Dokument & lagar (9 601 träffar)

Interpellation 2015/16:748 av Mikael Oscarsson (KD)

Interpellation 2015/16:748 Blåljuspersonalens möjlighet att göra sitt jobb av Mikael Oscarsson (KD) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Helgen den 16 – 17 juli var en kaosets helg i Uppsalas stadsdel Gottsunda/Valsätra. Bilar sattes i brand, stenar kastades och utryckningar fördröjdes med upp emot 15 minuter pga.

Inlämnad: 2016-07-25 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2015/16:748 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 81 kB)

Interpellation 2015/16:747 av Roger Haddad (L)

Interpellation 2015/16:747 Grov kvinnofridskränkning av Roger Haddad (L) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Det tragiska fallet med Lotta har än en gång riktat ljuset mot behovet av ökat skydd för de personer som utsätts för allvarliga hot och grovt våld från närstående eller tidigare närstående.

Inlämnad: 2016-07-11 Svarsdatum: 2016-09-16 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2015/16:747 av Roger Haddad (L) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2015/16:746 av Mikael Oscarsson (KD)

Interpellation 2015/16:746 Decimering av marinens övningsförmåga av Mikael Oscarsson (KD) till Försvarsminister Peter Hultqvist (S) ”Försvarsmaktens samlade operativa förmåga bygger på att det finns samövade krigsförband och att det finns kunskaper och planer på hur stridskrafterna ska användas på ett effektivt

Inlämnad: 2016-06-20 Svarsdatum: 2016-09-01 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2015/16:746 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 92 kB)

Interpellation 2015/16:744 av Allan Widman (L)

Interpellation 2015/16:744 Tillgång till fordon för de svenska krigsförbanden av Allan Widman (L) till Försvarsminister Peter Hultqvist (S) Enligt uppgift är bristen på lastbilar i Försvarsmakten akut. Det innebär att mobiliteten i de så kallade funktionsförbanden är mycket begränsad. Till funktionsförbanden räknas

Inlämnad: 2016-06-16 Svarsdatum: 2016-06-27 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2015/16:744 av Allan Widman (L) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Tillgång till fordon för de svenska krigsförbanden

Interpellation 2015/16:743 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:743 Sveriges konkurrenskraft av Edward Riedl (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) I regeringens vårändringsbudget för 2016 minskas anslagen till vägunderhåll med 500 miljoner kronor. Sverige är ett land med långa avstånd och ett näringsliv som är beroende av väl fungerande transporter på

Inlämnad: 2016-06-16 Svarsdatum: 2016-08-25 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:743 av Edward Riedl (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2015/16:742 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:742 Vägunderhållets påverkan på nollvisionen av Edward Riedl (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) I Sverige finns det en bred politisk uppslutning kring nollvisionen. Målet om noll dödade i trafiken är på inga sätt uppnått, men ju bättre våra vägar underhålls och förstärks desto säkrare

Inlämnad: 2016-06-16 Svarsdatum: 2016-08-25 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:742 av Edward Riedl (M) (pdf, 69 kB)

Interpellation 2015/16:741 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:741 Näringslivets konkurrenskraft i Norrland av Edward Riedl (M) till Statsrådet Ibrahim Baylan (S) Under riksmötet 2011/12 ställde statsrådet Ibrahim Baylan, då i egenskap av riksdagsledamot, en interpellation till den dåvarande näringsministern Annie Lööf. Statsrådet argumenterade för

Inlämnad: 2016-06-16 Svarsdatum: 2016-06-27 Besvarare: Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Interpellation 2015/16:741 av Edward Riedl (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Näringslivets konkurrenskraft i Norrland

Interpellation 2015/16:740 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:740 Olagliga körskolor av Edward Riedl (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) Problemet med de olagliga svarta körskolorna har ökat. Enligt Sveriges Trafikskolors Riksförbund uppger 40 procent av medlemmarna att problemet med svarta körskolor är mycket stort. Det rör sig om privatpersoner

Inlämnad: 2016-06-16 Svarsdatum: 2016-08-25 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:740 av Edward Riedl (M) (pdf, 67 kB)

Interpellation 2015/16:739 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:739 Beredskapsjobb av Edward Riedl (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) På första maj aviserade statsminister Stefan Löfven att regeringen ämnar genomföra en satsning på 5 000 beredskapsjobb. Enligt statsministern ska arbetslösheten bekämpas genom att enklare

Inlämnad: 2016-06-16 Svarsdatum: 2016-09-01 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2015/16:739 av Edward Riedl (M) (pdf, 69 kB)

Interpellation 2015/16:738 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:738 Transportinfrastrukturen i Norrland av Edward Riedl (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) Under början av 2015 presenterade regeringarna i Sverige, Finland och Norge en gemensam rapport för ökat samarbete och förbättrad infrastruktur i norr. En förbättrad transportinfrastruktur pekades

Inlämnad: 2016-06-16 Svarsdatum: 2016-08-25 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:738 av Edward Riedl (M) (pdf, 69 kB)

Interpellation 2015/16:737 av Olof Lavesson (M)

Interpellation 2015/16:737 Kultur- och demokratiministerns hantering av tillkännagivanden av Olof Lavesson (M) till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) Den 15 juni beslutade riksdagen om regeringens filmpolitiska proposition Mer film till fler – En sammanhållen filmpolitik med en rad anmärkningar.

Inlämnad: 2016-06-16 Svarsdatum: 2016-09-01 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2015/16:737 av Olof Lavesson (M) (pdf, 94 kB)

Interpellation 2015/16:745 av Bengt Eliasson (L)

Interpellation 2015/16:745 Besparingar i assistansersättningen av Bengt Eliasson (L) till Statsminister Stefan Löfven (S) Personer med personlig assistans och deras anhöriga är i dag mycket oroliga. En ogin inställning hos den rödgröna regeringen tillsammans med allt snålare rättspraxis under lång tid och tuffare

Inlämnad: 2016-06-15 Svarsdatum: 2016-09-01 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2015/16:745 av Bengt Eliasson (L) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2015/16:736 av Michael Svensson (M)

Interpellation 2015/16:736 Lärarlösa lektioner av Michael Svensson (M) till Statsrådet Aida Hadzialic (S) Det har under en tid framkommit att antalet lärarlösa lektioner har ökat på skolor runt om i landet. Skolverket har genomfört en undersökning som visar att enligt en av fem lärare hade undervisningstiden ställts

Inlämnad: 2016-06-15 Svarsdatum: 2016-08-25 Besvarare: Statsrådet Aida Hadzialic

Interpellation 2015/16:736 av Michael Svensson (M) (pdf, 75 kB)

Interpellation 2015/16:735 av Michael Svensson (M)

Interpellation 2015/16:735 Hemmasittare av Michael Svensson (M) till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) År 2010 undersökte Skolverket långvarig skolfrånvaro och kom fram till att 1 650 elever hade varit helt frånvarande i minst en månad i sträck under det föregående läsåret. Det ska tilläggas att detta bara

Inlämnad: 2016-06-15 Svarsdatum: 2016-08-25 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2015/16:735 av Michael Svensson (M) (pdf, 74 kB)

Interpellation 2015/16:734 av Jens Holm (V)

Interpellation 2015/16:734 Handelsavtalet CETA av Jens Holm (V) till Statsrådet Ann Linde (S) Handelsavtalet CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) mellan EU och Kanada ska ratificeras senare i år och målet är att det provisoriskt ska träda i kraft redan under 2016. Avtalet är ämnat att förenkla handel

Inlämnad: 2016-06-15 Svarsdatum: 2016-08-25 Besvarare: Statsrådet Ann Linde (S)

Interpellation 2015/16:734 av Jens Holm (V) (pdf, 90 kB)

Interpellation 2015/16:733 av Erik Andersson (M)

Interpellation 2015/16:733 Lättnader i plan- och bygglagen av Erik Andersson (M) till Statsrådet Peter Eriksson (MP) En av de viktigaste förutsättningarna för jobb och tillväxt i Sverige är att människor har någonstans att bo. Tyvärr har de krångliga reglerna för bostadsbyggandet lett till att delar av vårt land,

Inlämnad: 2016-06-14 Svarsdatum: 2016-06-28 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Interpellation 2015/16:733 av Erik Andersson (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Lättnader i plan- och bygglagen

Interpellation 2015/16:732 av Erik Andersson (M)

Interpellation 2015/16:732 Falska parkeringstillstånd av Erik Andersson (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) Det är kommunerna som prövar ansökningar om och utfärdar parkeringstillstånd för rörelsehindrade. En ansökan om ett särskilt parkeringstillstånd prövas av den kommun där sökanden är folkbokförd eller,

Inlämnad: 2016-06-14 Svarsdatum: 2016-06-28 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:732 av Erik Andersson (M) (pdf, 75 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Falska parkeringstillstånd

Interpellation 2015/16:731 av Jenny Petersson (M)

Interpellation 2015/16:731 Fas 3 av Jenny Petersson (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Ett arbete, någonting att sysselsätta sig med om dagarna, är ett av de bästa sätten att skapa delaktighet i det samhälle man lever i. För de som av olika orsaker stått utan sysselsättning under

Inlämnad: 2016-06-14 Svarsdatum: 2016-09-15 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2015/16:731 av Jenny Petersson (M) (pdf, 75 kB)

Interpellation 2015/16:730 av Mats Persson (L)

Interpellation 2015/16:730 Kritik mot förslaget om ny sjukskatt av Mats Persson (L) till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) Kostnaderna för sjukskrivningarna skenar. Fram till 2019 kommer kostnaderna att öka kraftigt. Det kommer att skapa stora hål i statsfinanserna och tränga undan viktiga och välbehövliga

Inlämnad: 2016-06-14 Svarsdatum: 2016-06-28 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll

Interpellation 2015/16:730 av Mats Persson (L) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kritik mot förslaget om ny sjukskatt

Interpellation 2015/16:729 av Robert Hannah (L)

Interpellation 2015/16:729 Förtryck och våld mot flickor och kvinnor på asylboenden av Robert Hannah (L) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Nyligen avslöjade TV 4:s Kalla fakta hur flickor och kvinnor utsätts för sexuella trakasserier, diskrimineras och förtrycks på svenska asylboenden.

Inlämnad: 2016-06-14 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2015/16:729 av Robert Hannah (L) (pdf, 82 kB)