Dokument & lagar (8 377 träffar)

Protokoll 2017/18:8

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:8 Torsdagen den 21 september Kl.  12.00–12.36        14.00–15.18        16.00–16.02 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Justering av protokoll Protokollet för den 31 augusti justerades. § 2  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

2017-09-21

Protokoll 2017/18:8 (pdf, 618 kB)

Protokoll 2017/18:7

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:7 Onsdagen den 20 september Kl.  13.00–16.36 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Debatt med anledning av budgetpropositionens avlämnande Finansministern överlämnade regeringens proposition 2017/18:1 med förslag till statens budget för 2018, finansplan

2017-09-20

Protokoll 2017/18:7 (pdf, 521 kB)

Protokoll 2017/18:6

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:6 Tisdagen den 19 september Kl.  13.00–15.24 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Prövning av yrkande om misstroendeförklaring mot försvarsminister Peter Hultqvist (S) Anf.  1  TALMANNEN: Klockan är 13.00, och kammarens sammanträde har inletts.

2017-09-19

Protokoll 2017/18:6 (pdf, 504 kB)

Protokoll 2017/18:5

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:5 Fredagen den 15 september Kl.  9.00–12.48 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Prövning av yrkande om misstroendeförklaring mot statsminister Stefan Löfven (S) Anf.  1  TALMANNEN: Klockan är 9.00 och kammarens sammanträde har inletts. Punkt

2017-09-15

Protokoll 2017/18:5 (pdf, 715 kB)

Protokoll 2017/18:4

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:4 Torsdagen den 14 september Kl.  12.00–17.45 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Förnyad bordläggning Följande dokument bordlades för andra gången: Yrkandet om misstroendeförklaring mot statsminister Stefan Löfven (S) § 2  Anmälan om ersättare Talmannen

2017-09-14

Protokoll 2017/18:4 (pdf, 708 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM2 KOM (2017) 385

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM2 Ändring av programmet Kreativa 2017/18:FPM2 Europa 2014-2020 Kulturdepartementet 2017-09-14 Dokumentbeteckning KOM (2017) 385 Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning: Ändring av förordning (EU) nr 1295/2013 för etablering av programmet

2017-09-14

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM2 KOM (2017) 385 (doc, 313 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM2 KOM (2017) 385 (pdf, 56 kB)

Protokoll 2017/18:3

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:3 Onsdagen den 13 september Kl.  10.00–11.55 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Aktuell debatt om situationen för ensamkommande Anf.  1  CHRISTINA HÖJ LARSEN (V): Herr talman! Kampen för rättvisa, rättigheter och förändring har alltid börjat

2017-09-13

Protokoll 2017/18:3 (pdf, 438 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM1 KOM (2017) 406

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM1 Direktiv om ändringar i 2006 års 2017/18:FPM1 sjöarbetskonvention Näringsdepartementet 2017-09-13 Dokumentbeteckning KOM (2017) 406 Förslag till rådets direktiv om genomförande av det avtal som ingåtts mellan European Community Shipowners Associations

2017-09-13

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM1 KOM (2017) 406 (doc, 77 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM1 KOM (2017) 406 (pdf, 72 kB)

Protokoll 2017/18:2

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:2 Tisdagen den 12 september Kl.  14.00–15.00 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Riksmötets öppnande Anf.  1  TALMANNEN: Eders Majestäter, Eders Kungliga Högheter, statsministern, statsråd, ärade ledamöter av Sveriges riksdag och ärade åhörare!

2017-09-12

Protokoll 2017/18:2 (pdf, 331 kB)

Protokoll 2017/18:1

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:1 Tisdagen den 12 september Kl.  11.00–11.15 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Inledning Anf.  1  TALMANNEN: Klockan är 11.00 och kammarens sammanträde har härmed inletts. Jag ber att få hälsa alla hjärtligt välkomna till det sista riksmötet

2017-09-12

Protokoll 2017/18:1 (pdf, 358 kB)

Protokoll 2016/17:134

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:134 Torsdagen den 7 september Kl.  13.00–13.44 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Meddelande om aktuell debatt om situationen för ensamkommande Tjänstgörande ålderspresidenten meddelade att på begäran av Vänsterpartiets riksdagsgrupp skulle

2017-09-07

Protokoll 2016/17:134 (pdf, 491 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM123 KOM (2017) 376

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM123 Meddelande om ökad innovation i EU:s 2016/17:FPM123 regioner Näringsdepartementet 2017-09-04 Dokumentbeteckning KOM (2017) 376 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén:

2017-09-04

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM123 KOM (2017) 376 (doc, 85 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM123 KOM (2017) 376 (pdf, 57 kB)

Protokoll 2016/17:133

§ 1  Justering av protokoll Protokollen för den 8, 9, 12–16, 19–21, 26 och 27 juni justerades. § 2  Anmälan om förändring i regeringens sammansättning Från statsminister Stefan Löfven (S) hade följande skrivelse kommit in: Till riksdagens talman Förändringar i regeringens sammansättning Jag har i dag

2017-08-31

Protokoll 2016/17:133 (pdf, 762 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM122 KOM (2017) 375

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM122 Förordning om import av kulturföremål 2016/17:FPM122 Finansdepartementet 2017-08-30 Dokumentbeteckning KOM (2017) 375 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om import av kulturföremål Sammanfattning Den 13 juli 2017 presenterade

2017-08-30

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM122 KOM (2017) 375 (doc, 327 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM122 KOM (2017) 375 (pdf, 97 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM121 ECB/2017/18

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM121 Ändring av artikel om clearingsystem i stadgan för Europeiska centralbanken Finansdepartementet 2017-08-24 Dokumentbeteckning ECB/2017/18 Rekommendation till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av artikel 22 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet

2017-08-24

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM121 ECB/2017/18 (doc, 114 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM121 ECB/2017/18 (pdf, 86 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM120 KOM(2017) 352

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM120 Ny förordning för byrån för it-stöd (eu- 2016/17:FPM120 LISA) Justitiedepartementet 2017-08-16 Dokumentbeteckning KOM(2017) 352 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system

2017-08-16

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM120 KOM(2017) 352 (doc, 80 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM120 KOM(2017) 352 (pdf, 58 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM119 KOM(2017) 344, Tidigare faktapromemoria i ärendet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM119 Förordning om systemet för lokalisering 2016/17:FPM119 av domar mot tredjelandsmedborgare (Ecris-TCN) Justitiedepartementet 2017-08-16 Dokumentbeteckning KOM(2017) 344 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av ett centraliserat

2017-08-16

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM119 KOM(2017) 344, Tidigare faktapromemoria i ärendet (doc, 84 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM119 KOM(2017) 344, Tidigare faktapromemoria i ärendet (pdf, 62 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM118 KOM(2017) 343, SWD/2017/0243

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM118 Förordning om en europeisk privat 2016/17:FPM118 pensionsprodukt Finansdepartementet 2017-08-16 Dokumentbeteckning KOM(2017) 343 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en europeisk privat pensionsprodukt (PEPP) SWD/2017/0243 Commission

2017-08-16

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM118 KOM(2017) 343, SWD/2017/0243 (doc, 348 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM118 KOM(2017) 343, SWD/2017/0243 (pdf, 130 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM117 KOM(2017) 358

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM117 EU:s framtida finanser 2016/17:FPM117 Statsrådsberedningen 2017-08-16 Dokumentbeteckning KOM(2017) 358 Diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser Sammanfattning Diskussionsunderlaget om framtiden för EU:s finanser är det femte och sista

2017-08-16

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM117 KOM(2017) 358 (doc, 99 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM117 KOM(2017) 358 (pdf, 54 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM116 KOM (2017) 319, 2013/14:FPM4

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM116 Meddelande om EU:s bidrag till ett 2016/17:FPM116 reformerat Iterprojekt Utbildningsdepartementet 2017-07-26 Dokumentbeteckning KOM (2017) 319 Meddelande från KOM till Europaparlamentet och Rådet om EU:s bidrag till ett reformerat Iterprojekt 2013/14:FPM4 Tidigare

2017-07-26

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM116 KOM (2017) 319, 2013/14:FPM4 (doc, 74 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM116 KOM (2017) 319, 2013/14:FPM4 (pdf, 87 kB)