Aktuellt

Statsminister Stefan Lövfen (S) och EU-nämndens ordförande Jonas Eriksson (MP) skakar hand. I bakgrunden syns vice ordförande Eskil Erlandsson (C) och Hans Dahlgren, Statsministerns stassekreterare för utrikes- och EU-frågor. Foto: Melker Dahlstrand

Öppet samråd i EU-nämnden inför EU-toppmöte

Torsdag 19 oktober 2017

EU-nämnden höll ett öppet samråd den 18 oktober. Vid mötet samrådde statsminister Stefan Löfven (S) med EU-nämnden inför mötet i Europeiska rådet den 19-20 oktober, då bland annat migration, utrikespolitik och den digitala inre marknaden ska tas upp. Sändningen kan ses i efterhand via webb-tv.

Foto: Susanne Lindholm / TT

Fiskelagen ändras och förtydligas

Onsdag 18 oktober 2017

Det genomförs ändringar i fiskelagen. Det innebär bland annat att regeringen får rätt att besluta om regler för fiskeriprodukter, det vill säga färska eller frusna produkter av i huvudsak fisk, skaldjur och blötdjur. Reglerna gäller bland annat vägning och spårbarhet av fångsten. Riksdagen sade ja till regeringens förslag och lagändringen börjar gälla den 1 januari 2018.

Svår väg till arbete för unga med funktionsnedsättning

Tisdag 17 oktober 2017

Unga med funktionsnedsättning har det generellt svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen har i uppdrag att öka andelen som börjar arbeta eller studera, men det målet har inte nåtts. Det visar en rapport som arbetsmarknadsutskottet låtit göra.

Öppen utfrågning om konkurrens på lika villkor inom luftfarts- och åkerinäringarna

Tisdag 17 oktober 2017

Den 19 oktober höll trafikutskottet en öppen utfrågning om konkurrens på lika villkor inom luftfarts- och åkerinäringarna. Utfrågningen var öppen för allmänhet och media och kan ses i efterhand via webb-tv.

Öppen utfrågning om Sverige i FN:s säkerhetsråd

Fredag 13 oktober 2017

Den 17 oktober höll utrikesutskottet en öppen utfrågning om Sverige i FN:s säkerhetsråd. Utfrågningen kan ses i efterhand via webb-tv.

Samråd om EU:s förhållningssätt till Iran och Nordkorea

Onsdag 11 oktober 2017

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 13 oktober. Några av de frågor som tas upp är EU:s förhållningssätt till Iran och Nordkorea, migrationsfrågor och läget i Brexit-förhandlingarna.

Öppen utfrågning om barns skuldsättning

Tisdag 10 oktober 2017

Den 12 oktober höll civilutskottet en öppen utfrågning om barns skuldsättning. Syftet med utfrågningen var att få information om situationen i dag och vad som görs för att motverka att barn blir skuldsatta. Utfrågningen går att se i efterhand via webb-tv.

Samråd inför möten i ministerrådet

Onsdag 4 oktober 2017

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 6 oktober. Några frågor som kommer tas upp är internationellt klimatarbete, strategiska riktlinjer och fiskemöjligheterna i Östersjön.

Finansutskottet anser att EU-förslag om tillsyn av centrala motparter går för långt

Torsdag 28 september 2017

EU-kommissionen vill ändra reglerna för tillsyn av de aktörer som är mellanhand mellan köpare och säljare i vissa finansiella transaktioner. Men finansutskottet anser att delar av förslaget inte bör beslutas på EU-nivå.

Öppen utfrågning om penningpolitiken

Tisdag 26 september 2017

Den 28 september höll finansutskottet en öppen utfrågning om den aktuella penningpolitiken med riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Martin Flodén. Utfrågningen sändes via webb-tv.

Samråd om förhandlingsläget i EU

Onsdag 20 september 2017

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 22 september. En av de frågor som kommer tas upp är förhandlingsläget kring Storbritanniens utträde ur EU.

En nationell läkemedelslista borde tas fram snarast

Torsdag 14 september 2017

Regeringen borde snarast slutföra arbetet med att ta fram en nationell läkemedelslista. Det anser socialutskottet som föreslår att riksdagen uppmanar regeringen till det i ett tillkännagivande. S, MP och V reserverar sig mot förslaget.

EU-nämnden samråder om migration

Torsdag 7 september 2017

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 8 september. Samrådet kommer till största del handla om migration och terrorism.

Försvarsutskottet håller extra sammanträde om Transportstyrelsen

Tisdag 8 augusti 2017

Försvarsutskottet håller ett extra utskottssammanträde torsdag den 17 augusti. Vid mötet deltar bland annat Försvarsdepartementets statssekreterare Jan Salestrand.

Extra utskottssammanträde om KU-granskning av Transportstyrelsen

Torsdag 3 augusti 2017

Konstitutionsutskottet, KU, håller ett extra utskottssammanträde torsdagen den 17 augusti för att inleda granskning av regeringens hantering av Transportstyrelsens upphandling av IT-system.

Extra utskottssammanträden om Transportstyrelsen

Måndag 24 juli 2017

Försvarsutskottet och justitieutskottet höll extra utskottssammanträden tisdag den 25 juli, klockan 11 respektive klockan 14.30. Vid försvarsutskottets möte deltog bland annat försvarsminister Peter Hultqvist (S). Vid justitieutskottets möte deltog bland annat inrikesminister Anders Ygeman (S).

Samråd om situationen i Nordkorea

Onsdag 12 juli 2017

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 14 juli. Några av de frågor som tas upp är situationen i Nordkorea, förenklad jordbrukspolitik och EU:s årsbudget.

Samråd om åtgärder mot dåliga lån

Onsdag 5 juli 2017

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 7 juli. En av de frågor som tas upp är åtgärder mot dåliga lån i den europeiska banksektorn.

Samråd om migration och energifrågor

Tisdag 20 juni 2017

Regeringen samråder med EU-nämnden onsdagen den 21 juni. Samrådet med statsminister Stefan Löfven (S) klockan 10 är öppet för allmänhet och media. Inför ministerrådsmötet om energifrågor behandlas bland annat paketet om ren energi.

Regeringen har inte varit transparent med sin redovisning i budgetpropositionen för 2017

Torsdag 15 juni 2017

Regeringen bör redovisa sysselsättningseffekter av de reformer man föreslår. Regeringen bör också sätta utgiftstaket på en nivå så att det återfår sin styrande effekt. Det anser finansutskottet som föreslår att riksdagen uppmanar regeringen till detta i två tillkännagivanden.