Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Dokument & lagar (25 210 träffar)

Skriftlig fråga 2016/17:182 av Katarina Brännström (M)

Fråga 2016/17:182 Utstationering av Katarina Brännström (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Regeringen har arbetat hårt för att få till stånd en revidering av direktivet som styr utstationering inom EU. EU-kommissionen lade ett förslag som den svenska regeringen var mycket nöjd med.

Inlämnad: 2016-10-20 Svarsdatum: 2016-11-02 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:182 av Katarina Brännström (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:181 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2016/17:181 Ny kemikalieskatt av Jenny Petersson (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Regeringen vill i sitt budgetförslag införa en ny skatt på vitvaror och hemelektronik från och med den 1 juli 2017. Syftet är att minska användningen av farliga kemikalier i svenska hem. Men skatten får en negativ

Inlämnad: 2016-10-20 Svarsdatum: 2016-11-02 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:181 av Jenny Petersson (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:180 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2016/17:180 Autonomi för högskolor och universitet av Betty Malmberg (M) till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) ”Riksdagen har beslutat att våra högskolor och universitet ska ha en långtgående autonomi och ett långtgående ansvar” samt ”hur en högskola väljer att utföra forskning och utbildning, inklusive

Inlämnad: 2016-10-20 Svarsdatum: 2016-11-02 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:180 av Betty Malmberg (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:179 av Anette Åkesson (M)

Fråga 2016/17:179 Nedläggningshot mot akutsjukhus i allmänhet och sjukhuset i Kristianstad i synnerhet av Anette Åkesson (M) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) Svensk hälso- och sjukvård visar på goda resultat för de som får tillgång till den men vi har långa väntetider jämfört med andra länder inom EU och OECD.

Inlämnad: 2016-10-20 Svarsdatum: 2016-11-02 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:179 av Anette Åkesson (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:178 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2016/17:178 Förskrivning av smärtstillande morfinläkemedel av Jenny Petersson (M) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) Statistik från Socialstyrelsen visar att antalet unga som får starka morfinläkemedel, så kallade starka opioider, utskrivet har ökat dramatiskt. Opioiderna är starkt beroendeframkallande

Inlämnad: 2016-10-20 Svarsdatum: 2016-11-02 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:178 av Jenny Petersson (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:177 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2016/17:177 Bostadsarrende av Boriana Åberg (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) I Sverige finns omkring 90 000 bostadsarrenden. Bestämmelserna om bostadsarrende vilar på principen om avtalsfrihet, men arrendatorn har som huvudregel rätt till förlängning av avtalet. I samband med

Inlämnad: 2016-10-20 Svarsdatum: 2016-11-02 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:177 av Boriana Åberg (M) (pdf, 73 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:176 av Krister Hammarbergh (M)

Fråga 2016/17:176 Deltidspoliser av Krister Hammarbergh (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Vi ser en alltmer påfrestad Polismyndighet med stora utmaningar. När många medborgare saknar en närvarande och synlig polis, en avsaknad som är särskilt påtaglig i lands- och glesbygd, då har svensk polis problem. För

Inlämnad: 2016-10-20 Svarsdatum: 2016-11-02 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:176 av Krister Hammarbergh (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:175 av Lotta Finstorp (M)

Fråga 2016/17:175 Översyn av lagen om ersättning för fysioterapi av Lotta Finstorp (M) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) I dag har privata fysioterapeuter som har avtal med ett landsting inte möjlighet att gå ned i tid av privata skäl och låta en annan legitimerad fysioterapeut vikariera. Detta eftersom lagen

Inlämnad: 2016-10-20 Svarsdatum: 2016-11-02 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:175 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:174 av Christer Nylander (L)

Fråga 2016/17:174 En rättvis bedömning för elever som går IB-program av Christer Nylander (L) till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) International Baccalaureate är en utbildning på gymnasial nivå med en internationellt definierad standard och höga kunskapskrav. En lång rad skolor erbjuder programmet och det

Inlämnad: 2016-10-20 Svarsdatum: 2016-11-02 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:174 av Christer Nylander (L) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:173 av Saila Quicklund (M)

Fråga 2016/17:173 Akutsjukhus i Jämtlands län av Saila Quicklund (M) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) Sverige har bland Europas längsta väntetider i hälso- och sjukvården. Sedan vänsterregeringen avskaffade alliansregeringens kömiljard har vårdköerna återigen ökat. På flera av Sveriges akutsjukhus finns det

Inlämnad: 2016-10-20 Svarsdatum: 2016-11-02 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:173 av Saila Quicklund (M) (pdf, 84 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:172 av Lotta Finstorp (M)

Fråga 2016/17:172 Kullbergska sjukhuset i Katrineholm av Lotta Finstorp (M) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) Vårdköerna i Sverige är långa. Sverige har i dag bland Europas längsta väntetider i hälso- och sjukvården. På flera av Sveriges akutsjukhus finns det stora brister gällande tillgängligheten. Regeringen

Inlämnad: 2016-10-20 Svarsdatum: 2016-11-02 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:172 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:171 av Thomas Finnborg (M)

Fråga 2016/17:171 Nedläggningar av akutsjukhus av Thomas Finnborg (M) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) Sverige har bland Europas längsta väntetider i hälso- och sjukvården. Sedan Socialdemokraterna och Miljöpartiet avskaffade alliansregeringens kömiljard så har vårdköerna återigen ökat. På ett antal av Sveriges

Inlämnad: 2016-10-20 Svarsdatum: 2016-11-02 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:171 av Thomas Finnborg (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:170 av Andreas Norlén (M)

Fråga 2016/17:170 Akutsjukhus i Motala och Norrköping av Andreas Norlén (M) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) Sveriges långa väntetider i hälso- och sjukvården är bland de längsta i Europa. På flera av akutsjukhusen i Sverige finns det stora brister gällande tillgänglighet. Regeringen och statsrådet Gabriel

Inlämnad: 2016-10-20 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:170 av Andreas Norlén (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:169 av Lotta Finstorp (M)

Fråga 2016/17:169 Bostadsbyggande och strandskyddet av Lotta Finstorp (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) I kommuner med många sjöar försvåras i dag en positiv bygg- och näringsutveckling. Många kommuner ute på landsbygden har ett stort antal vattendrag inom kommungränsen. Strandskyddet tolkas i dag väldigt

Inlämnad: 2016-10-20 Svarsdatum: 2016-11-02 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:169 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 66 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:168 av Stig Henriksson (V)

Fråga 2016/17:168 Finsk inkapslingsanläggning och slutförvar av använt kärnbränsle av Stig Henriksson (V) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Trots att byggnadstillstånd enligt den finska kärnenergilagen fortfarande saknas pågår för fullt planeringen för ett kärnkraftverk i Pyhäjoki samt inkapslingsanläggning

Inlämnad: 2016-10-20 Svarsdatum: 2016-11-02 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:168 av Stig Henriksson (V) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:167 av Roland Gustbée (M)

Fråga 2016/17:167 Överflödiga akutsjukhus i Kronobergs län av Roland Gustbée (M) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) Sverige har bland Europas längsta väntetider i hälso- och sjukvården. Sedan den nuvarande regeringen avskaffat alliansregeringens kömiljard har vårdköerna återigen ökat. På flera av Sveriges akutsjukhus

Inlämnad: 2016-10-20 Svarsdatum: 2016-10-26 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:167 av Roland Gustbée (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:166 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2016/17:166 Ostlänken av Erik Ottoson (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) Nyligen har statsrådet Anna Johansson inför Västsvenska handelskammaren redogjort för sin uppfattning att sträckan Göteborg–Borås inte ska byggas med en standard för 320 km/h. Regeringen har uttalat som ambition att, då ekonomin

Inlämnad: 2016-10-20 Svarsdatum: 2016-10-26 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:166 av Erik Ottoson (M) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:165 av Sofia Arkelsten (M)

Fråga 2016/17:165 Rapporters rättsliga status av Sofia Arkelsten (M) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) Det finns en oro för att det pågår spontan och okontrollerad politikutveckling utanför regeringskansliet, i diverse FN-organ. Det betyder att beslut fattas utan direkt politisk kontroll, utan ansvarsutkrävande

Inlämnad: 2016-10-19 Svarsdatum: 2016-10-26 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:165 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:164 av Lotta Olsson (M)

Fråga 2016/17:164 Resurser till försvaret av Lotta Olsson (M) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Utrikesminister Margot Wallström var den 15 oktober 2016 gäst i Sveriges Radio P1:s lördagsintervju. I intervjun diskuterades Sveriges försvar och svensk säkerhetspolitik. Frågan om det svenska försvaret

Inlämnad: 2016-10-18 Svarsdatum: 2016-10-26 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:164 av Lotta Olsson (M) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:163 av Lars Hjälmered (M)

Fråga 2016/17:163 Reform av strandskyddet och mer byggande av Lars Hjälmered (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Vi har väldigt fina naturmiljöer i Sverige. I förvaltningen av naturmiljöer behöver vi både vårda och värna samt utveckla miljöer. I hårt exploaterade områden finns behov av ett starkt skydd, medan

Inlämnad: 2016-10-19 Svarsdatum: 2016-10-26 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:163 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 79 kB)