ju 2016:D Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2016-08-23 Status : Bokstavskommitté Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-07-28 Direktiv

2016-07-28

Kommittéberättelse 2016:N02 utredningen, se dir. 2016:68

Utredningen om energisparlån (N 2016:02) Beteckning : N 2016:02 Departement : Näringsdepartementet Senast ändrad : 2016-09-20 Status : Pågående Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-07-14 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:68 Lokal : Utredningen beräknas avsluta sitt arbete

2016-07-14

Kommittéberättelse 2016:U05 utredningen, se dir. 2016:67

Utredningen om elever som kommer till Sverige under grundskolans senare årskurser (U 2016:05) Beteckning : U 2016:05 Departement : Utbildningsdepartementet Senast ändrad : 2016-08-19 Status : Pågående Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-07-07 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:67 Lokal :

2016-07-07

Kommittéberättelse 2016:M05 utredningen, se dir. 2016:66

Utredningen Initiativet Fossilfritt Sverige (M 2016:05) Beteckning : M 2016:05 Departement : Miljö- och energidepartementet Senast ändrad : 2016-09-16 Status : Pågående Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-07-07 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:66 Lokal : Utredningen beräknas

2016-07-07

Kommittéberättelse 2016:U04 utredningen, se dir. 2016:65

Utreningen om personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (U 2016:04) Beteckning : U 2016:04 Departement : Utbildningsdepartementet Senast ändrad : 2016-08-19 Status : Pågående Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-07-07 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:65 Lokal : Utredningen

2016-07-07

Kommittéberättelse 2016:SC se dnr. S2016/03619/FST

Barnrättsdelegationen (S 2016:C) Beteckning : S 2016:C Departement : Socialdepartementet Senast ändrad : 2016-08-24 Status : Bokstavskommitté Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-07-07 Direktiv för se dnr. S2016/03619/FST Lokal : Sammansättning Ledamot: Brodén, Anne Marie,

2016-07-07

Kommittéberättelse 2016:U03 utredningen, se dir. 2016:63

Utredningen om personuppgiftsbehandling inom utbildningsområdet (U 2016:03) Beteckning : U 2016:03 Departement : Utbildningsdepartementet Senast ändrad : 2016-08-19 Status : Pågående Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-06-30 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:63 Lokal : Utredningen

2016-06-30

Kommittéberättelse 2016:Ku01 utredningen, se dir. 2016:62

Utredningen om översyn av statens stöd till trossamfund (Ku 2016:01) Beteckning : Ku 2016:01 Departement : Kulturdepartementet Senast ändrad : 2016-08-17 Status : Pågående Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-06-30 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:62 Lokal : Utredningen

2016-06-30

Kommittéberättelse 2016:SA uppdraget, se dnr. S2016/04549/FS, bilaga

Uppdrag för framtagande av beredningsunderlag avseende ersättning till personer som drabbats av det tidigare steriliseringskravet i könstillhörighetslagen (S 2016:A) Beteckning : S 2016:A Departement : Socialdepartementet Senast ändrad : 2016-08-24 Status : Bokstavskommitté Tillkallade enligt regeringens

2016-06-28