Dokument & lagar (1 826 träffar)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM55 KOM (2016) 798, KOM (2016) 799

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM 55 Anpassning av regler för genomförande 2016/17:FPM55 av EU-rätten på EU-nivå Statsrådsberedningen 2017-01-182017-01-18 Dokumentbeteckning KOM (2016) 798 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning till artikel 290 i fördraget

2017-01-18

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM55 KOM (2016) 798, KOM (2016) 799 (doc, 325 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM55 KOM (2016) 798, KOM (2016) 799 (pdf, 70 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM54 KOM (2016) 815

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM54 EU:s förordningar om samordning av de 2016/17:FPM54 sociala trygghetssystemen Socialdepartementet 2016-01-17 KOM (2016) 815 Revidering av rådets och Europaparlamentets förordning om ändringar i förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen

2017-01-17

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM54 KOM (2016) 815 (doc, 121 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM54 KOM (2016) 815 (pdf, 123 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM53 KOM (2016) 790

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM53 Meddelande om handlingsplan för att stärka arbetet mot bedrägeri med resehandlingar Justitiedepartementet 2017-01-12 Dokumentbeteckning KOM (2016) 790 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Action plan to strengthen the

2017-01-12

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM53 KOM (2016) 790 (doc, 99 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM53 KOM (2016) 790 (pdf, 73 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM52 KOM(2016) 942

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM52 Meddelande om en europeisk 2016/17:FPM52 solidaritetskår Utbildningsdepartementet 2017-01-11 Dokumentbeteckning KOM(2016) 942 Meddelande från Europeiska kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén samt Regionkommittén

2017-01-11

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM52 KOM(2016) 942 (doc, 95 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM52 KOM(2016) 942 (pdf, 52 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM51 KOM (2016) 740

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM51 Meddelande om revidering av EU:s 2016/17:FPM51 policy för utvecklingssamarbete Utrikesdepartementet 2017-01-10 Dokumentbeteckning KOM (2016) 740 Förslag till ett nytt europeiskt samförstånd om utveckling Vår värld, vår värdighet, vår framtid Sammanfattning Kommissionen

2017-01-10

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM51 KOM (2016) 740 (doc, 82 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM51 KOM (2016) 740 (pdf, 84 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM50 KOM(2016) 750

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM50 Ny förordning om spritdrycker 2016/17:FPM50 Näringsdepartementet 2017-01-03 Dokumentbeteckning KOM(2016) 750 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om definition, presentation och märkning av spritdrycker, användning av namn på spritdrycker

2017-01-03

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM50 KOM(2016) 750 (doc, 89 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM50 KOM(2016) 750 (pdf, 73 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM49 KOM (2016) 786

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM49 Förordning om statistik över 2016/17:FPM49 jordbruksföretag Finansdepartementet 2016-12-30 Dokumentbeteckning KOM (2016) 786 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om integrerad statistik över jordbruksföretag och om upphävande av förordningarna

2016-12-30

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM49 KOM (2016) 786 (doc, 305 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM49 KOM (2016) 786 (pdf, 72 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM48 KOM (2016) 788

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM48 Förordning om territoriella 2016/17:FPM48 typindelningar Finansdepartementet 2016-12-30 Dokumentbeteckning KOM (2016) 788 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1059/2003 vad gäller de territoriella typindelningarna

2016-12-30

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM48 KOM (2016) 788 (doc, 337 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM48 KOM (2016) 788 (pdf, 71 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM47 KOM (2016) 733

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM47 Meddelande om initiativet för startup- 2016/17:FPM47 företag och expanderande företag Näringsdepartementet 2016-12-27 Dokumentbeteckning KOM (2016) 733 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

2016-12-27

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM47 KOM (2016) 733 (doc, 109 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM47 KOM (2016) 733 (pdf, 91 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM46 KOM (2016) 950

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM46 Europeiska handlingsplanen för försvar 2016/17:FPM46 Försvarsdepartementet 2016-12-27 Dokumentbeteckning KOM (2016) 950 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Europeiska rådet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén

2016-12-27

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM46 KOM (2016) 950 (doc, 347 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM46 KOM (2016) 950 (pdf, 85 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM43 KOM (2016) 761, KOM (2016) 765

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM43 Energieffektiviseringsdirektivet och 2016/17:FPM43 direktivet om byggnaders energiprestanda Miljö- och energidepartementet 2016-12-22 Dokumentbeteckning KOM (2016) 761 Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet KOM

2016-12-23

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM43 KOM (2016) 761, KOM (2016) 765 (doc, 98 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM43 KOM (2016) 761, KOM (2016) 765 (pdf, 59 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM45 KOM (2016) 767

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM45 EU Kommissionens förslag till direktiv 2016/17:FPM för förnybar energi för perioden 2020- 2030 Miljö- och energidepartementet 2016-12-22 Dokumentbeteckning KOM (2016) 767 Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the promotion

2016-12-22

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM45 KOM (2016) 767 (doc, 101 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM45 KOM (2016) 767 (pdf, 90 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM44 KOM (2016) 861, KOM (2016) 862, KOM (2016) 863, KOM (2016) 864

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM44 EU-kommissionens förslag till nya 2016/17:FPM44 bestämmelser på elmarknadsområdet Miljö- och energidepartementet 2016-12-22 Dokumentbeteckning KOM (2016) 861 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om den inre marknaden för el KOM

2016-12-22

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM44 KOM (2016) 861, KOM (2016) 862, KOM (2016) 863, KOM (2016) 864 (doc, 136 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM44 KOM (2016) 861, KOM (2016) 862, KOM (2016) 863, KOM (2016) 864 (pdf, 90 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM42 KOM (2016) 759

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM42 Förordning för ett styrningssystem för 2016/17:FPM42 Energiunionen Miljö- och energidepartementet 2016-11-30 KOM (2016) 759 Förslag till Europaparlamentets och rådet förordning för ett styrningssystem för Energiunionen Sammanfattning Den 30 november

2016-12-22

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM42 KOM (2016) 759 (doc, 102 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM42 KOM (2016) 759 (pdf, 72 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM41 KOM(2016) 758

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM41 Direktiv om mervärdesskattesats för 2016/17:FPM41 elektroniska publikationer Finansdepartementet 2016-12-22 Dokumentbeteckning KOM(2016) 758 Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt,

2016-12-22

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM41 KOM(2016) 758 (doc, 93 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM41 KOM(2016) 758 (pdf, 49 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM40 KOM(2016) 755, KOM(2016) 756, KOM(2016) 757

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM40 Förordning och direktiv om 2016/17:FPM40 mervärdesskatt vid gränsöverskridande e-handel Finansdepartementet 2016-12-22 Dokumentbeteckning KOM(2016) 755 Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 904/2010 om administrativt samarbete

2016-12-22

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM40 KOM(2016) 755, KOM(2016) 756, KOM(2016) 757 (doc, 79 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM40 KOM(2016) 755, KOM(2016) 756, KOM(2016) 757 (pdf, 78 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM39 KOM(2016) 850, KOM(2016) 851, KOM(2016) 852, KOM(2016) 853, KOM(2016) 854

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM39 Åtgärder för riskreducering i förordningar och direktiv om kapitaltäckning och krishantering Finansdepartementet 2016-12-22 Dokumentbeteckning KOM(2016) 850 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning

2016-12-22

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM39 KOM(2016) 850, KOM(2016) 851, KOM(2016) 852, KOM(2016) 853, KOM(2016) 854 (doc, 115 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM39 KOM(2016) 850, KOM(2016) 851, KOM(2016) 852, KOM(2016) 853, KOM(2016) 854 (pdf, 141 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM38 KOM(2016) 856, SWD (2016) 368

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM38 Förordning om återhämtning och 2016/17:FPM38 resolution av centrala motparter Finansdepartementet 2016-12-22 Dokumentbeteckning KOM(2016) 856 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ett ramverk för återhämtning och resolution av centrala

2016-12-22

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM38 KOM(2016) 856, SWD (2016) 368 (doc, 99 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM38 KOM(2016) 856, SWD (2016) 368 (pdf, 142 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM37 KOM (2016) 744

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM37 Rapport om gränsöverskridande 2016/17:FPM37 informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott Näringsdepartementet 2016-12-22 Dokumentbeteckning KOM (2016) 744 RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om tillämpningen av direktiv

2016-12-22

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM37 KOM (2016) 744 (doc, 94 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM37 KOM (2016) 744 (pdf, 51 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM36 KOM (2016) 778

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM36 Ändring av förordning om ytterligare 2016/17:FPM36 stöd till medlemsstater vid naturkatastrofer Näringsdepartementet 2016-12-22 Dokumentbeteckning KOM (2016) 778 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013

2016-12-22

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM36 KOM (2016) 778 (doc, 87 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM36 KOM (2016) 778 (pdf, 49 kB)