Dokument & lagar (137 träffar)

Kommittédirektiv 2010:138 kommittébeteckning: M 2010:05

Tilläggsdirektiv till avveckling av Finsk-svenska gränsälvskommissionen och bildande av en ny gränsälvskommission M 2010:05 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2010 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 1 juli 2010 att ge en särskild utredare i uppdrag att

2010-12-22

Kommittédirektiv 2010:137 kommittébeteckning: U 2010:04

Tilläggsdirektiv till utredningen om flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp U 2010:04 Innehåll Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Uppdraget att se över ansvarsfördelning för och finansiering av gymnasieutbildning för vissa elever med funktionsnedsättning Övergripande frågor Särskilt

2010-12-22

Kommittédirektiv 2010:136 kommittébeteckning: Ku 2010:5

Tilläggsdirektiv till Kommittén för bildande av Myndigheten för kulturanalys Ku 2010:5 Innehåll Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2010 Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 26 augusti 2010 har chefen för Kulturdepartementet

2010-12-22

Kommittédirektiv 2010:131

Förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen Innehåll Sammanfattning Nuvarande hantering av förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen bygger på rättstillämpningen Uppdraget att reglera förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen Kartläggning av förtroendeuppdrag

2010-12-22

Kommittédirektiv 2010:135 kommittébeteckning: M 2010:04

Tilläggsdirektiv till Miljömålsberedningen M 2010:04 Innehåll Sammanfattning Förlängd tid för regeringsuppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 16 december 2010 Sammanfattning Regeringen beslutar om förlängd tid för uppdraget att föreslå en handlingsplan för hur strategier och etappmål kan utvecklas i miljömålssystemet.

2010-12-16

Kommittédirektiv 2010:134 kommittébeteckning: U 1990:03

Tilläggsdirektiv till Medierådet U 1990:03 Innehåll Avslutande av rådets uppdrag Beslut vid regeringssammanträde den 16 december 2010. Med stöd av regeringens bemyndigande den 21 juni 1990 inrättade chefen för Utbildningsdepartementet ett råd mot skadliga våldsskildringar dir. 1990:40Rådet antog 2004 namnet Medierådet.

2010-12-16

Kommittédirektiv 2010:132

Utredning om sänkt mervärdesskattesats för vissa tjänster Innehåll Sammanfattning Bakgrund Tidigare åtgärder och förslag för att främja varaktigt högre sysselsättning Sänkta socialavgifter för vissa delar av tjänstesektorn Mervärdesskattedirektivet och motsvarande svenska regler Den svenska mervärdesskattelagen

2010-12-16

Kommittédirektiv 2010:133

Förutsättningar för att avveckla Statens va-nämnd Innehåll Sammanfattning Bakgrund Mark- och miljödomstolar Reformeringsbehov Uppdraget Utredaren ska vidare Samråd och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 9 december 2010 Sammanfattning En särskild utredare tillkallas med uppgift att analysera

2010-12-09

Kommittédirektiv 2010:129 kommittébeteckning: S 2009:09

Tilläggsdirektiv till Kommittén med uppgift att följa och föreslå förbättringar inom rehabiliteringsområdet S 2009:09 Innehåll Förlängning av utredningstid Beslut vid regeringssammanträde den 2 december 2010 Förlängning av utredningstid Med stöd av regeringens beslut den 21 december 2009 har socialförsäkringsministern

2010-12-02

Kommittédirektiv 2010:128

Uppdragstagares rätt till ersättning i arbetslöshetsförsäkringen Innehåll Sammanfattning Arbetslöshetsförsäkringen Uppdraget Konsekvensbeskrivningar Samråd och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 2 december 2010 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till hur uppdragstagares

2010-12-02

Kommittédirektiv 2010:127 kommittébeteckning: Fö 2009:01

Tilläggsdirektiv till Signalspaningskommittén Fö 2009:01 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 25 november 2010 Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 12 februari 2009 har chefen för Försvarsdepartementet tillkallat en parlamentarisk kommitté med uppdrag

2010-11-25

Kommittédirektiv 2010:126 kommittébeteckning: N 2009:02

Tilläggsdirektiv till Utredningen om tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten N 2009:02 Innehåll Förlängd tid för utredningsuppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 25 november 2010 Förlängd tid för utredningsuppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 22 januari 2009 har chefen för Näringsdepartementet

2010-11-25

Kommittédirektiv 2010:125

Rätten för Försvarsmaktens personal att använda våld och tvång i internationella insatser Innehåll Sammanfattning Bakgrund Insatsernas karaktär Internationellt regelverk Frihetsberövande Behovet av en utredning Andra utredningar Utredningen om svenskt rättsväsende i internationella uppdrag Uppdraget Samråd Redovisning

2010-11-18

Kommittédirektiv 2010:124 kommittébeteckning: M 2008:05

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en samordnad reglering på kärnteknik- och strålskyddsområdet Strålsäkerhetsutredningen M 2008:05 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 11 november 2010 Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 11 december 2008 har chefen

2010-11-11

Kommittédirektiv 2010:123 kommittébeteckning: M 2010:03

Tilläggsdirektiv till Utredningen om inrättande av en myndighet för havs- och vattenmiljö M 2010:03 Innehåll Ändring i uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 11 november 2010 Ändring i uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 17 juni 2010 har chefen för Miljödepartementet gett en särskild utredare i

2010-11-11

Kommittédirektiv 2010:122 kommittébeteckning: IJ 2009:03

Tilläggsdirektiv till utredningen för utvärdering av handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna 2006-2009 IJ 2009:03 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 11 november 2010 Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 17 december 2009 dir. 2009:118 tillkallade

2010-11-11

Kommittédirektiv 2010:118 kommittébeteckning: A 2009:01

Tilläggsdirektiv till Utredningen om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag A 2009:01 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 11 november 2010 Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 24 september

2010-11-11

Kommittédirektiv 2010:121 kommittébeteckning: N 2009:15

Tilläggsdirektiv till Inre vattenvägsutredningen N 2009:15 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 4 november 2010 Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 21 december 2009 har statsrådet Åsa Torstensson tillkallat en särskild utredare med uppdrag att analysera

2010-11-04

Kommittédirektiv 2010:120 kommittébeteckning: S 2008:04

Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av missbruks- och beroendevården S 2008:04 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 4 november 2010 Förlängd tid för uppdraget I enlighet med regeringens bemyndigande den 24 april 2008 tillkallades en särskild utredare med uppdrag att se över

2010-11-04

Kommittédirektiv 2010:119 kommittébeteckning: Fi 2009:04

Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av statens fastighetsförvaltning Fi 2009:04 Innehåll Bakgrund Det tillkommande uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 4 november 2010 Bakgrund Den 13 maj 2009 fick en särskild utredare i uppdrag att se över statens fastighetsförvaltning dir. 2009:45Utredningen har

2010-11-04