Dokument & lagar (25 552 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:808 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2017/01214/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:808 av Tina Ghasemi (M) Åtgärder för att förhindra bortförande av barn Tina Ghasemi har frågat mig vad jag och regeringen avser att vidta för åtgärder för att förhindra att personer förs bort

Svarsdatum: 2017-02-17 Frågeställare: Tina Ghasemi (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:808 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:813 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

Dnr M2017/00302/Ke Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:813 av Lars Tysklind (L) Skärpta krav på återvinningsindustrin Lars Tysklind har frågat mig på vilket sätt jag avser att agera för att skärpa kraven på återvinningsindustrin att återvinna mer. Regeringens

Svarsdatum: 2017-02-15 Frågeställare: Lars Tysklind (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:813 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:812 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:812 av Robert Halef (KD) Återuppbyggnaden av förstörda områden i Irak Robert Halef har frågat mig på vilket sätt Sverige kommer, till exempel via FN:s säkerhetsråd och EU, att bidra till att hjälpa till att påskynda återuppbyggandet

Svarsdatum: 2017-02-15 Frågeställare: Robert Halef (KD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:812 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 45 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:810 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Statsrådet Linde Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:810 av Birgitta Ohlsson (L) Korruptionen i Rumänien Birgitta Ohlsson har frågat mig vad jag avser att göra för att stötta korruptionsbekämpningen i Rumänien. Korruptionen i Rumänien är fortfarande omfattande och återfinns på många

Svarsdatum: 2017-02-15 Frågeställare: Birgitta Ohlsson (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:810 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S) (docx, 44 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:809 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:809 av Birgitta Ohlsson (L) Grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna Birgitta Ohlsson har frågat mig om jag är beredd att i FN:s säkerhetsråd driva på för en internationell brottmålsdomstolsprocess mot Assad. Konflikten i Syrien

Svarsdatum: 2017-02-15 Frågeställare: Birgitta Ohlsson (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:809 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:807 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

Dnr M2017/00284/Nm Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:807 av Lars-Axel Nordell (KD) Rättssäkerheten för skogsägare Lars-Axel Nordell har frågat mig om jag avser att ta initiativ till ändringar i regelverket kring rådighetsinskränkningar med stöd av artskyddsförordningen.

Svarsdatum: 2017-02-15 Frågeställare: Lars-Axel Nordell (KD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:807 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 45 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:805 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2017/00788/FS Socialdepartementet Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:805 av Saila Quicklund (M) Dopingjourens framtid Saila Quicklund har frågat mig hur jag avser att agera för att det samlade dopningsarbetet i samhället generellt inte ska hotas av de indragna

Svarsdatum: 2017-02-15 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:805 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:802 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Dnr U2017/00443/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:802 av Gunilla Nordgren (M) Otydlighet i skollagen Gunilla Nordgren har frågat mig om jag är beredd att skyndsamt ta initiativ till ett förtydligande av skollagen, så att lagen inte kan tolkas på så sätt att

Svarsdatum: 2017-02-15 Frågeställare: Gunilla Nordgren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:802 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:800 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

Dnr S2017/00712/FST Socialdepartementet Barn-, äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:800 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) Stödboende för ungdomar Ann-Charlotte Hammar Johnsson har frågat mig om jag avser ta initiativ till en snabb lagändring, så att personer även kan dela

Svarsdatum: 2017-02-15 Frågeställare: Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:800 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:799 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

Dnr S2017/00711/FST Socialdepartementet Barn-, äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:799 av Elisabeth Svantesson (M) Kösituation på SiS Elisabeth Svantesson har frågat mig om vad jag och regeringen gör för att säkerställa att det nu under år 2017 finns platser på Sis-hem i

Svarsdatum: 2017-02-15 Frågeställare: Elisabeth Svantesson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:799 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:798 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Dnr N2017/00885/PBB Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:798 av Ewa Thalén Finné (M) Ökad rörlighet på bostadsmarknaden Ewa Thalén Finné har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser vidta för att få till stånd en ökad rörlighet på bostadsmarknaden

Svarsdatum: 2017-02-15 Frågeställare: Ewa Thalén Finné (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:798 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:797 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Dnr N2017/00883/SUBT Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:797 av Hans Unander (S) Lantmäteriet Hans Unander har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att förkorta regeringens handläggningstid i ärenden som gäller ansökan om tillstånd att

Svarsdatum: 2017-02-15 Frågeställare: Hans Unander (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:797 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:796 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/ 00486/S1 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:796 av Mattias Jonsson (S) Skattereduktion för löntagarnas avgifter Mattias Jonsson har frågat mig om jag avser att ta initiativ till att återinföra en skattereduktion för löntagarnas avgifter. Skattelättnaden

Svarsdatum: 2017-02-15 Frågeställare: Mattias Jonsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:796 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:795 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/00485/SE Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:795 av Lars-Arne Staxäng (M) Sysselsättningen bland äldre Lars-Arne Staxäng har frågat mig, mot bakgrund av den särskilda löneskatten för äldre och att tidningen Expressen har tagit del av statistik som visar att

Svarsdatum: 2017-02-15 Frågeställare: Lars-Arne Staxäng (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:795 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:794 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

A2017/00253/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:794 av Fredrik Malm (L) Reformer för minskad arbetslöshet Fredrik Malm har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av vad han anfört om att höga ingångslöner försvårar

Svarsdatum: 2017-02-15 Frågeställare: Fredrik Malm (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:794 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:806 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:806 av Elisabeth Svantesson (M) Missbruk av svenska pass Elisabeth Svantesson har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att komma till rätta med det i Sverige fortsatt mycket stora antalet anmälda borttappade och stulna pass. Som Elisabeth Svantesson påpekar infördes

Svarsdatum: 2017-02-14 Frågeställare: Elisabeth Svantesson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:806 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:804 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:804 av Ellen Juntti (M) Barnpornografibrott Ellen Juntti har frågat om jag och regeringen tänker vidta några åtgärder för att nätpedofiler ska lagföras i högre utsträckning. Regeringen tar barnpornografibrott på största allvar. Barnpornografibrott sker ständigt i nya sammanhang och på nya sätt.

Svarsdatum: 2017-02-14 Frågeställare: Ellen Juntti (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:804 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:801 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

N2017/00887/KSR Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:801 av Anette Åkesson (M) SAS och företagens villkor Anette Åkesson har frågat mig vilka slutsatser om Sveriges företagsklimat jag drar av beskedet från flygbolaget SAS att man flyttar delar av sin

Svarsdatum: 2017-02-14 Frågeställare: Anette Åkesson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:801 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 36 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:803 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2017/01129/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:803 av Barbro Westerholm (L) Uppehållstillstånd för utländska forskarstuderande Barbro Westerholm har frågat mig vad jag och regeringen avser att göra för att lösa problem för forskarstuderande

Svarsdatum: 2017-02-10 Frågeställare: Barbro Westerholm (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:803 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:793 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Dnr Fi2017/00484/SFÖ Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:793 av Jasenko Omanovic (S) Statens närvaro i hela landet Jasenko Omanovic har frågat mig vad jag och regeringen gör för att undvika att statliga myndigheter och statliga bolag flyttar jobb från mindre orter runt

Svarsdatum: 2017-02-10 Frågeställare: Jasenko Omanovic (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:793 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 31 kB)