Dokument & lagar (9 665 träffar)

Interpellation 2016/17:19 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2016/17:19 Akutsjukhus av Lotta Finstorp (M) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) Gabriel Wikström har vid ett flertal tillfällen uttalat i medierna att storregioner är nödvändiga för att säkra landets hälso- och sjukvård och att det finns för många akutsjukhus i Sverige. Statsrådet tror också att

Inlämnad: 2016-09-23 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2016/17:19 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 63 kB)

Interpellation 2016/17:18 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2016/17:18 Säkrad konkurrens på 700-megahertzbandet av Erik Ottoson (M) till Statsrådet Peter Eriksson (MP) Sverige är ett föregångsland vad gäller konkurrens på telemarknaden. Det har lett till att svenska konsumenter har relativt låga kostnader för telekomtjänster jämfört med andra länder i EU.

Inlämnad: 2016-09-23 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Interpellation 2016/17:18 av Erik Ottoson (M) (pdf, 81 kB)

Interpellation 2016/17:17 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2016/17:17 Dataroaming inom EU av Erik Ottoson (M) till Statsrådet Peter Eriksson (MP) En viktig fråga inom Europeiska unionen (EU) har varit frågan om en digital inre marknad. När stora delar av unionens arbete ifrågasätts mot bakgrund av flyktingkris och ett utträde ur unionen för Förenade kungariket

Inlämnad: 2016-09-23 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Interpellation 2016/17:17 av Erik Ottoson (M) (pdf, 76 kB)

Interpellation 2016/17:16 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2016/17:16 700-megahertzbandet och blåljusmyndigheterna av Erik Ottoson (M) till Statsrådet Peter Eriksson (MP) Debatten kring auktionen av 700-megahertzbandet som administreras av Post- och telestyrelsen (PTS) har under senare tid varit intensiv. Olika myndigheter skickar olika signaler kring vad

Inlämnad: 2016-09-23 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Interpellation 2016/17:16 av Erik Ottoson (M) (pdf, 69 kB)

Interpellation 2016/17:10 av Christian Holm Barenfeld (M)

Interpellation 2016/17:10 Regeringens satsning på enkla jobb av Christian Holm Barenfeld (M) till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) Sverige har ett underskott på enkla jobb utan krav på särskild yrkesutbildning. Även regeringen har påtalat detta. Behovet förstärks när många som har en kort utbildning

Inlämnad: 2016-09-21 Svarsdatum: 2016-10-11 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2016/17:10 av Christian Holm Barenfeld (M) (pdf, 68 kB)

Interpellation 2016/17:9 av Katarina Brännström (M)

Interpellation 2016/17:9 Arbetsmarknadsåtgärder av Katarina Brännström (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Sverige står inför gigantiska utmaningar och problem med ett nytt växande utanförskap och ökat bidragsberoende. Den stora grupp människor som kommit till Sverige de senaste

Inlämnad: 2016-09-21 Svarsdatum: 2016-10-11 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:9 av Katarina Brännström (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2016/17:8 av Rickard Nordin (C)

Interpellation 2016/17:8 Samhällets stöd vid problematiskt dataspelande av Rickard Nordin (C) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) Spelberoende när det gäller spel om pengar är ett problem som under lång tid funnits i samhället. Det finns dock inte med under beroendekategorierna i socialtjänstlagen, trots att det

Inlämnad: 2016-09-21 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2016/17:8 av Rickard Nordin (C) (pdf, 81 kB)

Interpellation 2016/17:15 av Carl-Oskar Bohlin (M)

Interpellation 2016/17:15 Hastighetssänkningar på våra vägar av Carl-Oskar Bohlin (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) Under våren redovisade Trafikverket länsvisa rapporter med åtgärder för hastighetsanpassningar. Där framgår tydligt att framför allt landsbygdslän får sänkta hastigheter på en lång rad viktiga

Inlämnad: 2016-09-22 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:15 av Carl-Oskar Bohlin (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2016/17:14 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Interpellation 2016/17:14 Kemikalieinspektionen, växtskyddsmedlen och generationsmålet av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Svensk odling utsätts just nu för de svåraste angreppen på länge – kanske någonsin. Angreppen, som kommer från en svensk myndighet, riskerar att helt slå ut

Inlämnad: 2016-09-22 Svarsdatum: 2016-10-11 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2016/17:14 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 100 kB)

Interpellation 2016/17:13 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Interpellation 2016/17:13 Elområdesindelningen och Sydvästlänken av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) till Statsrådet Ibrahim Baylan (S) Sedan den 1 november 2011 är Sverige indelat i fyra elområden, vilket betyder att elpriset kan variera mellan olika delar av landet. Indelningen innebär att elen i genomsnitt är dyrare

Inlämnad: 2016-09-22 Svarsdatum: 2016-10-25 Besvarare: Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Interpellation 2016/17:13 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 93 kB)

Interpellation 2016/17:12 av Christian Holm Barenfeld (M)

Interpellation 2016/17:12 Enkla jobb av Christian Holm Barenfeld (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Sverige har ett underskott på enkla jobb utan krav på särskild yrkesutbildning. Även arbetsmarknadsministern har påtalat detta. Behovet förstärks när många som har en kort utbildning

Inlämnad: 2016-09-21 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2016/17:12 av Christian Holm Barenfeld (M) (pdf, 64 kB)

Interpellation 2016/17:11 av Erik Andersson (M)

Interpellation 2016/17:11 En tudelad arbetsmarknad av Erik Andersson (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Arbetsmarknaden blir alltmer tudelad. Skillnaden i sysselsättningsgrad mellan utrikes och inrikes födda ligger på 17 procentenheter. Mellan utrikes och inrikes födda kvinnor skiljer

Inlämnad: 2016-09-21 Svarsdatum: 2016-10-11 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:11 av Erik Andersson (M) (pdf, 76 kB)

Interpellation 2016/17:7 av Rickard Nordin (C)

Interpellation 2016/17:7 Hot mot mindre kommuners energirådgivning av Rickard Nordin (C) till Statsrådet Ibrahim Baylan (S) Energi- och klimatrådgivningen har varit en väsentlig del av samhället i snart 40 år. Formerna har varierat med tiden. Allmän folkbildning har praktiserats, liksom mer specifika rådgivningsinsatser.

Inlämnad: 2016-09-20 Svarsdatum: 2016-10-11 Besvarare: Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Interpellation 2016/17:7 av Rickard Nordin (C) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2016/17:6 av Hans Wallmark (M)

Interpellation 2016/17:6 Sveriges möjligheter att söka medlemskap i Nato av Hans Wallmark (M) till Försvarsminister Peter Hultqvist (S) Sveriges närområde har de senaste åren blivit mer osäkert. Försvarsmakten understryker också i sin delårsrapport från augusti 2016 att säkerhetsläget fortsätter att försämras.

Inlämnad: 2016-09-20 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2016/17:6 av Hans Wallmark (M) (pdf, 92 kB)

Interpellation 2016/17:5 av Christian Holm Barenfeld (M)

Interpellation 2016/17:5 Den politiska situationen i Vitryssland av Christian Holm Barenfeld (M) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Jag har tidigare vid ett antal tillfällen interpellerat utrikesministern med anledning av den politiska situationen i Vitryssland. Detta i och med att EU med Sveriges stöd,

Inlämnad: 2016-09-16 Svarsdatum: 2016-09-29 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2016/17:5 av Christian Holm Barenfeld (M) (pdf, 80 kB)

Interpellation 2016/17:4 av Maria Malmer Stenergard (M)

Interpellation 2016/17:4 Skattenivåer och arbete av Maria Malmer Stenergard (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Regeringens mål är att ha Europas lägsta arbetslöshet år 2020. För att nå detta mål krävs självklart en politik som bygger på att företagen har goda förutsättningar att verka så att jobben

Inlämnad: 2016-09-15 Svarsdatum: 2016-09-29 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2016/17:4 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2016/17:3 av Cecilia Magnusson (M)

Interpellation 2016/17:3 Filminstitutet och branschråden av Cecilia Magnusson (M) till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) Riksdagen beslutade i juni om ett tillkännagivande till regeringen att utreda Svenska Filminstitutets (SFI) roll och framtida organisationsform. Regeringen hade föreslagit att

Inlämnad: 2016-09-14 Svarsdatum: 2016-09-29 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2016/17:3 av Cecilia Magnusson (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2016/17:2 av Eva Lohman (M)

Interpellation 2016/17:2 Statsbidrag till studieförbund av Eva Lohman (M) till Statsrådet Anna Ekström (S) Folkbildningsrådets styrelse beslutade i december 2015 om ett nytt system för fördelning av statsbidrag till studieförbund. De viktigaste förändringarna som man själv lyfter fram handlar bland annat om tydligare

Inlämnad: 2016-09-14 Svarsdatum: 2016-09-29 Besvarare: Statsrådet Anna Ekström (S)

Interpellation 2016/17:2 av Eva Lohman (M) (pdf, 75 kB)

Interpellation 2016/17:1 av Linda Snecker (V)

Interpellation 2016/17:1 Trygg arbetsmiljö inom rättsväsendet av Linda Snecker (V) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Var sjätte person som arbetar inom rättsväsendet känner sig otrygg på jobbet. Andelen anställda inom rättsväsendet som utsatts för hot eller våld varierar beroende på myndighet; inom Kronofogdemyndigheten

Inlämnad: 2016-09-14 Svarsdatum: 2016-09-27 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2016/17:1 av Linda Snecker (V) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2015/16:792 av Saila Quicklund (M)

Interpellation 2015/16:792 Effekter av polisens omorganisation i Norrlands inland av Saila Quicklund (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Ett antal kommunalråd i Norrlands inland har till justitie- och inrikesministern uttryckt sin oro över rättssäkerheten i Norrlands inland, detta efter flytten av LKC i Östersund

Inlämnad: 2016-09-08 Svarsdatum: 2016-09-27 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2015/16:792 av Saila Quicklund (M) (pdf, 80 kB)