Dokument & lagar (131 träffar)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM11 KOM (2015) 472

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM11 Förordning om värdepapperisering 2015/16:FPM11 Finansdepartementet 2015-11-04 Dokumentbeteckning KOM (2015) 472 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma regler för värdepapperisering och om inrättandet av ett europeiskt ramverk

2015-11-04

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM11 KOM (2015) 472 (doc, 102 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM11 KOM (2015) 472 (pdf, 142 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM10 KOM (2015) 468

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM10 Handlingplan kapitalmarknadsunion 2015/16:FPM10 Finansdepartementet 2015-11-04 Dokumentbeteckning KOM (2015) 468 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Handlingsplan

2015-11-04

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM10 KOM (2015) 468 (doc, 130 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM10 KOM (2015) 468 (pdf, 118 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM9 KOM (2015) 490

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM9 Hanteringen av flyktingkrisen: 2015/16:FPM9 omedelbara operativa, finansiella och rättsliga åtgärder inom ramen för den europeiska migrationsagendan Justitiedepartementet 2015-10-28 Dokumentbeteckning KOM (2015) 490 Meddelande från kommissionen

2015-10-28

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM9 KOM (2015) 490 (doc, 71 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM9 KOM (2015) 490 (pdf, 48 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM8 KOM(2015) 462 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM8 Rådsrekommendation om 2015/16:FPM8 långtidsarbetslösas återinträde på arbetsmarknaden Arbetsmarknadsdepartementet 2015-10-19 Dokumentbeteckning KOM(2015) 462 slutlig Förslag till rådets rekommendation om långtidsarbetslösas återinträde på arbetsmarknaden. Sammanfattning Över

2015-10-19

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM8 KOM(2015) 462 slutlig (doc, 97 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM8 KOM(2015) 462 slutlig (pdf, 51 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM7 JOIN (2015) 40 final

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM7 EU:s externa agerande för att bemöta 2015/16:FPM7 flyktingkrisen i Europa Utrikesdepartementet 2015-10-14 Dokumentbeteckning JOIN (2015) 40 final Addressing the Refugee Crisis in Europe: The Role of EU External Action Sammanfattning Mot bakgrund av flyktingkrisen

2015-10-14

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM7 JOIN (2015) 40 final (doc, 99 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM7 JOIN (2015) 40 final (pdf, 88 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM6 KOM(2015) 452

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM6 Förordning om gemensam lista för säkra 2015/16:FPM6 ursprungsländer Justitiedepartementet 2015-10-13 Dokumentbeteckning KOM(2015) 452 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av EU:s gemensamma förteckning över säkra ursprungsländer

2015-10-13

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM6 KOM(2015) 452 (doc, 94 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM6 KOM(2015) 452 (pdf, 50 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM5 KOM (2015) 453

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM5 Kommissionens meddelande om EU:s 2015/16:FPM5 handlingsplan för återvändande Justitiedepartementet 2015-10-13 Dokumentbeteckning KOM (2015) 453 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet. EU:s handlingsplan för återvändande. Sammanfattning Meddelandet

2015-10-13

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM5 KOM (2015) 453 (doc, 93 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM5 KOM (2015) 453 (pdf, 46 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM4 KOM(2015) 451

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM4 Provisoriska åtgärder på området 2015/16:FPM4 internationellt skydd till förmån för Italien, Grekland och Ungern Justitiedepartementet 2015-10-13 Dokumentbeteckning KOM(2015) 451 Förslag till rådets beslut om fastställande av provisoriska åtgärder

2015-10-13

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM4 KOM(2015) 451 (doc, 79 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM4 KOM(2015) 451 (pdf, 54 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM3 KOM(2015) 450

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM3 Förordning om att etablera permanent 2015/16:FPM3 mekanism för omfördelning av personer i behov av skydd Justitiedepartementet 2015-10-13 Dokumentbeteckning KOM(2015) 450 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en omplaceringsmekanism

2015-10-13

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM3 KOM(2015) 450 (doc, 98 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM3 KOM(2015) 450 (pdf, 54 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM2 KOM (2015) 413

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM2 Förordning om fiskemöjligheter i 2015/16:FPM2 Östersjön 2016 Näringsdepartementet 2015-10-06 Dokumentbeteckning KOM (2015) 413 Förslag till rådets förordning om fastställande för 2016 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd

2015-10-06

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM2 KOM (2015) 413 (doc, 97 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM2 KOM (2015) 413 (pdf, 65 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM1 KOM(2015) 365

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM 1 Ändring av gemensamma förordningen 2015/16:FPM1 för ESI-fonderna till förmån för Grekland Näringsdepartementet 2015-09-22 Dokumentbeteckning KOM(2015) 365 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av Europaparlamentets och

2015-09-22

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM1 KOM(2015) 365 (doc, 99 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM1 KOM(2015) 365 (pdf, 62 kB)