Dokument & lagar (118 träffar)

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM118 KOM (2007) 433

Regeringskansliet Faktapromemoria 2006/07:FPM118 Rådsbeslut om den europeiska företags- och handelsstatistiken Finansdepartementet 2007-09-11 Dokumentbeteckning KOM (2007) 433 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ett program för modernisering av den europeiska företags- och handelsstatistiken

2007-09-12

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM118 KOM (2007) 433 (doc, 69 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM117 KOM (2007) 361 slutlig, SEK (2007) 870, SEK (2007) 871

Regeringskansliet Faktapromemoria 2006/07:FPM117 Direktiv om försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) Finansdepartementet 2007-09-05 Dokumentbeteckning KOM (2007) 361 slutlig Förslag till nytt direktiv om rätten att etablera och driva verksamhet med

2007-09-05

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM117 KOM (2007) 361 slutlig, SEK (2007) 870, SEK (2007) 871 (doc, 110 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM116 KOM (2007) 247 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2006/07:FPM116 Meddelande om den övergripande strategin för migration gentemot EU:s östra och sydöstra grannregioner Justitiedepartementet 2007-08-27 Dokumentbeteckning KOM (2007) 247 slutlig Meddelande från kommissionen om tillämpandet av den övergripande strategin

2007-08-27

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM116 KOM (2007) 247 slutlig (doc, 80 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM115 KOM (2007) 248 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2006/07:FPM115 Meddelande om cirkulär migration och partnerskap för rörlighet mellan EU och tredjeländer Justitiedepartementet 2007-08-24 Dokumentbeteckning KOM (2007) 248 slutlig Meddelande från kommissionen till rådet, parlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala

2007-08-27

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM115 KOM (2007) 248 slutlig (doc, 76 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM114 KOM (2007) 394 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2006/07:FPM114 Meddelande om regelförenklingar inom bolagsrätt, redovisning och revision Justitiedepartementet 2007-08-24 Dokumentbeteckning KOM (2007) 394 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN om ett förenklat företagsklimat på områdena bolagsrätt, redovisning och revision Sammanfattning Kommissionen

2007-08-27

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM114 KOM (2007) 394 slutlig (doc, 78 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM113 KOM(2007) 359 final, SEK(2007) 861, SEK(2007) 862

Regeringskansliet Faktapromemoria 2006/07:FPM113 Meddelande om Flexicurity Arbetsmarknadsdepartementet 2007-08-24 Dokumentbeteckning KOM(2007) 359 final Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committe of the Regions

2007-08-24

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM113 KOM(2007) 359 final, SEK(2007) 861, SEK(2007) 862 (doc, 82 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM112 KOM (2007) 391 slutlig, SEC (2007) 932, SEC (2007) 934, SEC (2007) 935, SEC (2007) 936

Regeringskansliet Faktapromemoria 2006/07:FPM112 Vitboken om EU och idrotten Kulturdepartementet 2007-08-24 Dokumentbeteckning KOM (2007) 391 slutlig Vitbok om idrott SEC (2007) 932 SEC (2007) 934 SEC (2007) 935 SEC (2007) 936 Sammanfattning Vitboken om idrott utgör det första övergripande initiativet

2007-08-24

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM112 KOM (2007) 391 slutlig, SEC (2007) 932, SEC (2007) 934, SEC (2007) 935, SEC (2007) 936 (doc, 85 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM111 KOM(2007) 371

Regeringskansliet Faktapromemoria 2006/07:FPM111 Meddelande om världsradiokonferensen 2007 Näringsdepartementet 2007-08-21 Dokumentbeteckning KOM(2007) 371 Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: "ITU: s världskonferens

2007-08-21

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM111 KOM(2007) 371 (doc, 77 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM110 KOM (2007) 154, 11507/07

Regeringskansliet Faktapromemoria 2006/07:FPM110 Rådsbeslut om åtaganden i Tjänstehandelsavtalet GATS Utrikesdepartementet 2007-08-20 Dokumentbeteckning KOM (2007) 154 Proposal for a Council Decision on the conclusion of the relevant agreements under Article XXI GATS 11507/07 WTO 144 SERVICES 49 Sammanfattning Eftersom

2007-08-20

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM110 KOM (2007) 154, 11507/07 (doc, 93 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM109 KOM (2007) 377, KOM (2007) 378

Regeringskansliet Faktapromemoria 2006/07:FPM109 Rapporter om Bularien och Rumänien efter anslutningen till EU Utrikesdepartementet 2007-07-24 Dokumentbeteckning KOM (2007) 377 Report from the European Commission to the Council and the European Parliament on Bulgaria's progress on accompanying measures

2007-07-24

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM109 KOM (2007) 377, KOM (2007) 378 (doc, 77 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM108 KOM(2007) 298

Regeringskansliet Faktapromemoria 2006/07:FPM108 Ändring av direktiv 2003/109/EG i syfte att utöka dess räckvidd till att omfatta även personer som beviljats internationellt skydd Justitiedepartementet 2007-07-24 Dokumentbeteckning KOM(2007) 298 Förslag till Rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/109/EG

2007-07-24

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM108 KOM(2007) 298 (doc, 74 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM107 KOM (2007) 301

Regeringskansliet Faktapromemoria 2006/07:FPM107 Grönboken om asyl Justitiedepartementet 2007-07-24 rev Dokumentbeteckning KOM (2007) 301 Grönbok om det framtida gemensamma europeiska asylsystemet Sammanfattning I syfte att inleda en offentlig debatt i EU om den fortsatta harmoniseringen inom asylområdet

2007-07-24

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM107 KOM (2007) 301 (doc, 88 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM106 KOM (2007) 261 slutlig, SEK (2007) 624

Regeringskansliet Faktapromemoria 2006/07:FPM106 GALILEO vid skiljevägen: Genomförandet av programmet Näringsdepartementet 2007-07-24 Dokumentbeteckning KOM (2007) 261 slutlig Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén

2007-07-24

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM106 KOM (2007) 261 slutlig, SEK (2007) 624 (doc, 82 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM105 KOM (2007) 279 slutlig, SEK (2007) 706, SEK (2007) 707

Regeringskansliet Faktapromemoria 2006/07:FPM105 Vitbok om kost, övervikt och fetma Socialdepartementet 2007-07-24 Dokumentbeteckning KOM (2007) 279 slutlig Vitbok om en EU-strategi för hälsofrågor som rör kost, övervikt och fetma SEK (2007) 706 SEK (2007) 707 Sammanfattning Den 30 maj presenterade

2007-07-24

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM105 KOM (2007) 279 slutlig, SEK (2007) 706, SEK (2007) 707 (doc, 78 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM104 KOM(2007) 303 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2006/07:FPM104 Tidsdelat boende Justitiedepartementet 2007-07-13 Dokumentbeteckning KOM(2007) 303 slutlig Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om konsumentskydd vid vissa aspekter av tidsdelat boende, långfristiga semesterprodukter, återförsäljning och

2007-07-18

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM104 KOM(2007) 303 slutlig (doc, 80 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM103 KOM (2007) 249, SEK (2007) 596, SEK (2007) 603

Regeringskansliet Faktapromemoria 2006/07:FPM103 Direktiv om sanktioner mot arbetsgivare Justitiedepartementet 2007-07-12 Dokumentbeteckning KOM (2007) 249 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om sanktioner mot arbetsgivare som anställer tredjelandsmedborgare som vistas olagligt SEK (2007)

2007-07-18

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM103 KOM (2007) 249, SEK (2007) 596, SEK (2007) 603 (doc, 81 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM102 KOM (2007) 269, SEK (2007) 645

Regeringskansliet Faktapromemoria 2006/07:FPM102 Grönbok om bättre fartygsåtervinning Miljödepartementet 2007-07-16 Dokumentbeteckning KOM (2007) 269 Kommissionens grönbok om bättre nedmontering av fartyg SEK (2007) 645 Sammanfattning Kommissionen har presenterat en grönbok om bättre nedmontering

2007-07-16

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM102 KOM (2007) 269, SEK (2007) 645 (doc, 81 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM101 KOM (2007) 267, SEK (2007) 641, SEK (2007) 642, SEK (2007) 641, SEK (2007) 642

Regeringskansliet Faktapromemoria 2006/07:FPM101 Justitiedepartementet 2007-07-08 Dokumentbeteckning KOM (2007) 267 Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, Rådet och Regionkommittén - Mot en allmän strategi för kampen mot IT-brottsligheten SEK (2007) 641 SEK (2007) 642 SEK (2007) 641 SEK

2007-07-09

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM101 KOM (2007) 267, SEK (2007) 641, SEK (2007) 642, SEK (2007) 641, SEK (2007) 642 (doc, 91 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM100 COM(2007) 127, SEK(2007) 360

Regeringskansliet Faktapromemoria 2006/07:FPM100 Meddelande om europeiska öppenhetsinitiativet Statsrådsberedningen 2007-07-03 Dokumentbeteckning COM(2007) 127 Meddelande från kommissionen. Uppföljning av grönboken om "Det europeiska öppenhetinitiativet" SEK(2007) 360 Sammanfattning Meddelandet är

2007-07-03

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM100 COM(2007) 127, SEK(2007) 360 (doc, 85 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM99 KOM(2007) 243, SEC(2007) 582, SEC(2007) 583

Regeringskansliet Faktapromemoria 2006/07:FPM99 Teknikinitiativet Artemis för inbyggda datasystem Näringsdepartementet 2007-07-03 Dokumentbeteckning KOM(2007) 243 Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om bildandet av det gemensamma företaget Artemis för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för inbyggda

2007-07-03

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM99 KOM(2007) 243, SEC(2007) 582, SEC(2007) 583 (doc, 76 kB)