Dokument & lagar (8 420 träffar)

Protokoll 2017/18:33

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:33 Fredagen den 17 november Kl.  09.00–10.42 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.  1  Justering av protokoll Protokollet för den 27 oktober justerades.  2  Avsägelse Förste vice talmannen meddelade att Tobias Billström (M) avsagt sig uppdraget

2017-11-17

Protokoll 2017/18:33 (pdf, 445 kB)

Protokoll 2017/18:32

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:32 Torsdagen den 16 november Kl.  12.00–15.26        16.00–17.48 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.  1  Justering av protokoll Protokollet för den 26 oktober justerades.  2  Anmälan om sammansatt utrikes- och försvarsutskott Från sammansatta

2017-11-16

Protokoll 2017/18:32 (pdf, 684 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM20 KOM (2017) 605

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM20 PNR-avtal mellan EU och Kanada 2017/18:FPM20 Justitiedepartementet 2017-11-16 Dokumentbeteckning KOM (2017) 605 Kommissionens förslag till rådsbeslut om att bemyndiga kommissionen att inleda förhandlingar mellan EU och Kanada om ett avtal om överförande

2017-11-16

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM20 KOM (2017) 605 (doc, 97 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM20 KOM (2017) 605 (pdf, 48 kB)

Protokoll 2017/18:31

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:31 Onsdagen den 15 november Kl.  09.00–16.20 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.  1  Justering av protokoll Protokollet för den 25 oktober justerades.  2  Anmälan om kompletteringsval Tredje vice talmannen meddelade att Sverigedemokraternas

2017-11-15

Protokoll 2017/18:31 (pdf, 994 kB)

Protokoll 2017/18:30

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:30 Tisdagen den 14 november Kl.  13.00–15.53        18.00–19.48 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.  1  Justering av protokoll Protokollet för den 24 oktober justerades.  2  Avsägelse Tredje vice talmannen meddelade att Markus Wiechel (SD)

2017-11-14

Protokoll 2017/18:30 (pdf, 543 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM19 KOM (2017) 592

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM19 Meddelande om fullbordande av 2017/18:FPM19 bankunionen Finansdepartementet 2017-11-14 Dokumentbeteckning KOM (2017) 592 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska centralbanken, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

2017-11-14

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM19 KOM (2017) 592 (doc, 81 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM19 KOM (2017) 592 (pdf, 85 kB)

Protokoll 2017/18:29

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:29 Fredagen den 10 november Kl.  9.00–10.14 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Avsägelse Tredje vice talmannen meddelade att Rossana Dinamarca (V) avsagt sig uppdraget som suppleant i socialförsäkringsutskottet. Kammaren biföll denna avsägelse. § 2  Anmälan

2017-11-10

Protokoll 2017/18:29 (pdf, 323 kB)

Protokoll 2017/18:28

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:28 Torsdagen den 9 november Kl.  12.00–15.17 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Avsägelser Tredje vice talmannen meddelade att Rossana Dinamarca (V) avsagt sig uppdraget som ledamot i kulturutskottet, att Lotta Johnsson Fornarve (V) avsagt

2017-11-09

Protokoll 2017/18:28 (pdf, 598 kB)

Protokoll 2017/18:27

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:27 Onsdagen den 8 november Kl.  09.00–15.00        16.00–16.12 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2017/18:101 Till riksdagen Interpellation

2017-11-08

Protokoll 2017/18:27 (pdf, 936 kB)

Protokoll 2017/18:26

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:26 Tisdagen den 7 november Kl.  13.00–16.01        18.00–19.01 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Justering av protokoll Protokollen för den 10–13 och 17–20 oktober justerades. § 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande

2017-11-07

Protokoll 2017/18:26 (pdf, 612 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM18 KOM (2017) 566, Tidigare faktapromemorior

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM18 Meddelande från kommissionen om 2017/18:FPM18 uppföljning av handlingsplanen för mervärdesskatt Finansdepartementet 2017-11-07 Dokumentbeteckning KOM (2017) 566 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EKONOMISKA OCH

2017-11-07

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM18 KOM (2017) 566, Tidigare faktapromemorior (doc, 72 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM18 KOM (2017) 566, Tidigare faktapromemorior (pdf, 82 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM17 KOM (2017) 567, KOM (2017) 568, KOM (2017) 569, Tidigare faktapromemorior, 2015/16:FPM76

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM17 Det slutgiltiga mervärdesskattesystemet 2017/18:FPM17 Finansdepartementet 2017-11-07 Dokumentbeteckning KOM (2017) 567 Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 904/2010 avseende den certifierade beskattningsbara personen (förordningen

2017-11-07

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM17 KOM (2017) 567, KOM (2017) 568, KOM (2017) 569, Tidigare faktapromemorior, 2015/16:FPM76 (doc, 104 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM17 KOM (2017) 567, KOM (2017) 568, KOM (2017) 569, Tidigare faktapromemorior, 2015/16:FPM76 (pdf, 101 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM16 KOM(2017) 555

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM16 Hantering av olagligt innehåll online 2017/18:FPM16 Näringsdepartementet 2017-11-02 Dokumentbeteckning KOM(2017) 555 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska Ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén. Hantering

2017-11-02

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM16 KOM(2017) 555 (doc, 85 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM16 KOM(2017) 555 (pdf, 91 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM15 KOM(2017) 571

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM15 Ändringar i Schengens gränskodex Justitiedepartementet 2017-10-30 Dokumentbeteckning KOM(2017) 571 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/399 vad gäller bestämmelserna regler om tillfälligt återinförande

2017-10-30

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM15 KOM(2017) 571 (doc, 73 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM15 KOM(2017) 571 (pdf, 78 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM14 KOM (2017) 548

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM14 Ändringar i tågpassagerarförordningen 2017/18:FPM14 Justitiedepartementet 2017-10-30 Dokumentbeteckning KOM (2017) 548 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (omarbetning). Sammanfattning Kommissionen

2017-10-30

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM14 KOM (2017) 548 (doc, 80 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM14 KOM (2017) 548 (pdf, 99 kB)

Protokoll 2017/18:25

 1  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Tredje vice talmannen meddelade att Jeff Ahl (SD) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 1 november, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Crister Spets (SD).  2  Anmälan om subsidiaritetsprövningar Tredje vice talmannen anmälde att

2017-10-27

Protokoll 2017/18:25 (pdf, 401 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM13 JOIN (2017) 36

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM13 Rådsbeslut om undertecknande och 2017/18:FPM13 provisorisk tillämpning av avtal mellan EU och Armenien (CEPA) Utrikesdepartementet 2017-10-27 Dokumentbeteckning JOIN (2017) 36 Gemensamt förslag till Rådets beslut om undertecknande på Europeiska

2017-10-27

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM13 JOIN (2017) 36 (doc, 99 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM13 JOIN (2017) 36 (pdf, 49 kB)

Protokoll 2017/18:24

 1  Ärende för hänvisning till utskott Följande dokument hänvisades till utskott: Proposition 2017/18:35 till justitieutskottet  2  Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2016 Finansutskottets betänkande 2017/18:FiU6 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2016 (skr. 2016/17:130) föredrogs. Andre

2017-10-26

Protokoll 2017/18:24 (pdf, 543 kB)

Protokoll 2017/18:23

 1  Anmälan om vice ordförande i utskott Förste vice talmannen anmälde att Mats Pertoft (MP) valts till vice ordförande i justitieutskottet under Annika Hirvonen Falks (MP) ledighet den 19 oktober 2017 30 april 2018.  2  Anmälan om granskningsrapport Förste vice talmannen anmälde att följande granskningsrapport

2017-10-25

Protokoll 2017/18:23 (pdf, 781 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM12 KOM (2017) 547

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM12 Meddelande om ett rättvist och effektivt 2017/18:FPM12 skattesystem i Europeiska unionen för den digitala inre marknaden Finansdepartementet 2017-10-25 Dokumentbeteckning KOM (2017) 547 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet.

2017-10-25

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM12 KOM (2017) 547 (doc, 105 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM12 KOM (2017) 547 (pdf, 64 kB)