Dokument & lagar (1 527 träffar)

Bilaga

SD har i flera år föreslagit att en ny Brå-rapport om brott och ursprung ska tas fram. Vi anser att det är nödvändigt för att få en saklig debatt om invandringens olika effekter. Även för att förstå kulturella eller rasistiska samband till olika brottstrender. Nu har moderaterna delvis ställt sig bakom SD:s krav om


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 144 kB)

Bilaga

Justitieutskottet Inkomna EU-dokument den 24 okt – 7 nov Dokument från EU-kommissionen (KOM, K, SWD) Inlämnat Beteckning Rubrik (med länk till Lemur) Kansliets kommentar RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN FEMTE RAPPORTEN FRÅN Rapporten var tidigare KOMMISSIONEN TILL överlämnad till


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 45 kB)

Bilaga

Inlämnat Beteckning Rubrik (med länk till Lemur) Kansliets kommentar Förslag till Överläggning i JuU den 26 okt. EUROPAPARLAMENTETS OCH Se även bifogat PM från 2017-10-24 RÅDETS FÖRORDNING om ändring Justitiedepartementet i utskicket (svensk KOM(2017) 571 av förordning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 78 kB)

Bilaga

Inlämnat Beteckning Rubrik (med länk till Lemur) Kansliets kommentar MEDDELANDE FRÅN 2017-09-07 KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, 2017-10-17 KOM(2017) 466 EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET Tionde rapporten om framsteg i riktning (uppdaterad) mot en effektiv och verklig säkerhetsunion


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 58 kB)

Bilaga

Inlämnat Beteckning Rubrik (med länk till Lemur) Kansliets kommentar 2017-09-28 KOM(2017) 555 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Tackling Illegal Content Online


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 89 kB)

Bilaga

Inlämnat Beteckning Rubrik (med länk till Lemur) Kansliets kommentar 2017-09-25 KOM(2017) 489 Förslag till Förslaget hänvisas till JuU EUROPAPARLAMENTETS OCH för subsidiaritetskontroll. RÅDETS DIREKTIV om bekämpande av bedrägeri och förfalskning som rör Åttaveckorsfristen löper


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 65 kB)

Bilaga

Motioner allmänna motionstiden - för omedelbar hänvisning till utskott. 1 av Caroline Szyber (KD) Trängselskatten på Lidingöbron SkU 2 av Caroline Szyber (KD) Ändra rösträttsåldern KU 3 av Caroline Szyber (KD) Investeringsavtal mellan EU och Taiwan NU 4 av Caroline Szyber (KD) Möjliggör ett Ivy


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 1365 kB)

Bilaga

Inlämnat Beteckning Rubrik (med länk till Lemur) Kansliets kommentar 2017-09-13 KOM(2017) 474 RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET bedömning av i vilken utsträckning medlemsstaterna har vidtagit de åtgärder som är nödvändiga för att följa direktiv 2013/40/EU


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 197 kB)

Bilaga

Inlämnat Beteckning Rubrik (med länk till Lemur) Kansliets kommentar 2017-06-14 KOM(2017) 325 REPORT FROM THE COMMISSION I rapporten redogörs för de FOURTH REPORT FROM THE framsteg som gjorts sedan COMMISSION TO THE EUROPEAN början av maj 2017 samt de PARLIAMENT, THE EUROPEAN


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 392 kB)

Bilaga

Inlämnat Beteckning Rubrik (med länk till Lemur) Kansliets kommentar 2016-11-30 KOM(2016) 744 RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Av slutsatserna framgår att TILL EUROPAPARLAMENTET OCH även om direktivet är ett RÅDET om tillämpningen av direktiv effektivt verktyg för att (EU) 2015/413 om underlättande


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 149 kB)

Bilaga

Inlämnat Beteckning Rubrik (med länk till Lemur) Kansliets kommentar 2017-02-07 KOM(2017) 55 RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN De insatser som genomförts TILL RÅDET OCH har varit relevanta för EUROPAPARLAMENTET Rapport om programmets mål och efterhandsutvärderingen av Daphne- prioriteringar.


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 63 kB)

Bilaga

Inlämnat Beteckning Rubrik (med länk till Lemur) Kansliets kommentar 2016-12-08 KOM(2016) 790 MEDDELANDE FRÅN Handlingsplan för att öka KOMMISSIONEN TILL dokumentsäkerheten för EUROPAPARLAMENTET OCH resehandlingar. I dokumentet RÅDET Handlingsplan för att stärka beskrivs kommissionens EU:s


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 141 kB)

Bilaga

Inlämnat Beteckning Rubrik (med länk till Lemur) Kansliets kommentar 2017-01-27 KOM(2017) 43 REPORT FROM THE COMMISSION Bulgarien har gjort framsteg TO THE EUROPEAN PARLIAMENT de senaste tio åren vad gäller AND THE COUNCIL On Progress in bekämpning av organiserad Bulgaria under the


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 170 kB)

Bilaga

Inlämnat Beteckning Rubrik (med länk till Lemur) Kansliets kommentar 2017-03-30 KOM(2017) 140 Förslag till RÅDETS De områden som utvärderas i GENOMFÖRANDEBESLUT om de MS som ännu inte fastställande av rekommendationer för tillämpar att avhjälpa de brister som konstaterades Schengenregelverket vid


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 196 kB)

Bilaga

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper II den 20 december 2016. Innehållsförteckning 1. Case before the EU General Court: 3 2. Case before the Court of Justice of the European Union 3 3. Resolutions, decisions and opinions adopted by the European Parliament


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga

Trolig A-punkt inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper II den 9 december 2016. Innehållsförteckning 1. Draft Council Decision on the Union support for the International Atomic Energy Agency activities in the areas of nuclear security and in the framework of the implementation of the EU


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 36 kB)

Bilaga

Trolig A-punkt inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper II den 13 december 2016. Innehållsförteckning 1. Enlargement Accession negotiations with Serbia Chapter 25: Science and research 3 Enlargement Accession negotiations with Serbia Chapter 25: Science and research 15444/16 ELARG 123 Ansvarigt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper I den 16 december 2016. Innehållsförteckning 1. Replies to written questions put to the Council by Members of the European Parliament 4 2. Draft Council Decision appointing a member, proposed by the Italian Republic, of


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga

Inlämnat Beteckning Rubrik (med länk till Lemur) Kansliets kommentar 2017-03-17 Utvärdering av förordningen om export, Färdplan för utvärdering av import och system för licensierande och förordningen 258/2012 om godkännande av transit av skjutvapen export, import och system för licensierande


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 46 kB)