Dokument & lagar (249 träffar)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM11 KOM (2015) 472

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM11 Förordning om värdepapperisering 2015/16:FPM11 Finansdepartementet 2015-11-04 Dokumentbeteckning KOM 2015 472 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma regler för värdepapperisering och om inrättandet av ett europeiskt ramverk för enkel, transparent

2015-11-04

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM11 KOM (2015) 472 (doc, 102 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM11 KOM (2015) 472 (pdf, 142 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM10 KOM (2015) 468

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM10 Handlingplan kapitalmarknadsunion 2015/16:FPM10 Finansdepartementet 2015-11-04 Dokumentbeteckning KOM 2015 468 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Handlingsplan för en kapitalmarknadsunion

2015-11-04

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM10 KOM (2015) 468 (doc, 130 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM10 KOM (2015) 468 (pdf, 118 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM9 KOM (2015) 490

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM9 Hanteringen av flyktingkrisen: 2015/16:FPM9 omedelbara operativa, finansiella och rättsliga åtgärder inom ramen för den europeiska migrationsagendan Justitiedepartementet 2015-10-28 Dokumentbeteckning KOM 2015 490 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet,

2015-10-28

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM9 KOM (2015) 490 (doc, 71 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM9 KOM (2015) 490 (pdf, 48 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM8 KOM(2015) 462 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM8 Rådsrekommendation om 2015/16:FPM8 långtidsarbetslösas återinträde på arbetsmarknaden Arbetsmarknadsdepartementet 2015-10-19 Dokumentbeteckning KOM2015 462 slutlig Förslag till rådets rekommendation om långtidsarbetslösas återinträde på arbetsmarknaden. Sammanfattning

2015-10-19

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM8 KOM(2015) 462 slutlig (doc, 97 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM8 KOM(2015) 462 slutlig (pdf, 51 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM7 JOIN (2015) 40 final

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM7 EU:s externa agerande för att bemöta 2015/16:FPM7 flyktingkrisen i Europa Utrikesdepartementet 2015-10-14 Dokumentbeteckning JOIN 2015 40 final Addressing the Refugee Crisis in Europe: The Role of EU External Action Sammanfattning Mot bakgrund av flyktingkrisen och

2015-10-14

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM7 JOIN (2015) 40 final (doc, 99 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM7 JOIN (2015) 40 final (pdf, 88 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM6 KOM(2015) 452

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM6 Förordning om gemensam lista för säkra 2015/16:FPM6 ursprungsländer Justitiedepartementet 2015-10-13 Dokumentbeteckning KOM2015 452 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av EU:s gemensamma förteckning över säkra ursprungsländer enligt Europaparlamentets

2015-10-13

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM6 KOM(2015) 452 (doc, 94 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM6 KOM(2015) 452 (pdf, 50 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM5 KOM (2015) 453

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM5 Kommissionens meddelande om EU:s 2015/16:FPM5 handlingsplan för återvändande Justitiedepartementet 2015-10-13 Dokumentbeteckning KOM 2015 453 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet. EU:s handlingsplan för återvändande. Sammanfattning Meddelandet

2015-10-13

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM5 KOM (2015) 453 (doc, 93 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM5 KOM (2015) 453 (pdf, 46 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM4 KOM(2015) 451

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM4 Provisoriska åtgärder på området 2015/16:FPM4 internationellt skydd till förmån för Italien, Grekland och Ungern Justitiedepartementet 2015-10-13 Dokumentbeteckning KOM2015 451 Förslag till rådets beslut om fastställande av provisoriska åtgärder på området internationellt

2015-10-13

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM4 KOM(2015) 451 (doc, 79 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM4 KOM(2015) 451 (pdf, 54 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM3 KOM(2015) 450

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM3 Förordning om att etablera permanent 2015/16:FPM3 mekanism för omfördelning av personer i behov av skydd Justitiedepartementet 2015-10-13 Dokumentbeteckning KOM2015 450 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en omplaceringsmekanism vid

2015-10-13

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM3 KOM(2015) 450 (doc, 98 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM3 KOM(2015) 450 (pdf, 54 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM2 KOM (2015) 413

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM2 Förordning om fiskemöjligheter i 2015/16:FPM2 Östersjön 2016 Näringsdepartementet 2015-10-06 Dokumentbeteckning KOM 2015 413 Förslag till rådets förordning om fastställande för 2016 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön Sammanfattning

2015-10-06

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM2 KOM (2015) 413 (doc, 97 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM2 KOM (2015) 413 (pdf, 65 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM1 KOM(2015) 365

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM 1 Ändring av gemensamma förordningen 2015/16:FPM1 för ESI-fonderna till förmån för Grekland Näringsdepartementet 2015-09-22 Dokumentbeteckning KOM2015 365 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning EU

2015-09-22

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM1 KOM(2015) 365 (doc, 99 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM1 KOM(2015) 365 (pdf, 62 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM118 KOM (2007) 433

Regeringskansliet Faktapromemoria 2006/07:FPM118 Rådsbeslut om den europeiska företags- och handelsstatistiken Finansdepartementet 2007-09-11 Dokumentbeteckning KOM 2007 433 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ett program för modernisering av den europeiska företags- och handelsstatistiken Meets-programmet

2007-09-12

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM118 KOM (2007) 433 (doc, 69 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM117 KOM (2007) 361 slutlig, SEK (2007) 870, SEK (2007) 871

Regeringskansliet Faktapromemoria 2006/07:FPM117 Direktiv om försäkrings- och återförsäkringsverksamhet Solvens II Finansdepartementet 2007-09-05 Dokumentbeteckning KOM 2007 361 slutlig Förslag till nytt direktiv om rätten att etablera och driva verksamhet med försäkring och återförsäkring SEK 2007 870 SEK 2007

2007-09-05

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM117 KOM (2007) 361 slutlig, SEK (2007) 870, SEK (2007) 871 (doc, 110 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM116 KOM (2007) 247 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2006/07:FPM116 Meddelande om den övergripande strategin för migration gentemot EU:s östra och sydöstra grannregioner Justitiedepartementet 2007-08-27 Dokumentbeteckning KOM 2007 247 slutlig Meddelande från kommissionen om tillämpandet av den övergripande strategin för migration

2007-08-27

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM116 KOM (2007) 247 slutlig (doc, 80 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM115 KOM (2007) 248 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2006/07:FPM115 Meddelande om cirkulär migration och partnerskap för rörlighet mellan EU och tredjeländer Justitiedepartementet 2007-08-24 Dokumentbeteckning KOM 2007 248 slutlig Meddelande från kommissionen till rådet, parlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och

2007-08-27

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM115 KOM (2007) 248 slutlig (doc, 76 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM114 KOM (2007) 394 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2006/07:FPM114 Meddelande om regelförenklingar inom bolagsrätt, redovisning och revision Justitiedepartementet 2007-08-24 Dokumentbeteckning KOM 2007 394 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN om ett förenklat företagsklimat på områdena bolagsrätt, redovisning och revision Sammanfattning

2007-08-27

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM114 KOM (2007) 394 slutlig (doc, 78 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM113 KOM(2007) 359 final, SEK(2007) 861, SEK(2007) 862

Regeringskansliet Faktapromemoria 2006/07:FPM113 Meddelande om Flexicurity Arbetsmarknadsdepartementet 2007-08-24 Dokumentbeteckning KOM2007 359 final Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committe of the Regions Towards Common

2007-08-24

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM113 KOM(2007) 359 final, SEK(2007) 861, SEK(2007) 862 (doc, 82 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM112 KOM (2007) 391 slutlig, SEC (2007) 932, SEC (2007) 934, SEC (2007) 935, SEC (2007) 936

Regeringskansliet Faktapromemoria 2006/07:FPM112 Vitboken om EU och idrotten Kulturdepartementet 2007-08-24 Dokumentbeteckning KOM 2007 391 slutlig Vitbok om idrott SEC 2007 932 SEC 2007 934 SEC 2007 935 SEC 2007 936 Sammanfattning Vitboken om idrott utgör det första övergripande initiativet inom idrottsområdet

2007-08-24

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM112 KOM (2007) 391 slutlig, SEC (2007) 932, SEC (2007) 934, SEC (2007) 935, SEC (2007) 936 (doc, 85 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM111 KOM(2007) 371

Regeringskansliet Faktapromemoria 2006/07:FPM111 Meddelande om världsradiokonferensen 2007 Näringsdepartementet 2007-08-21 Dokumentbeteckning KOM2007 371 Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: ITU: s världskonferens om radiokommunikationer

2007-08-21

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM111 KOM(2007) 371 (doc, 77 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM110 KOM (2007) 154, 11507/07

Regeringskansliet Faktapromemoria 2006/07:FPM110 Rådsbeslut om åtaganden i Tjänstehandelsavtalet GATS Utrikesdepartementet 2007-08-20 Dokumentbeteckning KOM 2007 154 Proposal for a Council Decision on the conclusion of the relevant agreements under Article XXI GATS 11507/07 WTO 144 SERVICES 49 Sammanfattning

2007-08-20

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM110 KOM (2007) 154, 11507/07 (doc, 93 kB)