Dokument & lagar (24 923 träffar)

Skriftlig fråga 2015/16:1474 av Karin Svensson Smith (MP)

Fråga 2015/16:1474 Situtationen i taxiverksamhet i mindre orter hotad av Karin Svensson Smith (MP) till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) Sveriges riksdag har ställt sig bakom målet att kollektivtrafikresandets andel ska fördubblas till 2020 (jämfört med andelen 2006). Den ambitiösa målsättningen ska leda till ökad

Inlämnad: 2016-07-25 Svarsdatum: 2016-08-12 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1474 av Karin Svensson Smith (MP) (pdf, 93 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1473 av Karin Svensson Smith (MP)

Fråga 2015/16:1473 Risk för att tågfärjorna till Trelleborg försvinner av Karin Svensson Smith (MP) till Statsrådet Anna Johansson (S) I över 100 år har det gått tågtrafik på färjor över Östersjön mellan Trelleborg och Tyskland. Denna länk till kontinenten är och har varit viktig för svensk export. Sedan början

Inlämnad: 2016-07-25 Svarsdatum: 2016-08-08 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1473 av Karin Svensson Smith (MP) (pdf, 96 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1472 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Fråga 2015/16:1472 Skatt på kemikalier i vissa konsumentvaror av Jesper Skalberg Karlsson (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Alliansregeringen tillsatte 2013 en utredning för att undersöka behovet av och en möjlig utformning av en skatt på farliga kemikalier. Detta eftersom ekonomiska styrmedel, när

Inlämnad: 2016-07-22 Svarsdatum: 2016-08-05 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1472 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1471 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Fråga 2015/16:1471 Skärpta straffskalor i samband med matbedrägerier av Jesper Skalberg Karlsson (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) I svar på en skriftlig fråga 2015/16:711 skriver statsrådet Sven-Erik Bucht: ”Jag avser att initiera en översyn av nuvarande straffrättsliga reglering på livsmedelsområdet

Inlämnad: 2016-07-22 Svarsdatum: 2016-08-05 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1471 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 93 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1470 av Kristina Yngwe (C)

Fråga 2015/16:1470 Djurrättsrelaterad brottslighet av Kristina Yngwe (C) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Den senaste veckan har hot och trakasserier i djurrättens namn uppmärk­sammats.  T.ex. har en bonde utsatts för flera grova hot och även hans åttaåriga dotter har utsatts för våldtäktshot efter att hon hade

Inlämnad: 2016-07-21 Svarsdatum: 2016-08-04 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1470 av Kristina Yngwe (C) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1468 av Amir Adan (M)

Fråga 2015/16:1468 Unga flickors psykiska hälsa av Amir Adan (M) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) Stockholmsenkäten genomförs vartannat år och är en enkätundersökning som besvaras av ungdomar inom Stockholms stad i grundskolans årskurs 9 samt i gymnasiets år 2. Syftet är att följa utvecklingen av ungdomars

Inlämnad: 2016-07-18 Svarsdatum: 2016-08-02 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1468 av Amir Adan (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1469 av Margareta B Kjellin (M)

Fråga 2015/16:1469 Inhyrd vårdpersonal av Margareta B Kjellin (M) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) Under den senaste tiden har media i flera fall uppmärksammat hur bristande bakgrundskontroller av inhyrd personal till vårdinrättningar har lett till potentiella risker för patienterna. I många fall har personal

Inlämnad: 2016-07-18 Svarsdatum: 2016-08-10 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1469 av Margareta B Kjellin (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1467 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2015/16:1467 Skärpta licensregler för enhandsvapen av Sten Bergheden (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) På polisens hemsida kan man läsa att polismyndigheten skärpt reglerna för att inneha och använda enhandsvapen vid skytte. Så här står det angivet på hemsidan: "Nya regler för enhandsvapen Med

Inlämnad: 2016-07-18 Svarsdatum: 2016-08-01 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1467 av Sten Bergheden (M) (pdf, 99 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1466 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2015/16:1466 Rätten till fast kontakt i vården av Jenny Petersson (M) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) Under alliansregeringens tid vid makten beslutades om en patientlag. Syftet med lagen var att stärka och tydliggöra patienternas ställning samt att främja patienters integritet, självbestämmande och

Inlämnad: 2016-07-15 Svarsdatum: 2016-08-01 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1466 av Jenny Petersson (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1462 av Gunilla Nordgren (M)

Fråga 2015/16:1462 Sänkta krav för antagande på polisutbildningen av Gunilla Nordgren (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Nyligen meddelades att man avser att sänka kraven för att få fler sökande antagna till polisutbildningen. Anledningen sägs vara att man ej lyckats fylla alla platser på utbildningen. Framöver

Inlämnad: 2016-07-15 Svarsdatum: 2016-08-01 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1462 av Gunilla Nordgren (M) (pdf, 69 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1465 av Gunilla Nordgren (M)

Fråga 2015/16:1465 Friskvårdsbidrag för golf och ridning av Gunilla Nordgren (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Jag har tidigare debatterat och ställt frågan om friskvårdsbidrag för ridning. Det finns i dag omotiverade undantag i reglerna om friskvårdsbidrag för just två aktiviteter. Nyligen

Inlämnad: 2016-07-15 Svarsdatum: 2016-08-09 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1465 av Gunilla Nordgren (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1464 av Gunilla Nordgren (M)

Fråga 2015/16:1464 Beredskap för livsmedelsförsörjning av Gunilla Nordgren (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Jag har tidigare debatterat och ställt frågan om livsmedelsförsörjningen är tänkt att ingå i den kommande livsmedelsstrategin. Jag har då fått svaret att det är Livsmedelsverket som är ansvarig

Inlämnad: 2016-07-15 Svarsdatum: 2016-08-11 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1464 av Gunilla Nordgren (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1463 av Gunilla Nordgren (M)

Fråga 2015/16:1463 Färre sökande till lärarutbildningarna av Gunilla Nordgren (M) till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) Det framkom nyligen att antalet sökande till lärarutbildningarna återigen har sjunkit efter att tidigare ha ökat under några år. Behovet av flera lärare är akut och det beror främst

Inlämnad: 2016-07-15 Svarsdatum: 2016-08-01 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:1463 av Gunilla Nordgren (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1461 av Gunilla Nordgren (M)

Fråga 2015/16:1461 Förtydligande i direktiven om översyn av skogsvårdslagen av Gunilla Nordgren (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Nyligen fick den särskilda utredaren lämna sitt uppdrag som särskild utredare i en översyn av skogsvårdslagen. Jag vill ställa följande fråga till statsrådet Sven-Erik Bucht: Avser

Inlämnad: 2016-07-15 Svarsdatum: 2016-08-11 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1461 av Gunilla Nordgren (M) (pdf, 66 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1460 av Gunilla Nordgren (M)

Fråga 2015/16:1460 Åtgärder för att många ska vilja stanna kvar inom polisyrket av Gunilla Nordgren (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Ofta hör vi om att det inte finns tillräckligt med poliser i vårt land. Anledningen är att arbetsbelastningen ökar, bl.a. beroende på terrorhot, gränskontroller och gängkonflikter

Inlämnad: 2016-07-15 Svarsdatum: 2016-08-04 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1460 av Gunilla Nordgren (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1459 av Karin Enström (M)

Fråga 2015/16:1459 Mål för arbetet i FN:s säkerhetsråd av Karin Enström (M) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Den 28 juni valdes Sverige in som icke-permanent medlem i FN:s säkerhetsråd för perioden 2017-18. Utrikesminister Margot Wallström har tidigare uppgett på regeringens hemsida att Sverige vill in

Inlämnad: 2016-07-15 Svarsdatum: 2016-08-10 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1459 av Karin Enström (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1458 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2015/16:1458 Ny högre hastighet för EPA-traktorer av Cecilia Widegren (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Regler för EPA- och A-traktorer har stagnerat och föråldrats. Utvecklingen för fordon har rört på sig i övrigt, till exempel för EU-mopeder, men inte för EPA- och A-traktorer. Dagens lagstiftning

Inlämnad: 2016-07-13 Svarsdatum: 2016-08-11 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1458 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1457 av Birgitta Ohlsson (L)

Fråga 2015/16:1457 Öppenhet i EU-förhandlingar med Kuba av Birgitta Ohlsson (L) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Trots att förhandlingarna mellan EU och Kuba angående ett avtal om samarbete och politisk dialog avslutades i mars 2016 är innehållet inte offentliggjort. Avtalstexten har inte godkänts av EU-medlemsstaternas

Inlämnad: 2016-07-13 Svarsdatum: 2016-08-10 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1457 av Birgitta Ohlsson (L) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1456 av Birgitta Ohlsson (L)

Fråga 2015/16:1456 Markering mot Zimbabwe av Birgitta Ohlsson (L) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Det har i Zimbabwe nyligen genomförts ett antal protester, i den största missnöjesyttringen mot president Mugabes politik på mer än ett decennium. I samband med detta arresterades pastor Evan Mawarire (12/7)

Inlämnad: 2016-07-13 Svarsdatum: 2016-08-10 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1456 av Birgitta Ohlsson (L) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1455 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2015/16:1455 Gårdsförsäljning av lokalproducerat av Cecilia Widegren (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) I Sverige finns ett stort intresse för närproducerat livsmedel och de småskaliga svenska producenterna blir allt fler. En del av utvecklingen med att förädla och utveckla Sverige är gårdsförsäljning.

Inlämnad: 2016-07-13 Svarsdatum: 2016-07-27 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1455 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 80 kB)