Aktuellt

Foto: Caroline Tibell / KB

450 år av riksdagshistoria på nätet

Fredag 2 mars 2018

Riksdagsförvaltningen har digitaliserat dokument från 450 år av riksdagsarbete. Tillsammans med Kungliga biblioteket (KB) har materialet gjorts tillgängligt och sökbart på nätet.

Riksdagsledamot leder valobservation i Italien

Fredag 2 mars 2018

Den 4 mars är det parlamentsval i Italien. Den svenska riksdagsledamoten Margareta Cederfelt (M) leder en internationell delegation som observerar valet.

Ung kvinna i svart keps tar bort kakor från plåtar tillsammans med en man. Scandinav / TT

EU-förslag om arbetsrätt går för långt

Torsdag 1 mars 2018

EU-kommissionen vill införa nya minimiregler på det arbetsrättsliga området. Men riksdagen anser att delar av förslaget inte bör beslutas på EU-nivå utan av EU-länderna själva.

Regelverket som reglerar vattenbruk bör ses över

Torsdag 1 mars 2018

Regelverket som reglerar vattenbruk borde ses över och det krävs effektivare uppföljningssystem av fiskeriförvaltningen. Det tycker miljö- och jordbruksutskottet som vill att riksdagen, genom två tillkännagivanden, uppmanar regeringen att se över regelverket för vattenbruk och uppföljningssystem inom fiskeområdet.

Erik Bromander förhörs i KU. Han sitter bakom flera mikrofoner. Foto: Anders Löwdin

KU-utfrågningar med anledning av Transportstyrelsens IT-upphandling

Torsdag 1 mars 2018

I mars håller konstitutionsutskottet, KU, utfrågningar med anledning av KU:s granskningar av hur nuvarande respektive förra regeringen agerade i samband med Transportstyrelsens IT-upphandling.

Ung kvinna i träningskläder står beredd med rullstor samtidigt som man med träningskläder tar sig ur bilen. Foto: Gorm Kallestad / TT

Ändrade regler för personlig assistans

Onsdag 28 februari 2018

Reglerna för personlig assistans ändras. Det innebär att tvåårsomprövningen av rätten till assistansersättning tas bort och att en assistent bör kunna finnas till hands för den som har assistans i väntan på att hjälp behövs. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Ung man i militärkläder går på gräsmatta med en robot 70 i ena armen. På himlen flyger en helikopter. Foto: Anders Wiklund / TT

Ökade krav vid export av krigsmateriel

Onsdag 28 februari 2018

Nu införs ökade krav på de länder som Sverige exporterar krigsmateriel till. Länderna ska ha respekt för mänskliga rättigheter och ha hög demokratisk status. Importen av krigsmateriel får inte motverka en rättvis och hållbar utveckling i länderna. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Öppen konferens om informationsutbyte i EU-frågor

Onsdag 28 februari 2018

Den 2 mars hölls en IPEX-konferens i riksdagen. Talman Urban Ahlin öppnade konferensen som också gästades av ledamöter från Luxemburgs parlament och Europaparlamentet. IPEX är en webbplattform som syftar till ett ökat informationsutbyte mellan parlament i EU-frågor. Konferensen ses i efterhand via riksdagens webb-tv.

Öppet sammanträde i EU-nämnden inför EU-toppmöte

Tisdag 20 februari 2018

EU-nämnden höll ett öppet sammanträde den 21 februari. Vid mötet informerade statssekreterare Hans Dahlgren EU-nämnden inför det informella mötet mellan EU:s stats- och regeringschefer den 23 februari.

En man som arbetar i en lagerlokal tittar ner i en pekplatta. Foto: Maskot / TT

Nya regler om förtroendeuppdrag och pension i arbetslöshets­­försäkringen

Torsdag 15 februari 2018

Riksdagen beslutade att nya regler ska införas i arbetslöshetsförsäkringen. Bland annat ska reglerna för förtroendeuppdrag i arbetslöshetsförsäkringen bli tydligare. Reglerna för arbetslöshetsersättning och pension samordnas också.

Utredningen om Riksrevisionen lämnar sitt slutbetänkande

Torsdag 15 februari 2018

Den parlamentariska utredning som genomfört en översyn av Riksrevisionen lämnade den 14 februari 2018 sitt slutbetänkande till riksdagsstyrelsen. Utredningen lämnar förslag bland annat om att förtydliga Riksrevisionens uppdrag och att förstärka riksdagens organisation för Riksrevisionen.

Ja till ändrade regler för personlig assistans

Torsdag 15 februari 2018

Regeringen föreslår att reglerna för personlig assistans ändras. Bland annat ska den så kallade tvåårsomprövningen tas bort. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. M, SD, C, V, L och KD håller med om regeringens förslag men har också vissa ytterligare förslag.

EU-förslag om arbetsrättsliga regler går för långt

Torsdag 15 februari 2018

EU-kommissionen vill införa nya minimiregler på det arbetsrättsliga området. Ett enigt arbetsmarknadsutskott anser att förslaget inte bör beslutas på EU-nivå. Utskottet föreslår därför att riksdagen lämnar ett motiverat yttrande till EU.

Regeringen borde göra insatser för att motverka ungdomsbrottslighet

Torsdag 15 februari 2018

Informationsutbytet mellan socialtjänst och polis borde förenklas, fler brottsmisstänkta barn under 15 år borde drogtestas och fler unga borde dömas till ungdomstjänst. Det anser justitieutskottet som vill att riksdagen, genom sex tillkännagivanden, uppmanar regeringen att återkomma med förslag och insatser för att motverka ungdomsbrottsligheten.

Riksdagens arbete med EU-frågor fungerar väl men kan utvecklas

Torsdag 15 februari 2018

Riksdagens arbete med EU-frågor fungerar i stort väl. Den parlamentariska EU-kommittén har dock ett fåtal förslag till ändringar av riksdagsordningen för att lagtexten bättre ska återspegla hur EU-arbetet faktiskt bedrivs.

Utvecklingen av avancerad vattenrening bör underlättas

Torsdag 15 februari 2018

Regeringen bör arbeta för att underlätta utvecklingen av avancerad vattenrening. Det anser miljö- och jordbruksutskottet, som vill att riksdagen i ett tillkännagivande, uppmanar regeringen att arbeta för det.

Patientsäkerheten bör säkerställas i samband med ny beslutsprocess

Torsdag 15 februari 2018

Patientsäkerheten när det gäller akutsjukvården vid regionsjukhusen bör säkerställas i samband med att det införs en ny beslutsprocess för den nationella högspecialiserade vården. Det tycker socialutskottet som vill att riksdagen, i ett tillkännagivande, uppmanar regeringen att utse en myndighet som ska arbeta med det.

Utrikesminister Margot Wallström (S) och Jonas Jocobsson Gjörtler (M) debatterar i kammaren. Foto: Anders Löwdin

Debatt om Sveriges utrikespolitik

Onsdag 14 februari 2018

Den 14 februari var det utrikespolitisk debatt i riksdagen. Utrikesminister Margot Wallström (S) inledde debatten med att presentera regeringens utrikesdeklaration. Debatten går att se i efterhand via webb-tv.

Regeringen bör se över lagen om utlänningskontroll

Torsdag 8 februari 2018

Regeringen bör se över om lagen om särskild utlänningskontroll bör ändras för att kunna tillämpas i fler fall än i dag. Det anser justitieutskottet, som vill att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att se över lagen.

Två valstugor, en från Socialdemokraterna och en från Moderaterna, står på Kungsportsavenyn i Göteborg. Foto: Björn Larsson Rosvall / TT

Insynen i partiernas finansiering ökar

Onsdag 7 februari 2018

Insynen i partiernas finansiering ska öka. Bland annat ska kravet på öppen redovisning av intäkter utökas till att gälla även partiers verksamhet på regional och lokal nivå samt för sidoorganisationer till partier. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.