Dokument & lagar (131 träffar)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM1 KOM(2015) 365

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM 1 Ändring av gemensamma förordningen 2015/16:FPM1 för ESI-fonderna till förmån för Grekland Näringsdepartementet 2015-09-22 Dokumentbeteckning KOM(2015) 365 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av Europaparlamentets och

2015-09-22

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM1 KOM(2015) 365 (doc, 99 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM1 KOM(2015) 365 (pdf, 62 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM99 KOM (2016) 285, SWD(2016) 166

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM99 Förordning om gränsöverskridande 2015/16:FPM99 paketleveranstjänster Näringsdepartementet 2016-06-28 Dokumentbeteckning KOM (2016) 285 Förslag till Europaparlamentets och råds förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster SWD(2016) 166 Tidigare

2016-06-28

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM99 KOM (2016) 285, SWD(2016) 166 (doc, 98 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM99 KOM (2016) 285, SWD(2016) 166 (pdf, 85 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM98 KOM(2016) 289

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM98 Förordning om åtgärder mot omotiverad 2015/16:FPM98 geoblockering Utrikesdepartementet 2016-06-23 Dokumentbeteckning KOM(2016) 289 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder mot geoblockering och andra former av diskriminering

2016-06-23

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM98 KOM(2016) 289 (doc, 91 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM98 KOM(2016) 289 (pdf, 62 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM97 KOM(2016)248

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM97 Ändringar i carcinogen- och mutagendirektivet Arbetsmarknadsdepartementet 2015-06-15 Dokumentbeteckning KOM(2016)248 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för

2016-06-15

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM97 KOM(2016)248 (doc, 94 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM97 KOM(2016)248 (pdf, 52 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM96 KOM (2016) 272

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM96 Reviderad Eurodacförordning 2015/16:FPM96 Justitiedepartementet 2016-06-08 Dokumentbeteckning KOM (2016) 272 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the establishment of 'Eurodac' for the comparison of fingerprints for

2016-06-08

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM96 KOM (2016) 272 (doc, 90 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM96 KOM (2016) 272 (pdf, 82 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM95 KOM (2016) 271

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM95 Reviderad förordning om det europeiska 2015/16:FPM95 stödkontoret för asylfrågor (EASO) Justitiedepartementet 2016-06-07 Dokumentbeteckning KOM (2016) 271 Förslag från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om Europeiska unionens byrå för asylfrågor

2016-06-07

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM95 KOM (2016) 271 (doc, 78 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM95 KOM (2016) 271 (pdf, 75 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM94 KOM(2016) 270

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM94 Revidering av Dublinförordningen 2015/16:FPM94 Justitiedepartementet 2016-06-07 Dokumentbeteckning KOM(2016) 270 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att

2016-06-07

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM94 KOM(2016) 270 (doc, 102 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM94 KOM(2016) 270 (pdf, 78 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM93 KOM (2016) 235

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM93 Direktiv om arbete ombord på 2015/16:FPM93 fiskefartyg Näringsdepartementet 2016-06-01 Dokumentbeteckning KOM (2016) 235 Förslag till rådets direktiv om genomförande av avtalet mellan Organisationen för lantbrukskooperativ i EU (Cogeca), Europeiska

2016-06-01

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM93 KOM (2016) 235 (doc, 105 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM93 KOM (2016) 235 (pdf, 103 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM92 COM(2016) 277

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM92 Viseringsfrihet för Kosovo 2015/16:FPM92 Justitiedepartementet 2016-06-01 Dokumentbeteckning COM(2016) 277 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer

2016-06-01

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM92 COM(2016) 277 (doc, 95 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM92 COM(2016) 277 (pdf, 49 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM91 COM(2016) 279

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM91 Viseringsfrihet för Turkiet 2015/16:FPM91 Justitiedepartementet 2016-06-01 Dokumentbeteckning COM(2016) 279 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer

2016-06-01

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM91 COM(2016) 279 (doc, 98 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM91 COM(2016) 279 (pdf, 54 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM90 COM(2016) 290

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM90 Revidering av 2015/16:FPM90 suspenderingsmekanismen (viseringsförordningen) Justitiedepartementet 2016-06-01 Dokumentbeteckning COM(2016) 290 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande

2016-06-01

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM90 COM(2016) 290 (doc, 94 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM90 COM(2016) 290 (pdf, 50 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM9 KOM (2015) 490

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM9 Hanteringen av flyktingkrisen: 2015/16:FPM9 omedelbara operativa, finansiella och rättsliga åtgärder inom ramen för den europeiska migrationsagendan Justitiedepartementet 2015-10-28 Dokumentbeteckning KOM (2015) 490 Meddelande från kommissionen

2015-10-28

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM9 KOM (2015) 490 (doc, 71 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM9 KOM (2015) 490 (pdf, 48 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM89 JOIN(2016) 21

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM89 Meddelande om EU och Arktis Utrikesdepartementet 2016-06-01 Dokumentbeteckning JOIN(2016) 21 Gemensamt meddelande till Europaparlamentet och rådet En integrerad EU- politik för Arktis Sammanfattning Meddelandet redogör för EU:s aktuella förhållande till, betydelse

2016-06-01

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM89 JOIN(2016) 21 (doc, 107 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM89 JOIN(2016) 21 (pdf, 81 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM88 KOM (2016) 249

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM88 Återtagandeavtal mellan EU och Nigeria 2015/16:FPM88 Justitiedepartementet 2016-05-30 Dokumentbeteckning KOM (2016) 249 Rekommendation till rådets beslut att inleda förhandlingar om ett återtagandeavtal mellan Europeiska unionen och Nigeria Sammanfattning Förslaget

2016-05-30

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM88 KOM (2016) 249 (doc, 93 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM88 KOM (2016) 249 (pdf, 64 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM87 KOM (2016) 230

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM87 Att genomföra den europeiska 2015/16:FPM87 säkerhetsagendan mot terrorism och bana väg för en säkerhetsunion Justitiedepartementet 2016-05-25 Dokumentbeteckning KOM (2016) 230 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET,EUROPEISKA RÅDET

2016-05-25

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM87 KOM (2016) 230 (doc, 95 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM87 KOM (2016) 230 (pdf, 50 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM86 KOM (2016) 176

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM86 Meddelande från informations- och 2015/16:FPM86 kommunikationsteknisk standardisering Utrikesdepartementet 2016-05-24 Dokumentbeteckning KOM (2016) 176 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala

2016-05-24

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM86 KOM (2016) 176 (doc, 87 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM86 KOM (2016) 176 (pdf, 81 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM85 KOM(2016) 178

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM85 Ett europeiskt initiativ för molnbaserade 2015/16:FPM85 tjänster Utbildningsdepartementet 2016-05-24 KOM(2016) 178 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén Europeiskt

2016-05-24

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM85 KOM(2016) 178 (doc, 80 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM85 KOM(2016) 178 (pdf, 107 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM84 COM(2016) 236

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM84 Viseringsfrihet för Ukraina 2015/16:FPM84 Justitiedepartementet 2016-05-23 Dokumentbeteckning COM(2016) 236 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer

2016-05-23

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM84 COM(2016) 236 (doc, 96 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM84 COM(2016) 236 (pdf, 50 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM83 KOM (2016) 179

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM83 EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2015/16:FPM83 Näringsdepartementet 2016-05-20 Dokumentbeteckning KOM (2016) 179 EU:s handlingsplan för e-förvaltning för 2016-2020 Snabbare digital omvandling av förvaltningar Sammanfattning Kommissionen

2016-05-20

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM83 KOM (2016) 179 (doc, 104 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM83 KOM (2016) 179 (pdf, 65 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM82 KOM (2016) 216

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM82 En global konvention om erkännade och 2015/16:FPM82 verkställighet av domar på privaträttens område Justitiedepartementet 2016-05-18 Dokumentbeteckning KOM (2016) 216 Rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar om en konvention

2016-05-18

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM82 KOM (2016) 216 (doc, 83 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM82 KOM (2016) 216 (pdf, 63 kB)