Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Dokument & lagar (24 893 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:81 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Dnr N2016/06265/ITP Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:81 av Peter Persson (S) Postnord, PTS och postutdelning Peter Persson har frågat mig om det inte vore bättre att PTS i samverkan med Postnord först såg till att gamla men basala kommunikationslösningar,

Svarsdatum: 2016-10-21 Frågeställare: Peter Persson (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:81 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:84 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Utrikesdepartementet Statsrådet Lövin Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:84 av Sofia Arkelsten (M) Framtidsministern och PGU Sofia Arkelsten har frågat mig om vem i regeringen som tar över framtidsminister Kristina Perssons samordnande roll för politiken för global utveckling. I PGU-skrivelsen framgår att

Svarsdatum: 2016-10-20 Frågeställare: Sofia Arkelsten (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:84 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP) (docx, 34 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:101 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2016/07012/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:101 av Per Åsling (C) Integration i Åre kommun Per Åsling har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att boende på asylboenden i Åre kommun fortsatt ska kunna stanna kvar i kommunen. Under

Svarsdatum: 2016-10-19 Frågeställare: Per Åsling (C)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:101 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:98 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2016/06361/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:98 av Boriana Åberg (M) Olovlig körning Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att se till att den som saknar svenskt eller utländskt körkort inte tillåts att framföra fordon

Svarsdatum: 2016-10-19 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:98 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:96 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2016/06395/FS Socialdepartementet Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:96 av Cecilia Widegren (M) Personalbrist inom mammografin Cecilia Widegren har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag avser att vidta för att minska de långa väntetiderna inom mammografin. Hälso-

Svarsdatum: 2016-10-19 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:96 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 35 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:94 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/06990/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:94 av Beatrice Ask (M) Det ökande antalet butiksrån Beatrice Ask har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att polisen ska ha den förmåga som krävs för att hantera det ökande antalet butiks-rån och för

Svarsdatum: 2016-10-19 Frågeställare: Beatrice Ask (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:94 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:92 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/06987/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:92 av Beatrice Ask (M) Dödligt våld bland kriminella Beatrice Ask har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att öka polisens förmåga att klara upp mord som begås i kriminella miljöer. Dödligt våld med

Svarsdatum: 2016-10-19 Frågeställare: Beatrice Ask (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:92 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:91 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Dnr U2016/04285/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Svar på fråga 2016/17:91 av Christer Nylander (L) Regelverket för Lärarlyftet II Christer Nylander har frågat mig om jag är beredd att ändra regelverket för att underlätta för fler lärare att kunna genomföra Lärarlyftet II. Jag håller med Christer

Svarsdatum: 2016-10-19 Frågeställare: Christer Nylander (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:91 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:89 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2016/06366/FS Socialdepartementet Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:89 av Peter Persson (S) Systembolaget och antifacklig verksamhet Peter Persson har frågat närings- och innovationsministern Mikael Damberg vilka åtgärder han avser att vidta för att få

Svarsdatum: 2016-10-19 Frågeställare: Peter Persson (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:89 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 45 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:88 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:88 av Sofia Arkelsten (M) Finansieringen av Ban Ki- moons besök i Stockholm Sofia Arkelsten har frågat mig om Ban Ki-moons besök i Stockholm i mars 2016 var en del av den svenska kampanjen för att bli invald i FN:s säkerhetsråd och huruvida

Svarsdatum: 2016-10-19 Frågeställare: Sofia Arkelsten (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:88 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 33 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:87 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:87 av Sofia Damm (KD) Kristna konvertiter i Iran Sofia Damm har frågat mig vad jag och den svenska regeringen gör för att få den iranska regimen att upphöra med sin förföljelse mot kristna konvertiter. Jag instämmer med Sofia Damm att

Svarsdatum: 2016-10-19 Frågeställare: Sofia Damm (KD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:87 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:85 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svaret är avsett att lämnas onsdagen den 19 oktober Svar på fråga 2016/17:85 Upplägg för kampanjen till FN:s säkerhetsråd samt på fråga 2016/17: 86 Ytterligare redovisning av kampanjen till FN:s säkerhetsråd av Sofia Arkelsten (M) Sofia Arkelsten har i fråga

Svarsdatum: 2016-10-19 Frågeställare: Sofia Arkelsten (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:85 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:83 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/06934/POL Dnr Ju2016/07060/POL. Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:83 av Johan Hedin (C) Danmarks medlemskap i Europol samt fråga 2016/17:117 av Jens Holm (V) Det framtida samarbetet med Danmark mot den organiserade brottsligheten Johan Hedin har frågat

Svarsdatum: 2016-10-19 Frågeställare: Johan Hedin (C)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:83 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:82 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2016/06332/FS Socialdepartementet Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:82 av Cecilia Widegren (M) Distansförsäljning av alkohol Cecilia Widegren har frågat mig vilka analyser och fakta som ligger till grund för förslaget att föreslå ytterligare ett förbud,

Svarsdatum: 2016-10-19 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:82 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:80 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/06903/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:80 av Eva Sonidsson (S) Regler för arbetskrafts-invandring Eva Sonidsson har frågat mig huruvida jag tänker vidta några åtgärder för att förändra lagstiftningen som reglerar arbetskraftsinvandringen. En

Svarsdatum: 2016-10-19 Frågeställare: Eva Sonidsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:80 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:79 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/ 06898/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:79 av Beatrice Ask (M) Resurser till SOS Alarm Beatrice Ask har frågat mig vad regeringen gör för att säkerställa att SOS Alarm har de ekonomiska resurser som krävs för att kunna ta emot och hantera larm från

Svarsdatum: 2016-10-19 Frågeställare: Beatrice Ask (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:79 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:78 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

Dnr M2016/02350/Nm Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:78 av Birger Lahti (V) Tydligare information vid bildandet av naturreservat Birger Lahti har frågat mig om jag avser att verka för att säkerställa att berörd markägare tydligare informeras vid inrättandet

Svarsdatum: 2016-10-19 Frågeställare: Birger Lahti (V)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:78 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:77 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2016/06292/FS Socialdepartementet Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:77 av Annika Qarlsson (C) Abortregister Annika Qarlsson har frågat mig hur sjukvården ska bemöta kvinnor som inte vill att personuppgifter registreras vid abort – är det min och regeringens

Svarsdatum: 2016-10-19 Frågeställare: Annika Qarlsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:77 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 35 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:76 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2016/06258/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:76 av Erik Ottoson (M) Regeringens behandling av SOU 2015:110 Erik Ottoson har frågat mig om jag avser att skicka utredningen SOU 2015:110 på remiss till berörda parter eller om jag avser att tillsätta ytterligare

Svarsdatum: 2016-10-19 Frågeställare: Erik Ottoson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:76 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:62 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2016/06236/FST Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:62 av Tina Ghasemi (M) Förändringen av underhållsstödet Tina Ghasemi har frågat mig vad jag avser att göra för att minimera risken för att konflikt och osämja ska uppstå mellan föräldrar som inte på egen

Svarsdatum: 2016-10-19 Frågeställare: Tina Ghasemi (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:62 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) (docx, 45 kB)