Dokument & lagar (4 062 träffar)

Kommittédirektiv 2017:116

En utvecklad studie- och yrkesvägledning Innehåll Sammanfattning Behovet av en utvecklad studie- och yrkesvägledning Uppdraget att föreslå åtgärder för att ge alla elever möjlighet att göra väl övervägda utbildnings- och yrkesval Konsekvenser av bristande kunskaper om arbetslivet Undervisningen inom området

2017-11-30

Kommittédirektiv 2017:114 kommittébeteckning: M 2017:06

Tilläggsdirektiv till Utredningen om hållbara plastmaterial (M 2017:06) Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 23 november 2017 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 1 juni 2017 kommittédirektiv om minskade negativa miljöeffekter från plast (dir. 2017:60). Enligt

2017-11-23

Kommittédirektiv 2017:113 kommittébeteckning: N 2016:03

Tilläggsdirektiv till utredningen om samordning av särskilda persontransporter (N 2016:03) Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 16 november 2017 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 13 oktober 2016 om direktiv till en särskild utredare med uppdrag att analysera

2017-11-16

Kommittédirektiv 2017:112

Tilläggsdirektiv till Utredningen om gräsrotsfinansiering (Fi 2016:10) Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 16 november 2017 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 28 juli 2016 kommittédirektiv om gräsrotsfinansiering (dir. 2016:70). Enligt utredningens direktiv

2017-11-16

Kommittédirektiv 2017:110 kommittébeteckning: N 2015:07

Tilläggsdirektiv till Utredningen om självkörande fordon på väg (N 2015:07) Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 9 november 2017 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 12 november 2015 kommittédirektiv om att en särskild utredare ska analysera vilka regelförändringar

2017-11-09

Kommittédirektiv 2017:109 kommittébeteckning: Ju 2016:10

Tilläggsdirektiv till Utredningen om processrätt och stora brottmål (Ju 2016:10) Innehåll Utvidgning och förlängd tid för uppdraget Uppdraget att föreslå hur handläggningen av stora brottmål med omfattande bevisning kan effektiviseras och moderniseras Utredaren ska Utredaren ska Genomförande och redovisning

2017-11-09

Kommittédirektiv 2017:108

Översyn av F-skattesystemet Innehåll Sammanfattning Det är viktigt för skattesystemets legitimitet att skattefusk och skatteundandragande minimeras Nuvarande regler och rättsverkningar Rättsverkningarna av ett godkännande för F-skatt Behovet av en utredning Uppdraget Utredaren ska därför Utredaren

2017-11-09

Kommittédirektiv 2017:111 kommittébeteckning: U 2016:06

Tilläggsdirektiv till utredningen Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner (U 2016:06) Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 2 november 2017 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 15 september 2016 att ge en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag

2017-11-02

Kommittédirektiv 2017:107 kommittébeteckning: M 2017:06

Tilläggsdirektiv till Utredningen om hållbara plastmaterial (M 2017:06) Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 26 oktober 2017 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 1 juni 2017 kommittédirektiv om minskade negativa miljöeffekter från plast (dir. 2017:60). Enligt

2017-10-26

Kommittédirektiv 2017:106

Översyn av arkivområdet Innehåll Sammanfattning Behovet av en översyn av arkivområdet En översyn av arkivområdet Samhällsförändringar påverkar arkivens roll och arbetssätt Tillgången till arkivhandlingar i ett digitalt samhälle Digitaliseringen medför ökat behov av samverkan Utredaren ska därför Behovet

2017-10-26

Kommittédirektiv 2017:105

Aggressionsbrottet i Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen Innehåll Sammanfattning Det ska vara möjligt att lagföra personer som begår internationella brott Kampalaändringarna avseende aggressionsbrottet Kampalaändringarna beträffande krigsförbrytelser Ändring avseende artikel 124 i Romstadgan Lagföring

2017-10-26

Kommittédirektiv 2017:104

Effektiva och ändamålsenliga tolktjänster Innehåll Sammanfattning Definition av en tolk Det krävs en sammanhållen översyn av tolkyrket och Sveriges tolktjänster Kunskaperna om tolksektorn behöver förbättras Utredaren ska därför Utredaren ska därför Utredaren ska därför Utredaren ska därför Konsekvensbeskrivningar Genomförande

2017-10-19

Kommittédirektiv 2017:103

Reglering av yrket undersköterska Innehåll Sammanfattning Bakgrund Kompetensförsörjning i kommuner och landsting Inget enhetligt utbildningsinnehåll Tidigare utredningar med betydelse för uppdraget En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården Utredningen om

2017-10-19

Kommittédirektiv 2017:102

Tilläggsdirektiv till Utredningen om hemlig dataavläsning (Ju 2016:12) Innehåll Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Utredaren får nu även i uppdrag att Utredaren ska Redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 19 oktober 2017 Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen

2017-10-19

Kommittédirektiv 2017:101 kommittébeteckning: A 2015:02

Tilläggsdirektiv till Mottagandeutredningen (A 2015:02) Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 19 oktober 2017. Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 5 november 2015 att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå åtgärder för att skapa ett sammanhållet system

2017-10-19

Kommittédirektiv 2017:100 kommittébeteckning: Fi 2016:15

Tilläggsdirektiv till Riksbankskommittén (Fi 2016:15) Innehåll Utvidgning av uppdraget Redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 12 oktober 2017 Utvidgning av uppdraget Regeringen beslutade den 22 december 2016 att ge en parlamentariskt sammansatt kommitté i uppdrag att göra en översyn

2017-10-12

Kommittédirektiv 2017:99

Radiospektrumanvändning i framtiden Innehåll Sammanfattning Radiospektrum Internationell reglering av radiospektrum Marknäten för radio och tv Effektivare radiospektrumanvändning Uppdraget om radiospektrumanvändningen Principerna vid tilldelning av radiospektrum för vissa särskilda behov Uppdraget

2017-10-12

Kommittédirektiv 2017:98

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en modern föräldraförsäkring (S 2016:02) Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 28 september 2017 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 4 februari 2016 kommittédirektiv (dir. 2016:10) om en översyn av reglerna för föräldraledighet

2017-09-28

Kommittédirektiv 2017:97 kommittébeteckning: S 2017:01

Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) Innehåll Ändring i uppdraget Sammanfattning av tilläggsuppdraget Utredningens nuvarande uppdrag Uppdraget utvidgas med två frågeställningar Genomförande och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 21 september

2017-09-21

Kommittédirektiv 2017:96

Översyn av vattenförvaltningens organisation Innehåll Sammanfattning Ramdirektivet för vatten Vattenanknutna miljökvalitetsmål Den svenska vattenförvaltningen i dag Uppdrag att se över vattenförvaltningens organisation Utredaren ska Konsekvensbeskrivningar Samråd och redovisning av uppdraget Beslut

2017-09-14