Dokument & lagar (131 träffar)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM1 KOM(2015) 365

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM 1 Ändring av gemensamma förordningen 2015/16:FPM1 för ESI-fonderna till förmån för Grekland Näringsdepartementet 2015-09-22 Dokumentbeteckning KOM2015 365 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning EU

2015-09-22

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM1 KOM(2015) 365 (doc, 99 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM1 KOM(2015) 365 (pdf, 62 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM98 KOM(2016) 289

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM98 Förordning om åtgärder mot omotiverad 2015/16:FPM98 geoblockering Utrikesdepartementet 2016-06-23 Dokumentbeteckning KOM2016 289 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder mot geoblockering och andra former av diskriminering på grund av kundernas

2016-06-23

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM98 KOM(2016) 289 (doc, 91 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM98 KOM(2016) 289 (pdf, 62 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM99 KOM (2016) 285, SWD(2016) 166

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM99 Förordning om gränsöverskridande 2015/16:FPM99 paketleveranstjänster Näringsdepartementet 2016-06-28 Dokumentbeteckning KOM 2016 285 Förslag till Europaparlamentets och råds förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster SWD2016 166 Tidigare faktapromemoria

2016-06-28

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM99 KOM (2016) 285, SWD(2016) 166 (doc, 98 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM99 KOM (2016) 285, SWD(2016) 166 (pdf, 85 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM101 KOM(2016) 287

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM101 Ändringar i direktivet om audiovisuella 2015/16:FPM101 medietjänster Kulturdepartementet 2016-06-29 Dokumentbeteckning KOM2016 287 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2010/13/EU om samordning av vissa bestämmelser som fastställs

2016-06-29

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM101 KOM(2016) 287 (doc, 106 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM101 KOM(2016) 287 (pdf, 111 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM100 KOM(2016) 283, SWD(2016) 164 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM100 Förordning om 2015/16:FPM100 konsumentskyddssamarbete Finansdepartementet 2016-06-28 Dokumentbeteckning KOM2016 283 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen

2016-06-28

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM100 KOM(2016) 283, SWD(2016) 164 slutlig (doc, 108 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM100 KOM(2016) 283, SWD(2016) 164 slutlig (pdf, 96 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM115 KOM (2016) 388

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM115 Förordning om ett unionsprogram för 2015/16:FPM115 stärkt delaktighet för konsumenter i finansmarknadslagstiftningen Finansdepartementet 2016-07-26 Dokumentbeteckning KOM 2016 388 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett unionsprogram

2016-07-26

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM115 KOM (2016) 388 (doc, 111 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM115 KOM (2016) 388 (pdf, 84 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM108 KOM (2016) 377

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM108 Meddelande om handlingsplan för 2015/16:FPM108 integration av tredjelandsmedborgare Arbetsmarknadsdepartementet 2016-07-08 Dokumentbeteckning KOM 2016 377 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt

2016-07-08

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM108 KOM (2016) 377 (doc, 73 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM108 KOM (2016) 377 (pdf, 72 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM107 KOM (2016) 369, KOM (2016) 370, KOM (2016) 371

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM107 Passagerarfartygspaketet 2015/16:FPM107 Näringsdepartementet 2016-07-08 Dokumentbeteckning KOM 2016 369 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2009/45/EG om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg KOM 2016

2016-07-08

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM107 KOM (2016) 369, KOM (2016) 370, KOM (2016) 371 (doc, 354 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM107 KOM (2016) 369, KOM (2016) 370, KOM (2016) 371 (pdf, 118 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM106 KOM (2016) 358

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM106 Meddelande från kommissionen Europeiska standarder för 2000-talet Utrikesdepartementet 2016-07-08 Dokumentbeteckning KOM 2016 358 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Europeiska

2016-07-08

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM106 KOM (2016) 358 (doc, 82 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM106 KOM (2016) 358 (pdf, 79 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM114 KOM (2016) 359

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM114 Utvärdering av investeringsplanen för 2015/16:FPM114 Europa Finansdepartementet 2016-07-14 Dokumentbeteckning KOM 2016 359 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén Europa investerar

2016-07-14

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM114 KOM (2016) 359 (doc, 95 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM114 KOM (2016) 359 (pdf, 82 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM113 KOM (2016) 378

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM113 Nytt blåkortsdirektiv 2015/16:FPM113 Justitiedepartementet 2016-07-14 Dokumentbeteckning KOM 2016 378 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkompetent anställning Sammanfattning Kommissionens

2016-07-14

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM113 KOM (2016) 378 (doc, 84 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM113 KOM (2016) 378 (pdf, 82 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM111 SEC (2016) 280

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM111 Förslag till EU:s årsbudget för 2017 2015/16:FPM Finansdepartementet 2016-07-13 Dokumentbeteckning SEC 2016 280 Statement of Estimates of the European Commission for the financial year 2017 Sammanfattning Den 30 juni 2016 presenterade kommissionen sitt förslag till

2016-07-13

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM111 SEC (2016) 280 (doc, 83 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM111 SEC (2016) 280 (pdf, 160 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM110 KOM (2016) 383

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM110 En reviderad europeisk referensram för 2015/16:FPM110 kvalifikationer för livslångt lärande Utbildningsdepartementet 2016-07-13 Dokumentbeteckning KOM 2016 383 Förslag till rådets rekommendation om den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande

2016-07-13

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM110 KOM (2016) 383 (doc, 90 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM110 KOM (2016) 383 (pdf, 80 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM109 KOM (2016) 382

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM109 Förslag till en rekommendation om 2015/16:FPM109 inrättandet av en kompetensgaranti Utbildningsdepartementet 2016-07-13 Dokumentbeteckning KOM 2016 382 Förslag till rådets rekommendation om inrättande av en kompetensgaranti Sammanfattning Förslaget avser en rekommendation

2016-07-13

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM109 KOM (2016) 382 (doc, 101 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM109 KOM (2016) 382 (pdf, 80 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM112 KOM (2016) 385

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM112 Ny partnerskapsram med tredjeländer 2015/16:FPM112 Justitiedepartementet 2016-07-15 Dokumentbeteckning KOM 2016 385 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Europeiska rådet, rådet och europeiska investeringsbanken om en ny partnerskapsram med tredjeländer

2016-07-15

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM112 KOM (2016) 385 (doc, 102 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM112 KOM (2016) 385 (pdf, 56 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM96 KOM (2016) 272

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM96 Reviderad Eurodacförordning 2015/16:FPM96 Justitiedepartementet 2016-06-08 Dokumentbeteckning KOM 2016 272 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the establishment of Eurodac for the comparison of fingerprints for the effective application

2016-06-08

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM96 KOM (2016) 272 (doc, 90 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM96 KOM (2016) 272 (pdf, 82 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM116 KOM(2016) 411, SWD(2016) 207 slutlig, SWD(2016) 208

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM116 Ny Bryssel II-förordning 2015/16:FPM116 Justitiedepartementet 2016-08-15 Dokumentbeteckning KOM2016 411 Förslag till rådets förordning om behörighet, erkännande och verkställighet av avgöranden i äktenskapsfrågor och frågor om föräldraansvar, och om internationella

2016-08-15

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM116 KOM(2016) 411, SWD(2016) 207 slutlig, SWD(2016) 208 (doc, 91 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM116 KOM(2016) 411, SWD(2016) 207 slutlig, SWD(2016) 208 (pdf, 107 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM127 KOM (2016)452

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM Ändring av direktiv med avseende på 2015/16:FPM skattemyndigheternas tillgång till information om penningtvätt Finansdepartementet 2016-09-07 Dokumentbeteckning KOM 2016452 Direktiv om ändring av direktiv 2001/16/EU med avseende på skattemyndigheters tillgång till information

2016-09-07

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM127 KOM (2016)452 (doc, 420 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM127 KOM (2016)452 (pdf, 70 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM126 KOM(2016) 501

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM126 Meddelande om en europeisk strategi 2015/16:FPM126 för utsläppssnål rörlighet Miljödepartementet 2016-09-07 Dokumentbeteckning KOM2016 501 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén.

2016-09-07

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM126 KOM(2016) 501 (doc, 98 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM126 KOM(2016) 501 (pdf, 78 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM125 KOM (2016) 479 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM125 Förordning om utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk LULUCF Miljödepartementet 2016-09-07 Dokumentbeteckning KOM 2016 479 slutlig Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inbegripande av utsläpp

2016-09-07

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM125 KOM (2016) 479 slutlig (doc, 102 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM125 KOM (2016) 479 slutlig (pdf, 120 kB)