Dokument & lagar (70 337 träffar)

Betänkande 2018/19:UbU15


Betänkande 2018/19:UbU11


Betänkande 2018/19:UbU7


Betänkande 2018/19:KU19


Beredning: 2019-01-24 Justering: 2019-02-14 Debatt: 2019-02-27 Beslut: 2019-02-27

Betänkande 2018/19:KU18


Beredning: 2019-01-24 Justering: 2019-02-14 Debatt: 2019-02-27 Beslut: 2019-02-27

Betänkande 2018/19:CU10


Beredning: 2019-02-05 Justering: 2019-03-05

Betänkande 2018/19:AU10


Beredning: 2019-03-14 Justering: 2019-04-11

Betänkande 2018/19:AU9


Beredning: 2019-03-07 Justering: 2019-04-11

Betänkande 2018/19:AU8


Beredning: 2019-02-12 Justering: 2019-03-12

Betänkande 2018/19:AU7


Beredning: 2019-02-12 Justering: 2019-03-14

Betänkande 2018/19:AU6


Beredning: 2019-02-07 Justering: 2019-03-07

Betänkande 2018/19:KU13

Skrivelsen läggs till handlingarna.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2019-01-17 Debatt: 2019-01-23 Beslut: 2019-01-23

Betänkande 2018/19:KU13 (pdf, 321 kB)

Betänkande 2018/19:KU11

Redogörelsen läggs till handlingarna.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2019-01-17 Debatt: 2019-01-23 Beslut: 2019-01-23

Betänkande 2018/19:KU11 (pdf, 543 kB)

Betänkande 2018/19:SkU14


Beredning: 2019-02-12 Justering: 2019-03-12

Betänkande 2018/19:SkU13


Beredning: 2019-02-05 Justering: 2019-03-05

Betänkande 2018/19:SkU12


Beredning: 2019-02-05 Justering: 2019-03-05

Betänkande 2018/19:SkU11


Beredning: 2019-02-05 Justering: 2019-03-05

Betänkande 2018/19:SkU10


Beredning: 2019-02-12 Justering: 2019-03-12

Betänkande 2018/19:SkU9


Beredning: 2019-02-14 Justering: 2019-02-28

Betänkande 2018/19:SkU8


Beredning: 2019-02-12 Justering: 2019-03-05