Dokument & lagar (17 869 träffar)

Betänkande 2016/17:UbU11

Utskottet tillstyrker propositionen.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2017-02-16 Debatt: 2017-02-22 Beslut: 2017-02-22

Betänkande 2016/17:UbU11 (pdf, 1306 kB)

Betänkande 2016/17:UFöU4


Beredning: 2017-05-02 Justering: 2017-06-01

Betänkande 2016/17:MJU10

Avslag på samtliga motioner.

Förslagspunkter: 12 Reservationer: 12
Justering: 2017-02-16 Debatt: 2017-02-22 Beslut: 2017-02-22

Betänkande 2016/17:MJU10 (pdf, 436 kB)

Betänkande 2016/17:MJU7

Skrivelsen läggs till handlingarna. Utskottet föreslår med bifall till motionerna 2015XZBW16XZAW3421 yrkande 2, 2016XZBW17XZAW643, 2016XZBW17XZAW824 yrkandena 2 och 8 och 2016XZBW17XZAW3165 yrkande 3 ett tillkännagivande om hantering av grupper av kemiska ämnen. Avslag på övriga motionsyrkanden.

Förslagspunkter: 23 Reservationer: 30
Justering: 2017-02-14 Debatt: 2017-02-22 Beslut: 2017-02-22

Betänkande 2016/17:MJU7 (pdf, 772 kB)

Betänkande 2016/17:JuU10

Bifall till propositionen.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2017-02-16 Debatt: 2017-02-22 Beslut: 2017-02-22

Betänkande 2016/17:JuU10 (pdf, 2472 kB)

Betänkande 2016/17:FiU28

Förslagspunkter: 1
Justering: 2017-02-16 Debatt: 2017-03-02 Beslut: 2017-03-02

Betänkande 2016/17:FiU28 (pdf, 327 kB)

Betänkande 2016/17:FiU26

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 2
Justering: 2017-02-16 Debatt: 2017-02-23 Beslut: 2017-03-01

Betänkande 2016/17:FiU26 (pdf, 407 kB)

Betänkande 2016/17:AU5

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 16
Justering: 2017-02-16 Debatt: 2017-02-22 Beslut: 2017-02-22

Betänkande 2016/17:AU5 (pdf, 3577 kB)

Betänkande 2016/17:KrU5

Bifall till motionerna 2016XZBW17XZAW2885 yrkande 6 samt 2016XZBW17XZAW2886 yrkandena 3 och 5 under punkt 8. I övrigt avslag på samtliga motioner.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 6
Justering: 2017-02-14 Debatt: 2017-02-23 Beslut: 2017-03-01

Betänkande 2016/17:KrU5 (pdf, 322 kB)

Betänkande 2016/17:FiU29

Bifall till framställning 2016XZBW17XZAWRB4

Förslagspunkter: 1
Justering: 2017-02-16 Debatt: 2017-03-02 Beslut: 2017-03-02

Betänkande 2016/17:FiU29 (pdf, 291 kB)

Betänkande 2016/17:UbU14

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 13
Justering: 2017-02-14 Debatt: 2017-02-22 Beslut: 2017-02-22

Betänkande 2016/17:UbU14 (pdf, 368 kB)

Betänkande 2016/17:KU30


Debatt: 2017-06-19 Beslut: 2017-06-20

Betänkande 2016/17:KU28


Beredning: 2017-04-20 Justering: 2017-05-11 Debatt: 2017-06-07 Beslut: 2017-06-07

Betänkande 2016/17:KU27


Beredning: 2017-04-25 Justering: 2017-05-11 Debatt: 2017-05-17 Beslut: 2017-05-17

Betänkande 2016/17:KU25


Beredning: 2017-05-09 Justering: 2017-06-01 Debatt: 2017-06-07 Beslut: 2017-06-07

Betänkande 2016/17:KU24


Beredning: 2017-05-09 Justering: 2017-06-08 Debatt: 2017-06-19 Beslut: 2017-06-20

Betänkande 2016/17:KU23


Debatt: 2017-05-18 Beslut: 2017-05-18

Betänkande 2016/17:KU20


Beredning: 2017-02-23 Justering: 2017-06-06 Debatt: 2017-06-19 Beslut: 2017-06-20