Dokument & lagar (24 828 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:30 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2016/01223/SUND Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:30 av Hans Wallmark (M) Ryskt spionage mot svensk militär verksamhet Hans Wallmark har frågat mig vilka initiativ jag är beredd att ta för att kartlägga och för att vidta åtgärder mot det ökade spionaget mot

Svarsdatum: 2016-09-28 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:30 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 35 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:29 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2016/01772/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:29 av Hans Hoff (S) Lokalt inflytande över arbetsmarknadsåtgärder Hans Hoff har frågat mig på vilket sätt jag avser att agera. Riksdagsfrågan handlar om avsaknad av inflytande för den

Svarsdatum: 2016-09-28 Frågeställare: Hans Hoff (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:29 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:28 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/06536/POL Ju2016/06540/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på frågorna 2016/17:27 Omtag om alarmeringstjänsten och 2016/17:28 Stärkande av alarmeringstjänsten, båda av Cecilia Widegren (M) Cecilia Widegren har frågat mig om jag avser att ompröva alarmeringstjänstutredningen

Svarsdatum: 2016-09-28 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:28 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:27 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/06536/POL Ju2016/06540/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på frågorna 2016/17:27 Omtag om alarmeringstjänsten och 2016/17:28 Stärkande av alarmeringstjänsten, båda av Cecilia Widegren (M) Cecilia Widegren har frågat mig om jag avser att ompröva alarmeringstjänstutredningen

Svarsdatum: 2016-09-28 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:27 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:25 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Dnr Fi2016/03363/S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:25 av Peter Persson (S) Stärkt kontroll av skatte- och redovisningsbyråer samt konsulter Peter Persson har frågat finansmarknadsministern Per Bolund genom vilka åtgärder gentemot revisorer och skattekonsulter som

Svarsdatum: 2016-09-28 Frågeställare: Peter Persson (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:25 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 49 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:23 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2016/01213/MFU Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:23 av Maria Malmer Stenergard (M) Rekryteringsmyndigheten i Kristianstad Maria Malmer Stenergard har frågat mig om den aviserade omorganisationen av Rekryteringsmyndigheten kommer att genomföras på det sätt som

Svarsdatum: 2016-09-28 Frågeställare: Maria Malmer Stenergard (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:23 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:22 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:22 av Björn Söder (SD) Sveriges säkerhetsråds-kandidatur Björn Söder har frågat mig om uppgifterna rörande ”röstköp” stämmer och vad Sverige egentligen har förbundit sig till framgent gentemot ”staten Palestina” och dess intressen samt

Svarsdatum: 2016-09-28 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:22 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:21 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2016/05865/DL Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:21 av Jens Holm (V) En ny djurskyddslag Jens Holm har frågat mig när jag avser att presentera en proposition om en ny djurskyddslag. Jag håller helt med Jens Holm om att Djurskyddsutredningens betänkande är

Svarsdatum: 2016-09-28 Frågeställare: Jens Holm (V)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:21 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:20 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2016/01208/MFU Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:20 av Lena Asplund (M) Neddragningar på Rekryteringsmyndigheten Lena Asplund har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa en god tillgänglighet när det gäller tillgången på platser för

Svarsdatum: 2016-09-28 Frågeställare: Lena Asplund (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:20 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:19 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:19 av Hans Wallmark (M) Solidaritetsförklaringen i regeringsförklaringen Hans Wallmark har frågat statsministern på vilka omständigheter och fakta statsministern har baserat sitt ställningstagande att i de två senaste regeringsförklaringarna

Svarsdatum: 2016-09-28 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:19 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:17 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:17 av Karin Enström (M) Säkerhet i ny tid Karin Enström har frågat mig när jag ämnar skicka utredningen Säkerhet i ny tid (SOU 2016:57) på remiss. Enligt kommittédirektivet ska rapporten analysera och redogöra för innebörden av olika

Svarsdatum: 2016-09-28 Frågeställare: Karin Enström (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:17 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:14 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:14 av Hans Wallmark (M) Utrikesministerns uttalande om USA:s säkerhetspolitiska betydelse Hans Wallmarks fråga innehåller ett citat från mig som är en del av ett längre resonemang. Därför tar jag nu tillfället i akt att tydliggöra hur

Svarsdatum: 2016-09-28 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:14 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:13 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2016/01714/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:13 av Annika Qarlsson (C) Eget företagande Annika Qarlsson har frågat mig vad jag tänker göra för att Arbetsförmedlingen ska hantera ansökningar och övrigt inom programmet starta eget

Svarsdatum: 2016-09-28 Frågeställare: Annika Qarlsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:13 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 44 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:12 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:12 av Karin Enström (M) Sveriges Arktisstrategi Karin Enström har frågat mig om jag avser att ta fram en ny Arktisstrategi och i så fall när. Jag delar uppfattningen att den globala uppvärmningen och klimatförändringarna påverkar Arktis

Svarsdatum: 2016-09-28 Frågeställare: Karin Enström (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:12 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:7 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:7 av Amineh Kakabaveh (V) Yttrandefrihet och pressfrihet i irakiska Kurdistan Amineh Kakabaveh har frågat mig vad jag avser att göra för att förmå den regionala regeringen i irakiska Kurdistan att öka respekten för yttrandefriheten och

Svarsdatum: 2016-09-28 Frågeställare: Amineh Kakabaveh (V)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:7 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:3 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:3 av Birgitta Ohlsson (L) Sanktioner mot Belarus (Vitryssland) efter valfusk Birgitta Ohlsson har frågat mig om regeringen avser att återuppta sanktionspolitiken mot Vitryssland med hänsyn till de demokratiska bristerna vid parlamentsvalet

Svarsdatum: 2016-09-28 Frågeställare: Birgitta Ohlsson (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:3 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:24 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2016/05887/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:24 av Sten Bergheden (M) Likvärdig bedömning av veteranbilar Sten Bergheden har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att tillse att polisen och bilbesiktningen gör likvärdiga bedömningar av veteranbilar. I

Svarsdatum: 2016-09-27 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:24 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:18 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2016/05954/FS Socialdepartementet Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:18 av Susanne Eberstein (S) Kontroll av försändelser till intagna i rättspsykiatrisk tvångsvård Susanne Eberstein har frågat mig hur jag avser att agera för att komma till rätta med den

Svarsdatum: 2016-09-27 Frågeställare: Susanne Eberstein (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:18 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:16 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2016/03740/TS Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:16 av Solveig Zander (C) Cykelstrategi Solveig Zander har frågat mig när den efterlängtade cykelstrategin kommer och vad som händer med de budgeterade pengarna för 2016. Regeringen arbetar för att stimulera

Svarsdatum: 2016-09-27 Frågeställare: Solveig Zander (C)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:16 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 44 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:15 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Dnr N2016/05826/ITP Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:15 av Per Åsling (C) Postservicen Per Åsling har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att säkra en god och likvärdig postservice för hela Sverige. Digitaliseringen av samhället

Svarsdatum: 2016-09-27 Frågeställare: Per Åsling (C)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:15 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 40 kB)