Dokument & lagar (24 644 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1430 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/05044/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1430 av Roger Haddad (L) Informationsdelning mellan Säkerhetspolisen och andra myndigheter i arbetet mot extremism Roger Haddad har frågat mig vilka konkreta åtgärder i fråga om sekretessreglerna jag och regeringen

Svarsdatum: 2016-07-22 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1430 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1417 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/04998/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1417 av Margareta Cederfelt (M) Hot mot kvinnojourer Margareta Cederfelt har frågat justitie- och migrationsministern hur han agerar för att öka säkerheten vid landets kvinnojourer. Arbetet inom regeringen är

Svarsdatum: 2016-07-22 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1417 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1428 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Dnr Fi2016/02613/OU Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1428 av Maria Malmer Stenergard (M) om Lagrådets kritik gällande ny upphandlingslagstiftning Maria Malmer Stenergard har frågat mig varför regeringen inte beaktat Lagrådets kritik gällande ny upphandlingslagstiftning.

Svarsdatum: 2016-07-18 Frågeställare: Maria Malmer Stenergard (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1428 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1412 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

N2015/1412/FÖF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1412 av Margareta Cederfelt (M) Åtgärder för en mer företagsvänlig politik Margareta Cederfelt har frågat mig vilka slutsatser jag drar av Svenskt Näringslivs undersökning om företagsklimatet och vilka

Svarsdatum: 2016-07-14 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1412 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1391 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Dnr N2016/04476/IF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1391 av Jörgen Warborn (M) Nationell strategi för investeringar i immateriella tillgångar Jörgen Warborn har frågat mig om jag och regeringen har några planer på att ta fram en nationell strategi

Svarsdatum: 2016-07-14 Frågeställare: Jörgen Warborn (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1391 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 47 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1389 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Dnr N2016/04475/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1389 av Jörgen Warborn (M) Regelförenklingar efter OECD:s rapport Jörgen Warborn har frågat mig vilka åtgärder jag initierat som resultat av OECD:s rapport. Regeringen välkomnar OECD:s rapport Regulatory

Svarsdatum: 2016-07-14 Frågeställare: Jörgen Warborn (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1389 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 47 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1388 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Dnr N2016/04425/IF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1388 av Jörgen Warborn (M) Kvinnliga innovatörer Jörgen Warborn har frågat mig vad jag och regeringen avser att vidta för åtgärder att förbättra förutsättningarna för kvinnliga innovatörer, företagare

Svarsdatum: 2016-07-14 Frågeställare: Jörgen Warborn (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1388 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 46 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1411 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2016/04619/JM Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1411 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) Mjölkkrisen och EU-åtgärder Jonas Jacobsson Gjörtler har frågat mig om agerandet vid rådsmötet, vad gäller förslaget till höjning av taket för intervention, är i linje med

Svarsdatum: 2016-07-13 Frågeställare: Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1411 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1422 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2016/04664/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1422 av Jessica Rosencrantz (M) Motorvägsbron i Södertälje och sårbarhet i transportsystemet Jessica Rosencrantz har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att regeringens besparing på vägunderhållet

Svarsdatum: 2016-07-12 Frågeställare: Jessica Rosencrantz (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1422 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1436 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2016/04690/FS Socialdepartementet Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1436 av Jenny Petersson (M) Vägar framåt för en bättre nutritionsvård Jenny Petersson har frågat mig när jag och regeringen kommer att se till att en kartläggning av undernäring sker samt

Svarsdatum: 2016-07-11 Frågeställare: Jenny Petersson

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1436 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1421 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2016/04608/FS Socialdepartementet Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1421 av Cecilia Widegren (M) En nationell läkemedelslista Cecilia Widegren har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag avser vidta för att en gemensam läkemedelslista med en väl avvägd balans

Svarsdatum: 2016-07-11 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1421 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1419 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2016/04607/FS Socialdepartementet Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1419 av Amir Adan (M) Samernas psykiska hälsa Amir Adan har frågat mig vad jag avser att göra för att förbättra samernas situation. Precis som Amir Adan anger så är den psykiska hälsosituationen

Svarsdatum: 2016-07-11 Frågeställare: Amir Adan (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1419 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1435 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1435 Utrikesförvaltningens konsulära beredskap Sofia Arkelsten har frågat mig hur jag avser följa upp Riksrevisionens rapport och förbättra övningarna för utlandsmyndigheterna. Inledningsvis vill jag säga att jag välkomnar Riksrevisionens

Svarsdatum: 2016-07-08 Frågeställare: Sofia Arkelsten (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1435 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1429 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1429 av Maria Weimer (L) Regeringspartiernas inställning till byggandet av Nordstream 2 Maria Weimer har frågat mig om jag och regeringen står bakom den linje som lokala företrädare för regeringspartierna driver om att bejaka och främja

Svarsdatum: 2016-07-08 Frågeställare: Maria Weimer (L)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1429 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1416 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2016/04594/FS Socialdepartementet Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1416 av Cecilia Widegren (M) Nationell kvalitetslista för tillgänglighet Cecilia Widegren har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag avser att vidta nu, omedelbart, för att möjliggöra reformer

Svarsdatum: 2016-07-08 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1416 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 35 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1415 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2016/04593/FS Socialdepartementet Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1415 av Jenny Petersson (M) Växande vårdköer Jenny Petersson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att ta för att minska de växande vårdköerna. Uppföljningar av tillgängligheten inom

Svarsdatum: 2016-07-08 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1415 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 35 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1409 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2016/04571/FS Socialdepartementet Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1409 av Cecilia Widegren (M) Ojämlik strokevård Cecilia Widegren har frågat mig vilka omedelbara åtgärder jag avser vidta med anledning av den ojämlika strokevården med växande köer och

Svarsdatum: 2016-07-08 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1409 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 35 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1382 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Dnr U2016/02927/UH Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1382 av Betty Malmberg (M) Kriterier för att uppgraderas till universitet Betty Malmberg har frågat mig vilka utbildnings- och forskningspolitiska kriterier som ska vara uppfyllda

Svarsdatum: 2016-07-08 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1382 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1355 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Dnr U2016/02884/UH Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1355 av Betty Malmberg (M) Fler manliga sökanden till högskolan Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att öka jämställdheten bland presumtiva studenter. Regeringens

Svarsdatum: 2016-07-08 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1355 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1420 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1420 av Karin Enström (M) Det humanitära initiativet Karin Enström har frågat hur jag ser på utvecklingen framåt för det humanitära initiativet, hur jag och regeringen arbetar med initiativet och vilka mål regeringen har för initiativet. En

Svarsdatum: 2016-07-07 Frågeställare: Karin Enström (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1420 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 41 kB)