Dokument & lagar (274 träffar)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM71 KOM(2016) 134

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM71 Bevarande av fiskeresurserna och skydd 2015/16:FPM71 av marina ekosystem genom tekniska åtgärder Näringsdepartementet 2016-04-14 Dokumentbeteckning KOM2016 134 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina

2016-04-14

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM71 KOM(2016) 134 (doc, 94 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM71 KOM(2016) 134 (pdf, 64 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM70 KOM(2016) 127, KOM(2016) 127 ANNEX 1

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM70 Meddelande om samråd om en 2015/16:FPM70 europeisk pelare för sociala rättigheter Statsrådsberedningen 2016-04-12 Dokumentbeteckning KOM2016 127 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén samt regionkommittén

2016-04-12

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM70 KOM(2016) 127, KOM(2016) 127 ANNEX 1 (doc, 82 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM70 KOM(2016) 127, KOM(2016) 127 ANNEX 1 (pdf, 72 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM69 KOM(2016) 120

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM69 Kommissionens meddelande Att 2015/16:FPM69 återvända till Schengen en färdplan Justitiedepartementet 2016-04-08 Dokumentbeteckning KOM2016 120 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Europeiska rådet och rådet Att återvända till Schengen en färdplan Sammanfattning

2016-04-08

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM69 KOM(2016) 120 (doc, 89 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM69 KOM(2016) 120 (pdf, 75 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM68 KOM (2016) 109

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM68 EU:s tillträdande till Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet Istanbulkonventionen Socialdepartementet 2016-04-08 Dokumentbeteckning KOM 2016 109 Förslag till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar

2016-04-08

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM68 KOM (2016) 109 (doc, 98 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM68 KOM (2016) 109 (pdf, 70 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM67 KOM (2016) 128, SWD (2016) 52, SWD (2016) 53

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM67 Ändring av utstationeringsdirektivet 2015/16:FPM67 Arbetsmarknadsdepartementet 2016-04-07 Dokumentbeteckning KOM 2016 128 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering

2016-04-07

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM67 KOM (2016) 128, SWD (2016) 52, SWD (2016) 53 (doc, 96 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM67 KOM (2016) 128, SWD (2016) 52, SWD (2016) 53 (pdf, 75 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM66 KOM (2016) 115, KOM (2016) 116

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM66 Förordning om ett instrument för 2015/16:FPM66 nödhjälp inom EU Justitiedepartementet 2016-04-06 Dokumentbeteckning KOM 2016 115 Förslag till rådets förordning om tillhandahållande av krisstöd inom unionen KOM 2016 116 Meddelande från kommissionen till rådet Följedokument

2016-04-06

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM66 KOM (2016) 115, KOM (2016) 116 (doc, 102 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM66 KOM (2016) 115, KOM (2016) 116 (pdf, 72 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM65 KOM (2016) 110

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM65 Vägen från Paris 2015/16:FPM65 Miljö- och energidepartementet 2016-04-06 Dokumentbeteckning KOM 2016 110 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Vägen efter Paris: en bedömning av Parisavtalets konsekvenser som åtföljer förslaget till rådsbeslut

2016-04-06

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM65 KOM (2016) 110 (doc, 103 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM65 KOM (2016) 110 (pdf, 75 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM64 KOM (2016) 93

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM64 Rapport om tekniken för identifiering av 2015/16:FPM64 personer på grundval av fingeravtryck lagrade i Schengens informationssystem Justitiedepartementet 2016-04-04 Dokumentbeteckning KOM 2016 93 Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Tillgängligheten

2016-04-04

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM64 KOM (2016) 93 (doc, 106 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM64 KOM (2016) 93 (pdf, 83 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM63 KOM (2016) 106 , KOM (2016) 107, KOM (2016) 108

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM63 Fördjupat samarbete på området för 2015/16:FPM63 makars och registrerade partners förmögenhetsförhållanden Justitiedepartementet 2016-04-04 Dokumentbeteckning KOM 2016 106 Förslag till rådets förordning om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet

2016-04-04

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM63 KOM (2016) 106 , KOM (2016) 107, KOM (2016) 108 (doc, 112 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM63 KOM (2016) 106 , KOM (2016) 107, KOM (2016) 108 (pdf, 101 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM62 KOM (2016) 117

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM62 Transatlantiska dataflöden: Återuppbygga förtroende genom starka skyddsåtgärder Justitiedepartementet 2016-04-04 Dokumentbeteckning KOM 2016 117 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Transatlantiska dataflöden: Återställande av förtroendet genom

2016-04-04

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM62 KOM (2016) 117 (doc, 83 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM62 KOM (2016) 117 (pdf, 110 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM61 KOM (2016) 87

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM61 Meddelande om EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter Miljö- och energidepartementet 2016-04-01 Dokumentbeteckning KOM 2016 87 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén

2016-04-01

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM61 KOM (2016) 87 (doc, 85 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM61 KOM (2016) 87 (pdf, 81 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM60 KOM (2016) 63, KOM (2016) 64

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM60 Beslut om ekonomiskt partnerskapsavtal med Östafrikanska gemenskapen EAC Utrikesdepartementet 2016-04-01 Dokumentbeteckning KOM 2016 63 Förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan partnerstaterna

2016-04-01

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM60 KOM (2016) 63, KOM (2016) 64 (doc, 83 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM60 KOM (2016) 63, KOM (2016) 64 (pdf, 88 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM59 KOM (2016) 114

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM59 Rapport om genomförandet av 2015/16:FPM59 riktlinjerna för europeisk statistik Finansdepartementet 2016-03-22 Dokumentbeteckning KOM 2016 114 Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av riktlinjerna för europeisk statistik och samordningen

2016-03-22

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM59 KOM (2016) 114 (doc, 347 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM59 KOM (2016) 114 (pdf, 53 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM58 KOM (2016) 82

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM58 Direktiv om yrkeskvalifikationer inom 2015/16:FPM58 inlandssjöfarten Näringsdepartementet 2016-03-22 Dokumentbeteckning KOM 2016 82 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer för inlandssjöfart och om upphävande av rådets

2016-03-22

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM58 KOM (2016) 82 (doc, 83 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM58 KOM (2016) 82 (pdf, 64 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM57 KOM(2016) 53

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM57 Beslut om informationsutbyte om 2015/16:FPM57 mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet Miljödepartementet 2016-03-21 Dokumentbeteckning KOM2016 53 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättandet av en mekanism för informationsutbyte

2016-03-21

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM57 KOM(2016) 53 (doc, 101 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM57 KOM(2016) 53 (pdf, 54 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM56 KOM (2016) 52

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM56 Förordning om trygg naturgasförsörjning 2015/16:FPM56 Miljö- och energidepartementet 2016-03-21 Dokumentbeteckning KOM 2016 52 Meddelande om det europeiska gassystemets förmåga att klara Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att trygga

2016-03-21

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM56 KOM (2016) 52 (doc, 325 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM56 KOM (2016) 52 (pdf, 100 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM55 KOM(2016) 8, KOM(2016) 18

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM55 Beslut om ekonomiskt partnerskapsavtal 2015/16:FPM55 med SADC Utrikesdepartementet 2016-03-17 Dokumentbeteckning KOM2016 8 Förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess

2016-03-17

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM55 KOM(2016) 8, KOM(2016) 18 (doc, 98 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM55 KOM(2016) 8, KOM(2016) 18 (pdf, 90 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM54 KOM (2016) 56, KOM (2016) 57

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM54 Direktiv och förordning om ändring av datum i vissa EU-rättsakter på värdepappersmarknadsområdet Finansdepartementet 2016-03-09 Dokumentbeteckning KOM 2016 56 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella

2016-03-10

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM54 KOM (2016) 56, KOM (2016) 57 (doc, 99 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM54 KOM (2016) 56, KOM (2016) 57 (pdf, 60 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM53 KOM (2016) 50

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM53 Meddelande om en åtgärdsplan för 2015/16:FPM53 förstärkning av kampen mot finansiering av terrorism Finansdepartementet 2016-03-08 Dokumentbeteckning KOM 2016 50 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om en åtgärdsplan för förstärkning av kampen

2016-03-08

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM53 KOM (2016) 50 (doc, 118 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM53 KOM (2016) 50 (pdf, 134 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM52 KOM (2016) 42, KOM (2016) 39

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM52 EU:s ratificering av 2015/16:FPM52 Minamatakonventionen om kvicksilver Miljödepartementet 2016-03-08 Dokumentbeteckning KOM 2016 42 Förslag till rådets beslut om ingående av Minamatakonventionen om kvicksilver KOM 2016 39 Förslag till Europaparlamentets och rådets

2016-03-08

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM52 KOM (2016) 42, KOM (2016) 39 (doc, 115 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM52 KOM (2016) 42, KOM (2016) 39 (pdf, 101 kB)