Dokument & lagar (27 628 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1031 besvarad av Statsrådet Lena Hallengren (S)

S2018/ 01839/FST Socialdepartementet Barn, äldre och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1031 av Ann-Britt Åsebol M Fusk med assistans Ann-Britt Åsebol har frågat mig om vad jag avser vidta för åtgärder för att stävja fusket med assistansersättningen. Lagen om stöd och service LSS där personlig

Svarsdatum: 2018-03-21 Frågeställare: Ann-Britt Åsebol (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1031 besvarad av Statsrådet Lena Hallengren (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1030 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1030 av Amineh Kakabaveh V Turkiets agerande i Afrin Amineh Kakabaveh har frågat mig vad jag och regeringen avser att göra som enskilt land och medlem i EU samt FN för att förmå Turkiet att upphöra med sin folkrättsvidriga politik när det gäller

Svarsdatum: 2018-03-21 Frågeställare: Amineh Kakabaveh (V)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1030 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 97 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1029 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Svar på fråga 2017/18:1029 Framtiden för Svenska Spel och den svenska spelmarknaden Roland Ubult KD har frågat mig vad jag anser behövs för att säkerställa att Svenska Spels framtida organisation blir förenlig med en licensmarknad för ansvarsfullt spel. Det behövs ordning och reda på spelmarknaden och ett starkare skydd

Svarsdatum: 2018-03-21 Frågeställare: Roland Utbult (KD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1029 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1028 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

M2018/ 00815 Kl Miljö- och energidepartementet Ministern för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1028 av Nina Lundström L Svenskproducerat biobränsle för flyget Nina Lundström har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att medverka till för

Svarsdatum: 2018-03-21 Frågeställare: Nina Lundström (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1028 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1026 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018 0 1739 POL Justitiedepartementet Justitie- och i nrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1026 av Anders Hansson M Påföljder för vapensmuggling Anders Hansson har frågat om jag ämnar vidta någon konkret åtgärd i syfte att höja minimipåföljden för vapensmuggling och därigenom ge Tullverkets personal

Svarsdatum: 2018-03-21 Frågeställare: Anders Hansson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1026 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 67 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1025 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018/ 01738/POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1025 av Anders Hansson M Tjänstemannastatus på räddningstjänstpersonal Anders Hansson har frågat mig om jag ämnar vidta några konkreta åtgärder, och i så fall vilka, i syfte att ge räddningstjänstpersonal tjänstemannastatus

Svarsdatum: 2018-03-21 Frågeställare: Anders Hansson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1025 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1024 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

M201 8 0 0799 Nm Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på riksdagsfråga 2017/18:1024 av Anders Hansson M Sandsugning i Öresund Anders Hansson har frågat mig om jag tänker vidta några konkreta åtgärder, och i så fall vilka, i syfte att förmå den danska regeringen att upphöra med sandsugningen

Svarsdatum: 2018-03-21 Frågeställare: Anders Hansson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1024 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 91 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1023 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Ku201 8 00648/D Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1023 av Johan Forsell M Rätt till bostad vid beslut om utvisning Johan Forsell har frågat Per Bolund i vilket syfte regeringen möjliggör boende för personer som fått avslag på sin asylansökan, trots att rätten

Svarsdatum: 2018-03-21 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1023 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1021 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Statsrådet Linde Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1021 av Jörgen Warborn M Fordonsindustrin och regeringens handelspolitik Jörgen Warborn har frågat mig vilka konsekvenser regeringen och jag räknar med att regeringens förda politik avseende EU:s reaktion på USA:s tullhöjningar på stål och aluminium

Svarsdatum: 2018-03-21 Frågeställare: Jörgen Warborn (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1021 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1018 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S)

U2018/01239/GV Utbildningsdepartementet Gymnasie- och kunskapslyftsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1018 av Teresa Carvalho S Yrkesförarutbildningar Teresa Carvalho har frågat mig om jag är villig att se över regelverket för att underlätta för åkeribranschen, utbildningsanordnarna och eleverna genom att

Svarsdatum: 2018-03-21 Frågeställare: Teresa Carvalho (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1018 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1014 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1014 av Hans Wallmark M Etableringen av Nordstream 2 Hans Wallmark har frågat statsministern om utbytet med Vita husets administration och president Trump har förstärkt uppfattningen att etableringen av Nordstream 2 inte är i Europas intresse

Svarsdatum: 2018-03-21 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1014 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1012 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

S2018/01748/SF Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1012 av Lars Beckman M Försäkringskassans värdegrund Lars Beckman har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att Försäkringskassans ska upprätthålla en god och trovärdig värdegrund i sin verksamhet. Försäkringskassans

Svarsdatum: 2018-03-21 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1012 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1010 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1010 av Hans Wallmark M Övergrepp mot politiska motståndare i Venezuela Hans Wallmark har frågat mig om jag och regeringen har för avsikt att ta frågan om president Maduros attacker mot den egna befolkningen till FN:s säkerhetsråd. Jag delar

Svarsdatum: 2018-03-21 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1010 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 93 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1006 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdag en Svar på fråga 2017/18:1001 av Caroline Szyber KD Skatteverket och Taiwan samt fråga 2017/18:1006 av Cecilia Magnusson M Skatteverkets byte av namn på Taiwan Caroline Szyber har frågat mig om jag anser att Taiwan är en provins tillhörande Kina och vilken betydelse

Svarsdatum: 2018-03-21 Frågeställare: Cecilia Magnusson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1006 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 91 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1005 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Fö2018/00373/MFI Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1005 av Hans Wallmark M Utredning om krigsviktiga företag Hans Wallmark har frågat mig när regeringen avser att tillsätta utredningen om totalförsvarsviktiga företag, och varför processen har dragit ut på tiden. Regeringen

Svarsdatum: 2018-03-21 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1005 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1004 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Ku2018/ 00590/KL Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1004 av Per Lodenius C Det rörliga kulturarvet Per Lodenius har frågat mig hur jag avser att skydda det rörliga kulturarvet. Frågan ställs mot bakgrund av att Statens maritima museer aviserat en annan användning

Svarsdatum: 2018-03-21 Frågeställare: Per Lodenius (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1004 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1003 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till r iksdagen Svar på fråga 2017/18:1003 av Christian Holm Barenfeld M Republiken Kina Christian Holm Barenfeld har frågat mig om jag anser att det är rimligt att svenska myndigheter väljer att bortse från Republiken Kinas officiella namn och ställning. Han har även frågat mig

Svarsdatum: 2018-03-21 Frågeställare: Christian Holm Barenfeld (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1003 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1002 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Ku2018/ 00580/MF Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1002 av Lars Beckman M angående SVT och Svenska Spel Lars Beckman har frågat mig om jag anser att det är förenligt med SVT:s sändningstillstånd att Svenska Spel tillåts styra över det redaktionella innehållet och

Svarsdatum: 2018-03-21 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1002 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1001 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdag en Svar på fråga 2017/18:1001 av Caroline Szyber KD Skatteverket och Taiwan samt fråga 2017/18:1006 av Cecilia Magnusson M Skatteverkets byte av namn på Taiwan Caroline Szyber har frågat mig om jag anser att Taiwan är en provins tillhörande Kina och vilken betydelse

Svarsdatum: 2018-03-21 Frågeställare: Caroline Szyber (KD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1001 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 91 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:996 besvarad av Statsrådet Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2017/18:996 av Ann-Britt Åsebol M Behov av fler ledarhundar Ann-Britt Åsebol har frågat mig vad jag avser vidta för åtgärder för att säkerställa att behovet av ledarhundar tillfredsställs. Regeringen har i budgetpropositionen för 2018 aviserat en höjning av anslagna medel till ledarhundsverksamheten med 2

Svarsdatum: 2018-03-21 Frågeställare: Ann-Britt Åsebol (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:996 besvarad av Statsrådet Lena Hallengren (S) (docx, 90 kB)