Dokument & lagar (548 träffar)

Betänkande 2018/19:TU13


Debatt: 2019-05-16 Beslut: 2019-05-16

Betänkande 2018/19:TU12


Debatt: 2019-05-28 Beslut: 2019-05-29

Betänkande 2018/19:TU11


Debatt: 2019-04-11 Beslut: 2019-04-11

Betänkande 2018/19:TU5


Beredning: 2019-03-14 Justering: 2019-03-28 Debatt: 2019-04-04 Beslut: 2019-04-04

Betänkande 2018/19:MJU12


Beredning: 2019-03-26 Justering: 2019-04-09 Debatt: 2019-05-02 Beslut: 2019-05-02

Betänkande 2018/19:MJU11


Beredning: 2019-03-26 Justering: 2019-04-09 Debatt: 2019-04-24 Beslut: 2019-04-24

Betänkande 2018/19:MJU10


Beredning: 2019-03-07 Justering: 2019-03-26 Debatt: 2019-04-03 Beslut: 2019-04-03

Betänkande 2018/19:MJU8


Justering: 2019-02-26 Debatt: 2019-03-06 Beslut: 2019-03-06

Betänkande 2018/19:KrU9


Justering: 2019-02-14 Debatt: 2019-02-28 Beslut: 2019-02-28

Betänkande 2018/19:KrU8


Justering: 2019-02-14 Debatt: 2019-02-28 Beslut: 2019-02-28

Betänkande 2018/19:KrU7


Beredning: 2019-02-28 Justering: 2019-03-07 Debatt: 2019-03-13 Beslut: 2019-03-13

Betänkande 2018/19:JuU15


Beredning: 2019-03-07 Justering: 2019-03-14 Debatt: 2019-03-27 Beslut: 2019-03-27

Betänkande 2018/19:FiU32


Justering: 2019-02-14 Debatt: 2019-03-06 Beslut: 2019-03-06

Betänkande 2018/19:FiU24


Beredning: 2019-04-25 Justering: 2019-06-04 Debatt: 2019-06-13 Beslut: 2019-06-13

Betänkande 2018/19:FiU23


Beredning: 2019-03-28 Justering: 2019-04-23 Debatt: 2019-05-02 Beslut: 2019-05-02

Betänkande 2018/19:FiU31


Justering: 2019-02-28 Debatt: 2019-03-06 Beslut: 2019-03-06

Betänkande 2018/19:FiU30


Beredning: 2019-05-28 Justering: 2019-06-13 Debatt: 2019-06-18 Beslut: 2019-06-18

Betänkande 2018/19:CU9


Justering: 2019-03-05 Debatt: 2019-04-04 Beslut: 2019-04-04

Betänkande 2018/19:FiU27


Beredning: 2019-04-02 Justering: 2019-04-25 Debatt: 2019-05-07 Beslut: 2019-05-08