Dokument & lagar (3 355 träffar)

Kommittéberättelse :UD

Arbetsgrupp med uppgift att kartlägga faktorer som kan hämma utländska investeringar i Sverige Beteckning : UD Departement : Utrikesdepartementet Senast ändrad : 2010-09-07 Status : Bokstavskommitté Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: Direktiv för Lokal : Sammansättning Ordförande:

2017-08-21

Kommittéberättelse 2017:Fi06 utredningen, se dir. 2017:79

Utredningen om regeringens analys- och utvärderingsresurser (Fi 2017:06) Beteckning : Fi 2017:06 Departement : Finansdepartementet Senast ändrad : 2017-08-18 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-07-27 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:79 Lokal : Utredningen

2017-07-27

Kommittéberättelse 2017:U08 utredningen, se dir. 2017:86

Utredningen Specialistsjuksköterskeutbildning och vissa andra hälso- och sjukvårdsutbildningar för framtidens hälso- och sjukvård (U 2017:08) Beteckning : U 2017:08 Departement : Utbildningsdepartementet Senast ändrad : 2017-08-17 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-07-20 Direktiv

2017-07-20

Kommittéberättelse 2017:U07 utredningen, se dir. 2017:88

Utredningen Bättre möjligheter för elever i de obligatoriska skolformerna att nå de kunskapskrav som minst ska nås (U 2017:07) Beteckning : U 2017:07 Departement : Utbildningsdepartementet Senast ändrad : 2017-08-17 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-07-20 Direktiv

2017-07-20

Kommittéberättelse 2017:FöA uppdraget, se dnr Fö2017/01016/MFLI

Översyn av förordningen om medinflytande för totalförsvarspliktiga (Fö 2017:A) Beteckning : Fö 2017:A Departement : Försvarsdepartementet Senast ändrad : 2017-08-17 Status : Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-07-10 Direktiv för uppdraget, se dnr Fö2017/01016/MFLI Lokal :

2017-07-10

Kommittéberättelse 2017:U06 utredningen, se dir. 2017:80

Utredningen om åtgärder för att öka tryggheten för studerande vid sjukdom och främja effektivare studier (U 2017:06) Beteckning : U 2017:06 Departement : Utbildningsdepartementet Senast ändrad : 2017-08-17 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-07-06 Direktiv för utredningen,

2017-07-06

Kommittéberättelse 2017:M05 utredningen, se dir. 201:76

Översyn av lagen om kärnteknisk verksamhet (M 2017:05) Beteckning : M 2017:05 Departement : Miljö- och energidepartementet Senast ändrad : 2017-07-05 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-06-29 Direktiv för utredningen, se dir. 201:76 Lokal : Utredningen beräknas

2017-06-29

Kommittéberättelse 2017:M04 utredningen, se dir. 2017:77

Utredningen om hinder för energieffektivisering och småskalig elproduktion och lagring för mindre aktörer (M 2017:04) Beteckning : M 2017:04 Departement : Miljö- och energidepartementet Senast ändrad : 2017-08-18 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-06-29 Direktiv för

2017-06-29

Kommittéberättelse 2017:KuB delegationen, se dir. 2010

Uppdrag att utreda om det är lämpligt med en reglering i sametingslagen av ekonomiska förmåner, inklusive pension (Ku 2017:B) Beteckning : Ku 2017:B Departement : Kulturdepartementet Senast ändrad : 2017-07-04 Status : Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-06-26 Direktiv

2017-06-26

Kommittéberättelse 2017:Ju11 utredningen, se dir. 2010:75

Utredningen om ett effektivt och rättssäkert informationsutbyte vid samverkan mot terrorism (Ju 2017:11) Beteckning : Ju 2017:11 Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2017-08-18 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-06-22 Direktiv för utredningen, se dir.

2017-06-22

Kommittéberättelse 2017:N06 utredningen, se dir. 2017:74

Kommunernas möjligheter att säkerställa att befintliga byggrätter tas i anspråk (N 2017:06) Beteckning : N 2017:06 Departement : Näringsdepartementet Senast ändrad : 2017-07-05 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-06-22 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:74 Lokal :

2017-06-22

Kommittéberättelse 2017:A03 utredningen, se dir. 2017:70

Utredningen om översyn av rätten att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden (A 2017:03) Beteckning : A 2017:03 Departement : Arbetsmarknadsdepartementet Senast ändrad : 2017-07-07 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-06-22 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:70 Lokal :

2017-06-22

Kommittéberättelse 2017:JuJ uppdraget, se dnr Ju2017/05633/LP

Hur Säkerhetspolisens arbete kan utvecklas för att öka sannolikheten att avvärja attentat liknande det som skedde den 7 april 2017 (Ju 2017:J) Beteckning : Ju 2017:J Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2017-07-04 Status : Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:

2017-06-22

Kommittéberättelse 2017:JuI uppdraget, se dnr Ju2017/05566/LP

Mindre eller obetydliga fel gällande villkoren för arbetstillstånd (Ju 2017:I) Beteckning : Ju 2017:I Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2017-07-05 Status : Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-06-21 Direktiv för uppdraget, se dnr Ju2017/05566/LP Lokal :

2017-06-21

Kommittéberättelse 2017:JuH uppdraget, se dnr. Ju2017/05435/LP

Uppdrag att överväga vissa frågor om barnpornografibrottet och om preskription ska avskaffas för sexualbrott och andra allvarliga brott mot barn (Ju 2017:H) Beteckning : Ju 2017:H Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2017-06-19 Status : Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande

2017-06-16

Kommittéberättelse 2017:S06 utredningen, se dir. 2017:68

Utredningen om en översyn av regelverket för Allmänna arvsfonden (S 2017:06) Beteckning : S 2017:06 Departement : Socialdepartementet Senast ändrad : 2017-07-04 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-06-15 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:68 Lokal : Utredningen

2017-06-15

Kommittéberättelse 2017:FI05 utredningen, se dir. 2017:69

Utredningen om flexiblare och enklare regler för upphandlingar under EU:s tröskelvärden samt vissa överprövningsfrågor (Fi 2017:05) Beteckning : FI 2017:05 Departement : Finansdepartementet Senast ändrad : 2017-07-07 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-06-15 Direktiv

2017-06-15

Kommittéberättelse 2017:Fi04 expertgruppen, se dir. 2017:62

Expertgruppen för digitala investeringar (Fi 2017:04) Beteckning : Fi 2017:04 Departement : Finansdepartementet Senast ändrad : 2017-08-18 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-06-08 Direktiv för expertgruppen, se dir. 2017:62 Lokal : Uppdraget ska revovisas senast

2017-06-08

Kommittéberättelse 2017:KuA uuppdraget, se dnr. KU2017/01479/DISK

Uppdrag att utreda inrättande av ett nationellt center för romska frågor (Ku 2017:A) Beteckning : Ku 2017:A Departement : Kulturdepartementet Senast ändrad : 2017-06-19 Status : Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-06-05 Direktiv för uuppdraget, se dnr. KU2017/01479/DISK Lokal :

2017-06-05

Kommittéberättelse 2017:M03 utredningen, se dir. 2017:58

Utredningen om översyn av miljöövervakningen (M 2017:03) Beteckning : M 2017:03 Departement : Miljö- och energidepartementet Senast ändrad : 2017-08-18 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-06-01 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:58 Lokal : Utredningen beräknas

2017-06-01