Dokument & lagar (17 501 träffar)

Betänkande 2016/17:SkU6

Delvis bifall till propositionen. Bifall till utskottets initiativ till ändring i lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) och lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244). Avslag på motionen.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2016-09-22 Debatt: 2016-09-28 Beslut: 2016-09-28

Betänkande 2016/17:SkU6 (pdf, 4638 kB)

Betänkande 2016/17:JuU6


Beredning: 2016-10-27 Justering: 2016-11-10