Dokument & lagar (25 082 träffar)

Skriftlig fråga 2016/17:54 av Emma Wallrup (V)

Fråga 2016/17:54 Åklagares kompetens för att stävja fusk inom åkeribranschen av Emma Wallrup (V) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Den svenska åkerinäringen befinner sig i djup kris. Få andra branscher är så hårt utsatta när det gäller oseriösa aktörer, dumpning av sociala villkor och utnyttjande av arbetskraft

Inlämnad: 2016-09-30 Svarsdatum: 2016-10-12 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:54 av Emma Wallrup (V) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:53 av Jörgen Warborn (M)

Fråga 2016/17:53 Reducerade momsskattesatser av Jörgen Warborn (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) EU-kommissionen har presenterat en handlingsplan för en modernisering av  mervärdesskattesystemet. Kommissionen har föreslagit två alternativ när det gäller vilka varor och tjänster som får beskattas

Inlämnad: 2016-09-30 Svarsdatum: 2016-10-12 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:53 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:52 av Roger Haddad (L)

Fråga 2016/17:52 Kommunpoliser och medborgarlöften av Roger Haddad (L) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Den nya polisorganisationen trädde i kraft den 1 januari 2015. Att effektivisera och samordna verksamheter var en bärande del i riksdagens beslut, och inte minst skulle förändringen bidra till en synligare polis

Inlämnad: 2016-09-29 Svarsdatum: 2016-10-12 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:52 av Roger Haddad (L) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:51 av Björn Söder (SD)

Fråga 2016/17:51 Svenska vapen i kriget mot IS av Björn Söder (SD) till Försvarsminister Peter Hultqvist (S) Sverige deltar sedan förra året i en militär utbildningsinsats i norra Irak, som genomförs av koalitionen mot IS och som syftar till att bidra till det irakiska försvarets förmåga att stå emot IS framryckningar.

Inlämnad: 2016-09-28 Svarsdatum: 2016-10-05 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2016/17:51 av Björn Söder (SD) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:50 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2016/17:50 Elever som behöver extra stöd av Betty Malmberg (M) till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) Nyligen presenterade Skolinspektionen en kvalitetsgranskningsrapport ( Skolans arbete med extra anpassningar , 2016 ) som redovisar hur 15 skolor arbetar med anpassningar för de elever

Inlämnad: 2016-09-28 Svarsdatum: 2016-10-05 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:50 av Betty Malmberg (M) (pdf, 92 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:49 av Gunilla Nordgren (M)

Fråga 2016/17:49 Insatser inom de finansiella samordningsförbunden av Gunilla Nordgren (M) till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) Nedanstående går att läsa i den nyligen lagda budgetpropositionen för 2017. ”Finansiell samordning genom samordningsförbund syftar till att ge individer som är i

Inlämnad: 2016-09-27 Svarsdatum: 2016-10-05 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2016/17:49 av Gunilla Nordgren (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:48 av Birgitta Ohlsson (L)

Fråga 2016/17:48 Krav på Rysslands ansvarsskyldighet av Birgitta Ohlsson (L) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Yttrandefriheten är fortsatt restriktiv i Ryssland. I norra Kaukasus sker kontinuerliga övergrepp mot de mänskliga rättigheterna, och människorättsförsvarare hotas, utsätts för våld och drivs på

Inlämnad: 2016-09-27 Svarsdatum: 2016-10-05 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:48 av Birgitta Ohlsson (L) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:47 av Tina Ghasemi (M)

Fråga 2016/17:47 Snabbspår för nyanlända av Tina Ghasemi (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) I början av 2015 lanserade regeringen de så kallade snabbspåren, en arbetsmarknadspolitisk åtgärd avsedd att förkorta den tid det tar för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden. Regeringen

Inlämnad: 2016-09-27 Svarsdatum: 2016-10-05 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:47 av Tina Ghasemi (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:46 av Ulla Andersson (V)

Fråga 2016/17:46 Fikru Marus hälsotillstånd av Ulla Andersson (V) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Jag vill börja med att tacka utrikesministern för svaret på mina tidigare skriftliga frågor om Fikru Marus situation (2015/16:1212 och 2015/16:1400). Utrikesministern har svarat att ambassaden följer utvecklingen

Inlämnad: 2016-09-27 Svarsdatum: 2016-10-05 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:46 av Ulla Andersson (V) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:45 av Anders Åkesson (C)

Fråga 2016/17:45 Långa godstransporter av Anders Åkesson (C) till Statsrådet Anna Johansson (S) År 2014 kördes 84 procent av transporterna på fossila bränslen, vilket resulterade i att transportsektorn stod för 34 procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Det är därför ingen tvekan om att transportsektorn är

Inlämnad: 2016-09-27 Svarsdatum: 2016-10-05 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:45 av Anders Åkesson (C) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:44 av Amir Adan (M)

Fråga 2016/17:44 Dödförklaring av Amir Adan (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Om någon som är försvunnen kan befaras vara död får han eller hon under vissa förutsättningar dödförklaras. Bestämmelser om dödförklaring finns i lagen (2005:130) om dödförklaring. Det är Skatteverket som beslutar i ärenden

Inlämnad: 2016-09-23 Svarsdatum: 2016-10-05 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:44 av Amir Adan (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:41 av Maria Malmer Stenergard (M)

Fråga 2016/17:41 Regeringens beredning av förslag gällande företagsbeskattning av Maria Malmer Stenergard (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Alliansregeringen tillsatte Företagsskattekommittén, med uppdrag att komma med förslag till en ny utformning av företagsbeskattningen, så att företagande, investeringar

Inlämnad: 2016-09-23 Svarsdatum: 2016-10-05 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:41 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:40 av Lennart Axelsson (S)

Fråga 2016/17:40 Nedskräpning med fimpar av Lennart Axelsson (S) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Skräp i parker och på gator och torg är tyvärr en vanlig syn. Och det finns ett speciellt skräp som det formligen kryllar av, nämligen fimpar. Varje dag slängs 2,7 miljoner fimpar på marken i Sverige. Håll Sverige

Inlämnad: 2016-09-23 Svarsdatum: 2016-10-05 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:40 av Lennart Axelsson (S) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:39 av Jan R Andersson (M)

Fråga 2016/17:39 EU:s stridsgrupper av Jan R Andersson (M) till Försvarsminister Peter Hultqvist (S) Sverige har vid tre tidigare tillfällen bidragit till EU:s snabbinsatsförband för krishantering, de så kallade stridsgrupperna. 2008, 2011 och 2015 har Sverige lett den europeiska stridsgrupp som benämns Nordic

Inlämnad: 2016-09-23 Svarsdatum: 2016-10-05 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2016/17:39 av Jan R Andersson (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:38 av Erik Bengtzboe (M)

Fråga 2016/17:38 Statens ansvar för kostnader till följd av regionsammanslagning av Erik Bengtzboe (M) till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) Den av regeringen tillsatta Indelningskommittén har lämnat sitt förslag till regeringen om en ny regional indelning av Sverige, en utredning som nu är ute på remiss. Indelningskommittén

Inlämnad: 2016-09-20 Svarsdatum: 2016-10-05 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2016/17:38 av Erik Bengtzboe (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:37 av Jan R Andersson (M)

Fråga 2016/17:37 Europeiskt försvarssamarbete av Jan R Andersson (M) till Försvarsminister Peter Hultqvist (S) Nyligen presenterades ett fransk-tyskt försvarsinitiativ som bland annat föreslår ett EU-gemensamt försvarshögkvarter och ett tätare samarbete kring försvarsmateriel. EU-kommissionens ordförande Jean-Claude

Inlämnad: 2016-09-23 Svarsdatum: 2016-10-05 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2016/17:37 av Jan R Andersson (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:36 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2016/17:36 Uppföljning av nya kollektivtrafiklagen av Erik Ottoson (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) Riksdagens trafikutskott har före sommaren presenterat en uppföljning av den nya kollektivtrafiklagen, som trädde i kraft 2012. Uppföljningen har på ett bra sätt sammanställt de erfarenheter och synpunkter

Inlämnad: 2016-09-23 Svarsdatum: 2016-10-05 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:36 av Erik Ottoson (M) (pdf, 66 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:35 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2016/17:35 Riksrevisionens rapport om den offentliga förvaltningens digitalisering av Erik Ottoson (M) till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) Jag och statsrådet har i riksdagens kammare tidigare diskuterat frågan om den offentliga förvaltningens digitalisering, då med fokus på så kallade öppna data. Den 21

Inlämnad: 2016-09-23 Svarsdatum: 2016-10-05 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2016/17:35 av Erik Ottoson (M) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:43 av Jens Holm (V)

Fråga 2016/17:43 Flygets utsläpp och förhandlingarna i ICAO av Jens Holm (V) till Statsrådet Isabella Lövin (MP) Utsläppen från den internationella flygsektorn är troligen de snabbast växande utsläppen i världen räknat per sektor. Sedan 1990 har de ökat med mer än 70 procent. Hade flygsektorn varit ett land hade

Inlämnad: 2016-09-23 Svarsdatum: 2016-10-05 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:43 av Jens Holm (V) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:42 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2016/17:42 Teracom och marknäten av Erik Ottoson (M) till Statsrådet Peter Eriksson (MP) Den 26 augusti överlämnade Riksrevisionen en rapport till regeringen om det statliga företaget Teracoms verksamhet (dnr 3.1.1-2015-0901). I den finns ett flertal rekommendationer till regeringen för hur ägarstyrningen

Inlämnad: 2016-09-23 Svarsdatum: 2016-10-05 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2016/17:42 av Erik Ottoson (M) (pdf, 64 kB)