Dokument & lagar (1 946 träffar)

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM113 COM(2018) 302

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM113 Revidering av EU:s VIS förordning 2017/18:FPM113 Justitiedepartementet 2018-06-20 Dokumentbeteckning COM2018 302 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning EG 767/2008, förordning EG 810/2009, förordning EU 2017/2226, förordning

2018-06-20

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM113 COM(2018) 302 (doc, 316 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM113 COM(2018) 302 (pdf, 63 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM112 KOM (2018) 274

Regeringskansliet Faktapromemoria: 2017/18:FPM112 Ändring av direktiv om förvaltning av 2017/18:FPM112 vägars säkerhet Näringsdepartementet 2018-06-19 Dokumentbeteckning KOM 2018 274 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2008/96/EG om förvaltning av vägars säkerhet. Sammanfattning

2018-06-19

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM112 KOM (2018) 274 (doc, 320 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM112 KOM (2018) 274 (pdf, 121 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM111 KOM (2018) 303

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM111 Reviderad förordning om ett europeiskt 2017/18:FPM111 nätverk av sambandsmän för invandring Justitiedepartementet 2018-06-19 Dokumentbeteckning KOM 2018 303 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt nätverk av sambandsmän

2018-06-19

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM111 KOM (2018) 303 (doc, 316 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM111 KOM (2018) 303 (pdf, 77 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM110 COM(2018) 286

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM110 Förordning om krav för typgodkännande av motorfordons allmänna säkerhet och skydd för personer i fordonet och oskyddade trafikanter Näringsdepartementet 2018-06-19 Dokumentbeteckning COM2018 286 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om krav för typgodkännande

2018-06-19

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM110 COM(2018) 286 (doc, 109 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM110 COM(2018) 286 (pdf, 109 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM109 KOM (2018) 296

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM109 Förordning om energimärkning för däck 2017/18:FPM109 Miljö- och energidepartementet 2018-06-14 Dokumentbeteckning KOM 2018 296 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om märkning av däck med avseende på bränsleeffektivitet och andra väsentliga parametrar

2018-06-14

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM109 KOM (2018) 296 (doc, 71 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM109 KOM (2018) 296 (pdf, 57 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM108 KOM(2018) 284 final

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM108 CO2-krav för tunga fordon 2017/18:FPM108 Miljö- och energidepartementet 2018-06-14 Dokumentbeteckning KOM2018 284 final Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om fastställande av utsläppsnormer för koldioxid för nya tunga fordon Sammanfattning Kommissionen

2018-06-14

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM108 KOM(2018) 284 final (doc, 105 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM108 KOM(2018) 284 final (pdf, 67 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM107 COM (2018) 339

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM107 Förordning om värdepapper med 2017/18:FPM107 statsobligationer som underliggande tillgångar Finansdepartementet 2018-06-14 Dokumentbeteckning COM 2018 339 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om värdepapper med statsobligationer som underliggande

2018-06-14

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM107 COM (2018) 339 (doc, 97 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM107 COM (2018) 339 (pdf, 97 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM106 KOM(2018)331/2

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM106 Bättre tillgång till 2017/18:FPM106 kapitalmarknadsfinansiering för små och medelstora företag Finansdepartementet 2018-06-14 Dokumentbeteckning KOM2018331/2 Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulations EU No 596/2014

2018-06-14

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM106 KOM(2018)331/2 (doc, 110 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM106 KOM(2018)331/2 (pdf, 97 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM105 SEC (2018) 250

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM105 EU:s årsbudget för 2019 2017/18:FPM105 Finansdepartementet 2018-06-14 Dokumentbeteckning SEC 2018 250 Statement of estimates of the European Commission for the financial year 2019 Sammanfattning Den 23 maj 2018 presenterade kommissionen förslaget till årsbudget

2018-06-14

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM105 SEC (2018) 250 (doc, 131 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM105 SEC (2018) 250 (pdf, 138 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM104 COM(2018) 334

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM104 Ändring i alkoholskattedirektivet 2017/18:FPM104 Finansdepartementet 2018-06-13 Dokumentbeteckning COM2018 334 Förslag till rådets direktiv om ändring i direktiv 92/83/EEG om harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker Sammanfattning

2018-06-13

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM104 COM(2018) 334 (doc, 314 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM104 COM(2018) 334 (pdf, 81 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM103 KOM (2018) 346, KOM (2018) 349, KOM (2018) 341

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM103 Nytt punktskattedirektiv 2017/18:FPM103 Finansdepartementet 2018-06-13 Dokumentbeteckning KOM 2018 346 Förslag till rådets direktiv om allmänna regler för punktskatt KOM 2018 349 Förslag till rådets förordning om ändring i förordning EU nr 389/2012 om administrativt

2018-06-13

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM103 KOM (2018) 346, KOM (2018) 349, KOM (2018) 341 (doc, 320 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM103 KOM (2018) 346, KOM (2018) 349, KOM (2018) 341 (pdf, 89 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM102 KOM(2018)329

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM102 Direktiv om mervärdesskatt vid 2017/18:FPM102 gränsöverskridande handel det slutgiltiga mervärdesskattesystemet Finansdepartementet 2018-06-13 Dokumentbeteckning KOM2018329 Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG rörande införande av detaljerade

2018-06-13

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM102 KOM(2018)329 (doc, 97 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM102 KOM(2018)329 (pdf, 65 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM101 COM(2018) 298

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM101 Omvänd skattskyldighet för handel med 2017/18:FPM101 utsläppsrätter m.m. och snabba insatser mot momsbedrägeri Finansdepartementet 2018-06-13 Dokumentbeteckning COM2018 298 Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för

2018-06-13

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM101 COM(2018) 298 (doc, 101 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM101 COM(2018) 298 (pdf, 52 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM100 KOM(2018) 234

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM100 Ändring av direktiv om 2017/18:FPM100 vidareutnyttjande av information från offentliga sektorn Finansdepartementet 2018-06-05 Dokumentbeteckning KOM2018 234 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om vidareutnyttjande av information från den offentliga

2018-06-05

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM100 KOM(2018) 234 (doc, 332 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM100 KOM(2018) 234 (pdf, 91 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM99 COM (2018) 321 final, COM (2018) 324 final

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM99 Den fleråriga budgetramen 2021-2027 2017/18:FPM99 Statsrådsberedningen 2018-06-05 Dokumentbeteckning COM 2018 321 final Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Europeiska rådet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén: En

2018-06-05

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM99 COM (2018) 321 final, COM (2018) 324 final (doc, 105 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM99 COM (2018) 321 final, COM (2018) 324 final (pdf, 128 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM98 COM(2018) 231

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18 FPM98 Förordning om genomförandet och 2017/18:FPM98 driften av toppdomännamnet eu Näringsdepartementet 2018-05-31 Dokumentbeteckning KOM 2018 231 slutlig Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRODNING om genomförandet och driften av toppdomännamnet eu och om upphävande

2018-05-31

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM98 COM(2018) 231 (doc, 297 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM98 COM(2018) 231 (pdf, 65 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM97 KOM (2018) 238 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM97 Förordning om onlinebaserade 2017/18:FPM97 förmedlingstjänster Utrikesdepartementet 2018-05-30 Dokumentbeteckning KOM 2018 238 slutlig Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade

2018-05-30

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM97 KOM (2018) 238 slutlig (doc, 119 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM97 KOM (2018) 238 slutlig (pdf, 104 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM96 COM(2018) 237

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM96 Meddelande om artificiell intelligens för 2017/18:FPM96 Europa Näringsdepartementet 2018-05-30 Dokumentbeteckning COM2018 237 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA RÅDET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

2018-05-30

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM96 COM(2018) 237 (doc, 109 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM96 COM(2018) 237 (pdf, 88 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM95 KOM (2018) 236 final

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM95 Meddelande om att bekämpa 2017/18:FPM95 desinformation online Kulturdepartementet 2018-05-30 Dokumentbeteckning KOM 2018 236 final Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén Bekämpande

2018-05-30

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM95 KOM (2018) 236 final (doc, 314 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM95 KOM (2018) 236 final (pdf, 90 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM94 COM(2018) 244 final, COM(2018) 245 final

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM94 Rådsrekommendationer om ett stärkt samarbete mot sjukdomar som kan förebyggas med vaccin Socialdepartementet 2018-05-30 Dokumentbeteckning COM2018 244 final Proposal for a COUNCIL RECOMMENDATION on Strenghtened Cooperation againts Vaccine Preventable Diseases COM2018

2018-05-30

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM94 COM(2018) 244 final, COM(2018) 245 final (doc, 112 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM94 COM(2018) 244 final, COM(2018) 245 final (pdf, 81 kB)