Dokument & lagar (99 025 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:252 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

N2019/00717/BB Närings departementet Finansmarknads- och bostadsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:252 av Momodou Malcolm Jallow V Ombildning av allmännyttiga hyresrätter Momodou Malcolm Jallow har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att förhindra att allmännyttiga hyresrätter, i Stockholm och

Svarsdatum: 2019-02-22 Frågeställare: Momodou Malcolm Jallow (V)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:252 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:240 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

N2019/00705/SUBT Näringsdepartementet Finansmarknads- och bostadsminister Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:240 av Lars Beckman M Öppna geodata Lars Beckman har frågat mig om regeringen kommer med ett besked i vårpropositionen om långfristig finansiering av öppna geodata. Regeringen har i budgetpropositionerna för

Svarsdatum: 2019-02-22 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:240 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 77 kB)

Betänkande 2018/19:TU4

Avslag på samtliga motioner.

Förslagspunkter: 15 Reservationer: 23
Justering: 2019-02-14 Debatt: 2019-02-27 Beslut: 2019-02-27

Betänkande 2018/19:TU4 (pdf, 763 kB)

Betänkande 2018/19:SoU22


Beredning: 2019-04-25 Justering: 2019-05-09

Betänkande 2018/19:SoU21


Beredning: 2019-04-25 Justering: 2019-05-09

Betänkande 2018/19:SoU20


Beredning: 2019-04-25 Justering: 2019-05-16

Betänkande 2018/19:SoU19


Beredning: 2019-04-25 Justering: 2019-05-16

Betänkande 2018/19:SoU18


Betänkande 2018/19:SfU24


Beredning: 2019-03-12 Justering: 2019-03-26 Debatt: 2019-03-27 Beslut: 2019-03-27

Betänkande 2018/19:MJU19


Beredning: 2019-05-16 Justering: 2019-05-28

Betänkande 2018/19:MJU18


Beredning: 2019-05-02 Justering: 2019-05-14

Betänkande 2018/19:MJU17


Beredning: 2019-05-07 Justering: 2019-05-16

Betänkande 2018/19:MJU16


Beredning: 2019-04-23 Justering: 2019-05-02

Betänkande 2018/19:KrU8

Avslag på samtliga motioner.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 5
Justering: 2019-02-14 Debatt: 2019-02-28 Beslut: 2019-02-28

Betänkande 2018/19:KrU8 (pdf, 411 kB)

Betänkande 2018/19:FiU39


Beredning: 2019-04-25 Justering: 2019-05-07

Betänkande 2018/19:SkU15


Debatt: 2019-03-13 Beslut: 2019-03-13

Betänkande 2018/19:SfU26


Beredning: 2019-03-26 Justering: 2019-03-28

Betänkande 2018/19:FiU42


Betänkande 2018/19:AU14


Beredning: 2019-05-28 Justering: 2019-06-13