Dokument & lagar (6 670 träffar)

Protokoll 2017/18:58

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:58 Fredagen den 19 januari Kl.  09.00–14.00 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.  1  Avsägelser Talmannen meddelade att Beatrice Ask (M) avsagt sig uppdraget som ledamot i konstitutionsutskottet, att Lena Asplund (M) avsagt sig uppdraget som

2018-01-19

Protokoll 2017/18:58 (pdf, 569 kB)

Protokoll 2017/18:57

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:57 Torsdagen den 18 januari Kl.  12.00–13.03        14.00–15.00 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.  1  Anmälan om faktapromemorior Förste vice talmannen anmälde att följande faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit

2018-01-18

Protokoll 2017/18:57 (pdf, 416 kB)

Protokoll 2017/18:56

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:56 Onsdagen den 17 januari Kl.  09.00–15.08        16.00–16.03 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.  1  Partiledardebatt Anf.  1  Statsminister STEFAN LÖFVEN (S): Herr talman! Om 235 dagar är det val här i Sverige. Det äger rum i ett läge när

2018-01-17

Protokoll 2017/18:56 (pdf, 686 kB)

Protokoll 2017/18:55

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:55 Tisdagen den 16 januari Kl.  13.00–15.59        18.00–22.11 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.  1  Justering av protokoll Protokollen för den 30 november samt för den 1, 4–8, 11–15 och 18–20 december justerades.  2  Anmälan om återtagande

2018-01-16

Protokoll 2017/18:55 (pdf, 745 kB)

Protokoll 2017/18:54

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:54 Onsdagen den 20 december Kl.  09.00–14.18 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.  1  Återrapportering från Europeiska rådets möte Anf.  1  Statsminister STEFAN LÖFVEN (S): Fru talman! I torsdags och fredags i förra veckan sammanträdde vi återigen

2017-12-20

Protokoll 2017/18:54 (pdf, 592 kB)

Protokoll 2017/18:53

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:53 Tisdagen den 19 december Kl.  09.00–16.05 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.  1  Justering av protokoll Protokollet för den 28 november justerades.  2  Avsägelser Förste vice talmannen meddelade att Cecilie Tenfjord-Toftby (M) avsagt

2017-12-19

Protokoll 2017/18:53 (pdf, 767 kB)

Protokoll 2017/18:52

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:52 Måndagen den 18 december Kl.  09.00–13.11 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.  1  Aktuell debatt om antisemitism i Sverige Anf.  1  ANDREAS CARLSON (KD): Fru talman! Ett stort moln av främlingsfientlighet, intolerans och antisemitism tornar

2017-12-18

Protokoll 2017/18:52 (pdf, 526 kB)

Protokoll 2017/18:51

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:51 Fredagen den 15 december Kl.  09.00–12.54 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.  1  Justering av protokoll Protokollet för den 24 november justerades.  2  Senaste dag för avlämnande av propositioner I enlighet med 9 kap. 3 riksdagsordningen

2017-12-15

Protokoll 2017/18:51 (pdf, 526 kB)

Protokoll 2017/18:50

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:50 Torsdagen den 14 december Kl.  09.00–17.14 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.  1  Val av justitieombudsman Val av justitieombudsman företogs. Anf.  1  BEATRICE ASK (M): Herr talman! I egenskap av ordförande för riksdagens konstitutionsutskott

2017-12-14

Protokoll 2017/18:50 (pdf, 1031 kB)

Protokoll 2017/18:49

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:49 Onsdagen den 13 december Kl.  09.00–19.43 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.  1  Justering av protokoll Protokollet för den 22 november justerades.  2  Meddelande om återrapportering från Europeiska rådets möte den 14–15 december Talmannen

2017-12-13

Protokoll 2017/18:49 (pdf, 1061 kB)

Protokoll 2017/18:48

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:48 Tisdagen den 12 december Kl.  10.00–15.58        18.00–18.31 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.  1  Justering av protokoll Protokollet för den 21 november justerades.  2  Ärenden för hänvisning till utskott Följande dokument hänvisades

2017-12-12

Protokoll 2017/18:48 (pdf, 870 kB)

Protokoll 2017/18:47

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:47 Måndagen den 11 december Kl.  09.00–18.33 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.  1  Aktuell debatt med anledning av metoo-uppropen Anf.  1  ROSSANA DINAMARCA (V): Ärade riksdag och framför allt systrar och syskon! Ni som har delat era vittnesmål

2017-12-11

Protokoll 2017/18:47 (pdf, 971 kB)

Protokoll 2017/18:46

 1  Justering av protokoll Protokollet för den 17 november justerades.  2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2017/18:201 Till riksdagen Interpellation 2017/18:201 Den svenska ansökan om att få EU-myndigheten EMA till Solna av Rasmus Ling

2017-12-08

Protokoll 2017/18:46 (pdf, 711 kB)

Protokoll 2017/18:45

 1  Justering av protokoll Protokollet för den 16 november justerades.  2  Anmälan om fördröjt svar på interpellation Följande skrivelse hade kommit in: Interpellation 2017/18:199 Till riksdagen Interpellation 2017/18:199 Placeringen av EU:s läkemedelsmyndighet av Hans Wallmark (M) Interpellationen

2017-12-07

Protokoll 2017/18:45 (pdf, 1054 kB)

Protokoll 2017/18:44

 1  Anmälan om faktapromemoria Andre vice talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott: 2017/18:FPM25 Förordning om fiskemöjligheter i Västerhavet 2018 KOM(2017) 645 till miljö- och jordbruksutskottet  2  Anmälan om granskningsrapport Andre

2017-12-06

Protokoll 2017/18:44 (pdf, 1032 kB)

Protokoll 2017/18:43

 1  Justering av protokoll Protokollen för den 14 och 15 november justerades.  2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2017/18:172 Till riksdagen Interpellation 2017/18:172 Ett utvidgat tjänstemannaansvar av Lars-Arne Staxäng (M) Interpellationen

2017-12-05

Protokoll 2017/18:43 (pdf, 849 kB)

Protokoll 2017/18:42

 1  Meddelande om statsministerns frågestund Andre vice talmannen meddelade att vid frågestunden torsdagen den 7 december kl. 14.00 skulle frågor besvaras av statsminister Stefan Löfven (S).  2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2017/18:116 Till

2017-12-04

Protokoll 2017/18:42 (pdf, 489 kB)

Protokoll 2017/18:41

 1  Anmälan om kompletteringsval Andre vice talmannen meddelade att Joakim Johansson anmälts som suppleant i Valprövningsnämnden. Andre vice talmannen förklarade vald till suppleant i Valprövningsnämnden Joakim Johansson  2  Anmälan om subsidiaritetsprövning Andre vice talmannen anmälde att utdrag ur

2017-12-01

Protokoll 2017/18:41 (pdf, 849 kB)

Protokoll 2017/18:40

 1  Justering av protokoll Protokollen för den 9 och 10 november justerades.  2  Anmälan om ändrad partibeteckning Från Stefan Nilsson hade följande skrivelse kommit in: Till Sveriges riksdag Anmälan om ändrad partibeteckning Härmed vill jag meddela att jag har utträtt ur Miljöpartiet och inte längre

2017-11-30

Protokoll 2017/18:40 (pdf, 757 kB)

Protokoll 2017/18:39

 1  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2017/18:141 Till riksdagen Interpellation 2017/18:141 Välfärdsutredningens förslag och jämställdheten av Helena Bouveng (M) Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 23 januari 2018. Skälet

2017-11-29

Protokoll 2017/18:39 (pdf, 1127 kB)