Dokument & lagar (2 699 träffar)

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM60 KOM (2018) 116

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM60 Europeiska kommissionens andra 2017/18:FPM60 översyn av Reach-förordningen Miljö- och energidepartementet 2018-04-06 Dokumentbeteckning KOM 2018 116 Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, Europeiska rådet och Europeiska Ekonomiska och Sociala kommittén

2018-04-06

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM60 KOM (2018) 116 (doc, 106 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM60 KOM (2018) 116 (pdf, 64 kB)

EU-nämndens dokument 2017/18:29

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2017/18:29 DATUM 2018-04-06 TID 09.00 09.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens

2018-04-06

EU-nämndens dokument 2017/18:29 (docx, 41 kB)

EU-nämndens dokument 2017/18:28

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2017/18:28 DATUM 2018-03-21 TID 14.00 15.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens

2018-03-21

EU-nämndens dokument 2017/18:28 (docx, 39 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM59 KOM(2018) 98

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM59 Meddelande om EU:s fleråriga 2017/18:FPM59 budgetram efter 2020 Statsrådsberedningen 2018-03-20 Dokumentbeteckning KOM2018 98 Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, Europeiska rådet och Rådet En ny och modern flerårig budgetram för ett EU som effektivt

2018-03-20

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM59 KOM(2018) 98 (doc, 86 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM59 KOM(2018) 98 (pdf, 103 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM58 COM (2018) 95, C (2018) 900

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM58 Meddelande och rekommendation om institutionella alternativ för effektivare EU-arbete Statsrådsberedningen 2018-03-19 Dokumentbeteckning COM 2018 95 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Europeiska rådet och rådet Ett EU som uppnår resultat: Institutionella

2018-03-19

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM58 COM (2018) 95, C (2018) 900 (doc, 114 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM58 COM (2018) 95, C (2018) 900 (pdf, 129 kB)

EU-nämndens dokument 2017/18:27

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2017/18:27 DATUM 2018-03-16 TID 09.00 11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens

2018-03-16

EU-nämndens dokument 2017/18:27 (docx, 42 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM57 KOM(2018) 51

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM57 Förordning om utvärdering av medicinsk teknik Socialdepartementet 2018-03-09 Dokumentbeteckning KOM2018 51 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om utvärdering av medicinsk teknik och om ändring av direktiv 2011/24/EU. Sammanfattning Förslaget innehåller

2018-03-09

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM57 KOM(2018) 51 (doc, 120 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM57 KOM(2018) 51 (pdf, 97 kB)

EU-nämndens dokument 2017/18:26

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2017/18:26 DATUM 2018-03-09 TID 09.00 10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens

2018-03-09

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM56 KOM(2017) 753

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM56 Dricksvattendirektivet 2017/18:FPM56 Näringsdepartementet 2018-03-08 Dokumentbeteckning KOM2017 753 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om kvaliteten på dricksvatten omarbetningSammanfattning Kommissionen har lämnat ett förslag till omarbetning av

2018-03-08

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM56 KOM(2017) 753 (doc, 307 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM56 KOM(2017) 753 (pdf, 57 kB)

EU-nämndens dokument 2017/18:25

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2017/18:25 DATUM 2018-03-02 TID 09.15 10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens

2018-03-02

EU-nämndens dokument 2017/18:24

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2017/18:24 DATUM 2018-02-23 TID 09.00 10:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens

2018-02-23

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM55 KOM (2018) 21

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM55 Mervärdesskatt för små företag 2017/18:FPM55 Finansdepartementet 2018-02-21 Dokumentbeteckning KOM 2018 21 Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller den särskilda ordningen för små företag.

2018-02-21

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM55 KOM (2018) 21 (doc, 104 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM55 KOM (2018) 21 (pdf, 73 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM54 KOM(2018) 20

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM54 Mervärdesskattesatser 2017/18:FPM54 Finansdepartementet 2018-02-21 Dokumentbeteckning KOM2018 20 Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller mervärdesskattesatser. Tidigare faktapromemorior 2015/16:FPM76

2018-02-21

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM54 KOM(2018) 20 (doc, 99 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM54 KOM(2018) 20 (pdf, 63 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM53 KOM(2018) 33

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM53 Direktiv om mottagning av avfall från 2017/18:FPM53 sjöfart Näringsdepartementet 2018-02-20 Dokumentbeteckning KOM2018 33 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg, om upphävande av direktiv

2018-02-21

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM53 KOM(2018) 33 (doc, 85 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM53 KOM(2018) 33 (pdf, 102 kB)

EU-nämndens dokument 2017/18:23

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2017/18:23 DATUM 2018-02-21 TID 08.00 08.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens

2018-02-21

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM52 KOM (2018) 28

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM52 Meddelande om en plaststrategi 2017/18:FPM52 Miljö- och energidepartementet 2018-02-19 Dokumentbeteckning KOM (2018) 28 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN -

2018-02-19

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM52 KOM (2018) 28 (doc, 340 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM52 KOM (2018) 28 (pdf, 110 kB)

EU-nämndens dokument 2017/18:22

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2017/18:22 DATUM 2018-02-16 TID 08.45 09.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens

2018-02-16

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM51 KOM (2018) 8

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM51 Förslag till rådets förordning om 2017/18:FPM51 upprättandet av ett gemensamt företag för en europeisk superdator Utbildningsdepartementet 2018-02-15 Dokumentbeteckning KOM (2018) 8 Förslag till rådets förordning om upprättandet av ett gemensamt

2018-02-15

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM51 KOM (2018) 8 (doc, 73 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM51 KOM (2018) 8 (pdf, 55 kB)

EU-nämndens dokument 2017/18:21

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2017/18:21 DATUM 2018-02-09 TID 09.00 – 09.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt)

2018-02-09

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM50 KOM (2017) 812

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM50 Förhandlingsmandat för avtal om skydd 2017/18:FPM50 av marin biologisk mångfald ( BBNJ) Utrikesdepartementet 2018-02-07 Dokumentbeteckning KOM (2017) 812 Rekommendation till Rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar om ett internationellt

2018-02-07

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM50 KOM (2017) 812 (doc, 316 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM50 KOM (2017) 812 (pdf, 85 kB)