Dokument & lagar (5 741 träffar)

Riksdagsskrivelse 2017/18:52

Riksdagsskrivelse 2017/18:52 Riksbankens Jubileumsfond Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2017/18:UbU8 Stadgar för Riksbankens Jubileumsfond får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 november 2017 Björn Söder Claes Mårtensson

2017-11-16

Riksdagsskrivelse 2017/18:52 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:52 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:50

Riksdagsskrivelse 2017/18:50 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2017/18:UU6 Ekonomiskt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande Sadc-staterna, å andra sidan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit

2017-11-16

Riksdagsskrivelse 2017/18:50 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:50 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:49

Riksdagsskrivelse 2017/18:49 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2017/18:UU7 Sveriges sjöterritorium och maritima zoner får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 november 2017 Björn Söder Claes Mårtensson

2017-11-16

Riksdagsskrivelse 2017/18:49 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:49 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:48

Riksdagsskrivelse 2017/18:48 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2017/18:UU8 Sveriges samlade politik för internationell civil och militär krishantering får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 november 2017 Björn Söder Claes Mårtensson

2017-11-16

Riksdagsskrivelse 2017/18:48 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:48 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:51

Riksdagsskrivelse 2017/18:51 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2017/18:FiU13 Utökade möjligheter att behandla uppgifter i databasen för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 november 2017 Björn Söder Claes Mårtensson

2017-11-16

Riksdagsskrivelse 2017/18:51 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:51 (pdf, 54 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM20 KOM (2017) 605

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM20 PNR-avtal mellan EU och Kanada 2017/18:FPM20 Justitiedepartementet 2017-11-16 Dokumentbeteckning KOM (2017) 605 Kommissionens förslag till rådsbeslut om att bemyndiga kommissionen att inleda förhandlingar mellan EU och Kanada om ett avtal om överförande

2017-11-16

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM20 KOM (2017) 605 (doc, 97 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM20 KOM (2017) 605 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:44

Riksdagsskrivelse 2017/18:44 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2017/18:UbU5 Nationella prov – rättvisa, likvärdiga och digitala får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 november 2017 Ewa Thalén Finné Claes Mårtensson

2017-11-15

Riksdagsskrivelse 2017/18:44 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:44 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:43

Riksdagsskrivelse 2017/18:43 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2017/18:UbU7 Skolstart vid sex års ålder får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 november 2017 Ewa Thalén Finné Claes Mårtensson

2017-11-15

Riksdagsskrivelse 2017/18:43 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:43 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:42

Riksdagsskrivelse 2017/18:42 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2017/18:UbU6 Politisk information i skolan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 november 2017 Ewa Thalén Finné Claes Mårtensson

2017-11-15

Riksdagsskrivelse 2017/18:42 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:42 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:47

Riksdagsskrivelse 2017/18:47 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2017/18:SfU12 Vissa socialförsäkringsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 november 2017 Ewa Thalén Finné Claes Mårtensson

2017-11-15

Riksdagsskrivelse 2017/18:47 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:47 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:46

Riksdagsskrivelse 2017/18:46 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2017/18:SfU6 Nytt särskilt bidrag inom bostadsbidraget för barn som bor växelvis får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 november 2017 Ewa Thalén Finné Claes Mårtensson

2017-11-15

Riksdagsskrivelse 2017/18:46 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:46 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:41

Riksdagsskrivelse 2017/18:41 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2017/18:SfU7 Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren självmant har avhjälpt brister får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till

2017-11-15

Riksdagsskrivelse 2017/18:41 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:41 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:40

Riksdagsskrivelse 2017/18:40 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU9 Utökat sekretesskydd i verksamhet för teknisk bearbetning och lagring får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 november 2017 Ewa Thalén Finné Claes Mårtensson

2017-11-15

Riksdagsskrivelse 2017/18:40 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:40 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:39

Riksdagsskrivelse 2017/18:39 Riksdagsstyrelsen Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU8 Rätt för Riksdagsförvaltningen att upplåta bostadslägenheter i fastigheter med annan ägare får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 november 2017 Ewa Thalén Finné Claes Mårtensson

2017-11-15

Riksdagsskrivelse 2017/18:39 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:39 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:38

Riksdagsskrivelse 2017/18:38 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU4 Kriminalvårdssekretess får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 november 2017 Ewa Thalén Finné Claes Mårtensson

2017-11-15

Riksdagsskrivelse 2017/18:38 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:38 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:37

Riksdagsskrivelse 2017/18:37 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU3 Några frågor om offentlighet och sekretess får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 november 2017 Ewa Thalén Finné Claes Mårtensson

2017-11-15

Riksdagsskrivelse 2017/18:37 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:37 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:36

Riksdagsskrivelse 2017/18:36 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU13 Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 november 2017 Ewa Thalén Finné Claes Mårtensson

2017-11-15

Riksdagsskrivelse 2017/18:36 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:36 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:45

Riksdagsskrivelse 2017/18:45 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2017/18:FiU16 Bättre förutsättningar för fondsparande och hållbara val får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 november 2017 Ewa Thalén Finné Claes Mårtensson

2017-11-15

Riksdagsskrivelse 2017/18:45 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:45 (pdf, 54 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM19 KOM (2017) 592

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM19 Meddelande om fullbordande av 2017/18:FPM19 bankunionen Finansdepartementet 2017-11-14 Dokumentbeteckning KOM (2017) 592 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska centralbanken, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

2017-11-14

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM19 KOM (2017) 592 (doc, 81 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM19 KOM (2017) 592 (pdf, 85 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:32

Riksdagsskrivelse 2017/18:32 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2017/18:UbU4 Fortsatt giltighet av lagen om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till

2017-11-08

Riksdagsskrivelse 2017/18:32 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:32 (pdf, 53 kB)