Dokument & lagar (25 361 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:625 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:625 av Lotta Olsson (M) Myndigheternas it-säkerhet Lotta Olsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att myndigheterna fullgör sin rapporteringsskyldighet när det gäller it-incidenter. Vikten av en god informationssäkerhet och ett systematiskt informationssäkerhetsarbete

Svarsdatum: 2017-01-17 Frågeställare: Lotta Olsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:625 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:624 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:624 av Roger Haddad (L) Neddragningar inom polisen i Västmanland Roger Haddad har frågat mig hur jag och regeringen ser på att polisen i Västerås tvingas att vidta åtgärder som innebär att polisens beredskap nattetid försämras och vilka åtgärder detta föranleder från min sida. En av utgångspunkterna

Svarsdatum: 2017-01-17 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:624 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:622 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Dnr N2017/00168/D DnrN2017/00220/D Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:622 av Cecilia Widegren (M) Problem med postleveranser för Skaraborgs företag och svar på fråga 2016/17:630 av Cecilia Widegren (M) Postleveranser på landsbygden Cecilia Widegren

Svarsdatum: 2017-01-17 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:622 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:620 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:620 av Sten Bergheden (M) Medborgargarden Sten Bergheden har frågat vilka åtgärder jag avser att vidta för att förstärka polisen så att inte medborgargarden bildas som riskerar att i värsta fall ta lagen i egna händer. Att invånare engagerar sig för att öka tryggheten, exempelvis genom nattvandring

Svarsdatum: 2017-01-17 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:620 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:614 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Dnr N2017/00128/PBB Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:614 av Boriana Åberg (M) Detaljplanen för Science Village i Lund Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder som jag avser att vidta för att förebygga att kommunernas detaljplaner upphävs på

Svarsdatum: 2017-01-17 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:614 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:613 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:613 av Boriana Åberg (M) Fyrverkerier och 2016/17:616 av Sten Bergheden (M) Fyrverkerirelaterade brott Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att åstadkomma en bättre efterlevnad av reglerna om fyrverkerier och Sten Bergheden har frågat mig vilka åtgärder jag avser

Svarsdatum: 2017-01-17 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:613 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:612 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2016/17:612 av Sten Bergheden (M) Åtgärder för att skydda eftersöksjägare Sten Bergheden har frågat justitie- och migrationsministern vilka åtgärder han avser att vidta för att öka insatserna i syfte att förhindra att jägare och eftersöksjägare återkommande utsätts för olika typer av brott samt om ministern

Svarsdatum: 2017-01-17 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:612 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:609 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/00100/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:609 av Boriana Åberg (M) Utvecklingsmöjligheterna för sjöfarten Boriana Åberg har frågat mig om jag avser att följa Sjöfartsverkets rekommendation om en konsekvensanalys av Sjöfartsverkets nya avgiftsmodell

Svarsdatum: 2017-01-17 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:609 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:607 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Dnr N2017/00134/PBB Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:607 av Boriana Åberg (M) Länsstyrelsernas befogenhet Boriana Åberg har frågat statsministern om han är beredd att ta något lagstiftningsinitiativ eller vidta någon annan åtgärd med anledning

Svarsdatum: 2017-01-17 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:607 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:606 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2017/00025/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:606 av Jenny Petersson (M) Avvecklingen av sysselsättningsfasen Jenny Petersson har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att se till att den pågående avvecklingen

Svarsdatum: 2017-01-16 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:606 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:598 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2017/00014/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:598 av Lotta Finstorp (M) Arbetslöshet under ungdomsåren Lotta Finstorp har frågat mig om vilka initiativ jag är beredd att ta med anledning av de risker som framförts med att vara arbetslös

Svarsdatum: 2017-01-16 Frågeställare: Lotta Finstorp (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:598 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 44 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:581 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Svar på fråga 2016/17:581 Jämställdhet på svensk arbetsmarknad av Jenny Petersson (M) Jenny Petersson har frågat mig vilka insatser jag avser att vidta för att öka jämställdheten bland utrikes födda kvinnor på svensk arbetsmarknad. Sysselsättningen är lägre för kvinnor än för män, såväl bland utrikes födda som bland

Svarsdatum: 2017-01-16 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:581 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:570 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2016/02503/ARM Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:570 av Peter Persson (S) Begränsning av övertidsarbetet Peter Person har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att minska övertidsarbetet i Sverige. Regeringens arbetsmiljöpolitik

Svarsdatum: 2017-01-16 Frågeställare: Peter Persson (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:570 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 53 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:590 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:590 av Lotta Finstorp (M) Polisens arbetsmiljö Lotta Finstorp har frågat vilka åtgärder jag avser att vidta för att förbättra polisernas arbetsmiljö. Det är av stor vikt att Polismyndigheten är en arbetsplats dit människor söker sig och vill stanna. Om polisanställda väljer att lämna sin anställning

Svarsdatum: 2017-01-13 Frågeställare: Lotta Finstorp (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:590 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:572 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:572 av Amir Adan (M) Illegala vapen Amir Adan har frågat mig vad jag avser att göra för att minska antalet illegala skjutvapen i Sverige. Polismyndigheten och Tullverket har ett gemensamt ansvar för att motverka illegal införsel av skjutvapen. För att ge Polismyndigheten och Tullverket större

Svarsdatum: 2017-01-13 Frågeställare: Amir Adan (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:572 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:567 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:567 av Sten Bergheden (M) Förtroendet för rikspolischefen Sten Bergheden har frågat mig om jag fortfarande har förtroende för rikspolischefen Dan Eliasson. Ombildningen av svensk polis är en av de mest omfattande organisationsförändringarna inom staten på många år. I Statskontorets första delrapport

Svarsdatum: 2017-01-13 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:567 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:599 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:599 av Birgitta Ohlsson (L) Dödsstraffet i Belarus (Vitryssland) Birgitta Ohlsson har frågat mig hur jag avser handla för att förmå Vitryssland att avskaffa dödsstraffet. Regeringen ser fortsatt med oro på situationen vad gäller demokrati

Svarsdatum: 2017-01-12 Frågeställare: Birgitta Ohlsson (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:599 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:585 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2016/08130/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:585 av Per Klarberg (SD) Kostnader för ERTMS Per Klarberg har frågat mig om staten riskerar en extra kostnad på 28 miljarder kronor – utöver de redan beräknade 30 miljarderna – för de ställverk som måste

Svarsdatum: 2017-01-12 Frågeställare: Per Klarberg (SD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:585 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 29 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:569 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2016/08099/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:569 av Sten Bergheden (M) Hot mot Vänersjöfarten Sten Bergheden har frågat mig om jag avser att på något sätt arbeta för att slussarna i Trollhättan ska planeras och byggas ut under infrastrukturpropositionens

Svarsdatum: 2017-01-12 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:569 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:539 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2016/07916/MRT Näringsdepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:539 av Thomas Finnborg (M) Bilmålvakter Thomas Finnborg har frågat justitie- och migrationsministern vilka åtgärder han avser att vidta för att komma till rätta med problematiken med bilmålvakter. Arbetet inom regeringen är så fördelat

Svarsdatum: 2017-01-12 Frågeställare: Thomas Finnborg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:539 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 40 kB)