Dokument & lagar (126 träffar)

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM126 KOM(2010) 389

FPM200910126 Regeringskansliet Faktapromemoria 2009/10:FPM126 Politiska riktlinjer inom EU för trafiksäkerhet 2011-2020 Näringsdepartementet 2009-10-01 Dokumentbeteckning KOM(2010) 389 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén

2010-10-01

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM126 KOM(2010) 389 (doc, 77 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM125 KOM(2010) 375

FPM200910125 Regeringskansliet Faktapromemoria 2009/10:FPM125 Odling av GMO Miljödepartementet 2010-09-28 Dokumentbeteckning KOM(2010) 375 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av direktiv 2001/18/EG vad gäller medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda odling av genetisk

2010-09-28

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM125 KOM(2010) 375 (doc, 76 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM124 KOM (2010) 379

FPM200910124 Regeringskansliet Faktapromemoria 2009/10:FPM124 Direktiv om säsongsanställning Justitiedepartementet 2010-09-28 Dokumentbeteckning KOM (2010) 379 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning Sammanfattning Kommissionens

2010-09-28

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM124 KOM (2010) 379 (doc, 77 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM123 KOM (2010) 378

FPM200910123 Regeringskansliet Faktapromemoria 2009/10:FPM123 Direktiv om företagsintern förflyttning av personal Justitiedepartementet 2010-09-14 Dokumentbeteckning KOM (2010) 378 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen

2010-09-28

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM123 KOM (2010) 378 (doc, 79 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM122 KOM(2010) 371

FPM200910122 Regeringskansliet Faktapromemoria 2009/10:FPM122 Investerarskyddsdirektivet Finansdepartementet 2010-09-24 Dokumentbeteckning KOM(2010) 371 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 97/9/EG om system för ersättning till investerare Sammanfattning Under de

2010-09-24

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM122 KOM(2010) 371 (doc, 81 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM121 KOM (2010) 368

FPM200910121 Regeringskansliet Faktapromemoria 2009/10:FPM121 Det nya Insättningsgarantidirektivet Finansdepartementet 2010-09-24 Dokumentbeteckning KOM (2010) 368 Förslag till Europarlamentets och rådets direktiv //EU om insättningsgarantisystem [omarbetning] Sammanfattning Kommissionen har som ett led

2010-09-24

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM121 KOM (2010) 368 (doc, 88 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM120 KOM (2010) 323

FPM200910120 Regeringskansliet Faktapromemoria 2009/10:FPM120 Förhandlingsdirektiv om avtal mellan Euratom och Sydafrika på kärnenergiområdet Miljödepartementet 2010-09-21 Dokumentbeteckning KOM (2010) 323 Förslag till rådets beslut om utfärdande av förhandlingsdirektiv till kommissionen för ett avtal mellan

2010-09-21

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM120 KOM (2010) 323 (doc, 74 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM119 KOM (2010) 433

FPM200910119 Regeringskansliet Faktapromemoria 2009/10:FPM119 Direktiv om finansiella konglomerat Finansdepartementet 2010-09-21 Dokumentbeteckning KOM (2010) 433 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 98/78/EG, 2002/87/EG och 2006/48/EG i fråga om extra tillsyn över

2010-09-21

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM119 KOM (2010) 433 (doc, 81 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM118 KOM (2010) 348

FPM200910118 Regeringskansliet Faktapromemoria 2009/10:FPM118 Grönbok om alternativ för europeisk avtalsrätt Justitiedepartementet 2010-09-21 Dokumentbeteckning KOM (2010) 348 Grönbok från kommissionen om politiska alternativ för främjande av en europeisk avtalsrätt för konsumenter och företag Sammanfattning Kommissionen

2010-09-21

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM118 KOM (2010) 348 (doc, 73 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM117 KOM(2010) 392

FPM200910117 Regeringskansliet Faktapromemoria 2009/10:FPM117 Direktiv om rätt till information i straffrättsliga förfaranden Justitiedepartementet 2010-09-21 Dokumentbeteckning KOM(2010) 392 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om rätten till information i brottmål Sammanfattning Direktivet

2010-09-21

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM117 KOM(2010) 392 (doc, 89 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM116 KOM (2010) 365

FPM200910116 Regeringskansliet Faktapromemoria 2009/10:FPM116 Grönbok om pensioner Socialdepartementet 2010-09-08 Dokumentbeteckning KOM (2010) 365 Grönbok med sikte på tillräckliga, långsiktigt bärkraftiga och trygga pensionssystem i EU Sammanfattning Den demografiska utvecklingen med en allt äldre befolkning

2010-09-08

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM116 KOM (2010) 365 (doc, 81 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM115 KOM (2010) 372

FPM200910115 Regeringskansliet Faktapromemoria 2009/10:FPM115 Statligt stöd till kolgruvor Näringsdepartementet 2010-09-07 Dokumentbeteckning KOM (2010) 372 Förslag till rådets förordning om statligt stöd för att underlätta nedläggning av kolgruvor som inte är konkurrenskraftiga Sammanfattning Kommissionen

2010-09-07

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM115 KOM (2010) 372 (doc, 76 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM114 KOM(2010) 370

FPM200910114 Regeringskansliet Faktapromemoria 2009/10:FPM114 Vitbok om försäkringsgaranti Finansdepartementet 2010-09-01 Dokumentbeteckning KOM(2010) 370 Vitbok om försäkringsgarantisystem Sammanfattning Sedan slutet av 2001 har en arbetsgrupp under ledning av kommissionen diskuterat frågor kring en

2010-09-01

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM114 KOM(2010) 370 (doc, 89 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM113 KOM(2010) 399

FPM200910113 Regeringskansliet Faktapromemoria 2009/10:FPM113 Rapport om utförselförbudet av snus på den inre marknaden Näringsdepartementet 2010-08-30 Dokumentbeteckning KOM(2010) 399 Rapport från kommissionen till rådet om Konungariket Sveriges genomförande av de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa

2010-08-31

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM113 KOM(2010) 399 (doc, 74 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM112 KOM(2010) 352

FPM200910112 Regeringskansliet Faktapromemoria 2009/10:FPM112 Europa, världens främsta resmål - en ny politisk ram för europeisk turism Näringsdepartementet 2010-08-30 Dokumentbeteckning KOM(2010) 352 Europa, världens främsta resmål - en ny politisk ram för europeisk turism Sammanfattning Meddelandet

2010-08-31

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM112 KOM(2010) 352 (doc, 83 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM111 KOM(2010) 331

FPM200910111 Regeringskansliet Faktapromemoria 2009/10:FPM111 Normalskattesats på mervärdesskatteområdet Finansdepartementet 2010-08-26 Dokumentbeteckning KOM(2010) 331 Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, när det gäller varaktigheten

2010-08-26

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM111 KOM(2010) 331 (doc, 68 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM110 KOM(2010) 358

FPM200910110 Regeringskansliet Faktapromemoria 2009/10:FPM110 Viseringsfrihet för taiwanesiska medborgare - Ändring av viseringsförordningen Justitiedepartementet 2010-08-19 Dokumentbeteckning KOM(2010) 358 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 539/2001

2010-08-20

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM110 KOM(2010) 358 (doc, 67 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM109 KOM(2010) 273 slutlig

FPM200910109 Regeringskansliet Faktapromemoria 2009/10:FPM109 Förordning om genomförandet av artikel 10 i FN:s vapenprotokoll Utrikesdepartementet 2010-08-11 Dokumentbeteckning KOM(2010) 273 slutlig Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../... om genomförande av artikel 10 i FN:s

2010-08-11

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM109 KOM(2010) 273 slutlig (doc, 89 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM108 KOM (2010) 344

FPM200910108 Regeringskansliet Faktapromemoria 2009/10:FPM108 Övergångsordning för bilaterala investeringsavtal Utrikesdepartementet 2010-07-30 Dokumentbeteckning KOM (2010) 344 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av övergångsordningar för bilaterala investeringsavtal mellan

2010-08-04

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM108 KOM (2010) 344 (doc, 78 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM107 KOM(2010)350

FPM200910107 Regeringskansliet Faktapromemoria 2009/10:FPM107 Förordning om EU-patentets översättningsarrangemang Justitiedepartementet 2010-07-30 Dokumentbeteckning KOM(2010)350 Proposal for a council regulation on the translation arrangements of the Europena Union Patent COM(2010)350 final Sammanfattning Förordningen

2010-07-29

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM107 KOM(2010)350 (doc, 75 kB)