Dokument & lagar (25 147 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:354 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Utrikesdepartementet Statsrådet Lövin Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:354 av Sofia Arkelsten (M) Hållbarhetsmålen och biståndsstrategierna Sofia Arkelsten har frågat mig hur jag avser säkerställa att strategierna för utvecklingssamarbete också bidrar till att uppfylla de 17 hållbarhets-målen, Agenda 2030. Regeringen

Svarsdatum: 2016-12-05 Frågeställare: Sofia Arkelsten (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:354 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:370 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2016/07327/HL Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:370 av Cecilia Widegren (M) Hästens bidrag till öppna landskap Cecilia Widegren har frågat mig om jag avser att vidta konkreta åtgärder för att förbättra hästnäringens villkor i allmänhet och göra hästen till

Svarsdatum: 2016-11-30 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:370 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 45 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:368 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

Dnr M2016/02761/Nm Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:368 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) Vattenkraften och energiöverenskommelsen Jonas Jacobsson Gjörtler har frågat mig på vilket sätt jag och regeringen avser att säkerställa att mål och intentioner i energiöverenskommelsen

Svarsdatum: 2016-11-30 Frågeställare: Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:368 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:365 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Dnr Fi2016/04211/K Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:365 av Gunilla Nordgren (M) Översyn av regelverket kring balanskravet och god ekonomisk hushållning i kommunerna Gunilla Nordgren har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till en översyn av regelverket kring

Svarsdatum: 2016-11-30 Frågeställare: Gunilla Nordgren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:365 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:362 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

Dnr M2016/02744/Nm Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:362 av Peter Persson (S) Skyddet av Vätterns vatten Peter Persson har frågat mig om jag avser att ta några initiativ för att verka för ett starkare skydd av Vätterns vatten. Vättern är en unik och värdefull

Svarsdatum: 2016-11-30 Frågeställare: Peter Persson (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:362 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:359 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

Dnr M2016/02760/Nm Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:359 av Birgitta Ohlsson (L) Framtidens vattenbrist Birgitta Ohlsson har frågat ministern för Internationellt utvecklingssamarbete och klimat hur hon avser att arbeta för att framtidens vattenbrist ska elimineras.

Svarsdatum: 2016-11-30 Frågeställare: Birgitta Ohlsson (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:359 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:358 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2016/07281/FJR Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:358 av Peter Jeppsson (S) Laxfiske i södra Östersjön Peter Jeppsson har frågat mig vilka initiativ jag är beredd att ta för att verka för att ge Blekinges yrkesfiskare samma förutsättningar att fiska efter lax

Svarsdatum: 2016-11-30 Frågeställare: Peter Jeppsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:358 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:357 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Dnr U2016/05031/UH Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:357 av Betty Malmberg (M) Högskolors autonomi Betty Malmberg har frågat mig vilka rättsliga grunder som ligger bakom regeringens beslut att stoppa Högskolan Dalarnas planer på samlokalisering,

Svarsdatum: 2016-11-30 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:357 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:356 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2016/17:356 av Ellen Juntti (M) Snabbare lagföring för ungdomar som begår brott Ellen Juntti har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen har vidtagit för snabbare lagföring av ungdomar som begår brott. Frågan ställs mot bakgrund av att jag och inrikesministern den 17 augusti i år presenterade regeringens

Svarsdatum: 2016-11-30 Frågeställare: Ellen Juntti (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:356 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:355 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/08325/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:355 av Markus Wiechel (SD) Åtgärder för minskat stöd till terrorism Markus Wiechel har frågat mig om jag och regeringen avser intensifiera arbetet mot olika former av stöd till terrorism och vilka åtgärder vi

Svarsdatum: 2016-11-30 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:355 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:353 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

Dnr S2016/07235/FST Socialdepartementet Barn-, äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:353 av Cecilia Widegren (M) Fortsatta oklarheter gällande underlag om personlig assistans Cecilia Widegren har frågat mig på vilket underlag och vilken analys från myndigheter eller experter

Svarsdatum: 2016-11-30 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:353 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:352 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:352 av Maria Andersson Willner (S) UD:s rese-rekommendationer Maria Andersson Willner har frågat mig om jag ämnar lätta på avrådan för delar av Somalia. Om säkerhetsläget i ett land eller delar av ett land är allvarligt påverkat kan

Svarsdatum: 2016-11-30 Frågeställare: Maria Andersson Willner (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:352 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:351 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:351 av Ellen Juntti (M) Ökad utsatthet för sexualbrott bland kvinnor Ellen Juntti har frågat mig hur jag ser på den ökade utsattheten för sexualbrott bland kvinnor och om jag tänker vidta några åtgärder för att bryta utvecklingen. Kvinnors trygghet och rätt till kroppslig integritet såväl i hemmet

Svarsdatum: 2016-11-30 Frågeställare: Ellen Juntti (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:351 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:350 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2016/02206/SV Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:350 av Jenny Petersson (M) Arbetslöshetsmål 2020 Jenny Petersson har frågat mig om jag fortfarande bedömer att regeringen kommer att kunna hålla vallöftet om att Sverige ska ha lägst

Svarsdatum: 2016-11-30 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:350 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:349 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Fi2016/04157/K Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:349 av Jenny Petersson (M) Storregionernas legitimitet Jenny Petersson (M) har frågat mig om jag fortfarande drar slutsatsen att det finns ett stort stöd för de föreslagna storregionerna i allmänhet och Hallands län i

Svarsdatum: 2016-11-30 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:349 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:348 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/08271/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:348 av Krister Hammarbergh (M) Genomsökning av båtar Krister Hammarbergh har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att göra det möjligt för polisen att söka igenom båtar efter vapen och andra farliga

Svarsdatum: 2016-11-30 Frågeställare: Krister Hammarbergh (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:348 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:347 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/08270/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:347 av Krister Hammarbergh (M) Inrättandet av en brottsofferportal Krister Hammarbergh har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att tillgodose den uppmaning riksdagen riktat till

Svarsdatum: 2016-11-30 Frågeställare: Krister Hammarbergh (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:347 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 46 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:346 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Fi2016/04156/K Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:346 av Ann-Britt Åsebol (M) Regeringens förslag till ny regionindelning Ann-Britt Åsebol (M) har frågat mig om jag och regeringen är beredda att agera för att garantera folklig förankring och en demokratisk process när

Svarsdatum: 2016-11-30 Frågeställare: Ann-Britt Åsebol (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:346 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:344 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Dnr U2016/05050/AI Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:344 av Sofia Arkelsten (M) Sveriges krav på generalsekreterare för Unesco Sofia Arkelsten har frågat utrikesminister Margot Wallström om vilka krav Sverige ställer på nästa generalsekreterare för Unesco.

Svarsdatum: 2016-11-30 Frågeställare: Sofia Arkelsten (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:344 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:337 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2016/02189/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:337 av Elisabeth Svantesson (M) Deltagarnas aktiviteter inom etableringen Elisabeth Svantesson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att alla de som i

Svarsdatum: 2016-11-30 Frågeställare: Elisabeth Svantesson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:337 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 43 kB)