Dokument & lagar (355 träffar)

Betänkande 2018/19:UbU4

Skrivelsen läggs till handlingarna.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2018-11-08 Debatt: 2018-11-21 Beslut: 2018-11-21

Betänkande 2018/19:UbU4 (pdf, 425 kB)

Betänkande 2018/19:UbU2


Betänkande 2018/19:SkU4

Bifall till propositionen. Avslag på motionen.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2018-11-06 Debatt: 2018-11-14 Beslut: 2018-11-14

Betänkande 2018/19:SkU4 (pdf, 2614 kB)

Betänkande 2018/19:SkU2

Bifall till propositionen.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2018-11-06 Debatt: 2018-11-14 Beslut: 2018-11-14

Betänkande 2018/19:SkU2 (pdf, 3735 kB)

Betänkande 2018/19:NU3


Beredning: 2018-12-06 Justering: 2018-12-14

Betänkande 2018/19:NU2


Betänkande 2018/19:NU1


Betänkande 2018/19:KrU2

Bifall till propositionen punkterna 1, 2, 4-6. Delvis bifall till propositionen punkt 3. Bifall till motionerna i punkt 2 i utskottets förslag till riksdagsbeslut. Avslag på övriga motioner.

Förslagspunkter: 13 Reservationer: 12
Justering: 2018-11-08 Debatt: 2018-11-14 Beslut: 2018-11-14

Betänkande 2018/19:KrU2 (pdf, 1706 kB)

Betänkande 2018/19:KU12

Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 2
Justering: 2018-11-08 Debatt: 2018-11-21 Beslut: 2018-11-21

Betänkande 2018/19:KU12 (pdf, 771 kB)

Betänkande 2018/19:KU7

Bifall till framställningen. Avslag på motionen.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 3
Justering: 2018-11-08 Debatt: 2018-11-14 Beslut: 2018-11-14

Betänkande 2018/19:KU7 (pdf, 836 kB)

Betänkande 2018/19:SkU3

Bifall till propositionen.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2018-11-06 Debatt: 2018-11-14 Beslut: 2018-11-14

Betänkande 2018/19:SkU3 (pdf, 957 kB)

Betänkande 2018/19:CU3

Bifall till propositionen.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2018-11-06 Debatt: 2018-11-14 Beslut: 2018-11-14

Betänkande 2018/19:CU3 (pdf, 10266 kB)

Betänkande 2018/19:SfU12


Beredning: 2018-11-15 Justering: 2018-11-22

Betänkande 2018/19:KU4

Antar slutligt det vilande förslaget till lag om ändring i regeringsformen och lag om ändring i riksdagsordningen. Delvis bifall till framställningen punkterna 3 och 4.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2018-11-06 Debatt: 2018-11-14 Beslut: 2018-11-14

Betänkande 2018/19:KU4 (pdf, 848 kB)

Betänkande 2018/19:KU3

Bifall till propositionen punkterna 2-16. Delvis bifall till propositionen punkt 1.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2018-11-06 Debatt: 2018-11-14 Beslut: 2018-11-14

Betänkande 2018/19:KU3 (pdf, 8301 kB)

Betänkande 2018/19:KU2

Antar slutligt det vilande förslaget till lag om ändring i tryckfrihetsförordningen och till lag om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen. Bifall till proposition 2017/18:49 punkt 3 om ändringar i tillämpningslagen. Delvis bifall till proposition 2016/17:222 punkt 2.1 om ändringar i brottsbalken om olaga hot och förolämpning. Bifall till proposition 2017/18:59 punkt 2.2 om ändringar i brottsbalken om hets mot folkgrupp. Avslag på motionerna.

Förslagspunkter: 4
Justering: 2018-11-06 Debatt: 2018-11-14 Beslut: 2018-11-14

Betänkande 2018/19:KU2 (pdf, 17262 kB)

Betänkande 2018/19:JuU5

Bifall till propositionen.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2018-11-06 Debatt: 2018-11-21 Beslut: 2018-11-21

Betänkande 2018/19:JuU5 (pdf, 1839 kB)