Aktuellt

: Talmannen välkomnas till det belgiska federala parlamentet av senatens talman Jacques Brotchi. Foto: Kevin Oeyen / Belgiens federala parlament

Talmannen ledde delegation till Bryssel

Fredag 8 februari 2019

Den 5-7 februari besökte talman Andreas Norlén med en delegation riksdagsledamöter Bryssel – ett tredelat besök till Belgien, till EU-institutionerna i Bryssel samt till Natos högkvarter.

Regeringen bör öka takten i arbetet med enklare regler för yrkesfisket

Tisdag 5 februari 2019

Regeringen bör fortsätta och intensifiera arbetet för att förenkla reglerna som gäller det svenska yrkesfisket, där det småskaliga kustfisket ingår. Det anser miljö- och jordbruksutskottet, som vill att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Sveriges talman och Finlands talman framför Sveriges och Finlands flaggor. Foto: Eduskunta

Talmannen ledde delegation till Finland

Måndag 4 februari 2019

Den 31 januari till den 1 februari ledde talman Andreas Norlén en delegation med riksdagsledamöter vid ett officiellt besök till Finland.

Öppen utfrågning om finansiell stabilitet

Fredag 1 februari 2019

Den 5 februari höll finansutskottet en öppen utfrågning om finansiell stabilitet. Temat är: Tio år efter finanskrisen – är regelverken effektiva? Utfrågningen går att se i efterhand via riksdagens webb-tv.

Talmannen leder delegation till Bryssel

Fredag 1 februari 2019

Den 5–7 februari leder talman Andreas Norlén en delegation med riksdagsledamöter vid ett besök till Belgien och till EU-institutionerna i Bryssel.

Talmannen leder delegation till Finland

Tisdag 29 januari 2019

Den 31 januari till den 1 februari leder talman Andreas Norlén en delegation med riksdagsledamöter vid ett officiellt besök till Finland.

Nytillträdda regeringen med talman Andreas Norlén sitter vid ett stort bord tillsammans med kung Carl XVI Gustaf och kronprinsessan Victoria. Foto: Ingemar Lindewall/Kungliga Hovstaterna

Särskild konselj för regeringsskifte

Måndag 28 januari 2019

Regeringsskiftet ägde rum vid en särskild konselj på slottet måndagen den 21 januari där kungen var ordförande. Kronprinsessan, talman Andreas Norlén och den nya regeringen deltog. Vid konseljen redogjorde talmannen för regeringsbildningsprocessen och riksdagens beslut. Därefter konstaterade kungen att regeringsskiftet ägt rum. Därmed är talmannens arbete med regeringsbildningen avslutat.

En minnesstund för förintelsens offer hölls i Bankhallen Foto: Riksdagsförvaltningen

Förintelsens minnesdag i riksdagen

Torsdag 24 januari 2019

Vid den internationella minnesdagen för Förintelsens offer hölls en ceremoni i riksdagen. På programmet fanns bland annat tal av förste vice talman Åsa Lindestam (S), Max Safir, överlevande från Auschwitz-Birkenau och Christer Mattson, föreståndare vid Segerstedtinstitutet. Huvudtalare var professor Deborah Lipstadt.

Andre vice talman tillsammans med Irlands talman Foto: Riksdagsförvaltningen

Andre vice talman deltog i Irlands parlaments 100-årsjubileum

Onsdag 23 januari 2019

Den 20–22 januari besökte andre vice talman Lotta Johnsson Fornarve (V), Dublin, för att delta i uppmärksammandet av det irländska parlamentets 100-års jubileum.    

Nya regeringen står uppställd i Sammanbindningsbanan. Foto: Anders Löwdin

Höstens regeringsbildning klar

Tisdag 22 januari 2019

Stefan Löfven (S) är ny statsminister i en regering som består av företrädare för Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Arbetet med regeringsbildningen har pågått under hösten och blev klar genom en särskild konselj på slottet den 21 januari.

Statsminister Stefan Löfven (S) läser upp regeringsförklaringen i kammaren. Vid sidan om honom sitter talmannen och de vice talmännen Foto: Anders Löwdin

Stefan Löfven (S) har presenterat regeringsförklaringen

Måndag 21 januari 2019

Statsminister Stefan Löfven (S) har i dag den 21 januari presenterat regeringsförklaringen i riksdagen. Den anger vilka mål regeringen har för sin politik under det närmaste året. Regeringsförklaringen går att se i efterhand via riksdagens webb-tv.

Statsminister Stefan Löfven (S) skakar hand med talman Andreas Norlén Foto: Anders Löwdin

Stefan Löfven (S) har valts till ny statsminister

Fredag 18 januari 2019

Stefan Löfven (S) har valts till ny statsminister. Den 18 januari röstade riksdagen ja till talmannens förslag i kammaren.

Hålltider för regeringsskiftet

Fredag 18 januari 2019

Fredagen den 18 januari röstade riksdagen för talman Andreas Norléns förslag att utse Stefan Löfven (S) till statsminister. Regeringsskiftet sker måndagen den 21 januari.

Pressträff med talmannen den 18 januari

Torsdag 17 januari 2019

Fredagen den 18 januari höll talman Andreas Norlén en pressträff efter att förslaget till statsminister har prövats i kammaren. Pressträffen sänds via webb-tv.

Avtackning i kammaren. Björn von Sydow (S). Foto: Anders Löwdin

Talmannen tackade av riksdagsledamöter

Onsdag 16 januari 2019

Onsdagen den 16 januari avtackade talman Andreas Norlén de ledamöter av Sveriges riksdag som slutat efter valet.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Onsdag 16 januari 2019

Fredag den 18 januari klockan 10.15 samråder EU-nämnden med regeringen inför möten i råden för utrikes frågor samt ekonomiska och finansiella frågor. Från regeringen deltar utrikesminister Margot Wallström (S) och finansminister Magdalena Andersson (S).

Foto: Kungl. Hovstaterna

Kungen gav företräde för talmannen

Onsdag 16 januari 2019

Onsdagen den 16 januari gav kung Carl XVI Gustaf företräde för riksdagens talman Andreas Norlén.

Talmannens förslag till statsminister

Onsdag 16 januari 2019

Talman Andreas Norlén har den 16 januari föreslagit riksdagen att till ny statsminister utse Stefan Löfven (S), som avser att bilda en regering bestående av företrädare för Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Veckans steg i regeringsbildningen

Tisdag 15 januari 2019

Talman Andreas Norlén kallar företrädarna för riksdagspartierna till nya samtal under onsdagen den 16 januari. Därefter avser talmannen lägga fram ett förslag till statsminister för riksdagen och förslaget kommer att prövas fredagen den 18 januari.

Öppen utfrågning om en fossiloberoende transportsektor

Tisdag 15 januari 2019

Den 17 januari höll trafikutskottet en öppen utfrågning om transportsektorns bidrag till att klimatmålen uppfylls. Bland annat deltog representanter från Energimyndigheten, Trafikverket och branschaktörer.