Dokument & lagar (17 590 träffar)

Betänkande 2016/17:FöU1

Utskottet avstyrker propositionens förslag punkten 5 om att bemyndiga regeringen att under 2017-2020 besluta om upplåtelse och överlåtelse av materiel. Därmed tillstyrker utskottet ett motionsyrkande i frågan. I övrigt bifall till propositionen. Avslag på övriga motioner.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 12
Justering: 2016-12-01 Debatt: 2016-12-08 Beslut: 2016-12-08

Betänkande 2016/17:FöU1 (pdf, 800 kB)

Betänkande 2016/17:UbU2

Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2016-12-01 Debatt: 2016-12-13 Beslut: 2016-12-13

Betänkande 2016/17:UbU2 (pdf, 555 kB)

Betänkande 2016/17:SfU4

Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 3
Justering: 2016-11-29 Debatt: 2016-12-07 Beslut: 2016-12-07

Betänkande 2016/17:SfU4 (pdf, 557 kB)

Betänkande 2016/17:JuU1

Bifall till propositionen inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet. Bifall till motioner om en lokalt förankrad polis, fler områdespoliser och kommunpoliser, vikten av polisens närvaro i brottsutsatta områden, mer praktik i polisutbildningen, brott mot äldre, kartläggning, uppföljning och statistik om hedersrelaterad brottslighet, statistik om brott mot äldre och åtgärder mot bedrägeribrott. Avslag på övriga motioner.

Förslagspunkter: 67 Reservationer: 40
Justering: 2016-12-01 Debatt: 2016-12-07 Beslut: 2016-12-07

Betänkande 2016/17:JuU1 (pdf, 1185 kB)

Betänkande 2016/17:MJU2

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 5
Justering: 2016-11-29 Debatt: 2016-12-07 Beslut: 2016-12-07

Betänkande 2016/17:MJU2 (pdf, 925 kB)

Betänkande 2016/17:SkU15


Beredning: 2017-01-31 Justering: 2017-02-23

Betänkande 2016/17:SkU11

Bifall till propositionen.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2016-11-24 Debatt: 2016-12-07 Beslut: 2016-12-07

Betänkande 2016/17:SkU11 (pdf, 721 kB)

Betänkande 2016/17:SkU1

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 4
Justering: 2016-11-24 Debatt: 2016-12-01 Beslut: 2016-12-01

Betänkande 2016/17:SkU1 (pdf, 524 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Betänkande 2016/17:SkU12

Bifall till propositionen.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2016-11-24 Debatt: 2016-12-06 Beslut: 2016-12-07

Betänkande 2016/17:SkU12 (pdf, 830 kB)

Betänkande 2016/17:SkU10

Bifall till propositionen. Avslag på motionen.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2016-11-24 Debatt: 2016-12-06 Beslut: 2016-12-07

Betänkande 2016/17:SkU10 (pdf, 1225 kB)

Betänkande 2016/17:KrU2

Bifall till propositionen.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2016-11-29 Debatt: 2016-12-06 Beslut: 2016-12-07

Betänkande 2016/17:KrU2 (pdf, 689 kB)

Betänkande 2016/17:SkU9

Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 2
Justering: 2016-11-24 Debatt: 2016-12-07 Beslut: 2016-12-07

Betänkande 2016/17:SkU9 (pdf, 1468 kB)

Betänkande 2016/17:NU16


Betänkande 2016/17:NU3

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 3
Justering: 2016-11-24 Debatt: 2016-12-06 Beslut: 2016-12-07

Betänkande 2016/17:NU3 (pdf, 700 kB)

Betänkande 2016/17:KrU1

Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 3
Justering: 2016-11-24 Debatt: 2016-12-01 Beslut: 2016-12-07

Betänkande 2016/17:KrU1 (pdf, 1162 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid