Dokument & lagar (3 239 träffar)

Kommittéberättelse :UD

Arbetsgrupp med uppgift att kartlägga faktorer som kan hämma utländska investeringar i Sverige Beteckning : UD Departement : Utrikesdepartementet Senast ändrad : 2010-09-07 Status : Bokstavskommitté Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: Direktiv för Lokal : Sammansättning Ordförande:

2016-12-10

Kommittéberättelse 2016:Ku05 utredningen, se dir. 2016:102

Utredningen om stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner (Ku 2016:05) Beteckning : Ku 2016:05 Departement : Kulturdepartementet Senast ändrad : 2016-12-07 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-12-01 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:102 Lokal :

2016-12-01

Kommittéberättelse 2016:Fö01 utredningen, se dir. 2016:103

Utredningen Behandlingen av personuppgifter om totalförsvarspliktiga (Fö 2016:01) Beteckning : Fö 2016:01 Departement : Försvarsdepartementet Senast ändrad : 2016-12-07 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-12-01 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:103 Lokal :

2016-12-01

Kommittéberättelse 2016:S08 utredningen, se dir. 2016:99

Utredningen om ett stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (S 2016:08) Beteckning : S 2016:08 Departement : Socialdepartementet Senast ändrad : 2016-12-05 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-11-24 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:99 Lokal :

2016-11-24

Kommittéberättelse 2016:S07 utredningen, se dir. 2016:95

Utredningen om finansiering, subvention och prissättning av läkemedel (S 2016:07) Beteckning : S 2016:07 Departement : Socialdepartementet Senast ändrad : 2016-11-24 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-11-17 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:95 Lokal :

2016-11-17

Kommittéberättelse 2016:Ku04 utredningen, se dir. 2016:93

Utredningen Konstnärernas villkor (Ku 2016:04) Beteckning : Ku 2016:04 Departement : Kulturdepartementet Senast ändrad : 2016-11-24 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-11-17 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:93 Lokal : Utredningen beräknas avsluta sitt

2016-11-17

Kommittéberättelse 2016:Ju21 utredningen, se dir. 2016:92

Utredningen om möjligheten att bevilja uppehållstillstånd när ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas eller har preskriberats (Ju 2016:21) Beteckning : Ju 2016:21 Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2016-11-24 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande

2016-11-03

Kommittéberättelse 2016:Fi12 utredningen, se dir. 2016:91

Utredningen om Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (Fi 2016:12) Beteckning : Fi 2016:12 Departement : Finansdepartementet Senast ändrad : 2016-11-24 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-11-03 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:91 Lokal :

2016-11-03

Kommittéberättelse 2016:JuI uppdraget, se PM dnr. Ju2016/07750/LP

Utformningen av straffbestämmelsen om mord (Ju 2016:I) Beteckning : Ju 2016:I Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2016-12-01 Status : Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-10-28 Direktiv för uppdraget, se PM dnr. Ju2016/07750/LP Lokal : Uppdraget

2016-10-28

Kommittéberättelse 2016:Ju20 utredningen, se dir. 2016:89

Utredningen om rekrytering av ordinarie domare (Ju 2016:20) Beteckning : Ju 2016:20 Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2016-11-24 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-10-27 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:89 Lokal : Utredningen beräknas

2016-10-27

Kommittéberättelse 2016:Fi09 utredningen, se dir. 2014:88

Utredningen om beräkning av skattetillägg (Fi 2016:09) Beteckning : Fi 2016:09 Departement : Finansdepartementet Senast ändrad : 2016-11-03 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-10-19 Direktiv för utredningen, se dir. 2014:88 Lokal : Utredningen beräknas avsluta

2016-10-19

Kommittéberättelse 2016:JuH

EU:s dataskyddsreform (Ju 2016:H) Beteckning : Ju 2016:H Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2016-10-24 Status : Bokstavskommitté Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-10-18 Direktiv för Lokal : Uppdraget beräknas vara slutfört 19 november 2017. Sammansättning Utredare:

2016-10-18

Kommittéberättelse 2016:Fi11 utredningen, se dir. 2014:84

Utredningen om ett reklamlandskap i förändring (Fi 2016:11) Beteckning : Fi 2016:11 Departement : Finansdepartementet Senast ändrad : 2016-11-25 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-10-13 Direktiv för utredningen, se dir. 2014:84 Lokal : Utredningen beräknas

2016-10-13

Kommittéberättelse 2016:N04 utredningen, se dir. 2016:83

Utredningen om en sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring (N 2016:04) Beteckning : N 2016:04 Departement : Näringsdepartementet Senast ändrad : 2016-11-24 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-10-13 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:83 Lokal :

2016-10-13

Kommittéberättelse 2016:S06 utredningen, se dir. 2016:80

Utredningen om vissa alkohol- och marknadsföringsfrågor (S 2016:06) Beteckning : S 2016:06 Departement : Socialdepartementet Senast ändrad : 2016-12-05 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-09-29 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:80 Lokal : Utredningen

2016-09-29

Kommittéberättelse 2016:Ku03 utredningen, se dir. 2016:78

Kommittén Läsfrämjande insatser i och utanför skolan (Ku 2016:03) Beteckning : Ku 2016:03 Departement : Kulturdepartementet Senast ändrad : 2016-11-18 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-09-22 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:78 Lokal : Kommittén beräknas

2016-09-22

Kommittéberättelse 2016:FiE

Webbtillgänglighet (Fi 2016:E) Beteckning : Fi 2016:E Departement : Finansdepartementet Senast ändrad : 2016-11-03 Status : Bokstavskommitté Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-09-21 Direktiv för Lokal : Sammansättning Rapporter

2016-09-21

Kommittéberättelse 2016:U06 utredningen, se dir. 2016:76

Utredningen om en bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner (U 2016:06) Beteckning : U 2016:06 Departement : Utbildningsdepartementet Senast ändrad : 2016-11-25 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-09-15 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:76 Lokal :

2016-09-15

Kommittéberättelse 2016:JuG uppdraget, se PM dnr. Ju2016/06265/LP

Anpassning av domstolsdatalagen till EU:s nya dataskyddsförordning (Ju 2016:G) Beteckning : Ju 2016:G Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2016-09-23 Status : Bokstavskommitté Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-09-07 Direktiv för uppdraget, se PM dnr. Ju2016/06265/LP Lokal :

2016-09-07

Kommittéberättelse 2016:KuB uppdraget , se PM dnr Ku2016/02011/DISK

Utreda vad en ratificering av Nordisk samekonvention skulle innebära för svensk del (Ku 2016:B) Beteckning : Ku 2016:B Departement : Kulturdepartementet Senast ändrad : 2016-09-14 Status : Bokstavskommitté Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-09-05 Direktiv för uppdraget , se PM dnr

2016-09-05