Dokument & lagar (274 träffar)

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM133 KOM (2008) 396 slutlig

FPM200708133 Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM133 Europeiska privata aktiebolag SPE-bolag Justitiedepartementet 2008-08-19 Dokumentbeteckning KOM 2008 396 slutlig Förslag till rådets förordning om stadga för ett europeiskt privat aktiebolag SPE-bolag Sammanfattning Europeiska kommissionen kommissionen

2008-08-20

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM133 KOM (2008) 396 slutlig (doc, 77 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM134 KOM (2008) 414 slutlig

FPM200708134 Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM134 Patientrörlighetsdirektivet Socialdepartementet 2008-08-19 Dokumentbeteckning KOM 2008 414 slutlig Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård Sammanfattning

2008-08-19

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM134 KOM (2008) 414 slutlig (doc, 101 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM132 kOM(2008) 418

FPM200708132 Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM132 Kommissionens meddelande om att stärka den öppna samordningsmetoden på området för social trygghet oh social delaktighet Socialdepartementet 2008-08-05 Dokumentbeteckning kOM2008 418 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL,

2008-08-05

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM132 kOM(2008) 418 (doc, 88 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM131 KOM(2008) 359/4

FPM200708131 Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM131 Gemensam europeisk invandringspolitik Justitiedepartementet 2008-07-01 Dokumentbeteckning KOM2008 359/4 Communication from the Commission to the European parliament, the Council, the European Economic and Social Committée and the Committée of the Regions

2008-08-05

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM131 KOM(2008) 359/4 (doc, 84 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM130 KOM(2008)345

FPM200708130 Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM130 Förordning om Animaliska biprodukter Jordbruksdepartementet 2008-07-08 Dokumentbeteckning KOM2008345 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om hälsobestämmelser gför animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel

2008-08-05

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM130 KOM(2008)345 (doc, 76 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM129 KOM (2008) 360

FPM200708129 Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM129 Strategisk plan för asylpolitiken Justitiedepartementet 2008-07-31 Dokumentbeteckning KOM 2008 360 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén. Strategisk plan för asylpolitiken-Ett

2008-07-31

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM129 KOM (2008) 360 (doc, 82 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM128 KOM(2008)329, SEK(2008)1944

FPM200708128 Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM128 Mot en europeisk strategi för e-juridik Justitiedepartementet 2008-07-07 Dokumentbeteckning KOM2008329 Meddelande från kommissionen till Rådet, Europaparlamentet och Europeiska Ekonomiska och Sociala kommittén. Mot en europeisk strategi för e-juridik

2008-07-31

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM128 KOM(2008)329, SEK(2008)1944 (doc, 74 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM127 KOM (2008) 426 slutlig

FPM200708127 Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM127127 Nytt EG-direktiv mot diskriminering Integrations- och jämställdhetsdepartementet 2008-08-11 Dokumentbeteckning KOM 2008 426 slutlig Förslag till rådets direktiv om genomförande av principen om likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse,

2008-07-11

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM127 KOM (2008) 426 slutlig (doc, 91 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM125 SEC(2008) 514 Slutlig

FPM200708125 Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM125 EU:s årsbudget för 2009 Finansdepartementet 2008-07-07 Dokumentbeteckning SEC2008 514 Slutlig Preliminärt förslag till Europeiska gemenskapernas allmänna budget för budgetåret 2009. Sammanfattning Budgeten för 2009 blir den tredje årsbudgeten inom ramen

2008-07-08

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM125 SEC(2008) 514 Slutlig (doc, 96 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM126 KOM (2002) 96, KOM (2008) 313

FPM200708126 Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM126 Meddelande om Internetprotokoll Näringsdepartementet 2008-07-07 Dokumentbeteckning KOM 2002 96 Nästa generations Internet prioriterade åtgärder för övergången till det nya Internetprotokollet IPv6 KOM 2008 313 Vidareutveckling av Internet Handlingsplan

2008-07-07

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM126 KOM (2002) 96, KOM (2008) 313 (doc, 73 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM124 KOM(2007)764 slutlig

FPM200708124 Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM124 Strategi för en konkurrenskraftig försvarsindustri Försvarsdepartementet 2008-07-03 Dokumentbeteckning KOM2007764 slutlig A Strategy for a Stronger and more Competetive European Defence Industry FaktaPM 2007/08:FPM70 FaktaPM 2007/08:FPM71 Sammanfattning

2008-07-03

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM124 KOM(2007)764 slutlig (doc, 77 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM123 KOM(2008) 311 slutlig

FPM200708123 Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM123 Byggproduktförordningen Miljödepartementet 2008-07-02 Dokumentbeteckning KOM2008 311 slutlig Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av harmoniserade villkor för utsläppande av byggprodukter på marknaden. Sammanfattning

2008-07-03

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM123 KOM(2008) 311 slutlig (doc, 100 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM122 KOM (2008) 319

FPM200708122 Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM122 Barcelonaprocessen: Unionen för Medelhavet Utrikesdepartementet 2008-06-30 Dokumentbeteckning KOM 2008 319 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Barcelonaprocessen: en union för Medelhavsområdet Sammanfattning Meddelandet presenterar

2008-06-30

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM122 KOM (2008) 319 (doc, 74 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM121 KOM (2008) 227 slutlig

FPM200708121 Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM121 Meddelande om tillämpningen av slotsförordningen Näringsdepartementet 2008-06-24 Dokumentbeteckning KOM 2008 227 slutlig Meddelande om tillämpningen av förordning EG 793/2004 om gemensamma regler för fördelning av ankomst- och avgångstider på gemenskapens

2008-06-24

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM121 KOM (2008) 227 slutlig (doc, 74 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM120 KOM(2008) 241

FPM200708120 Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM120 Meddelande om IT och energieffektivisering Näringsdepartementet 2008-06-24 Dokumentbeteckning KOM2008 241 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén Hur informations- och

2008-06-24

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM120 KOM(2008) 241 (doc, 70 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM119 8289/08 EDUC 105 SOC 209 CODEC 446

FPM200708119 Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM119 En Europeisk referensram för kvalitetssäkring av yrkesutbildning Utbildningsdepartementet 2008-06-19 Dokumentbeteckning 8289/08 EDUC 105 SOC 209 CODEC 446 Förslag till Europaparlamentets och rådets rekommendation om inrättandet av en europeisk referensram

2008-06-19

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM119 8289/08 EDUC 105 SOC 209 CODEC 446 (doc, 73 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM118 KOM (2008) 194 slutlig, KOM (2008) 195 slutlig

FPM200708118 Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM118 Två direktiv om förenklingar inom bolagsrätt och redovisning Justitiedepartementet 2008-06-18 Dokumentbeteckning KOM 2008 194 slutlig Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 68/151/EEG och 89/666/EEG med avseende

2008-06-18

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM118 KOM (2008) 194 slutlig, KOM (2008) 195 slutlig (doc, 72 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM117 KOM (2008)229

FPM200708117 Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM117 EU:s öppenhetsförordning Justitiedepartementet 2008-06-18 Dokumentbeteckning KOM 2008229 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar omarbetning Sammanfattning

2008-06-18

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM117 KOM (2008)229 (doc, 86 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM116 COM(2008) 177/3, SEC(2008) 431, SEC(2008) 432, SEC(2008) 433, SEC(2008) 434, SEC(2008) 435

FPM200708116 Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM116 EU som global utvecklingsaktör EU:s bidrag till uppfyllandet av millenniemålen Utrikesdepartementet 2008-06-17 Dokumentbeteckning COM2008 177/3 The EU a global partner for development Speeding up progress towards the Millennium Development Goals SEC2008

2008-06-17

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM116 COM(2008) 177/3, SEC(2008) 431, SEC(2008) 432, SEC(2008) 433, SEC(2008) 434, SEC(2008) 435 (doc, 80 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM115 KOM (2008) 213

FPM200708115 Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM115 Direktiv om slutlig avveckling respektive ställande av finansiell säkerhet Finality- respektive säkerhetsdirektivet Finansdepartementet 2008-06-04 Dokumentbeteckning KOM 2008 213 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv

2008-06-04

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM115 KOM (2008) 213 (doc, 76 kB)