Dokument & lagar (70 414 träffar)

Betänkande 2018/19:KU5

Konstitutionsutskottet (KU) har följt upp riksdagens användning av subsidiaritetsprincipen under 2017. Riksdagen prövar alla utkast till lagförslag som kommer från EU utifrån subsidiaritetsprincipen. Subsidiaritetsprövningen innebär att riksdagen bedömer om ett förslag till åtgärd bör vidtas på EU-nivå eller av medlemsländerna själva.

Riksdagen gjorde 90 subsidiaritetsprövningar under 2017. Det var en minskning jämfört med 2016 då 101 förslag granskades. Riksdagen lämnade 3 motiverade yttranden till EU:s institutioner 2017. Det var en kraftig minskning jämfört med 2016 då 13 motiverade yttranden lämnades. Ett motiverat yttrande innebär att riksdagen skickar invändningar till EU-kommissionen och andra EU-institutioner om att den anser att ett förslag strider mot subsidiaritetsprincipen.

Under 2017 fick inte något förslag tillräckligt många invändningar från EU-ländernas nationella parlament för att få ett så kallat gult kort. Att ett förslag får gult kort innebär att EU-kommissionen måste ompröva det. KU anser att det finns anledning att fundera på hur de nationella parlamenten i EU-länderna ska kunna utbyta information så att möjligheterna att uppnå tröskeln för gult förbättras.

De nationella parlamentens planering av subsidiaritetsprövningarna skulle enligt KU underlättas om kommissionen tillhandahöll mer detaljerad och pålitlig information om planeringen av ärenden.


Justering: 2019-01-17 Debatt: 2019-01-23

Betänkande 2018/19:KU5 (pdf, 9757 kB) Webb-tv debatt om förslag: Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen

Betänkande 2018/19:SoU15


Beredning: 2019-03-12 Justering: 2019-04-11 Debatt: 2019-04-25 Beslut: 2019-04-25

Betänkande 2018/19:SoU14


Beredning: 2019-03-07 Justering: 2019-03-14 Debatt: 2019-03-28 Beslut: 2019-03-28

Betänkande 2018/19:TU17


Debatt: 2019-06-17 Beslut: 2019-06-18

Betänkande 2018/19:TU16


Debatt: 2019-06-05 Beslut: 2019-06-05

Betänkande 2018/19:TU15


Debatt: 2019-05-28 Beslut: 2019-05-29

Betänkande 2018/19:TU14


Debatt: 2019-06-05 Beslut: 2019-06-05

Betänkande 2018/19:TU13


Debatt: 2019-05-16 Beslut: 2019-05-16

Betänkande 2018/19:TU12


Debatt: 2019-05-28 Beslut: 2019-05-29

Betänkande 2018/19:TU11


Debatt: 2019-04-11 Beslut: 2019-04-11

Betänkande 2018/19:TU5


Beredning: 2019-03-14 Justering: 2019-03-28 Debatt: 2019-04-04 Beslut: 2019-04-04

Betänkande 2018/19:MJU12


Beredning: 2019-03-26 Justering: 2019-04-09 Debatt: 2019-05-02 Beslut: 2019-05-02

Betänkande 2018/19:MJU11


Beredning: 2019-03-26 Justering: 2019-04-09 Debatt: 2019-04-24 Beslut: 2019-04-24

Betänkande 2018/19:MJU10


Beredning: 2019-03-07 Justering: 2019-03-26 Debatt: 2019-04-03 Beslut: 2019-04-03

Betänkande 2018/19:MJU8


Justering: 2019-02-26 Debatt: 2019-03-06 Beslut: 2019-03-06

Betänkande 2018/19:KrU9


Justering: 2019-02-14 Debatt: 2019-02-28 Beslut: 2019-02-28

Betänkande 2018/19:KrU8


Justering: 2019-02-14 Debatt: 2019-02-28 Beslut: 2019-02-28

Betänkande 2018/19:KrU7


Beredning: 2019-02-28 Justering: 2019-03-07 Debatt: 2019-03-13 Beslut: 2019-03-13

Betänkande 2018/19:JuU15


Beredning: 2019-03-07 Justering: 2019-03-14 Debatt: 2019-03-27 Beslut: 2019-03-27