Dokument & lagar (1 825 träffar)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM34 KOM (2016) 723, SWD (2016) 357, SWD (2016) 357

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM34 Direktiv om företagsrekonstruktion och 2016/17:FPM34 en andra chans för företagare Justitiedepartementet 2016-12-21 Dokumentbeteckning KOM (2016) 723 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om förebyggande rekonstruktionsregelverk, en andra chans

2016-12-21

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM34 KOM (2016) 723, SWD (2016) 357, SWD (2016) 357 (doc, 87 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM34 KOM (2016) 723, SWD (2016) 357, SWD (2016) 357 (pdf, 96 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM33 KOM (2016) 731

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM33 Förordning om ett europeiskt system för 2016/17:FPM33 reseinformation och inresetillstånd Justitiedepartementet 2016-12-20 Dokumentbeteckning KOM (2016) 731 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt system för

2016-12-20

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM33 KOM (2016) 731 (doc, 77 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM33 KOM (2016) 731 (pdf, 83 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM32 KOM (2016) 721

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM32 Ändring av grundläggande 2016/17:FPM32 antidumpningsförordning och antisubventionsförordning Utrikesdepartementet 2016-12-14 Dokumentbeteckning KOM (2016) 721 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/1036

2016-12-14

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM32 KOM (2016) 721 (doc, 102 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM32 KOM (2016) 721 (pdf, 103 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM31 KOM (2016) 705

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM31 Meddelande om en rymdstrategi för 2016/17:FPM31 Europa Utbildningsdepartementet 2016-11-30 Dokumentbeteckning KOM (2016) 705 En rymdstrategi för Europa Sammanfattning Kommissionens meddelande redogör för en strategi för EU:s rymdpolitik. Bakgrunden

2016-11-30

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM31 KOM (2016) 705 (doc, 75 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM31 KOM (2016) 705 (pdf, 62 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM30 KOM (2016) 710

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM30 Kommissionens arbetsprogram 2017 2016/17:FPM30 Statsrådsberedningen 2016-11-29 Dokumentbeteckning KOM (2016) 710 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén – Kommissionens

2016-11-29

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM30 KOM (2016) 710 (doc, 82 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM30 KOM (2016) 710 (pdf, 101 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM29 KOM (2016) 698

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM29 Förordning om fiskemöjligheter i 2016/17:FPM29 Västerhavet 2017 Näringsdepartementet 2016-11-28 Dokumentbeteckning KOM (2016) 698 Förslag till rådets förordning om fastställande för 2017 för vissa fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för fiskebestånden

2016-11-29

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM29 KOM (2016) 698 (doc, 97 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM29 KOM (2016) 698 (pdf, 57 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM28 KOM (2016) 687

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM28 Ändring i direktivet mot 2016/17:FPM28 skatteundandraganden (hybrida missmatchningar med tredjeländer) Finansdepartementet 2016-11-23 Dokumentbeteckning KOM (2016) 687 Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2016/1164 vad gäller

2016-11-23

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM28 KOM (2016) 687 (doc, 89 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM28 KOM (2016) 687 (pdf, 101 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM27 KOM (2016) 686

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM27 Direktiv om tvistelösningsmekanismer 2016/17:FPM27 vid dubbelbeskattning Finansdepartementet 2016-11-23 Dokumentbeteckning KOM (2016) 686 Förslag till rådets direktiv om tvistelösningsmekanismer vid dubbelbeskattning i Europeiska unionen. Sammanfattning Kommissionen

2016-11-23

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM27 KOM (2016) 686 (doc, 81 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM27 KOM (2016) 686 (pdf, 66 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM26 KOM (2016) 683, KOM (2016) 685

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM26 Direktiv om gemensam bolagsskattebas 2016/17:FPM26 och gemensam konsoliderad bolagsskattebas Finansdepartementet 2016-11-23 Dokumentbeteckning KOM (2016) 683 Förslag till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas (CCCTB) KOM (2016) 685 Förslag

2016-11-23

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM26 KOM (2016) 683, KOM (2016) 685 (doc, 115 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM26 KOM (2016) 683, KOM (2016) 685 (pdf, 163 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM81 KOM (2013) 107

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM81 EU:s stödprogram för rymdövervakning Utbildningsdepartementet 2013-04-05 Dokumentbeteckning KOM (2013) 107 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett stödprogram för rymdövervakning och spårning Sammanfattning Det gemensamma programmet

2016-11-22

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM81 KOM (2013) 107 (doc, 96 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM81 KOM (2013) 107 (pdf, 53 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM25 KOM (2016) 622

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM25 Partnerskap för forskning och 2016/17:FPM25 innovation i Medelhavsområdet (Prima) Utbildningsdepartementet 2016-11-22 Dokumentbeteckning KOM (2016) 622 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om unionens deltagande i partnerskapet för forskning

2016-11-22

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM25 KOM (2016) 622 (doc, 74 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM25 KOM (2016) 622 (pdf, 54 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM24 KOM(2016) 180

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM24 Digitalisering av den europeiska 2016/17:FPM24 industrin Näringsdepartementet 2016-08-10 Dokumentbeteckning KOM(2016) 180 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionskommittén

2016-11-08

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM24 KOM(2016) 180 (doc, 115 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM24 KOM(2016) 180 (pdf, 110 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM23 KOM (2016) 625

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM23 Översyn av Europass 2016/17:FPM23 Utbildningsdepartementet 2016-11-07 Dokumentbeteckning KOM (2016) 625 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om en gemensam ram för tillhandahållande av bättre tjänster för kompetens och kvalifikationer (Europass)

2016-11-07

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM23 KOM (2016) 625 (doc, 101 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM23 KOM (2016) 625 (pdf, 59 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM22 KOM(2016)616, Tidigare faktapromemoria i ärendet är 2013/14:FPM87 med anledning av kommissionens meddelande KOM (2014)244 om översyn av system för exportkontroll.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM22 Förordning om EU:s exportkontroll för 2016/17:FPM22 produkter med dubbla användningsområden Utrikesdepartementet 2016-11-02 Dokumentbeteckning KOM(2016)616 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en unionsordning för kontroll

2016-11-02

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM22 KOM(2016)616, Tidigare faktapromemoria i ärendet är 2013/14:FPM87 med anledning av kommissionens meddelande KOM (2014)244 om översyn av system för exportkontroll. (doc, 89 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM22 KOM(2016)616, Tidigare faktapromemoria i ärendet är 2013/14:FPM87 med anledning av kommissionens meddelande KOM (2014)244 om översyn av system för exportkontroll. (pdf, 92 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM21 KOM(2016)635

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM21 Rapport om återinförda 2016/17:FPM2 gränskontroller 1 Justitiedepartementet 2016-11-01 Dokumentbeteckning KOM(2016)635 Kommissionens rapport till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av rådets genomförandebeslut av den 12 maj 2016 om en

2016-11-01

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM21 KOM(2016)635 (doc, 94 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM21 KOM(2016)635 (pdf, 66 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM20 KOM (2016) 627

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM20 Interinstitutionellt avtal om ett 2016/17:FPM20 obligatoriskt öppenhetsregister Statsrådsberedningen 2016-10-31 Dokumentbeteckning KOM (2016) 627 Interinstitutionellt avtal om ett obligatoriskt öppenhetsregister Sammanfattning Förslaget syftar till

2016-10-31

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM20 KOM (2016) 627 (doc, 69 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM20 KOM (2016) 627 (pdf, 47 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM19 JOIN (2016) 42

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM19 Rådsbeslut om undertecknande av avtal 2016/17:FPM19 mellan EU och Kuba Utrikesdepartementet 2016-10-26 Dokumentbeteckning JOIN (2016) 42 Gemensamt förslag till Rådets beslut om undertecknande, å unionens vägnar, och provisorisk tillämpning av avtalet om

2016-10-26

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM19 JOIN (2016) 42 (doc, 71 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM19 JOIN (2016) 42 (pdf, 50 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM18 KOM (2016) 586, KOM (2016) 581, 2015/16:FPM112

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM18 Förordning om en fond för hållbar 2016/17:FPM18 utveckling inom ramen för den externa investeringsplanen Utrikesdepartementet 2016-10-20 Dokumentbeteckning KOM (2016) 586 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om den Europeiska fonden

2016-10-20

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM18 KOM (2016) 586, KOM (2016) 581, 2015/16:FPM112 (doc, 98 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM18 KOM (2016) 586, KOM (2016) 581, 2015/16:FPM112 (pdf, 62 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM17 KOM (2016) 590, KOM (2016) 591, SWD (2016) 303 final

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM17 Direktiv om en europeisk kommunikationslag och ny förordning om Berec Näringsdepartementet 2016-10-19 Dokumentbeteckning KOM (2016) 590 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om en europeisk kommunikationslag (omarbetning) KOM (2016) 591 Förslag

2016-10-19

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM17 KOM (2016) 590, KOM (2016) 591, SWD (2016) 303 final (doc, 106 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM17 KOM (2016) 590, KOM (2016) 591, SWD (2016) 303 final (pdf, 144 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM16 KOM (2016) 602

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM16 Meddelande om att höja säkerheten i en 2016/17:FPM16 rörlig värld Justitiedepartementet 2016-10-19 Dokumentbeteckning KOM (2016) 602 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, europeiska rådet och rådet om att höja säkerheten i en rörlig värld

2016-10-19

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM16 KOM (2016) 602 (doc, 90 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM16 KOM (2016) 602 (pdf, 51 kB)