Dokument & lagar (3 195 träffar)

Kommittéberättelse 2016:U03 utredningen, se dir. 2016:63

Utredningen om personuppgiftsbehandling inom utbildningsområdet (U 2016:03) Beteckning : U 2016:03 Departement : Utbildningsdepartementet Senast ändrad : 2016-07-06 Status : Pågående Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-06-30 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:63 Lokal : Utredningen

2016-06-30

Kommittéberättelse 2016:Ku01 utredningen, se dir. 2016:62

Utredningen om översyn av statens stöd till trossamfund (Ku 2016:01) Beteckning : Ku 2016:01 Departement : Kulturdepartementet Senast ändrad : 2016-07-04 Status : Pågående Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-06-30 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:62 Lokal : Utredningen

2016-06-30

Kommittéberättelse 2016:A03 utredningen, se dir. 2016:56

Utredningen om det statliga åtagandet för en väl fungerande arbetsmarknad och Arbetsförmedlingens uppdrag (A 2016:03) Beteckning : A 2016:03 Departement : Arbetsmarknadsdepartementet Senast ändrad : 2016-07-06 Status : Pågående Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-06-22 Direktiv för

2016-06-22

Kommittéberättelse 2016:S05 utredningen, se dir. 2016:52

Utredninen om dataskyddsförordningen - behanlding av personuppgifter och anpassningar av författningar inom Socialdepartementets verksamhetsområde (S 2016:05) Beteckning : S 2016:05 Departement : Socialdepartementet Senast ändrad : 2016-07-04 Status : Pågående Tillkallade enligt regeringens bemyndigande

2016-06-16

Kommittéberättelse 2016:Fi04 utredningen, se dir. 2016:53

Utredningen om skatt på tungmetaller och andra hälso- och miljöfarliga ämnen samt översyn av bekämpningsmedelsskatten (Fi 2016:04) Beteckning : Fi 2016:04 Departement : Finansdepartementet Senast ändrad : 2016-07-07 Status : Pågående Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-06-16 Direktiv

2016-06-16

Kommittéberättelse 2016:Fi03 delegationen, se dir. 2016:51

Tillitsdelegationen (Fi 2016:03) Beteckning : Fi 2016:03 Departement : Finansdepartementet Senast ändrad : 2016-07-07 Status : Pågående Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-06-16 Direktiv för delegationen, se dir. 2016:51 Lokal : Delegationen beräknas avsluta sitt arbete senast

2016-06-16

Kommittéberättelse 2016:Ju15 utredningen, se dir. 2016:47

Utredningen om utvärdering av hanteringen av flyktingsituationen i Sverige år 2015 (Ju 2016:15) Beteckning : Ju 2016:15 Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2016-07-01 Status : Pågående Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-06-09 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:47 Lokal :

2016-06-09

Kommittéberättelse 2016:Ju14 utredningen, se dir. 2016:42

Utredningen om förstärkt skydd för uppgifter som rör ett internationellt samarbete för fred och säkerhet som Sverige deltar i (Ju 2016:14) Beteckning : Ju 2016:14 Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2016-06-09 Status : Pågående Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-06-02 Direktiv

2016-06-02

Kommittéberättelse 2016:Fi02 utredningen, se dir. 2016:34

Utredningen om ekonomiska styrmedel för el- och värmeproduktion inom EU ETS och ekonomiska styrmedel för avfallsförbränning (Fi 2016:02) Beteckning : Fi 2016:02 Departement : Finansdepartementet Senast ändrad : 2016-06-28 Status : Pågående Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-06-02 Direktiv

2016-06-02

Kommittéberättelse 2016:U02 utredningen, se dir. 2016:45

Utredningen Översyn av regelverken för forskningsetik och gränsområdet mellan klinisk forskning och hälso- och sjukvård (U 2016:02) Beteckning : U 2016:02 Departement : Utbildningsdepartementet Senast ändrad : 2016-06-30 Status : Pågående Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-06-02 Direktiv

2016-06-02

Kommittéberättelse 2016:S04 utredningen, se dir. 2016:41

Utredningen om en ändamålsenlig reglering för biobanker (S 2016:04) Beteckning : S 2016:04 Departement : Socialdepartementet Senast ändrad : 2016-06-09 Status : Pågående Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-05-26 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:41 Lokal : Utredningen

2016-05-26

Kommittéberättelse 2016:S03 utredningen, se dir. 2016:40

Utredningen om översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen (S 2016:03) Beteckning : S 2016:03 Departement : Socialdepartementet Senast ändrad : 2016-06-27 Status : Pågående Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-05-26 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:40 Lokal :

2016-05-26

Kommittéberättelse 2016:Ju13 utredningen, se dir. 2016:38

Utredningen om skyddet för företagshemligheter (Ju 2016:13) Beteckning : Ju 2016:13 Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2016-06-27 Status : Pågående Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-05-19 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:38 Lokal : Utredningen beräknas

2016-05-19

Kommittéberättelse 2016:Ju12 utredningen, se dir. 2016:36

Utredningen om hemlig dataavläsning (Ju 2016:12) Beteckning : Ju 2016:12 Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2016-06-27 Status : Pågående Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-05-12 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:36 Lokal : Utredningen beräknas avsluta

2016-05-12

Kommittéberättelse 2016:KuA uppdraget, se bilaga dnr Ku2016/01219/D

Uppdrag att utreda hur statliga bidrag till stöd för det civila samhällets organisationer kan bli mer långsiktiga, förutsebara och enhetliga (Ku 2016:A) Beteckning : Ku 2016:A Departement : Kulturdepartementet Senast ändrad : 2016-05-25 Status : Bokstavskommitté Tillkallade enligt regeringens bemyndigande

2016-05-09

Kommittéberättelse 2016:JuC uppdraget, se PM, dnr Ju2016/03164/LP

Utreda och föreslå åtgärder i fråga om förekomsten hos myndigheterna av frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling (Ju 2016:C) Beteckning : Ju 2016:C Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2016-04-22 Status : Bokstavskommitté Tillkallade enligt regeringens bemyndigande

2016-04-19