Dokument & lagar (25 830 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1112 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2017/02285/FJR Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1112 av Runar Filper (SD) Fiskodling i öppna kassar Runar Filper har frågat mig om jag avser vidta åtgärder för att underlätta etableringen av nya fiskodlingar samt förbättra förutsättningarna för befintliga

Svarsdatum: 2017-03-29 Frågeställare: Runar Filper (SD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1112 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1105 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2017/01856/FS Socialdepartementet Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1105 av Michael Svensson (M) Distanshandel med kvalitetsvin Michael Svensson har frågat mig vilka initiativ eller åtgärder jag avser att vidta med anledning av förslaget i Ds 2016:33. Inom

Svarsdatum: 2017-03-29 Frågeställare: Michael Svensson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1105 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1104 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Dnr M2017/00769/Ee Miljö- och energidepartementet Samordnings- och energiministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1104 av Betty Malmberg (M) Energieffektivisering Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att Statens energimyndighet framdeles ska nå högre grad av måluppfyllnad

Svarsdatum: 2017-03-29 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1104 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S) (docx, 52 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1103 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Dnr M2017/00768/Kl M2017/00781/Kl Miljö- och energidepartementet Ministern för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsministern Till riksdagen Svar på frågorna 2016/17:1103 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) Arbetet i Bryssel för att säkra det svenska självbestämmandet över skogen

Svarsdatum: 2017-03-29 Frågeställare: Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1103 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP) (docx, 52 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1102 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2017/01855/FS Socialdepartementet Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1102 av Betty Malmberg (M) Lika villkor för levande organdonatorer Betty Malmberg har frågat mig om jag och regeringen är beredda att snarast lösa den ekonomiska situationen för levande

Svarsdatum: 2017-03-29 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1102 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1101 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2017/00460/MFU Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1101 av Lotta Olsson (M) Rekryteringsmyndigheten och väntetider Lotta Olsson har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för att öka kapaciteten hos Totalförsvarets rekryteringsmyndighet genom att skapa

Svarsdatum: 2017-03-29 Frågeställare: Lotta Olsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1101 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1100 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2017/01854/FS Socialdepartementet Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1100 av Cecilia Widegren (M) Patientlagen Cecilia Widegren har frågat mig på vilket sätt jag och regeringen kommer att förverkliga patientlagen med sitt fulla innehåll, och vilka konkreta

Svarsdatum: 2017-03-29 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1100 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1099 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Dnr U2017/01396/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1099 av Tina Ghasemi (M) Skolans värderingsuppdrag Tina Ghasemi har frågat gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström vad hon och regeringen avser att vidta för åtgärder för att säkerställa att skolan

Svarsdatum: 2017-03-29 Frågeställare: Tina Ghasemi (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1099 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1097 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2017/01853/FS Socialdepartementet Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1097 Vaccin till barn Jenny Petersson har frågat mig hur jag och regeringen ska säkerställa att de sjukdomar som vaccinationsprogrammet har i syfte att skydda mot inte får nya utbrott på

Svarsdatum: 2017-03-29 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1097 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 44 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1096 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1096 av Pål Jonsson (M) Säkerhetsskyddet i Sverige Pål Jonsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att stärka säkerhetsskyddet i Sverige och när riksdagen kan få ett förslag om ny säkerhetsskyddslag på sitt bord. Säkerhetsskydd syftar till att förebygga spioneri, sabotage, terrorism

Svarsdatum: 2017-03-29 Frågeställare: Pål Jonson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1096 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1095 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2017/01854/FS Socialdepartementet Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1095 av Cecilia Widegren Reglering av skönhetsbehandlingar Cecilia Widegren har frågat mig vilken analys jag gör av att människor råkar illa ut vid genomförande av estetiska behandlingar,

Svarsdatum: 2017-03-29 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1095 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1094 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr 2017/02791/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1094 av Elisabeth Svantesson (M) Utvisningar till följd av annonsering på Linkedin Elisabeth Svantesson har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att förhindra

Svarsdatum: 2017-03-29 Frågeställare: Elisabeth Svantesson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1094 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1092 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Dnr M2017/00773/Ee Miljö- och energidepartementet Samordnings- och energiministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1092 av Karin Svensson Smith (MP) Den svenska biogasens framtid Karin Svensson Smith har frågat mig om jag och regeringen avser att vidta åtgärder för att säkerställa att svensk biogas inte

Svarsdatum: 2017-03-29 Frågeställare: Karin Svensson Smith (MP)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1092 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1091 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2017/02817/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1091 av Christina Höj Larsen (V) Förvar av barn Christina Höj Larsen har frågat inrikesministern om han avser att verka för att Sverige står upp för innebörden i principen om barnets bästa och

Svarsdatum: 2017-03-29 Frågeställare: Christina Höj Larsen (V)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1091 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 44 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1088 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2017/01847/FS Socialdepartementet Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1088 HPV-vaccin även till pojkar Jenny Petersson har frågat mig varför jag och regeringen dröjer istället för att påskynda processen för att kunna erbjuda alla barn, oavsett kön, vaccinet

Svarsdatum: 2017-03-29 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1088 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1087 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Dnr M2017/00762/Ee Miljö- och energidepartementet Samordnings- och energiministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1087 av Jonas Jacobsson-Gjörtler (M) Förutsättningarna för reduktionsplikten Jonas Jacobsson-Gjörtler har frågat ministern för Internationellt utvecklingssamarbete och klimat och vice statsministern,

Svarsdatum: 2017-03-29 Frågeställare: Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1087 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1085 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/01428/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1085 av Jesper Skalberg Karlsson (M) Regionala undantag från nationell flygskatt Jesper Skalberg Karlsson har frågat infrastrukturministern om hon kommer att verka för att Gotland får ett undantag från flygskatten

Svarsdatum: 2017-03-29 Frågeställare: Jesper Skalberg Karlsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1085 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1083 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2017/02771/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1083 av Erik Ottoson (M) Veterandagen som allmän flaggdag Erik Ottoson har frågat försvarsministern vad han avser att vidta för åtgärder för att göra veterandagen till allmän flaggdag. Arbetet

Svarsdatum: 2017-03-29 Frågeställare: Erik Ottoson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1083 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1082 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2017/01810/FS Socialdepartementet Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1082 av Cecilia Widegren (M) Ambulanssjukvårdares arbetsmiljö Cecilia Widegren har frågat mig vilken analys jag gör av att hot och våld mot ambulanssjukvårdare ökar och vilka konkreta åtgärder

Svarsdatum: 2017-03-29 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1082 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1079 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2017/01807/FS Socialdepartementet Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1079 av Cecilia Widegren (M) Stora regionala skillnader i fråga om överbeläggningar och effektivitet Cecilia Widegren har frågat mig vilken analys jag och regeringen gör av framlagda rapporter

Svarsdatum: 2017-03-29 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1079 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 41 kB)