Aktuellt

Ung man ligger i en soffa med en bärbar dator i knäet Foto: Maskot / Johnér bildbyrå

Radio- och tv-avgiften ersätts av public service-avgift

Onsdag 14 november 2018

Riksdagen beslutade om en ny lag om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst. Det innebär att den nuvarande radio- och tv-avgiften ersätts med en public service-avgift. Avgiften ska betalas av alla över 18 som har en beskattningsbar inkomst.

Uppslag ur yttrandefrihetsgrundlagen Foto: Melker Dahlstrand

Ändrade mediegrundlagar

Onsdag 14 november 2018

Riksdagen har slutligt antagit vilande förslag till lag om ändring i tryckfrihetsförordningen (TF) och lag om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Ändringarna handlar bland annat om en språklig översyn som syftar till att göra lagarna könsneutrala och lättare att använda och om ett stärkt skydd för den personliga integriteten.

Regler om Riksrevisionen ändras i grundlag

Onsdag 14 november 2018

Riksdagen har slutligt antagit vilande förslag till lag om ändring i regeringsformen och lag om ändring i riksdagsordningen. Det handlar bland annat om att reglerna om hur många riksrevisorerna ska vara flyttas från regeringsformen till riksdagsordningen. Syftet är att antalet riksrevisorer, vid behov, ska kunna ändras snabbare.

Nästa steg i regeringsbildningen

Onsdag 14 november 2018

Talman Andreas Norlén kallar företrädarna för riksdagspartierna till nya samtal under torsdagen den 15 november.

Ulf Kristersson (M) på sin plats i kammaren under prövningen om statsminister. Foto: Anders Löwdin

Nej till Ulf Kristersson (M) som statsminister

Onsdag 14 november 2018

Den 14 november prövades talmannens förslag till ny statsminister i kammaren. Talmannens förslag var Ulf Kristersson (M). Riksdagen röstade nej till talmannens förslag då fler än hälften av riksdagens ledamöter röstade emot honom.

Talmannen talar i kyrka vid ceremoni för att uppmärksamma 100-årsdagen av Lettlands självständighet. I bakgrunden flaggor. Foto: Lettlands ambassad

Talmannen talade vid ceremoni om Lettland 100 år

Onsdag 14 november 2018

Talman Andreas Norlén medverkade den 13 november i en ceremoni för att fira 100-årsdagen av Lettlands självständighet. Talmannen höll ett tal som följdes av en konsert.  

Statsbesök Italien, president president Sergio Mattarella signerar gästboken Foto: Anders Löwdin

Talmannen tog emot Italiens president

Onsdag 14 november 2018

Talman Andreas Norlén tog emot Italiens president Sergio Mattarella, som besökte riksdagen tisdagen den 13 november.

Pressträff med talmannen onsdag 14 november

Tisdag 13 november 2018

Talman Andreas Norlén håller en pressträff efter riksdagens prövning av förslaget till statsminister. Pressträffen hålls oavsett resultat av omröstningen.

Övergångsregeringen lämnar budgetförslag

Tisdag 13 november 2018

Den 15 november lämnar finansminister Magdalena Andersson (S) övergångsregeringens budgetproposition till riksdagen. Om en ny regering inte utsetts hålls också en budgetdebatt i riksdagen.

Utländska barnäktenskap ska inte erkännas i Sverige

Tisdag 13 november 2018

Regeringen föreslår att reglerna kring utländska barnäktenskap ska skärpas. Lagändringarna innebär att utländska barnäktenskap som huvudregel inte ska erkännas i Sverige. Syftet med de skärpta reglerna är att säkerställa att alla som befinner sig i Sverige skyddas mot barnäktenskap. Ett enigt civilutskott föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Talman Andreas Norlén med sin gäst inne i mötessalen. Foto: Riksdagsförvaltningen

Talmannen tog emot Nya Zeelands vice premiärminister

Måndag 12 november 2018

Den 9 november tog talman Andreas Norlén emot Nya Zeelands vice premiärminister, tillika utrikesminister, Rt Hon Winston Peters.  

Talmannens kommentar till 100 årsminnet av första världskrigets slut

Måndag 12 november 2018

I går för 100 år sedan, den 11 november 1918, tystnade vapnen på västfronten och Första världskriget var slut. Det var ett skeende med bäring in i vår tid, också i Sverige.

Talman Andreas Norlén och Ulf Kristersson (M) Foto: Riksdagsförvaltningen

Riksdagen ska pröva förslaget till ny statsminister

Måndag 12 november 2018

Måndag den 12 november lade talman Andreas Norlén fram ett förslag till statsminister för riksdagen. Talmannens förslag är att riksdagen till ny statsminister utser Ulf Kristersson (M) som avser att bilda en regering bestående av företrädare för Moderaterna och Kristdemokraterna. På onsdag den 14 november ska förslaget till statsminister prövas i riksdagen.

Regler om Riksrevisionen ändras i grundlag

Fredag 9 november 2018

Konstitutionsutskottet (KU) föreslår att riksdagen slutligt antar vilande förslag till lag om ändring i regeringsformen och lag om ändring i riksdagsordningen. Det handlar bland annat om att reglerna om hur många riksrevisorerna ska vara flyttas från regeringsformen till riksdagsordningen.

Ändrade mediegrundlagar

Fredag 9 november 2018

Konstitutionsutskottet (KU) föreslår att riksdagen slutligt antar vilande förslag till lag om ändring i tryckfrihetsförordningen (TF) och lag om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Det handlar bland annat om en språklig översyn som syftar till att göra grundlagarna könsneutrala och lättare att använda och om ett stärkt skydd för den personliga integriteten.

Radio- och tv-avgiften ersätts av ny avgift

Torsdag 8 november 2018

Regeringen föreslår att den nuvarande radio- och tv-avgiften ska ersättas av en ny avgift, public service-avgiften. Den ska betalas av alla över 18 som har en beskattningsbar inkomst. Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag men med en ändring. Utskottet vill att sändningstillstånden närmast efter att de nya reglerna börjat gälla ska vara i sex år istället för i tio. De nya åttaåriga sändningstillstånden ska därmed gälla från den 1 januari 2026.

Pensionärer spelar Fia med knuff på äldreboende Foto: Maskot / TT

Kommuners möjlighet att inrätta biståndsbedömt trygghetsboende för äldre förtydligas

Onsdag 7 november 2018

Regeringen föreslår ett antal lagändringar som bland annat förtydligar kommuners möjlighet att skapa biståndsbedömt trygghetsboende. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

En kvinna matar sina kor med salladshuvuden Foto: Moa Dahlin / TT

Stöd till djurägare inom lantbruket som drabbades av sommarens torka

Onsdag 7 november 2018

Djurägare inom lantbruket som har nötdjur eller får och som drabbades av torkan under sommaren 2018 får ett särskilt stöd. Vidare satsas extra pengar på att tillfälligt sänka avgifterna för den offentliga kontroll som görs vid slakterier i Sverige. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Tidplan för kammarens prövning av förslag till statsminister

Onsdag 7 november 2018

Talmannen kommer den 12 november att lägga fram ett förslag till statsminister för riksdagen. Talmannen kommer då föreslå Ulf Kristersson (M). I samband med att förslaget läggs fram kommer det också att meddelas med vilka partier Ulf Kristersson avser att bilda regering.

Öppen utfrågning om den svenska penningpolitiken

Onsdag 7 november 2018

Torsdagen den 8 november höll finansutskottet en öppen utfrågning om den aktuella penningpolitiken. Riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Martin Flodén medverkade.