Dokument & lagar (143 träffar)

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM143 KOM (2008) 383

FPM200708143 Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM143 GRÖNBOK om EU och de utomeuropeiska länderna och territorierna Utrikesdepartementet 2008-09-12 Dokumentbeteckning KOM (2008) 383 GRÖNBOK om de framtida förbindelserna mellan EU och de utomeuropeiska länderna och territorierna Sammanfattning Syftet

2008-09-12

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM143 KOM (2008) 383 (doc, 79 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM142 KOM(2008) 402 slutlig

FPM200708142 Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM142 Gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) Miljödepartementet 2008-09-11 Dokumentbeteckning KOM(2008) 402 slutlig Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens

2008-09-11

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM142 KOM(2008) 402 slutlig (doc, 93 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM141 KOM (2008) 412

FPM200708141 Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM141 En översyn av den social agendan Arbetsmarknadsdepartementet 2008-09-11 Dokumentbeteckning KOM (2008) 412 Kommissionens meddelande om en förnyad social agenda: Möjligheter, tillgång och solidaritet i framtidens Europa Sammanfattning Den sociala

2008-09-11

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM141 KOM (2008) 412 (doc, 96 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM140 KOM (2008) 401 slutlig

FPM200708140 Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM140 Förordning om EU:s miljömärkningssystem Blomman Integrations- och jämställdhetsdepartementet 2008-09-09 Dokumentbeteckning KOM (2008) 401 slutlig Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om ett miljömärkesprogram för gemenskapen Sammanfattning Som

2008-09-09

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM140 KOM (2008) 401 slutlig (doc, 83 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM139 11609/08 ASIM 53

FPM200708139 Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM139 Europeisk pakt för invandring och asyl Justitiedepartementet 2008-09-08 Dokumentbeteckning 11609/08 ASIM 53 European Pact on Immigration and Asylum Sammanfattning Frankrike har under sitt ordförandeskap i EU hösten 2008 valt att prioritera asyl-

2008-09-09

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM139 11609/08 ASIM 53 (doc, 82 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM138 KOM(2008)390 slutlig

FPM200708138 Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM138 Förordning om Flygsäkerhetsbyråns (EASA:s) behörighet Näringsdepartementet 2008-09-08 Dokumentbeteckning KOM(2008)390 slutlig Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 216/2008 inom området flygplatser,

2008-09-08

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM138 KOM(2008)390 slutlig (doc, 80 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM137 KOM (2008) 419

FPM200708137 Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM137 Förslag till nytt direktiv om europeiska företagsråd Arbetsmarknadsdepartementet 2008-09-01 Dokumentbeteckning KOM (2008) 419 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om inrättandet av ett europeiskt företagsråd eller ett förfarande

2008-09-01

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM137 KOM (2008) 419 (doc, 79 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM136 KOM (2008) 436 slutlig

FPM200708136 Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM136 Direktiv om vägavgifter för tunga lastbilar (Eurovinjettdirektivet) Näringsdepartementet 2008-08-22 Dokumentbeteckning KOM (2008) 436 slutlig Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 1999/62/EG om avgifter på

2008-08-25

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM136 KOM (2008) 436 slutlig (doc, 76 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM135 KOM (2008) 435 slutlig

FPM200708135 Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM135 Meddelande om internalisering av trafikens externa kostnader Näringsdepartementet 2008-08-22 Dokumentbeteckning KOM (2008) 435 slutlig Meddelande från kommissionen - Strategi för att förädla internaliseringen av externa kostnader Sammanfattning Kommissionen

2008-08-25

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM135 KOM (2008) 435 slutlig (doc, 73 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM133 KOM (2008) 396 slutlig

FPM200708133 Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM133 Europeiska privata aktiebolag (SPE-bolag) Justitiedepartementet 2008-08-19 Dokumentbeteckning KOM (2008) 396 slutlig Förslag till rådets förordning om stadga för ett europeiskt privat aktiebolag (SPE-bolag) Sammanfattning Europeiska kommissionen

2008-08-20

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM133 KOM (2008) 396 slutlig (doc, 77 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM134 KOM (2008) 414 slutlig

FPM200708134 Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM134 Patientrörlighetsdirektivet Socialdepartementet 2008-08-19 Dokumentbeteckning KOM (2008) 414 slutlig Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård Sammanfattning Kommissionens

2008-08-19

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM134 KOM (2008) 414 slutlig (doc, 101 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM132 kOM(2008) 418

FPM200708132 Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM132 Kommissionens meddelande om att stärka den öppna samordningsmetoden på området för social trygghet oh social delaktighet Socialdepartementet 2008-08-05 Dokumentbeteckning kOM(2008) 418 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT,

2008-08-05

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM132 kOM(2008) 418 (doc, 88 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM131 KOM(2008) 359/4

FPM200708131 Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM131 Gemensam europeisk invandringspolitik Justitiedepartementet 2008-07-01 Dokumentbeteckning KOM(2008) 359/4 Communication from the Commission to the European parliament, the Council, the European Economic and Social Committée and the Committée

2008-08-05

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM131 KOM(2008) 359/4 (doc, 84 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM130 KOM(2008)345

FPM200708130 Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM130 Förordning om Animaliska biprodukter Jordbruksdepartementet 2008-07-08 Dokumentbeteckning KOM(2008)345 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om hälsobestämmelser gför animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som

2008-08-05

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM130 KOM(2008)345 (doc, 76 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM129 KOM (2008) 360

FPM200708129 Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM129 Strategisk plan för asylpolitiken Justitiedepartementet 2008-07-31 Dokumentbeteckning KOM (2008) 360 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén. "Strategisk plan

2008-07-31

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM129 KOM (2008) 360 (doc, 82 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM128 KOM(2008)329, SEK(2008)1944

FPM200708128 Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM128 Mot en europeisk strategi för e-juridik Justitiedepartementet 2008-07-07 Dokumentbeteckning KOM(2008)329 Meddelande från kommissionen till Rådet, Europaparlamentet och Europeiska Ekonomiska och Sociala kommittén. "Mot en europeisk strategi för

2008-07-31

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM128 KOM(2008)329, SEK(2008)1944 (doc, 74 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM127 KOM (2008) 426 slutlig

FPM200708127 Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM127127 Nytt EG-direktiv mot diskriminering Integrations- och jämställdhetsdepartementet 2008-08-11 Dokumentbeteckning KOM (2008) 426 slutlig Förslag till rådets direktiv om genomförande av principen om likabehandling av personer oavsett religion

2008-07-11

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM127 KOM (2008) 426 slutlig (doc, 91 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM125 SEC(2008) 514 Slutlig

FPM200708125 Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM125 EU:s årsbudget för 2009 Finansdepartementet 2008-07-07 Dokumentbeteckning SEC(2008) 514 Slutlig Preliminärt förslag till Europeiska gemenskapernas allmänna budget för budgetåret 2009. Sammanfattning Budgeten för 2009 blir den tredje årsbudgeten

2008-07-08

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM125 SEC(2008) 514 Slutlig (doc, 96 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM126 KOM (2002) 96, KOM (2008) 313

FPM200708126 Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM126 Meddelande om Internetprotokoll Näringsdepartementet 2008-07-07 Dokumentbeteckning KOM (2002) 96 Nästa generations Internet – prioriterade åtgärder för övergången till det nya Internetprotokollet IPv6 KOM (2008) 313 Vidareutveckling av Internet

2008-07-07

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM126 KOM (2002) 96, KOM (2008) 313 (doc, 73 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM124 KOM(2007)764 slutlig

FPM200708124 Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM124 Strategi för en konkurrenskraftig försvarsindustri Försvarsdepartementet 2008-07-03 Dokumentbeteckning KOM(2007)764 slutlig A Strategy for a Stronger and more Competetive European Defence Industry FaktaPM 2007/08:FPM70 FaktaPM 2007/08:FPM71 Sammanfattning Den

2008-07-03

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM124 KOM(2007)764 slutlig (doc, 77 kB)