Aktuellt

Offentligt sammanträde om JO:s verksamhet

Tisdag 20 november 2018

Konstitutionsutskottet håller den 22 november 2018 ett offentligt sammanträde där justitieombudsmännen, JO, överlämnar sin ämbetsberättelse till riksdagen och redogör för sin verksamhet under verksamhetsåret 1 juli 2017–30 juni 2018.

Talman Andreas Norlén talar EU- och EES-länders ambassadörer Foto: Riksdagsförvaltningen

Talmannen träffade EU-ambassadörer

Fredag 16 november 2018

Talmannen träffade den 15 november EU- och kandidatländernas ambassadörer, EFTA-ländernas ambassadörer samt cheferna för EU-kommissionens och Europaparlamentens Sverigekontor. Såväl talmannens tal som frågestunden handlade om den svenska regeringsbildningen.

Talmannen ger nytt sonderingsuppdrag

Torsdag 15 november 2018

Talman Andreas Norlén har gett Annie Lööf (C) i uppdrag att sondera förutsättningarna för en regering som riksdagen kan tolerera. Uppdraget ska slutredovisas till talmannen senast den 22 november.

Fler familjekonstellationer får rätt till föräldrapenning

Torsdag 15 november 2018

En förälders sambo ska kunna få föräldrapenning, utan krav på tidigare äktenskap eller gemensamma barn med föräldern. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Samtidigt föreslår utskottet att riksdagen säger nej till regeringens förslag om att viss tid med föräldrapenning på grundnivå ska reserveras för vardera föräldern.

Reglerna för AP-fondernas placeringar bör ändras

Torsdag 15 november 2018

Regeringen vill ändra reglerna för hur de så kallade AP-fonderna placerar sina pengar. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Vänsterpartiet håller med i stort men har synpunkter i en reservation.

Omslag på budgetpropositionen för 2019 Foto: Anders Löwdin

Övergångsregeringen lämnade budgetförslag

Torsdag 15 november 2018

Den 15 november lämnade finansminister Magdalena Andersson (S) övergångsregeringens budgetproposition till riksdagen. Därefter följde en debatt med riksdagspartiernas ekonomisk-politiska företrädare.

Ung man ligger i en soffa med en bärbar dator i knäet Foto: Maskot / Johnér bildbyrå

Radio- och tv-avgiften ersätts av public service-avgift

Onsdag 14 november 2018

Riksdagen beslutade om en ny lag om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst. Det innebär att den nuvarande radio- och tv-avgiften ersätts med en public service-avgift. Avgiften ska betalas av alla över 18 som har en beskattningsbar inkomst.

Uppslag ur yttrandefrihetsgrundlagen Foto: Melker Dahlstrand

Ändrade mediegrundlagar

Onsdag 14 november 2018

Riksdagen har slutligt antagit vilande förslag till lag om ändring i tryckfrihetsförordningen (TF) och lag om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Ändringarna handlar bland annat om en språklig översyn som syftar till att göra lagarna könsneutrala och lättare att använda och om ett stärkt skydd för den personliga integriteten.

Regler om Riksrevisionen ändras i grundlag

Onsdag 14 november 2018

Riksdagen har slutligt antagit vilande förslag till lag om ändring i regeringsformen och lag om ändring i riksdagsordningen. Det handlar bland annat om att reglerna om hur många riksrevisorerna ska vara flyttas från regeringsformen till riksdagsordningen. Syftet är att antalet riksrevisorer, vid behov, ska kunna ändras snabbare.

Nästa steg i regeringsbildningen

Onsdag 14 november 2018

Talman Andreas Norlén kallar företrädarna för riksdagspartierna till nya samtal under torsdagen den 15 november.

Ulf Kristersson (M) på sin plats i kammaren under prövningen om statsminister. Foto: Anders Löwdin

Nej till Ulf Kristersson (M) som statsminister

Onsdag 14 november 2018

Den 14 november prövades talmannens förslag till ny statsminister i kammaren. Talmannens förslag var Ulf Kristersson (M). Riksdagen röstade nej till talmannens förslag då fler än hälften av riksdagens ledamöter röstade emot honom.

Talmannen talar i kyrka vid ceremoni för att uppmärksamma 100-årsdagen av Lettlands självständighet. I bakgrunden flaggor. Foto: Lettlands ambassad

Talmannen talade vid ceremoni om Lettland 100 år

Onsdag 14 november 2018

Talman Andreas Norlén medverkade den 13 november i en ceremoni för att fira 100-årsdagen av Lettlands självständighet. Talmannen höll ett tal som följdes av en konsert.  

Statsbesök Italien, president president Sergio Mattarella signerar gästboken Foto: Anders Löwdin

Talmannen tog emot Italiens president

Onsdag 14 november 2018

Talman Andreas Norlén tog emot Italiens president Sergio Mattarella, som besökte riksdagen tisdagen den 13 november.

Pressträff med talmannen onsdag 14 november

Tisdag 13 november 2018

Talman Andreas Norlén håller en pressträff efter riksdagens prövning av förslaget till statsminister. Pressträffen hålls oavsett resultat av omröstningen.

Utländska barnäktenskap ska inte erkännas i Sverige

Tisdag 13 november 2018

Regeringen föreslår att reglerna kring utländska barnäktenskap ska skärpas. Lagändringarna innebär att utländska barnäktenskap som huvudregel inte ska erkännas i Sverige. Syftet med de skärpta reglerna är att säkerställa att alla som befinner sig i Sverige skyddas mot barnäktenskap. Ett enigt civilutskott föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Talman Andreas Norlén med sin gäst inne i mötessalen. Foto: Riksdagsförvaltningen

Talmannen tog emot Nya Zeelands vice premiärminister

Måndag 12 november 2018

Den 9 november tog talman Andreas Norlén emot Nya Zeelands vice premiärminister, tillika utrikesminister, Rt Hon Winston Peters.  

Talmannens kommentar till 100 årsminnet av första världskrigets slut

Måndag 12 november 2018

I går för 100 år sedan, den 11 november 1918, tystnade vapnen på västfronten och Första världskriget var slut. Det var ett skeende med bäring in i vår tid, också i Sverige.

Talman Andreas Norlén och Ulf Kristersson (M) Foto: Riksdagsförvaltningen

Riksdagen ska pröva förslaget till ny statsminister

Måndag 12 november 2018

Måndag den 12 november lade talman Andreas Norlén fram ett förslag till statsminister för riksdagen. Talmannens förslag är att riksdagen till ny statsminister utser Ulf Kristersson (M) som avser att bilda en regering bestående av företrädare för Moderaterna och Kristdemokraterna. På onsdag den 14 november ska förslaget till statsminister prövas i riksdagen.

Regler om Riksrevisionen ändras i grundlag

Fredag 9 november 2018

Konstitutionsutskottet (KU) föreslår att riksdagen slutligt antar vilande förslag till lag om ändring i regeringsformen och lag om ändring i riksdagsordningen. Det handlar bland annat om att reglerna om hur många riksrevisorerna ska vara flyttas från regeringsformen till riksdagsordningen.

Ändrade mediegrundlagar

Fredag 9 november 2018

Konstitutionsutskottet (KU) föreslår att riksdagen slutligt antar vilande förslag till lag om ändring i tryckfrihetsförordningen (TF) och lag om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Det handlar bland annat om en språklig översyn som syftar till att göra grundlagarna könsneutrala och lättare att använda och om ett stärkt skydd för den personliga integriteten.