Dokument & lagar (26 457 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1779 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Dnr N2017/05002/KSR Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1779 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) Viktig arbetskraft för utveckling och tillväxt Ann-Charlotte Hammar Johnsson har frågat mig vad jag avser att göra för att skapa förutsättningar för jobb

Svarsdatum: 2017-08-17 Frågeställare: Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1779 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1768 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1768 av Hans Wallmark (M) Minnesanteckningarna från regeringens säkerhetspolitiska råd Hans Wallmark har frågat statsministern om han har för avsikt att göra de minnesanteckningar som förts i det säkerhetspolitiska rådet mellan mars 2016

Svarsdatum: 2017-08-17 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1768 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1763 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1763 av Hans Wallmark (M) Situationen i Venezuela och fråga 2016/17:1777 av Christian Holm Barenfeld (M) Situationen i Venezuela Christian Holm Barenfeld har frågat mig på vilket sätt regeringen och jag har agerat bilateralt och inom

Svarsdatum: 2017-08-17 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1763 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 46 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1778 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2017/04391/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1778 av Cecilia Widegren (M) Läkemedelslistan Cecilia Widegren har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att en gemensam läkemedelslista med en väl avvägd balans mellan patientsäkerhet och integritet inte

Svarsdatum: 2017-08-16 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1778 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1775 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2017/04368/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1775 av Betty Malmberg (M) Gårdsförsäljning av öl och vin Betty Malmberg har frågat mig om jag är beredd att låta Östergötlands län inrätta licensierad gårdsförsäljning av öl och vin på försök, för att följa vilka

Svarsdatum: 2017-08-16 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1775 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1774 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2017/04364/SF Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/2017:1774 av Betty Malmberg (M) Rätt att jobba kvar till 69-årsdagen Betty Malmberg har frågat mig om jag välkomnar utvecklingen om att fler jobbar längre och om jag har för avsikt att förlänga arbetstagares rätt att

Svarsdatum: 2017-08-16 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1774 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (doc, 55 kB) Svar på skriftlig fråga 2016/17:1774 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 29 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1772 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2017/04353/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1772 av Cecilia Widegren (M) Ansvarsfördelning inom vården Cecilia Widegren har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag avser att vidta för att förtydliga ansvarsrollen och vem som har det övergripande ansvaret för

Svarsdatum: 2017-08-16 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1772 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1770 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2017/04974/SK Dnr N2017/04973/SK Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till Riksdagen Svar på fråga 2016/17:1770 och 2016/17:1771 av Cecilia Widegren (M) Skogsnäringen samt den privata äganderätten Cecilia Widegren har frågat mig vilka åtgärder som regeringen och jag avser att vidta för att värna

Svarsdatum: 2017-08-15 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1770 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1767 besvarad av Statsminister Stefan Löfven (S)

Dnr SB2017/01171/RCK Statsrådsberedningen Statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1767 av Hans Wallmark (M) Information om Transportstyrelsen Hans Wallmark har frågat mig om vem som informerade mig om säkerhetshaveriet till följd av Transportstyrelsens lagbrott. Som jag informerade om på en

Svarsdatum: 2017-08-15 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1767 besvarad av Statsminister Stefan Löfven (S) (docx, 36 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1766 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Svar på fråga 2016/17:1766 av Elisabeth Svantesson (M) Könsuppdelningen i skolan Elisabeth Svantesson har frågat mig om jag avser att se över diskrimineringslagstiftningen. Sverige ska vara ett samhälle fritt från diskriminering. Ett starkt rättsligt skydd mot diskriminering är en grundläggande förutsättning för

Svarsdatum: 2017-08-15 Frågeställare: Elisabeth Svantesson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1766 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1757 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2017/04949/DL Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1757 av Cecilia Widegren (M) Offentlig förvaltning Cecilia Widegren har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag och regeringen avser vidta för att offentlig förvaltning ska agera som föredöme för den svenska livsmedelsstrategin

Svarsdatum: 2017-08-15 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1757 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1750 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2017/04838/RTS Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1750 av Laila Naraghi (S) Myndigheters regionalpolitiska uppdrag Laila Naraghi har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att myndigheter, inklusive Myndigheten för yrkeshögskolan ska ha ett regionalpolitiskt/geografiskt

Svarsdatum: 2017-08-15 Frågeställare: Laila Naraghi (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1750 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 44 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1745 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2017/04854/HL Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1745 av Cecilia Widegren (M) Hotat landsbygdsföretagande Cecilia Widegren har frågat miljöminister Karolina Skog om vilka åtgärder regeringen och ansvarigt statsråd kommer att vidta för att värna den privata

Svarsdatum: 2017-08-15 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1745 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 44 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1742 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Dnr Fi2017/03036/SFÖ Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1742 av Boriana Åberg (M) Opolitiska länsöverdirektörer Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att högt uppsatta tjänstemän på länsstyrelserna iakttar opartiskhet. Det

Svarsdatum: 2017-08-15 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1742 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1720 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Dnr Fi2017/02952/K Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1720 av Isabella Hökmark (M) Underskott inom offentlig välfärd Isabella Hökmark har frågat mig hur jag avser agera för att utvärdera de förluster som drabbar svensk välfärd genom de underskott som präglar många offentliga

Svarsdatum: 2017-08-15 Frågeställare: Isabella Hökmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1720 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1715 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1715 av Isabella Hökmark (M) Välfärdsutredningens förslag Isabella Hökmark har frågat mig om hur jag avser att hörsamma de synpunkter som har inkommit med anledning av Välfärdsutredningens förslag. Den rapport som Isabella Hökmark hänvisar till bygger på två tänkta scenarier. I det

Svarsdatum: 2017-08-15 Frågeställare: Isabella Hökmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1715 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1776 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Dnr Fi2017/03122/K Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1776 av Cecilia Widegren (M) Riktade statsbidrag Cecilia Widegren har frågat mig vilka åtgärder regeringen och jag avser att vidta för att säkerställa att riktade statsbidrag går till verksamheter de är avsedda för,

Svarsdatum: 2017-08-14 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1776 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1762 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1762 av Margareta Cederfelt (M) Situationen för de syriska flyktingarna i Turkiet Margareta Cederfelt har frågat mig hur jag har agerat för att EU ska säkerställa att Turkiet upprätthåller grundläggande rättigheter gentemot de syriska

Svarsdatum: 2017-08-14 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1762 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1761 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1761 av Margareta Cederfelt (M) Konflikten i Nagorno-Karabach-regionen Margareta Cederfelt har frågat mig om jag är beredd att aktivt verka för en fredlig lösning i konflikten i Nagorno-Karabach genom att lyfta frågan i internationella

Svarsdatum: 2017-08-14 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1761 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1760 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/03121/S1 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1760 av Margareta Cederfelt (M) Kostnader vid försäljning av en villa Margareta Cederfelt har frågat mig om jag är beredd att förändra reavinstbeskattningen vid försäljning av bostäder i syfte att undvika inlåsningseffekter. Det

Svarsdatum: 2017-08-14 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1760 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 42 kB)