Dokument & lagar (27 träffar)

Svar på skriftlig fråga 1996/97:839 besvarad av

Svar på fråga 839 om demokrati och delning av kommuner Inrikesminister Jörgen Andersson Per Lager har frågat mig om vad jag avser att göra för att ge den lokala demokratiska processen mitt stöd. Han har därvid anfört att det principiellt måste kunna betraktas som en demokratisk rättighet för kommundelar att vid en stark

Svarsdatum: 1996-12-31

Svar på skriftlig fråga 1996/97:838 besvarad av

Svar på fråga 838 om sanering av radon i dricksvatten Jordbruksminister Annika Åhnberg Eva Goës har frågat mig om regeringen avser att vidta några åtgärder för att jämställa de ekonomiska villkoren för enskilda vattentäkter med kommunala och allmänna vattentäkter vad gäller radonsanering i dricksvatten. Riksdagen beslöt

Svarsdatum: 1996-12-31

Svar på skriftlig fråga 1996/97:837 besvarad av

Svar på fråga 837 om oskyldigt dömda Justitieminister Laila Freivalds Chatrine Pålsson har frågat mig om jag avser att agera för att minska riskerna för att människor blir oskyldigt dömda. Frågan är ställd utifrån påståendet att vi av och till får bevis för att människor blir oskyldigt dömda och att en grupp som under

Svarsdatum: 1996-12-31

Svar på skriftlig fråga 1996/97:836 besvarad av

Svar på fråga 836 om offentlighet vid de svenska LEADER-kontoren Justitieminister Laila Freivalds Sven Bergström har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att göra klart att offentlighet skall tillämpas inom de tolv LAG-grupperna i Sverige. LEADER-programmet är ett landsbygdsutvecklingsprogram inom EU.

Svarsdatum: 1996-12-31

Svar på skriftlig fråga 1996/97:835 besvarad av

Svar på fråga 835 om ombudsmannen mot etnisk diskriminering Statsrådet Leif Blomberg Rose-Marie Frebran har, mot bakgrund av vissa uppgifter i medier om en ny myndighet på integrationsområdet, frågat mig om jag avser att värna DO-ämbetet som självständig myndighetI maj 1997 överlämnade den särskilde utredaren rörande

Svarsdatum: 1996-12-31

Svar på skriftlig fråga 1996/97:834 besvarad av

Svar på fråga 834 om AP-fonden Finansminister Erik Åsbrink Per Westerberg har frågat mig om jag tänker vidta några åtgärder i anledning av sjätte fondstyrelsens placeringar. Bakgrunden till frågan är ett inslag i Ekonomiekot. Enligt Per Westerberg har det i Ekonomiekot förekommit uppgifter om att 60 av sjätte fondstyrelsens

Svarsdatum: 1996-12-31

Svar på skriftlig fråga 1996/97:833 besvarad av

Svar på fråga 833 om rening av kontaminerat vatten Statsrådet Pierre Schori Alf Svensson har frågat mig om jag kommer att vidta några åtgärder för att, vid framtida svenska katastrofinsatser, svenskt kunnande för att rena kontaminerat vatten skall tas till vara. Jag delar helt din åsikt om vikten att säkra tjänligt dricksvatten

Svarsdatum: 1996-12-31

Svar på skriftlig fråga 1996/97:832 besvarad av

Svar på fråga 832 om ökad möjlighet till insyn i AMS Arbetsmarknadsminister Margareta Winberg Peter Weibull Bernström har frågat mig vad jag avser att göra för att öka möjligheten till insyn i AMS. Frågan sägs vara framställd med anledning av en dom i Regeringsrätten då en journalist nekades att ta del av uppgifter om

Svarsdatum: 1996-12-31

Svar på skriftlig fråga 1996/97:831 besvarad av

Svar på fråga 831 om handbok för polissamarbete Justitieminister Laila Freivalds Bengt Hurtig har frågat mig om Sverige har godtagit innehållet i ett beslut inom Schengensamarbetet om att upprätta handboksbestämmelser om polissamarbete vid större arrangemang. Schengensamarbetet har som bakgrund i EU:s målsättning att

Svarsdatum: 1996-12-31

Svar på skriftlig fråga 1996/97:830 besvarad av

Svar på fråga 830 om intagningssystemet till universitet och högskola Utbildningsminister Carl Tham Marietta de Pourbaix-Lundin har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att intagningssystemet till universitet och högskolor inte skall missgynna studenter med gymnasiebetyg enligt det nya betygssystemet.

Svarsdatum: 1996-12-31

Svar på skriftlig fråga 1996/97:828 besvarad av

Svar på fråga 828 om de palestinska myndigheterna Utrikesminister Lena Hjelm-Wallén Tuve Skånberg har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för att sätta ytterligare press på Arafat och de palestinska myndigheterna för att ingripa mot terroristorganisationer. Utgångspunkten för Tuve Skånbergs fråga är de avskyvärda

Svarsdatum: 1996-12-31

Svar på skriftlig fråga 1996/97:827 besvarad av

Svar på fråga 827 om barnbilaga till budgeten Statsrådet Maj-Inger Klingvall Eva Zetterberg har frågat finansministern om regeringen i år kommer att presentera en barnbilaga till budgetpropositionen. Finansministern har överlämnat frågan till Socialdepartementet, där ansvaret är så fördelat att det är jag som skall besvara

Svarsdatum: 1996-12-31

Svar på skriftlig fråga 1996/97:826 besvarad av

Svar på fråga 826 om rehabilitering på lika villkor Statsrådet Maj-Inger Klingvall Gullan Lindblad har frågat mig vilka åtgärder jag avser att företa för att effektuera riksdagsbeslutet från våren 1995 vad avser rehabilitering på lika villkor för kvinnor och män. Som Gullan Lindblad säkert känner till har regeringen

Svarsdatum: 1996-12-31

Svar på skriftlig fråga 1996/97:825 besvarad av

Svar på fråga 825 om granskning av deklarationer Statsrådet Thomas Östros Marie Engström har frågat mig om regeringen är beredd att vidta åtgärder för att granskning av deklarationer skall kunna upprätthållas på en godtagbar nivå. Inom skatteförvaltningen strävar man sedan länge efter att inrikta kontrollen på de områden

Svarsdatum: 1996-12-31

Svar på skriftlig fråga 1996/97:824 besvarad av

Svar på fråga 824 om EU och allmän rösträtt Justitieminister Laila Freivalds Carina Hägg har frågat utrikesministern vad hon vidtagit för åtgärder för att allmän och lika rösträtt skall bli en verklighet för alla EU:s invånare. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Det finns

Svarsdatum: 1996-12-31

Svar på skriftlig fråga 1996/97:823 besvarad av

Svar på fråga 823 om samråd om slutförvar av utbränt kärnbränsle Miljöminister Anna Lindh Lennart Beijer har frågat mig om jag avser att i fortsättningen inbjuda miljöorganisationer att delta i samordningsgruppen för arbete med kärnavfallslagringen. Jag anser sjävfallet att alla miljöorganisationer och andra grupper

Svarsdatum: 1996-12-31

Svar på skriftlig fråga 1996/97:822 besvarad av

Svar på fråga 822 om invandrarledda företag Näringsminister Anders Sundström Carina Hägg har frågat arbetsmarknadsministern om hon vidtagit någon åtgärd för att öka kunskapen om företag som leds eller ägs av personer med invandrarbakgrund. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan.

Svarsdatum: 1996-12-31

Svar på skriftlig fråga 1996/97:821 besvarad av

Svar på fråga 821 om aviserad utredning Arbetsmarknadsminister Margareta Winberg Birgitta Gidblom har frågat varför utredningen ännu inte är tillsatt. Regeringen angav i proposition 1996/97:107 om en allmän och sammanhållen arbetslöshetsförsäkring att regeringen avser att tillsätta en utredning om frågan om en tidsbegränsad

Svarsdatum: 1996-12-31

Svar på skriftlig fråga 1996/97:820 besvarad av

Svar på fråga 820 om reumatiska sjukdomar Socialminister Margot Wallström Carina Hägg har frågat mig om jag vidtagit någon åtgärd i syfte att klarlägga varför kvinnor och män drabbas olika av reumatiska sjukdomar. Frågan berör främst den medicinska forskningen, ett område som sorterar under Utbildningsdepartementet.

Svarsdatum: 1996-12-31

Svar på skriftlig fråga 1996/97:817 besvarad av

Svar på fråga 817 om utredningar om brott av polis Justitieminister Laila Freivalds Lars Stjernkvist har frågat mig om vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att skärpa kontrollen av polisen. Bakgrunden till frågan är polisens agerande under och efter en demonstration i somras i Norrköping anordnad av Sverigedemokraterna.

Svarsdatum: 1996-12-31

Paginering