Dokument & lagar (274 träffar)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM91 COM(2016) 279

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM91 Viseringsfrihet för Turkiet 2015/16:FPM91 Justitiedepartementet 2016-06-01 Dokumentbeteckning COM2016 279 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning EG nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare

2016-06-01

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM91 COM(2016) 279 (doc, 98 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM91 COM(2016) 279 (pdf, 54 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM90 COM(2016) 290

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM90 Revidering av 2015/16:FPM90 suspenderingsmekanismen viseringsförordningen Justitiedepartementet 2016-06-01 Dokumentbeteckning COM2016 290 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning EG nr 539/2001 om fastställande av förteckningen

2016-06-01

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM90 COM(2016) 290 (doc, 94 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM90 COM(2016) 290 (pdf, 50 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM89 JOIN(2016) 21

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM89 Meddelande om EU och Arktis Utrikesdepartementet 2016-06-01 Dokumentbeteckning JOIN2016 21 Gemensamt meddelande till Europaparlamentet och rådet En integrerad EU- politik för Arktis Sammanfattning Meddelandet redogör för EU:s aktuella förhållande till, betydelse för

2016-06-01

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM89 JOIN(2016) 21 (doc, 107 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM89 JOIN(2016) 21 (pdf, 81 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM88 KOM (2016) 249

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM88 Återtagandeavtal mellan EU och Nigeria2015/16:FPM88 Justitiedepartementet 2016-05-30 Dokumentbeteckning KOM 2016 249 Rekommendation till rådets beslut att inleda förhandlingar om ett återtagandeavtal mellan Europeiska unionen och Nigeria Sammanfattning Förslaget innebär

2016-05-30

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM88 KOM (2016) 249 (doc, 93 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM88 KOM (2016) 249 (pdf, 64 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM87 KOM (2016) 230

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM87 Att genomföra den europeiska 2015/16:FPM87 säkerhetsagendan mot terrorism och bana väg för en säkerhetsunion Justitiedepartementet 2016-05-25 Dokumentbeteckning KOM 2016 230 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET,EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET Att genomföra

2016-05-25

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM87 KOM (2016) 230 (doc, 95 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM87 KOM (2016) 230 (pdf, 50 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM86 KOM (2016) 176

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM86 Meddelande från informations- och 2015/16:FPM86 kommunikationsteknisk standardisering Utrikesdepartementet 2016-05-24 Dokumentbeteckning KOM 2016 176 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén

2016-05-24

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM86 KOM (2016) 176 (doc, 87 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM86 KOM (2016) 176 (pdf, 81 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM85 KOM(2016) 178

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM85 Ett europeiskt initiativ för molnbaserade 2015/16:FPM85 tjänster Utbildningsdepartementet 2016-05-24 KOM2016 178 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén Europeiskt initiativ för molnbaserade

2016-05-24

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM85 KOM(2016) 178 (doc, 80 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM85 KOM(2016) 178 (pdf, 107 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM84 COM(2016) 236

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM84 Viseringsfrihet för Ukraina 2015/16:FPM84 Justitiedepartementet 2016-05-23 Dokumentbeteckning COM2016 236 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning EG nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare

2016-05-23

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM84 COM(2016) 236 (doc, 96 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM84 COM(2016) 236 (pdf, 50 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM83 KOM (2016) 179

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM83 EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2015/16:FPM83 Näringsdepartementet 2016-05-20 Dokumentbeteckning KOM 2016 179 EU:s handlingsplan för e-förvaltning för 2016-2020 Snabbare digital omvandling av förvaltningar Sammanfattning Kommissionen har publicerat ett

2016-05-20

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM83 KOM (2016) 179 (doc, 104 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM83 KOM (2016) 179 (pdf, 65 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM82 KOM (2016) 216

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM82 En global konvention om erkännade och 2015/16:FPM82 verkställighet av domar på privaträttens område Justitiedepartementet 2016-05-18 Dokumentbeteckning KOM 2016 216 Rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar om en konvention rörande

2016-05-18

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM82 KOM (2016) 216 (doc, 83 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM82 KOM (2016) 216 (pdf, 63 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM81 KOM(2016) 198

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM81 Direktiv om öppen land-för-land- 2015/16:FPM81 rapportering av skatt Justitiedepartementet 2016-05-17 Dokumentbeteckning KOM2016 198 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2013/34/EU vad gäller offentliggörande av inkomstskatteuppgifter

2016-05-17

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM81 KOM(2016) 198 (doc, 108 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM81 KOM(2016) 198 (pdf, 74 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM80 JOIN (2016) 18 final

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM80 Gemensamt ramverk för att motverka 2015/16:FPM80 hybridhot Utrikesdepartementet 2016-05-11 Dokumentbeteckning JOIN 2016 18 final Gemensamt meddelande till Europaparlamentet och rådet Gemensam ram för att motverka hybridhot Europeiska unionens insatser Sammanfattning

2016-05-11

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM80 JOIN (2016) 18 final (doc, 295 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM80 JOIN (2016) 18 final (pdf, 93 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM79 KOM (2016) 197

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM79 Meddelande om framtida gemensamt 2015/16:FPM79 asylsystem och utökade lagliga vägar till Europa Justitiedepartementet 2016-05-11 Dokumentbeteckning KOM 2016 197 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Mot en reform av det gemensamma europeiska

2016-05-11

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM79 KOM (2016) 197 (doc, 103 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM79 KOM (2016) 197 (pdf, 82 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM78 KOM(2016) 205 final

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM78 Meddelande om smartare 2015/16:FPM78 informationssystem Justitiedepartementet 2016-05-11 Dokumentbeteckning KOM2016 205 final Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Starkare och smartare informationssystem för gränser och säkerhet Sammanfattning

2016-05-11

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM78 KOM(2016) 205 final (doc, 72 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM78 KOM(2016) 205 final (pdf, 61 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM77 KOM (2016) 194, KOM (2016) 196

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM77 Förordning om inrättandet av ett in- och 2015/16:FPM77 utresesystem Smarta Gränser Justitiedepartementet 2016-05-11 Dokumentbeteckning KOM 2016 194 Förslag till Europaparlamentet och rådets förordning om inrättande av ett in- och utresesystem som har till syfte att registrera

2016-05-11

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM77 KOM (2016) 194, KOM (2016) 196 (doc, 115 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM77 KOM (2016) 194, KOM (2016) 196 (pdf, 103 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM76 KOM(2016)148

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM76 Handlingsplan för mervärdesskatt 2015/16:FPM76 Finansdepartementet 2016-05-10 Dokumentbeteckning KOM2016148 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om en handlingsplan för mervärdesskatt Mot ett gemensamt

2016-05-10

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM76 KOM(2016)148 (doc, 103 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM76 KOM(2016)148 (pdf, 100 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM75 KOM (2016) 171

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM75 Rådsbeslut om ändring av rådets beslut EU 2015/1601 om fastställande av provisoriska åtgärder på området internationellt skydd till förmån för Italien och Grekland Justitiedepartementet 2016-04-25 Dokumentbeteckning KOM 2016 171 Förslag till rådets beslut om ändring

2016-04-25

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM75 KOM (2016) 171 (doc, 95 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM75 KOM (2016) 171 (pdf, 44 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM74 COM(2016) 23 slutlig, C(2016) 271 slutlig, COM(2016) 24 final, COM(2016) 24 slutlig - bilaga 1-2

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM74 Meddelande om skatteflykt respektive 2015/16:FPM74 effektiv beskattning samt rekommendation om missbruk av skatteavtal Finansdepartementet 2016-04-21 Dokumentbeteckning COM2016 23 slutlig Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Åtgärdspaket mot

2016-04-21

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM74 COM(2016) 23 slutlig, C(2016) 271 slutlig, COM(2016) 24 final, COM(2016) 24 slutlig - bilaga 1-2 (doc, 128 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM74 COM(2016) 23 slutlig, C(2016) 271 slutlig, COM(2016) 24 final, COM(2016) 24 slutlig - bilaga 1-2 (pdf, 116 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM73 COM(2016) 142

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM73 Viseringsfrihet för Georgien 2015/16:FPM73 Justitiedepartementet 2015-04-19 Dokumentbeteckning COM2016 142 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning EG nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare

2016-04-19

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM73 COM(2016) 142 (doc, 94 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM73 COM(2016) 142 (pdf, 50 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM72 KOM(2016) 157

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM72 Förordning om CE-märkta gödselprodukter Näringsdepartementet 2016-04-18 Dokumentbeteckning KOM2016 157 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av bestämmelser om tillhandahållande på marknaden av CE-märkta gödselprodukter och om ändring

2016-04-18

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM72 KOM(2016) 157 (doc, 121 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM72 KOM(2016) 157 (pdf, 128 kB)