Dokument & lagar (28 989 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:583 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Fi2018/00178/OU Finans departementet Civil ministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:583 av Magnus Oscarsson (KD) Svenska myndigheters inköp av livsmedel Magnus Oscarsson har frågat mig vad jag tänker göra för att säkerställa att de statliga myndigheterna vid sina upphandlingar använder upphandlings-kriterier

Svarsdatum: 2018-01-23 Frågeställare: Magnus Oscarsson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:583 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:572 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2018/ 00321/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:572 av Tomas Tobé (M) Falska identiteter Tomas Tobé har frågat justitie- och inrikesministern om han avser att vidta några åtgärder för att förhindra att felaktigt utfärdade samordningsnummer kan användas

Svarsdatum: 2018-01-23 Frågeställare: Tomas Tobé (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:572 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:508 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

S2017/07447/JÄM S2017/07379/ JÄM Socialdepartementet Barn- äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:508 av Robert Hannah (L) Malmö kommuns vägran att ge information om bortförda flickor och fråga 2017/18:495 av Markus Wiechel (SD) Skolbarn som blir bortgifta Robert Hannah

Svarsdatum: 2018-01-19 Frågeställare: Robert Hannah (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:508 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:495 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

S2017/07447/JÄM S2017/07379/ JÄM Socialdepartementet Barn- äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:508 av Robert Hannah (L) Malmö kommuns vägran att ge information om bortförda flickor och fråga 2017/18:495 av Markus Wiechel (SD) Skolbarn som blir bortgifta Robert Hannah

Svarsdatum: 2018-01-19 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:495 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S) (docx, 90 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM43 KOM(2017) 790, KOM(2017) 791, SWD (2017) 481

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/182017/18:FPM Kommissionens förslag om ett nytt 2017/18:FPMX regelverk om kapitaltäckning för värdepappersbolag Finansdepartementet 2018-01-19 Dokumentbeteckning KOM(2017) 790 Förslag till Europaparlamentets of rådets förordning om tillsynskrav för

2018-01-19

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM43 KOM(2017) 790, KOM(2017) 791, SWD (2017) 481 (doc, 332 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM43 KOM(2017) 790, KOM(2017) 791, SWD (2017) 481 (pdf, 100 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:568 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Ju2018/00393/POL Justitiedepartementet Migrationsministern och biträdande justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:568 av Kristina Yngwe (C) Levande djur i konsumentköplagstiftningen Kristina Yngwe har frågat mig på vilket sätt jag och regeringen agerar på EU-nivå för att regelverket vid köp

Svarsdatum: 2018-01-17 Frågeställare: Kristina Yngwe (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:568 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 94 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:567 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Svar på fråga 2017/18:567 av Helena Lindahl (C) Intrångsersättning för fjällnära skog Helena Lindahl har frågat mig hur jag ställer mig till att begränsa möjligheterna att få intrångsersättning för fjällnära skog. Vid föryngringsavverkning av fjällnära skog krävs tillstånd från Skogsstyrelsen. Om en avverkning är

Svarsdatum: 2018-01-17 Frågeställare: Helena Lindahl (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:567 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:566 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

N2018/00131/D Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:566 av Lars-Arne Staxäng (M) Det digitala utanförskapet Lars-Arne Staxäng har frågat mig vilka åtgärder och initiativ jag avser att vidta för att se över hur det digitala samhället kan tillgängliggöras

Svarsdatum: 2018-01-17 Frågeställare: Lars-Arne Staxäng (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:566 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:565 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Ju2018/00382/POL Justitiedepartementet Migrationsministern och biträdande justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:565 av Mikael Eskilandersson (SD) Länsstyrelse med huvudansvar för ställföreträdare Mikael Eskilandersson har frågat mig när en länsstyrelse kan förväntas få huvudansvar för samordnad

Svarsdatum: 2018-01-17 Frågeställare: Mikael Eskilandersson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:565 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:562 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

N2018/00129/DL Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:562 av Maria Malmer Stenergard (M) Livsmedelsverkets rekommendation gällande viltkött Maria Malmer Stenergard har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att Livsmedelsverkets rekommendationer gällande konsumtion

Svarsdatum: 2018-01-17 Frågeställare: Maria Malmer Stenergard (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:562 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:561 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Statsrådet Linde Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:561 av Markus Wiechel (SD) Handel med diktaturens Iran Markus Wiechel har frågat mig om jag kan garantera att svensk export till Iran, inte minst it-relaterad handel, inte bistår diktaturen med sådant som kan användas för att övervaka

Svarsdatum: 2018-01-17 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:561 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:560 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:557 Stöd till demonstranterna i Iran och fråga 2017/18:560 Regeringens feministiska utrikespolitik rörande protesterna i Iran av Markus Wiechel (SD) Markus Wiechel har frågat mig om jag och regeringen anser att det vore fel av Sverige

Svarsdatum: 2018-01-17 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:560 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:559 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:559 av Markus Wiechel (SD) Iraks oförmåga att garantera säkerheten i Kirkuk Markus Wiechel har frågat mig om jag anser att Sverige kunde ha gjort mer för att förhindra de slitningar som har uppstått till följd av den irakiska regeringens

Svarsdatum: 2018-01-17 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:559 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:558 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018/00381 /POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:558 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) Åtgärder mot otillbörlig påverkan Jonas Jacobsson Gjörtler har frågat statsministern på vilket sätt han arbetar för att säkerställa att det inte förekommer eller

Svarsdatum: 2018-01-17 Frågeställare: Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:558 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:557 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:557 Stöd till demonstranterna i Iran och fråga 2017/18:560 Regeringens feministiska utrikespolitik rörande protesterna i Iran av Markus Wiechel (SD) Markus Wiechel har frågat mig om jag och regeringen anser att det vore fel av Sverige

Svarsdatum: 2018-01-17 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:557 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:535 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Svar på fråga 2017/18:535 av John Widegren (M) Lantmäteriets handläggningstider John Widegren har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att korta handläggningstiderna hos Lantmäteriet så att myndigheten uppfyller förvaltningslagens skyndsamhetskrav. Så sent som i slutet av november besvarade

Svarsdatum: 2018-01-17 Frågeställare: John Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:535 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 94 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:505 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

N2017/07653/PBB Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:505 av Ola Johansson (C) Vattendirektivets påverkan på bostadsbyggandet Ola Johansson har frågat mig om jag har för avsikt att verka för att implementeringen av ramdirektivet för vatten sker på

Svarsdatum: 2018-01-17 Frågeställare: Ola Johansson (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:505 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 93 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:556 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Svar på fråga 2017/18:556 av Gunilla Svantorp (S) Den nationella planen för transportsystemet Gunilla Svantorp har frågat mig om jag och regeringen kommer att ta hänsyn till Försvarsberedningens rapport inför beslutet om en nationell plan för transportsystemet 2018–2029. Den 31 augusti 2017 överlämnade Trafikverket

Svarsdatum: 2018-01-16 Frågeställare: Gunilla Svantorp (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:556 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 92 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM42 KOM (2017) 763

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM42 Förhandlingsmandat för EU:s relation 2017/18:FPM42 med Afrika, Västindien och Stillahavsområdet efter Cotonou-avtalet Utrikesdepartementet 2018-01-16 Dokumentbeteckning KOM (2017) 763 Rådsbeslut om mandat att inleda förhandlingar om EU:s relation

2018-01-16

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM42 KOM (2017) 763 (doc, 92 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM42 KOM (2017) 763 (pdf, 130 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM41 KOM(2017) 793, KOM(2017) 794

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM41 Förslag till förordningar om 2017/18:FPM41 interoperabilitet mellan EU:s informationssystem för gränser och säkerhet Justitiedepartementet 2018-01-16 Dokumentbeteckning KOM(2017) 793 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning

2018-01-16

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM41 KOM(2017) 793, KOM(2017) 794 (doc, 324 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM41 KOM(2017) 793, KOM(2017) 794 (pdf, 107 kB)