Dokument & lagar (27 187 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:568 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Ju2018/00393/POL Justitiedepartementet Migrationsministern och biträdande justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:568 av Kristina Yngwe (C) Levande djur i konsumentköplagstiftningen Kristina Yngwe har frågat mig på vilket sätt jag och regeringen agerar på EU-nivå för att regelverket vid köp

Svarsdatum: 2018-01-17 Frågeställare: Kristina Yngwe (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:568 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 94 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:567 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Svar på fråga 2017/18:567 av Helena Lindahl (C) Intrångsersättning för fjällnära skog Helena Lindahl har frågat mig hur jag ställer mig till att begränsa möjligheterna att få intrångsersättning för fjällnära skog. Vid föryngringsavverkning av fjällnära skog krävs tillstånd från Skogsstyrelsen. Om en avverkning är

Svarsdatum: 2018-01-17 Frågeställare: Helena Lindahl (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:567 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:566 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

N2018/00131/D Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:566 av Lars-Arne Staxäng (M) Det digitala utanförskapet Lars-Arne Staxäng har frågat mig vilka åtgärder och initiativ jag avser att vidta för att se över hur det digitala samhället kan tillgängliggöras

Svarsdatum: 2018-01-17 Frågeställare: Lars-Arne Staxäng (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:566 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:565 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Ju2018/00382/POL Justitiedepartementet Migrationsministern och biträdande justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:565 av Mikael Eskilandersson (SD) Länsstyrelse med huvudansvar för ställföreträdare Mikael Eskilandersson har frågat mig när en länsstyrelse kan förväntas få huvudansvar för samordnad

Svarsdatum: 2018-01-17 Frågeställare: Mikael Eskilandersson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:565 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:562 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

N2018/00129/DL Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:562 av Maria Malmer Stenergard (M) Livsmedelsverkets rekommendation gällande viltkött Maria Malmer Stenergard har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att Livsmedelsverkets rekommendationer gällande konsumtion

Svarsdatum: 2018-01-17 Frågeställare: Maria Malmer Stenergard (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:562 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:561 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Statsrådet Linde Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:561 av Markus Wiechel (SD) Handel med diktaturens Iran Markus Wiechel har frågat mig om jag kan garantera att svensk export till Iran, inte minst it-relaterad handel, inte bistår diktaturen med sådant som kan användas för att övervaka

Svarsdatum: 2018-01-17 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:561 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:560 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:557 Stöd till demonstranterna i Iran och fråga 2017/18:560 Regeringens feministiska utrikespolitik rörande protesterna i Iran av Markus Wiechel (SD) Markus Wiechel har frågat mig om jag och regeringen anser att det vore fel av Sverige

Svarsdatum: 2018-01-17 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:560 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:559 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:559 av Markus Wiechel (SD) Iraks oförmåga att garantera säkerheten i Kirkuk Markus Wiechel har frågat mig om jag anser att Sverige kunde ha gjort mer för att förhindra de slitningar som har uppstått till följd av den irakiska regeringens

Svarsdatum: 2018-01-17 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:559 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:558 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018/00381 /POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:558 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) Åtgärder mot otillbörlig påverkan Jonas Jacobsson Gjörtler har frågat statsministern på vilket sätt han arbetar för att säkerställa att det inte förekommer eller

Svarsdatum: 2018-01-17 Frågeställare: Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:558 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:557 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:557 Stöd till demonstranterna i Iran och fråga 2017/18:560 Regeringens feministiska utrikespolitik rörande protesterna i Iran av Markus Wiechel (SD) Markus Wiechel har frågat mig om jag och regeringen anser att det vore fel av Sverige

Svarsdatum: 2018-01-17 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:557 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:535 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Svar på fråga 2017/18:535 av John Widegren (M) Lantmäteriets handläggningstider John Widegren har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att korta handläggningstiderna hos Lantmäteriet så att myndigheten uppfyller förvaltningslagens skyndsamhetskrav. Så sent som i slutet av november besvarade

Svarsdatum: 2018-01-17 Frågeställare: John Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:535 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 94 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:505 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

N2017/07653/PBB Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:505 av Ola Johansson (C) Vattendirektivets påverkan på bostadsbyggandet Ola Johansson har frågat mig om jag har för avsikt att verka för att implementeringen av ramdirektivet för vatten sker på

Svarsdatum: 2018-01-17 Frågeställare: Ola Johansson (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:505 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 93 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:556 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Svar på fråga 2017/18:556 av Gunilla Svantorp (S) Den nationella planen för transportsystemet Gunilla Svantorp har frågat mig om jag och regeringen kommer att ta hänsyn till Försvarsberedningens rapport inför beslutet om en nationell plan för transportsystemet 2018–2029. Den 31 augusti 2017 överlämnade Trafikverket

Svarsdatum: 2018-01-16 Frågeställare: Gunilla Svantorp (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:556 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:554 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2017/00140 Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:554 av Sten Bergheden (M) Stödet till brottsoffer Sten Bergheden har frågat mig om vilka initiativ jag ämnar ta för att landets brottsoffer ska få hjälp via Brottsofferjouren. Det är viktigt att brottsoffer

Svarsdatum: 2018-01-12 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:554 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 96 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:539 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2017 / 10056/POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017 /18:539 av Thomas Finnborg (M) Polisens vidareutbildning och bristande resurser Thomas Finnborg har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att komma till rätta med bristsituationer i polisen.

Svarsdatum: 2018-01-12 Frågeställare: Thomas Finnborg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:539 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:521 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:521 av John Widegren (M) Polisens närvaro på landsbygden John Widegren har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att säkerställa att vi har en närvarande polis även på landsbygden. Som jag har framfört i tidigare frågesvar har regeringen en målsättning att öka antalet polisanställda

Svarsdatum: 2018-01-12 Frågeställare: John Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:521 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:520 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2017/ 09812 /POL Ju2017/ 09988 /POL Justitiedepartementet Justitie- och i nrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:485 av Krister Hammarbergh (M) Implementering av vapendirektivet och fråga 2017/18:520 av Kristina Yngwe (C) Översättning av vapendirektivet Krister Hammarbergh

Svarsdatum: 2018-01-12 Frågeställare: Kristina Yngwe (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:520 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 68 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:511 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2017/09969/POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikes ministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:511 av Thomas Finnborg (M) Outredda brott Thomas Finnborg har frågat mig vilka åtgärder regeringen och jag avser att vidta för att komma till rätta med det ökande antalet outredda brott, och i så

Svarsdatum: 2018-01-12 Frågeställare: Thomas Finnborg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:511 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:507 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2017/09891 Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:507 av Åsa Coenraads (M) om missvisande statistik om jaktbrott Åsa Coenraads (M) har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att skilja viltolyckor och jaktbrott åt i statistiken. Det är Brottsförebyggande

Svarsdatum: 2018-01-12 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:507 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 91 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:504 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

PAGE 2 Dnr Ju2017/09849/POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:504 av Thomas Finnborg (M) Sexualbrott Thomas Finnborg har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser vidta för att komma till rätta med den stora ökningen av antalet brott i

Svarsdatum: 2018-01-12 Frågeställare: Thomas Finnborg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:504 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 37 kB)