Dokument & lagar (17 409 träffar)

Riksdagens protokoll 2017/18:140

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:140 Torsdagen den 28 juni Kl. 9.009.25 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 7 juni justerades. 2  Anmälan om subsidiaritetsprövningar Förste vice talmannen anmälde att utdrag ur följande protokoll i ärenden om subsidiaritetsprövning

2018-06-28

Riksdagens protokoll 2017/18:140 (pdf, 306 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:139

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:139 Onsdagen den 27 juni Kl. 09.0012.20 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Anmälan om subsidiaritetsprövningar Andre vice talmannen anmälde att utdrag ur följande protokoll i ärenden om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in: prot. 2017/18:52

2018-06-27

Riksdagens protokoll 2017/18:139 (pdf, 532 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:138

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:138 Tisdagen den 26 juni Kl. 9.009.44 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 5 juni justerades. 2  Anmälan om subsidiaritetsprövningar Andre vice talmannen anmälde att utdrag ur följande protokoll i ärenden om subsidiaritetsprövning

2018-06-26

Riksdagens protokoll 2017/18:138 (pdf, 368 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:137

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:137 Måndagen den 25 juni Kl. 11.0012.57 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollen för den 31 maj samt för den 1 och 4 juni justerades. 2  Anmälan om subsidiaritetsprövningar Förste vice talmannen anmälde att utdrag ur följande

2018-06-25

Riksdagens protokoll 2017/18:137 (pdf, 461 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:136

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:136 Onsdagen den 20 juni Kl. 09.0017.41 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 30 maj justerades. 2  Utökning av antalet suppleanter Valberedningen hade, enligt ett till kammaren inkommet protokollsutdrag, tillstyrkt

2018-06-20

Riksdagens protokoll 2017/18:136 (pdf, 1022 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:135

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:135 Tisdagen den 19 juni Kl. 09.0016.08 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 29 maj justerades. 2  Ärenden för hänvisning till utskott Följande dokument hänvisades till utskott: Framställning 2017/18:RS8 till konstitutionsutskottet

2018-06-19

Riksdagens protokoll 2017/18:135 (pdf, 979 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:134

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:134 Måndagen den 18 juni Kl. 10.0019.18 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Val till Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner Anf. 1  ANDREAS NORLÉN MHerr talman Riksdagen ska nu för första gången förrätta val av ledamöter

2018-06-18

Riksdagens protokoll 2017/18:134 (pdf, 1215 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:133

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:133 Fredagen den 15 juni Kl. 09.0012.49 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 25 maj justerades. 2  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Talmannen meddelade att Hannah Bergstedt S återtagit sin plats i riksdagen

2018-06-15

Riksdagens protokoll 2017/18:133 (pdf, 580 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:132

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:132 Torsdagen den 14 juni Kl. 09.0016.59 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 24 maj justerades. 2  Anmälan om uteblivna svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2017/18:581 Till

2018-06-14

Riksdagens protokoll 2017/18:132 (pdf, 1150 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:131

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:131 Onsdagen den 13 juni Kl. 09.0019.00 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1 Partiledardebatt Anf. 1  Statsminister STEFAN LÖFVEN SHerr talman När jag presenterade min första regeringsförklaring hade jag ärvt ett budgetunderskott på ca 60 miljarder kronor. Det

2018-06-13

Riksdagens protokoll 2017/18:131 (pdf, 1260 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:130

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:130 Tisdagen den 12 juni Kl. 09.0014.25 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 22 maj justerades. 2  Anmälan om ny riksdagsledamot Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden: Berättelse om granskning

2018-06-12

Riksdagens protokoll 2017/18:130 (pdf, 793 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:129

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:129 Måndagen den 11 juni Kl. 10.0014.44 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 21 maj justerades. 2  Meddelande om statsministerns frågestund Andre vice talmannen meddelade att vid frågestunden torsdagen den 14 juni

2018-06-11

Riksdagens protokoll 2017/18:129 (pdf, 657 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:128

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:128 Fredagen den 8 juni Kl. 09.0014.55 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 18 maj justerades. 2  Avsägelse Tjänstgörande ålderspresidenten meddelade att Jonas Gunnarsson S avsagt sig uppdraget som suppleant i EU-nämnden.

2018-06-08

Riksdagens protokoll 2017/18:128 (pdf, 784 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:127

1  Justering av protokoll Protokollen för den 16 och 17 maj justerades. 2  Avsägelse Andre vice talmannen meddelade att Emma Wallrup V avsagt sig uppdraget som ledamot av riksdagen. Kammaren biföll denna avsägelse. 3  Anmälan om subsidiaritetsprövning Andre vice talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2017/18:34 för torsdagen

2018-06-07

Riksdagens protokoll 2017/18:127 (pdf, 1120 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:126

1  Justering av protokoll Protokollet för den 15 maj justerades. 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2017/18:549 Till riksdagen Interpellation 2017/18:549 Folkens situation i Mellanöstern av Amineh Kakabaveh V Interpellationen kommer att besvaras fredagen

2018-06-05

Riksdagens protokoll 2017/18:126 (pdf, 564 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:125

1  Justering av protokoll Protokollet för den 14 maj justerades. 2  Meddelande om frågestund Förste vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 7 juni kl. 14.00. 3  Anmälan om subsidiaritetsprövning Förste vice talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2017/18:29 för torsdagen den 24 maj i ärende

2018-06-04

Riksdagens protokoll 2017/18:125 (pdf, 1309 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:124

1  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Tredje vice talmannen meddelade att Emanuel Öz S återtagit sin plats i riksdagen från och med den 1 juni, varigenom uppdraget som ersättare upphört för Amne Ali S2  Anmälan om ersättare Tredje vice talmannen anmälde att Linus Sköld S skulle tjänstgöra som ersättare för Hannah

2018-06-01

Riksdagens protokoll 2017/18:124 (pdf, 552 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:123

1  Anmälan om faktapromemorior Tredje vice talmannen anmälde att följande faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott: 2017/18:FPM92 Förslag till system för EU:s egna medel för perioden från 2021 och framåt COM2018 328, COM2018 326, COM2018 327, COM2018 325 till

2018-05-31

Riksdagens protokoll 2017/18:123 (pdf, 747 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:122

1  Anmälan om subsidiaritetsprövning Förste vice talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2017/18:44 för torsdagen den 17 maj i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från finansutskottet. 2  Anmälan om faktapromemoria Förste vice talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska

2018-05-30

Riksdagens protokoll 2017/18:122 (pdf, 1159 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:121

1  Meddelande om frågestund Tredje vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 31 maj kl. 14.00. 2  Ärenden för hänvisning till utskott Följande dokument hänvisades till utskott: EU-dokument COM2018 234 och COM2018 307 till finansutskottet Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande

2018-05-29

Riksdagens protokoll 2017/18:121 (pdf, 848 kB)