Dokument & lagar (3 298 träffar)

Kommittéberättelse :UD

Arbetsgrupp med uppgift att kartlägga faktorer som kan hämma utländska investeringar i Sverige Beteckning : UD Departement : Utrikesdepartementet Senast ändrad : 2010-09-07 Status : Bokstavskommitté Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: Direktiv för Lokal : Sammansättning Ordförande:

2017-03-26

Kommittéberättelse 2017:JuD

Uppdrag att utreda behov av åtgärder med anledning av en ny EU-förordning om förenkling av kraven på framläggande av vissa officiella handlingar (Ju 2017:D) Beteckning : Ju 2017:D Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2017-03-23 Status : Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens

2017-03-21

Kommittéberättelse 2017:Ju07 utredningen, se dir. 2017:28

Utredningen om modernare regler om faderskap och föräldraskap (Ju 2017:07) Beteckning : Ju 2017:07 Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2017-03-23 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-03-16 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:28 Lokal : Utredningen

2017-03-16

Kommittéberättelse 2017:Ju06 utredningen, se dir. 2017:25

Utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv (Ju 2017:06) Beteckning : Ju 2017:06 Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2017-03-24 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-03-09 Direktiv för utredningen, se

2017-03-09

Kommittéberättelse 2017:JuC

Juridisk kvalitetssäkring av en nyöversättning av brottsbalken till engelska (Ju 2017:C) Beteckning : Ju 2017:C Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2017-03-08 Status : Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-03-07 Direktiv för Lokal : Sammansättning Rapporter

2017-03-07

Kommittéberättelse 2017:JuB uppdraget, se dnr Ju2017/1721/LP

Genomförande av EU-direktivet om rättshjälp för misstänktra och tilltalade i straffrättsliga förfaranden och för eftersökta personer i förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder (Ju 2017:B) Beteckning : Ju 2017:B Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2017-03-01 Status : Bokstavskommitté

2017-02-21

Kommittéberättelse 2017:Ju04 utredningen, se dir. 2017:16

Utredningen om datalagring och EU-rätten (Ju 2017:04) Beteckning : Ju 2017:04 Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2017-03-23 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-02-16 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:16 Lokal : Utredningen beräknas avsluta

2017-02-16

Kommittéberättelse 2017:Ju03 utredningen, se dir. 2017:14

Utredningen om en översyn av den straffrättsliga terrorismlagstiftningen (Ju 2017:03) Beteckning : Ju 2017:03 Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2017-03-23 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-02-09 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:14 Lokal :

2017-02-09

Kommittéberättelse 2017:Ju02 utredningen, se dir. 2017:9

Utredningen om åtgärder mot handel med hyreskontrakt (Ju 2017:02) Beteckning : Ju 2017:02 Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2017-03-23 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-02-02 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:9 Lokal : Utredningen

2017-02-02

Kommittéberättelse 2017:Ju01 utredningen, se dir. 2017:4

Utredningen om straffskalorna för vissa allvarliga immaterialrättsintrång (Ju 2017:01) Beteckning : Ju 2017:01 Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2017-03-23 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-01-19 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:4 Lokal :

2017-01-19

Kommittéberättelse 2017:JuA uppdraget, se dnr Ju2017/00537/LP

Snabbare lagföring - med särskilt fokus på unga som begår brott och personer som återfaller i brott (Ju 2017:A) Beteckning : Ju 2017:A Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2017-03-01 Status : Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-01-17 Direktiv för

2017-01-17

Kommittéberättelse 2016:Ju24 utredningen, se dir. 2016:113

Utredningen om en modern reglering av godstransporter till sjöss (Ju 2016:24) Beteckning : Ju 2016:24 Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2017-03-22 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-12-22 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:113 Lokal :

2016-12-22

Kommittéberättelse 2016:Ju23 utredningen, se dir. 2016:115

Utredningen om ett modernt straffrättsligt skydd för blåljuspersonal och andra samhällsnyttiga funktioner (Ju 2016:23) Beteckning : Ju 2016:23 Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2017-03-22 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-12-22 Direktiv för

2016-12-22

Kommittéberättelse 2016:Fi15 kommittén, se dir. 2016:134

Kommittén om översyn av det penningpolitiska ramverket och riksbankslagen (Fi 2016:15) Beteckning : Fi 2016:15 Departement : Finansdepartementet Senast ändrad : 2017-03-08 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-12-22 Direktiv för kommittén, se dir. 2016:134 Lokal :

2016-12-22

Kommittéberättelse 2016:JuJ uppdraget, se PM dnr Ju2016/09219/LP

Överväga nya påföljdsinslag för unga lagöverträdare (Ju 2016:J) Beteckning : Ju 2016:J Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2017-01-03 Status : Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-12-21 Direktiv för uppdraget, se PM dnr Ju2016/09219/LP Lokal :

2016-12-21

Kommittéberättelse 2016:Ku06 kommittén, se dir. 2016:111

Kommittén Radio och tv i allmänhetens tjänst (Ku 2016:06) Beteckning : Ku 2016:06 Departement : Kulturdepartementet Senast ändrad : 2017-03-21 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-12-20 Direktiv för kommittén, se dir. 2016:111 Lokal : Kommittén beräknas avsluta

2016-12-20

Kommittéberättelse 2016:AE uppdraget, se dnr A2016/00000/SV

Uppdrag om lån till körkort för arbetslösa (A 2016:E) Beteckning : A 2016:E Departement : Arbetsmarknadsdepartementet Senast ändrad : 2017-02-23 Status : Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-12-16 Direktiv för uppdraget, se dnr A2016/00000/SV Lokal : Uppdraget ska slutrapporteras den 31 maj 2017. Sammansättning Rapporter

2016-12-16

Kommittéberättelse 2016:S14 utredningen, se dir. 2016:109

Utredningen om Gröna obligationer (Fi 2016:14) Beteckning : S 2016:14 Departement : Socialdepartementet Senast ändrad : 2016-12-27 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-12-14 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:109 Lokal : Utredningen beräknas avsluta sitt

2016-12-14

Kommittéberättelse 2016:Fi14 utredningen, se dir. 2016:109

Utredningen om Gröna obligationer (Fi 2016:14) Beteckning : Fi 2016:14 Departement : Finansdepartementet Senast ändrad : 2017-03-06 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-12-14 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:109 Lokal : Utredningen beräknas avsluta sitt

2016-12-14

Kommittéberättelse 2016:S10 utredningen, se dir. 2016:108

Utredningen om inrättandet av en jämställdhetsmyndighet (S 2016:10) Beteckning : S 2016:10 Departement : Socialdepartementet Senast ändrad : 2017-03-21 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-12-14 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:108 Lokal : Utredningen

2016-12-14