Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Dokument & lagar (9 718 träffar)

Interpellation 2016/17:84 av Tobias Billström (M)

Interpellation 2016/17:84 Sydafrikas utträde ur ICC av Tobias Billström (M) till Utrikesminister Margot Wallström (S) ICC, den internationella brottmålsdomstolen, är en viktig och betydelsefull komponent i arbetet med att etablera en internationell regim för att lagföra den som begår folkmord, brott mot mänskligheten

Inlämnad: 2016-10-25 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2016/17:84 av Tobias Billström (M) (pdf, 75 kB)

Interpellation 2016/17:83 av Katarina Brännström (M)

Interpellation 2016/17:83 Fördröjning av regeringsbeslut av Katarina Brännström (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Jag har tagit del av uppgifter som gör gällande att det finns ärenden där en kommun överklagat länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd till regeringen men ännu inte fått besked om att

Inlämnad: 2016-10-25 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2016/17:83 av Katarina Brännström (M) (pdf, 68 kB)

Interpellation 2016/17:82 av Rickard Nordin (C)

Interpellation 2016/17:82 Drönares klassning som övervakningskameror av Rickard Nordin (C) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Efter ett domslut i Högsta förvaltningsdomstolen ska drönare med kameror klassas som övervakningskameror, vilket i sin tur leder till att varje fototillfälle behöver

Inlämnad: 2016-10-25 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2016/17:82 av Rickard Nordin (C) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2016/17:81 av Hans Linde (V)

Interpellation 2016/17:81 Sveriges politik för fred i Syrien av Hans Linde (V) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Kriget i Syrien har pågått i över 5 år och tros ha kostat närmare 500 000 mänskoliv. Omkring 6 miljoner befinner sig på flykt utanför landets gränser och 7 miljoner inne i Syrien. Sedan den 22

Inlämnad: 2016-10-25 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2016/17:81 av Hans Linde (V) (pdf, 105 kB)

Interpellation 2016/17:80 av Hans Linde (V)

Interpellation 2016/17:80 Israels blockad mot Gazaremsan av Hans Linde (V) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Sedan juni 2007 står Gaza under luft-, sjö- och landblockad efter att ockupationsmakten Israel klassat Gazaremsan som fientligt territorium, som ett svar på palestinska väpnade gruppers raketattacker

Inlämnad: 2016-10-25 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2016/17:80 av Hans Linde (V) (pdf, 94 kB)

Interpellation 2016/17:79 av Hans Linde (V)

Interpellation 2016/17:79 Sveriges arbete för fred i Jemen av Hans Linde (V) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Jemen är ett av världens fattigaste länder, det fattigaste landet på den arabiska halvön. Under de folkliga resningarna i Mellanöstern 2011 ledde protesterna mot regimen till att president Ali

Inlämnad: 2016-10-25 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2016/17:79 av Hans Linde (V) (pdf, 105 kB)

Interpellation 2016/17:78 av Hans Linde (V)

Interpellation 2016/17:78 Sveriges utvecklingssamarbete med Burkina Faso av Hans Linde (V) till Statsrådet Isabella Lövin (MP) Långt ifrån medieljuset och de stora rubrikerna har ett av världens absolut fattigaste länder genomgått en både imponerande och inspirerande förändring de senaste åren. Efter 55 år av självständighet

Inlämnad: 2016-10-25 Besvarare: Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Interpellation 2016/17:78 av Hans Linde (V) (pdf, 93 kB)

Interpellation 2016/17:76 av Anders Åkesson (C)

Interpellation 2016/17:76 Kilometerskattens effekter av Anders Åkesson (C) till Finansminister Magdalena Andersson (S) I regeringens budgetproposition framgår i klartext att regeringen avser att införa både kilometerskatt och flygskatt. Detta skulle vara förödande för den svenska industrin, alla ambitioner att

Inlämnad: 2016-10-21 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2016/17:76 av Anders Åkesson (C) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2016/17:75 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2016/17:75 Statligt subventionerade jobb av Lotta Finstorp (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Många nyanlända och utrikesfödda kvinnor saknar arbete och har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Nystartsjobb och instegsjobb är de vanligaste jobb som den som är nyanländ

Inlämnad: 2016-10-21 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:75 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 75 kB)

Interpellation 2016/17:74 av Maria Malmer Stenergard (M)

Interpellation 2016/17:74 Skattenivåer och arbete av Maria Malmer Stenergard (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Regeringens mål är att ha Europas lägsta arbetslöshet år 2020. För att nå detta mål krävs självklart en politik som bygger på att företagen har goda förutsättningar att verka så att jobben

Inlämnad: 2016-10-21 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2016/17:74 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2016/17:73 av Maria Malmer Stenergard (M)

Interpellation 2016/17:73 Kemikalieskatten av Maria Malmer Stenergard (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Enligt budgetpropositionen för 2017 kommer kemikalieskatten att införas den 1 april nästa år. Utredningen tillsattes av alliansregeringen i december 2013, med syftet att analysera behovet av ekonomiska

Inlämnad: 2016-10-21 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2016/17:73 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 76 kB)

Interpellation 2016/17:72 av Stig Henriksson (V)

Interpellation 2016/17:72 Den svenska insatsen i Libyenkriget 2011 av Stig Henriksson (V) till Försvarsminister Peter Hultqvist (S) I Storbritannien har en parlamentarisk grupp utrett bakgrund, förlopp och resultat av den brittiska insatsen i Libyenkriget 2011. Rapporten riktar hård kritik mot regeringen och speciellt

Inlämnad: 2016-10-21 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2016/17:72 av Stig Henriksson (V) (pdf, 91 kB)

Interpellation 2016/17:77 av Jan Ericson (M)

Interpellation 2016/17:77 Järnvägsplanerna för sträckan Mölnlycke–Bollebygd av Jan Ericson (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) Uppgifterna i medierna, som citerar statsrådet Anna Johansson från ett möte med Västsvenska handelskammaren den 18 oktober, är oroande. Ministern ska ha lämnat beskedet att den redan

Inlämnad: 2016-10-21 Svarsdatum: 2016-11-15 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:77 av Jan Ericson (M) (pdf, 88 kB)

Interpellation 2016/17:69 av Jan Ericson (M)

Interpellation 2016/17:69 Anslagshöjningen till kommunerna av Jan Ericson (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Grisen Särimner var enligt legenden en gris som kunde slaktas och ätas upp varje kväll, varefter den återuppstod morgonen efter och kunde slaktas på nytt. Ibland känns det som att regeringens

Inlämnad: 2016-10-20 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2016/17:69 av Jan Ericson (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2016/17:71 av Roger Haddad (L)

Interpellation 2016/17:71 Insatser för att hantera IS-återvändare av Roger Haddad (L) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Debatten om återvändande IS-terrorister är åter på agendan, inte minst i ljuset av offensiven mot IS-fästet Mosul i Irak. Flera länder varnar nu för konsekvenserna av och inte minst riskerna med

Inlämnad: 2016-10-20 Svarsdatum: 2016-11-22 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2016/17:71 av Roger Haddad (L) (pdf, 80 kB)

Interpellation 2016/17:70 av Eva Lohman (M)

Interpellation 2016/17:70 Postförsändelser till rättspsykiatriska regionkliniker av Eva Lohman (M) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) I lagen om rättspsykiatrisk vård, LRV, finns inget specifikt om inkommande brev och andra försändelser. Det är dock svårt att rent fysiskt komma in till en rättspsykiatrisk regionklinik.

Inlämnad: 2016-10-20 Svarsdatum: 2016-11-15 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2016/17:70 av Eva Lohman (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2016/17:68 av Anette Åkesson (M)

Interpellation 2016/17:68 Svenska kommuners skatteintäkter av Anette Åkesson (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Upprepade gånger under partiledardebatten 12 oktober 2016 – men även i andra sammanhang – hävdar statsministern att Alliansregeringen ”sänkte skatter i stället för att prioritera välfärden”.

Inlämnad: 2016-10-19 Svarsdatum: 2016-11-10 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2016/17:68 av Anette Åkesson (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2016/17:67 av Krister Hammarbergh (M)

Interpellation 2016/17:67 Utredning av utredningsbara brott av Krister Hammarbergh (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) ”’Du ska dö!’ En kille på 12-13 år drar fram en pistol och pressar pipan mot 74-årige Kjells panna. Aldrig har han känt sig så förnedrad. Utom möjligen när han läste polisens motivering att lägga

Inlämnad: 2016-10-19 Svarsdatum: 2016-11-22 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2016/17:67 av Krister Hammarbergh (M) (pdf, 82 kB)

Interpellation 2016/17:65 av Jörgen Warborn (M)

Interpellation 2016/17:65 Konsekvensutredningar av Jörgen Warborn (M) till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) Regelförenklingar är angeläget för att skapa långsiktiga förutsättningar för ett mer innovativt och kreativt svenskt näringsliv. Jobb skapas av företag som växer och anställer. En viktig

Inlämnad: 2016-10-19 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2016/17:65 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 68 kB)

Interpellation 2016/17:64 av Jörgen Warborn (M)

Interpellation 2016/17:64 Personaloptioner av Jörgen Warborn (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) För att främja Sveriges konkurrenskraft, entreprenörskap och jobbskapande investeringar gav Alliansregeringen en utredare i uppgift att se över skattereglerna för incitamentsprogram. Utredaren lämnade

Inlämnad: 2016-10-19 Svarsdatum: 2016-11-10 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2016/17:64 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 64 kB)