Dokument & lagar (131 träffar)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM51 KOM(2016) 43

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM51 Förslag till beslut om användning av 2015/16:FPM51 470-790 MHz frekvensbandet i Unionen Näringsdepartementet 2016-03-07 Dokumentbeteckning KOM2016 43 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om användningen av frekvensbandet 470-790 MHz i Unionen. Sammanfattning

2016-03-07

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM51 KOM(2016) 43 (doc, 298 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM51 KOM(2016) 43 (pdf, 105 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM50 KOM (2016) 31

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM50 Förordning om typgodkännande för 2015/16:FPM50 motorfordon Näringsdepartementet 2016-02-24 Dokumentbeteckning KOM 2016 31 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om godkännande av och marknadstillsyn över motorfordon och släpfordon till dessa fordon

2016-02-24

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM50 KOM (2016) 31 (doc, 114 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM50 KOM (2016) 31 (pdf, 95 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM49 KOM (2016) 25

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM49 Direktiv om land-för-landrapporter och 2015/16:FPM49 automatiskt utbyte av sådana Finansdepartementet 2016-02-24 Dokumentbeteckning KOM 2016 25 Direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning

2016-02-24

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM49 KOM (2016) 25 (doc, 101 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM49 KOM (2016) 25 (pdf, 74 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM48 KOM (2016) 26

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM48 Direktiv mot skatteundandraganden Finansdepartementet 2016-02-24 Dokumentbeteckning KOM 2016 26 Förslag till rådets direktiv om fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder som direkt påverkar den inre marknadens funktion Sammanfattning Europeiska kommissionen

2016-02-24

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM48 KOM (2016) 26 (doc, 91 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM48 KOM (2016) 26 (pdf, 103 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM47 KOM (2016) 7

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM47 Utbyte av kriminalregisterinformation 2015/16:FPM47 om tredjelandsmedborgare Justitiedepartementet 2016-02-23 Dokumentbeteckning KOM 2016 7 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets rambeslut 2009/315/RIF vad gäller utbyte av information

2016-02-23

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM47 KOM (2016) 7 (doc, 82 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM47 KOM (2016) 7 (pdf, 73 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM46 COM(2015) 630 final

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM46 Grönboken om finansiella tjänster till 2015/16:FPM46 privatpersoner och mindre företag Finansdepartementet 2016-01-28 Dokumentbeteckning COM2015 630 final Grönboken om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag Sammanfattning Den 10 december offentliggjorde

2016-01-28

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM46 COM(2015) 630 final (doc, 118 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM46 COM(2015) 630 final (pdf, 138 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM45 KOM (2015) 671

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM45 Förslag till förordning om en europeisk 2015/16:FPM45 gräns- och kustbevakning Justitiedepartementet 2016-01-19 Dokumentbeteckning KOM 2015 671 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en europeisk gräns- och kustbevakning och om upphävande av förordning

2016-01-19

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM45 KOM (2015) 671 (doc, 84 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM45 KOM (2015) 671 (pdf, 87 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM44 KOM (2015) 670

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM44 Förslag om ändringar i kodex om 2015/16:FPM44 Schengengränserna gällande slagningar i databaser vid yttre gränskontroll Justitiedepartementet 2016-01-19 Dokumentbeteckning KOM 2015 670 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning

2016-01-19

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM44 KOM (2015) 670 (doc, 94 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM44 KOM (2015) 670 (pdf, 50 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM42 KOM (2015) 677

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM42 Rådsbeslut om provisoriska åtgärder på 2015/16:FPM42 området internationellt skydd till förmån för Sverige Justitiedepartementet 2016-01-18 Dokumentbeteckning KOM 2015 677 Förslag till rådets beslut om provisoriska åtgärder på området internationellt skydd till förmån

2016-01-19

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM42 KOM (2015) 677 (doc, 87 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM42 KOM (2015) 677 (pdf, 51 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM43 KOM (2015) 667

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM43 Ändring av förordningen för Europeiska 2015/16:FPM43 sjösäkerhetsbyrån EMSA Näringsdepartementet 2016-01-18 Dokumentbeteckning KOM 2015 667 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning EG nr 1406/2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå

2016-01-18

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM43 KOM (2015) 667 (doc, 100 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM43 KOM (2015) 667 (pdf, 55 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM41 KOM (2015) 668

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM41 EU:s standardiserade resedokument 2015/16:FPM41 Justitiedepartementet 2016-01-15 Dokumentbeteckning KOM 2015 668 Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on a European travel document for the return of illegally staying third-country

2016-01-15

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM41 KOM (2015) 668 (doc, 92 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM41 KOM (2015) 668 (pdf, 44 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM40 KOM (2015) 615 final

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM40 Direktiv om åtgärder avseende 2015/16:FPM40 tillgänglighetskrav för produkter och tjänster Socialdepartementet 2015-12-09 Dokumentbeteckning KOM 2015 615 final Förslag till EUROPA PARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning,

2016-01-15

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM40 KOM (2015) 615 final (doc, 83 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM40 KOM (2015) 615 final (pdf, 65 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM39 KOM (2015) 626

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM39 Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten Justitiedepartementet 2016-01-12 Dokumentbeteckning KOM 2015 626 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén Mot en modernare och

2016-01-12

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM39 KOM (2015) 626 (doc, 97 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM39 KOM (2015) 626 (pdf, 91 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM38 KOM(2015) 627 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM38 Förordning om gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster på internet Justitiedepartementet 2016-01-12 Dokumentbeteckning KOM2015 627 slutlig Europaparlamentets och rådets förordning om säkerställande av portabilitet över gränserna för internetbaserade innehållstjänster

2016-01-12

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM38 KOM(2015) 627 slutlig (doc, 91 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM38 KOM(2015) 627 slutlig (pdf, 93 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM37 KOM(2015) 635, SWD(2015) 274, SWD(2015) 275

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM37 Direktiv om försäljning av varor på 2015/16:FPM37 nätet eller annars på distans Justitiedepartementet 2016-01-11 Dokumentbeteckning KOM2015 635 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om vissa aspekter på avtal om försäljning av varor på nätet och annan

2016-01-11

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM37 KOM(2015) 635, SWD(2015) 274, SWD(2015) 275 (doc, 116 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM37 KOM(2015) 635, SWD(2015) 274, SWD(2015) 275 (pdf, 95 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM36 KOM (2015) 634, SWD(2015) 274, SWD(2015) 275

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM36 Direktiv om avtal för tillhandahållande 2015/16:FPM36 av digitalt innehåll Justitiedepartementet 2016-01-11 Dokumentbeteckning KOM 2015 634 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om vissa aspekter på avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll SWD2015

2016-01-11

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM36 KOM (2015) 634, SWD(2015) 274, SWD(2015) 275 (doc, 119 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM36 KOM (2015) 634, SWD(2015) 274, SWD(2015) 275 (pdf, 100 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM35 KOM (2015) 613 final, KOM (2015) 613 final ANNEXES 1-10, SWD(2015) 262 final PART 1/2, SWD (2015) 262 final PART 2/2

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM35 Reviderad förordning om gemensamma regler om civil luftfartssäkerhet och EU- byrån för flygsäkerhet Näringsdepartementet 2016-01-11 Dokumentbeteckning KOM 2015 613 final Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on common rules in the field

2016-01-11

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM35 KOM (2015) 613 final, KOM (2015) 613 final ANNEXES 1-10, SWD(2015) 262 final PART 1/2, SWD (2015) 262 final PART 2/2 (doc, 113 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM35 KOM (2015) 613 final, KOM (2015) 613 final ANNEXES 1-10, SWD(2015) 262 final PART 1/2, SWD (2015) 262 final PART 2/2 (pdf, 76 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM34 KOM (2015) 598

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM34 En flygstrategi för Europa 2015/16:FPM34 Näringsdepartementet 2016-01-11 Dokumentbeteckning KOM 2015 598 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén en luftfartsstrategi för Europa Sammanfattning

2016-01-11

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM34 KOM (2015) 598 (doc, 97 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM34 KOM (2015) 598 (pdf, 57 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM33 KOM (2015) 625

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM33 Direktiv om bekämpande av terrorism 2015/16:FPM33 Justitiedepartementet 2016-01-11 Dokumentbeteckning KOM 2015 625 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpande av terrorism och om ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande av terrorism

2016-01-11

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM33 KOM (2015) 625 (doc, 111 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM33 KOM (2015) 625 (pdf, 125 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM32 KOM(2015) 646

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM32 Förlängd tidsperiod för 2015/16:FPM32 normalskattesatsen mervärdesskattedirektivet Finansdepartementet 2016-01-11 Dokumentbeteckning KOM2015 646 Förslag till rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller varaktigheten för skyldigheten

2016-01-11

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM32 KOM(2015) 646 (doc, 91 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM32 KOM(2015) 646 (pdf, 45 kB)