Dokument & lagar (52 träffar)

EU-nämndens dokument 2014/15

Skriftligt samråd med EU-nämnden om annotering från UD inför rådsbeslut rörande (Nordkorea) Samrådet avslutades den 2 oktober. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande meningar har anmälts.

2014-10-02

EU-nämndens dokument 2013/14

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande två annoteringar (EUAM Ukraina respektive GNSS) Samrådet avslutades den 16 juli. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande meningar har anmälts.

2014-07-16

EU-nämndens dokument 2013/14

Skriftligt samråd med EU-nämnden om komplettering till troliga A-punkter v. 26 Samrådet avslutades den 27 juni. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande meningar har anmälts.

2014-06-27

EU-nämndens dokument 2013/14

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter v. 25 Samrådet avslutades den 19 juni. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande meningar har anmälts.

2014-06-19

Skriftligt samråd rörande (EU BAM Rafah) Samrådet avslutades den 4 juni. Det finns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar har anmälts.

2014-06-04

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:3 DATUM 2013–10–03 TID 10.00–11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:2. § 2 Strategiskt tillväxtarbete för regional konkurrenskraft, entreprenörskap

2013-10-28

EU-nämndens dokument 2012/13

Skriftligt samråd om troliga A-punkter v. 8 Samrådet avslutades den 15 februari. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. AM (MP, SD, V)

2013-02-15

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:35 DATUM 2012–04–26 TID 10.30–10.40 10.50–11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:34 § 2 Genomförandet av EU-direktivet om mänskliga organ avsedda

2012-04-26

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:25 DATUM 2012-03-27 TID Kl. 11.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:24. § 2 Sjöfart (TU9) Utskottet fortsatte behandlingen av motioner . Utskottet

2012-03-27

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:18 DATUM 2012-02-14 TID Kl. 11.00-11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Medgivande att närvara vid sammanträdet Utskottet beslutade medge Niklas Bergmark från riksdags biblioteket, att närvara under dagens sammanträde. §

2012-02-14

EU-nämndens dokument 2011/12

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:7 DATUM 2011-11-15 TID 10.00–11.08 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Utfrågning med företrädare för Polismyndigheten i Stockholms län Utskottet höll en utfrågning med biträdande länspolismästare

2011-11-15

EU-nämndens dokument 2011/12

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:6 DATUM 2011-11-10 TID 10.19–10.27 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:5. § 2 Regeringens information i samband med subsidiaritetskontroll Utskottet

2011-11-10

Promemorians huvudsakliga innehåll Promemorian tar upp två frågeställningar. Till att börja med behandlas frågan om utformningen av den s.k. officialprövningen i ärenden om registrering av varumärken och firmor. Vidare behandlas frågan om Sverige ska tillträda en varumärkeskonvention från 2006, Singaporekonventionen

2008-01-01

(pdf, 920 kB)

Vårdval i Sverige Delbetänkande av Utredningen om patientens rätt Stockholm 2008 SOU 2008:37 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106

2008-01-01

(pdf, 1899 kB)

nbsp DOCPROPERTY quotStatusquot nbsp \% MERGEFORMAT Information om ratificeringen av reformfördraget m.m. Torsdagen den 6 december 2007 kl. 08.00 med statsrådet Cecilia Malmström Ordföranden : Jag förklarar mötet med det sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet öppnat. Vi har en mycket enkel föredragningslista.


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet Information om regeringskonferensen Onsdagen den 19 september 2007 med statssekreterare Nicola Clase Ordföranden : God morgon och välkomna till KUU:s första sammanträde efter sommaren! Jag hoppas att sommaren har varit lugn och behaglig för utskottets

2007-09-19

Plan för socialförsäkringsutskottets fortsatta arbete med uppföljning och utvärdering, beslutad den 7 juni 2007 Beslut om socialförsäkringsutskottets uppföljnings- och utvärderingsverksamhet fattas dels mer långsiktigt genom ett samlat ställningstagande en gång om året, dels löpande vartefter olika frågor

2007-06-07

Överläggning inför ordförandeskapets konsultationer med Sverige den 31 maj 2007 Tisdagen den 29 maj 2007 kl. 12.30 med statssekreteraren Nicola Clase Ordföranden : Det sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet är öppnat. Vi har en föredragningslista, men innan vi går in på den skulle jag vilja att


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

2006/07 : KUU 1 Utkast if Nej = "Ja" " PRINTDATE \@ "yyyy-MM-dd HH.mm " 2000-08-11 16.42 " Information från ordförandeskapets multilaterala konsultationer den 15 maj 2007 Torsdagen den 24 maj 2007 kl. 11.00 med kabinettssekreteraren Frank Belfrage Ordföranden : Välkomna


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

2006/07 : KUU 1 if Nej = "Ja" " PRINTDATE \@ "yyyy-MM-dd HH.mm " 2000-08-11 16.42 " Information om ordförandeskapets bilaterala konsultationer med Sverige Torsdagen den 10 maj 2007 kl. 08.00 med statssekreterare Nicola Clase Ordförande Göran Lennmarker (m) : KUU:s sammanträde


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Paginering