Dokument & lagar (62 019 träffar)

Interpellation 2016/17:334 av Allan Widman (L)

Interpellation 2016/17:334 Fjärrstyrning av F 17G av Allan Widman (L) till Försvarsminister Peter Hultqvist (S) Sedan några år tillbaka driver Luftfartsverket tillsammans med SAAB Defence AB ett utvecklingsprojekt som kallas Remote Traffic Services (RTS). Innebörden är att man inte längre behöver ha flygledare

Inlämnad: 2017-02-23 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2016/17:334 av Allan Widman (L) (pdf, 68 kB)

Interpellation 2016/17:333 av Sofia Modigh (KD)

Interpellation 2016/17:333 Arbetsintegrerande sociala företag av Sofia Modigh (KD) till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) De arbetsintegrerande sociala företagen (ASF) gör en viktig insats för att få människor som har stora svårigheter att få ett arbete in i arbetsliv och samhälle. En kvinna

Inlämnad: 2017-02-23 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2016/17:333 av Sofia Modigh (KD) (pdf, 81 kB)

Interpellation 2016/17:332 av Maria Stockhaus (M)

Interpellation 2016/17:332 Åtgärder för att få fram fler lärare av Maria Stockhaus (M) till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) En rapport från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) visar att många lärarstudenter hoppar av lärarutbildningen; detta gäller framför allt de som läser till ämneslärare och grundlärarutbildningen

Inlämnad: 2017-02-23 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2016/17:332 av Maria Stockhaus (M) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2016/17:331 av Johan Forssell (M)

Interpellation 2016/17:331 Migrationsverkets handläggningstider av Johan Forssell (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Sverige behöver fler företag som startar, växer och anställer. Det ställer krav på ett konkurrenskraftigt näringsklimat med god tillgång till kvalificerad arbetskraft.

Inlämnad: 2017-02-23 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2016/17:331 av Johan Forssell (M) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2016/17:330 av Johan Forssell (M)

Interpellation 2016/17:330 Arbetskraftsinvandring av Johan Forssell (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Regeringens utredare om arbetskraftsinvandring presenterade i december sitt betänkande till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Utredningens förslag var tyvärr otillräckliga

Inlämnad: 2017-02-23 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2016/17:330 av Johan Forssell (M) (pdf, 75 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:869 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

Dnr S2017/01064/JÄM Socialdepartementet Barn-, äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svaret är avsett att lämnas senast den 24 februari 2017 Svar på fråga 2016/17:869 av Ewa Thalén Finné (M) Nationellt centrum för kvinnofrid Ewa Thalén Finné har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser vidta

Svarsdatum: 2017-02-24 Frågeställare: Ewa Thalén Finné (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:869 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:864 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Utrikesdepartementet Statsrådet Lövin Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:864 av Björn Söder (SD) UNRWA-anställdas antisemitism och våldsbejakande extremism Björn Söder har frågat utrikesministern vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av de uppgifter om påstådd antisemitism och våldsbejakande extremism

Svarsdatum: 2017-02-24 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:864 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP) (docx, 44 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:851 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Dnr N2017/01157/FÖF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:851 av Sten Bergheden (M) Främjande av lastbilsförsäljning Sten Bergheden har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att marknadsföra och stötta försäljningen av fler lastbilar och lastbilstransporter

Svarsdatum: 2017-02-24 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:851 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 32 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:935 av Johan Löfstrand (S)

Fråga 2016/17:935 Moms på simskolor av Johan Löfstrand (S) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Att kunna simma är viktigt och något som många av oss tar för självklart. Men för att kunna simma krävs respekt för och erfarenhet av vatten. Det är i simskolan för små barn som man får vattenvana och därmed respekt

Inlämnad: 2017-02-23 Svarsdatum: 2017-03-08 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:935 av Johan Löfstrand (S) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:934 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2016/17:934 Förlossningsvården av Jenny Petersson (M) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) Vården blir bättre på många områden men inte när det gäller förlossningsvården. Mycket tyder på att den svenska förlossningsvården håller på att försämras, och ökningen av förlossningsskador hos nyfödda barn är mycket

Inlämnad: 2017-02-23 Svarsdatum: 2017-03-08 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:934 av Jenny Petersson (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:933 av Olle Felten (SD)

Fråga 2016/17:933 Informationsflödet till och från Skatteverket av Olle Felten (SD) till Finansminister Magdalena Andersson (S) De senaste 18 åren har Sverige tecknat informationsutbytesavtal med ett stort antal länder. Sedan ett par år pågår också ett omfattande arbete inom OECD och EU för att implementera åtgärder

Inlämnad: 2017-02-23 Svarsdatum: 2017-03-08 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:933 av Olle Felten (SD) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:932 av Roger Haddad (L)

Fråga 2016/17:932 Polisens insats i Rinkeby av Roger Haddad (L) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Regeringen har återkommande framfört att polisen ska finnas närmare medborgarna, inte minst ska detta vara fallet i de utsatta – och främst – i de särskilt utsatta områdena. Det är uppenbart att situationen i Rinkeby

Inlämnad: 2017-02-23 Svarsdatum: 2017-03-08 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:932 av Roger Haddad (L) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:931 av Margareta Cederfelt (M)

Fråga 2016/17:931 IVO:s krav på akutmottagningar av Margareta Cederfelt (M) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) Endast fem av tolv granskade akutmottagningar inom hälso- och sjukvården i de fyra nordligaste landstingen uppfyller kraven på att ha en legitimerad läkare tillgänglig för konsultation när icke-legitimerade

Inlämnad: 2017-02-23 Svarsdatum: 2017-03-08 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:931 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:930 av Hans Linde (V)

Fråga 2016/17:930 Svältkatastrofen i Sydsudan av Hans Linde (V) till Statsrådet Isabella Lövin (MP) FN har varnat för att över 100 000 människor är drabbade av svält till följd av inbördeskrig och en kollapsad ekonomi i Sydsudan. Ytterligare omkring 1 miljon människor är på gränsen till svält enligt World Food

Inlämnad: 2017-02-23 Svarsdatum: 2017-03-08 Besvarare: Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:930 av Hans Linde (V) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:929 av Andreas Norlén (M)

Fråga 2016/17:929 Storlän av Andreas Norlén (M) till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) Hösten 2016 framgick det tydligt vid de samtal som regeringen genomförde med flertalet oppositionspartier att det saknas stöd i riksdagen för att ersätta dagens län och landsting med ett litet antal storlän och storregioner. Inte

Inlämnad: 2017-02-23 Svarsdatum: 2017-03-08 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2016/17:929 av Andreas Norlén (M) (pdf, 73 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:928 av Tina Ghasemi (M)

Fråga 2016/17:928 Vab-fusk av Tina Ghasemi (M) till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) Regeringen aviserade nyligen att man vill slopa anmälningskravet för att få rätt till tillfällig föräldrapenning vid vård av sjukt barn. Avsikten är enligt regeringen att minska regelkrånglet och förenkla livet för

Inlämnad: 2017-02-23 Svarsdatum: 2017-03-08 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2016/17:928 av Tina Ghasemi (M) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:927 av Krister Hammarbergh (M)

Fråga 2016/17:927 Religionsfrihet och upprätthållandet av allmän ordning och säkerhet av Krister Hammarbergh (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Religionsfriheten är en av de viktigaste rättigheterna i en demokrati. I Sverige är den reglerad såväl i grundlag som i internationella konventioner

Inlämnad: 2017-02-23 Svarsdatum: 2017-03-08 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:927 av Krister Hammarbergh (M) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:926 av Lotta Finstorp (M)

Fråga 2016/17:926 Gifter i odlad fisk av Lotta Finstorp (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) I ett test från Testfakta har det visat sig att odlad lax innehållit bekämpningsmedlet etoxikin. Nivåerna av bekämpningsmedlet låg i vissa fall betydligt högre än gränsvärdena för exempelvis kött. Etoxikin har visat

Inlämnad: 2017-02-23 Svarsdatum: 2017-03-08 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:926 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 66 kB)

Interpellation 2016/17:329 av Rickard Nordin (C)

Interpellation 2016/17:329 Teslas etablering i Europa av Rickard Nordin (C) till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) Det har under relativt lång tid förekommit uppgifter i medierna att Tesla planerar att etablera sig i Europa. Det handlar dels om en batterifabrik, dels om biltillverkning. Ett av

Inlämnad: 2017-02-23 Svarsdatum: 2017-03-17 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2016/17:329 av Rickard Nordin (C) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:924 av Nina Lundström (L)

Fråga 2016/17:924 De statliga avgifterna för sjöfarten av Nina Lundström (L) till Statsrådet Anna Johansson (S) Det finns många skäl att underlätta transporter till sjöss. Därför är det oroväckande när ekonomiska förutsättningar skapas som påverkar möjligheterna negativt. Vid årsskiftet höjde regeringen de statliga

Inlämnad: 2017-02-22 Svarsdatum: 2017-03-01 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:924 av Nina Lundström (L) (pdf, 77 kB)