Dokument & lagar (24 723 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1505 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Dnr U2016/03341/UF Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1505 av Elisabeth Svantesson (M) Svenska från dag ett Elisabeth Svantesson har frågat mig hur jag säkerställt att asylsökande i Sverige har erbjudits och genomgått svenskundervisning

Svarsdatum: 2016-08-24 Frågeställare: Elisabeth Svantesson (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1505 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1502 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/05664/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1502 av Roger Haddad (L) Tillämpning av den tillfälliga asyllagen Roger Haddad har frågat mig om jag och regeringen kommer att verka för en justering i lagen så att de som ansökt om asyl innan

Svarsdatum: 2016-08-24 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1502 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1501 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2016/02820/S1 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1501 av Johan Hultberg (M) Kraftigt begränsade möjligheter till klimatkompensation Johan Hultberg har frågat biträdande finansministern Per Bolund om han avser att återkomma med ett nytt och mer generöst utformat

Svarsdatum: 2016-08-24 Frågeställare: Johan Hultberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1501 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1499 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/05663/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1499 av Johan Forssell (M) Kartläggning av antalet människor utan tillstånd att vistas i Sverige Johan Forssell har frågat mig om jag och regeringen avser att ta initiativ till en kartläggning

Svarsdatum: 2016-08-24 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1499 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1498 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2016/05190/SK Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1498 av Johan Hultberg (M) Riberdahls efterträdare Johan Hultberg har frågat mig när regeringen kommer att besluta om en ny utredare avseende den rättsliga översynen av skogsvårdslag-stiftningen, (dir 2015:121

Svarsdatum: 2016-08-24 Frågeställare: Johan Hultberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1498 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1495 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/05662/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1495 av Elisabeth Svantesson (M) Direktåtkomst för Migrationsverket till vissa uppgifter Elisabeth Svantesson har frågat mig när ny lagstiftning kommer vara på plats som ger Migrationsverket

Svarsdatum: 2016-08-24 Frågeställare: Elisabeth Svantesson (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1495 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1494 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/05661/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1494 av Johan Forssell (M) Nya förvarsplatser Johan Forssell har frågat mig vad jag och regeringen avser att göra för att säkerställa att Migrationsverket fullgör regeringens uppdrag rörande förvarsplatser. Ett

Svarsdatum: 2016-08-24 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1494 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1493 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/05660/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1493 av Johan Forssell (M) Tvångsåtgärder vid verkställighet av ut- och avvisningar Johan Forssell har frågat mig om vilken min och regeringens tidsplan är för ny lagstiftning avseende polisens

Svarsdatum: 2016-08-24 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1493 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1490 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2016/05180/FJR Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1490 av Johan Hultberg (M) Fredningsområde för torsk i Kattegatt och norra delen av Öresund Johan Hultberg har frågat mig om jag avser verka för att ändra reglerna som råder inom fredningsområdet i Kattegatt

Svarsdatum: 2016-08-24 Frågeställare: Johan Hultberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1490 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1480 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

Dnr M2016/01928/Nm Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1480 av Magnus Oscarsson (KD) Det kommande säljstoppet för signalkräftan Magnus Oscarsson har frågat mig vad jag avser göra för att möjliggöra fortsatt försäljning av signalkräftor i Sverige efter den 3 augusti

Svarsdatum: 2016-08-24 Frågeställare: Magnus Oscarsson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1480 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1479 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

M2016/01937/Ke M2016/01926/Ke Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på frågorna 2015/16:1477 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) Jordbruket, växtskyddsmedlen och konkurrenskraften och 2015/16:1479 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) Kemikalieinspektionen, växtskyddsmedlen och generationsmålet Jonas

Svarsdatum: 2016-08-24 Frågeställare: Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1479 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1477 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

M2016/01937/Ke M2016/01926/Ke Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på frågorna 2015/16:1477 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) Jordbruket, växtskyddsmedlen och konkurrenskraften och 2015/16:1479 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) Kemikalieinspektionen, växtskyddsmedlen och generationsmålet Jonas

Svarsdatum: 2016-08-24 Frågeställare: Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1477 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1503 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2016/05219/FS Socialdepartementet Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1503 av Barbro Westerholm (L) Konsekvensanalys av flytten av eHälsomyndigheten till Kalmar Barbro Westerholm har frågat vilka åtgärder civilministern och regeringen vidtagit för att säkerställa

Svarsdatum: 2016-08-23 Frågeställare: Barbro Westerholm (L)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1503 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1500 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2016/05210/FS Socialdepartementet Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1500 Lång väntan på organdonation av Johan Hultberg (M) Johan Hultberg har frågat mig när jag och regeringen kommer att, utifrån utredningen om donations- och transplantationsfrågor, överlämna

Svarsdatum: 2016-08-23 Frågeställare: Johan Hultberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1500 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1497 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/05658/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1497 av Roger Haddad (L) Färre poliser i yttre tjänst Roger Haddad har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag och regeringen avser vidta för att öka antalet poliser i yttre tjänst. Ombildningen av polisen till

Svarsdatum: 2016-08-23 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1497 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1496 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/05682 Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1496 av Johan Forssell (M) Ett fungerande återvändande Johan Forssell har frågat mig vilka konkreta åtgärder som jag och regeringen avser vidta för att få återvändandet att fungera. Jag instämmer i Johan Forssells

Svarsdatum: 2016-08-23 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1496 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1492 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/05652/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1492 av Kent Ekeroth (SD) Vapenlicenshanteringen Kent Ekeroth har frågat mig om jag och regeringen avser att vidta några åtgärder för att korrigera polisens nya inställning för enhandsvapen för målskytte eller

Svarsdatum: 2016-08-23 Frågeställare: Kent Ekeroth (SD)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1492 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1491 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/05650/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1491 av Beatrice Ask (M) Om bilbränder i Sydsverige Beatrice Ask har frågat mig om jag delar hennes och moderaternas uppfattning att konkreta åtgärder behövs för att minska antalet bilbränder i Sydsverige och

Svarsdatum: 2016-08-23 Frågeställare: Beatrice Ask (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1491 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1489 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2016/05155/FJR Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1489 av Sten Bergheden (M) Förbudet mot signalkräftor Sten Bergheden har frågat mig vilka åtgärder och initiativ jag har tagit i min tjänsteutövning för att motverka förbudet mot signalkräftorna och om jag avser

Svarsdatum: 2016-08-19 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1489 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1488 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1488 av Robert Halef (KD) Sveriges agerande i FN:s säkerhetsråd med anledning av folkmordet i Irak och Syrien Robert Halef har frågat mig om hur Sverige som medlem i FN:s säkerhetsråd kommer verka för att säkerhetsrådet erkänner det pågående

Svarsdatum: 2016-08-19 Frågeställare: Robert Halef (KD)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1488 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 41 kB)